10 postulatów Lewiatana na 100 dni nowego rządu
09 października 2023

10 postulatów Lewiatana na 100 dni nowego rządu

Wykonanie orzeczeń TSUE i zakończenie sporu z Komisją Europejską w zakresie praworządności, przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej – proponuje Lewiatan w pierwszych 100 dniach nowego rządu.

Polska potrzebuje silnej gospodarki, solidnych instytucji państwowych i efektywnego dialogu społecznego. Nie zbudujemy mocnej gospodarki tylko w oparciu o konsumpcję i gromadzenie zapasów. Nie da się tego zrobić zaciągając kredyt na wiele pokoleń po to, żeby go dziś „przejeść” w całości. Zadłużać się trzeba mądrze. Rozwój nie może być oparty na populistycznych i krótkowzrocznych obietnicach, na bezmyślnym izolowaniu się, tłumaczonym wzmacnianiem suwerenności.

 

Nie można pozwolić, aby Polska była zarządzana chaotycznie, od pomysłu do pomysłu, gdzie potrzeby społeczne są zaspokajane przez rozdawnictwo, bez liczenia się z deficytem finansów publicznych, gdzie znaczna część wydatków budżetu państwa jest de facto ukryta, a podatki rosną, gdzie publiczna służba zdrowia jest w coraz głębszym kryzysie, podobnie jak standard edukacji, który nie przystaje do aktualnych wyzwań.

Polska gospodarka potrzebuje jasnego podziału odpowiedzialności, przejrzystego zarządzana finansami publicznymi, poszanowania dialogu społecznego, rządów prawa, stabilnych regulacji i krytycznej analizy dotychczasowych  obietnic wyborczych.

Lewiatan w trosce o przyszłość i z nadzieją na to, że możemy wykorzystać stojące przed nami wyzwania i nadarzające się szanse, przygotował zestaw postulatów obejmujących kluczowe obszary gospodarki. Gospodarka ma bowiem ogromne znaczenie dla pozycji Polski w świecie i poziomu życia Polek i Polaków.

Konfederacja Lewiatan

 

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach
02 października 2023

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach

Oczekiwania przedstawicieli biznesu wobec polityków oraz odpowiadające na nie postulaty Lewiatana przedstawione zostały podczas debaty w Kielcach z udziałem przedsiębiorców, regionalnych polityków, kandydatów na posłów oraz ekspertów Lewiatana.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza miała miejsce 2 października w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad wydarzeniem.

Dyskusja na temat przyszłości polskiej gospodarki, zdrowia, podatków, edukacji i innych najważniejszych kwestii ekonomicznych zdominowała kolejną edycję spotkania, które Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje od lat z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych w województwie.

Gospodarka w okresie przedwyborczym

Organizatorzy podkreślali, że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski. Zwłaszcza dziś, w okresie przedwyborczym i w obliczu aktualnych wyzwań ekonomicznych, potrzebna jest nam wszystkim współpraca i rozmowa o kluczowych obszarach i konkretnych działaniach dla gospodarki.

Podczas spotkania analizie poddane zostały dotychczasowe obietnice wyborcze, przy wsparciu ekspertów Konfederacji Lewiatan zaangażowanych w przygotowanie postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu. Odbyły się także rozmowy z zaproszonymi politykami – kandydatami i kandydatkami na posłów ziemi świętokrzyskiej, o przyszłości regionu i Polski oraz o tym, czego dziś potrzebuje biznes.

Obrady otworzyli Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Do debaty gospodarczej wprowadził zebranych Przemysław Pruszyński, ekspert i dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Postulaty Lewiatana

Przedstawione zostały zmiany legislacyjne, działania sejmu mijającej kadencji z informacją, jak głosowały poszczególne kluby – dla ukazania ich aktywności, ale i kierunków działań w obszarach ważnych gospodarczo, zmiany legislacyjne i ich skutki dla biznesu, kluczowe wyzwania dla gospodarki.

Wśród kluczowych tematów były podatki (m.in. składka zdrowotna, polski ład, danina solidarnościowa etc.), energia (m.in. surowce, transformacja energetyczna etc.), rynek pracy (m.in. emerytury etc.), pandemiafundusze europejskie i kluczowe wyzwania gospodarcze.

Tematy te zebrali eksperci Lewiatana, ponieważ Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Przygotowali zestaw postulatów gospodarczych obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania. Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu dostępne są tutaj.

Świętokrzyską Debatę Gospodarczą z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych z regionu świętokrzyskiego prowadził red. Maciej Głogowski z TOK FM.

 

Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy
07 września 2023

Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami czy zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to propozycje Lewiatana, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.

– Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw. Tymczasem według raportu „Global Gender Gap Report 2022”, Światowego Forum Ekonomicznego, pod względem równości wynagrodzeń otrzymywanych za tę samą pracę, Polska zajęła 119 miejsce wśród 145 państw. Jedynie 27,8 % firm zatrudnia kobiety na wyższym szczeblu menedżerskim, a wśród członków zarządów odsetek pań wynosi zaledwie 25%. Te dane są szczególnie zastanawiające, gdy weźmiemy pod uwagę, że aż 68,27% osób, które posiadają wykształcenie biznesowe bądź administracyjne to kobiety – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dominacja mężczyzn w organach decyzyjnych nie jest związana z brakiem odpowiednich kwalifikacji u kobiet.  Badania HAYS wskazują, że główną barierę w rozwoju kariery  kobiet stanowią stereotypy i nastawienie wobec kandydatek. Kobiety borykają się z następującymi przeszkodami: faworyzowanie mężczyzn (55%), stereotypy płciowe (53%), zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet (48%), brak zaufania do kwalifikacji (42%) oraz szklany sufit (33%).

Niezwykle ważna jest edukacja i walka ze stereotypami płciowymi oraz przejawami dyskryminacji w pracy, jak również budowanie środowiska opartego na równości, transparentności i partnerstwie.

Propozycje Lewiatana

Aby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, konieczne jest:

 • wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej.
 • zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń.
 • zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych.
 • promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan

 

 

Postulaty Lewiatana. Autentyczny i efektywny dialog społeczny
05 września 2023

Postulaty Lewiatana. Autentyczny i efektywny dialog społeczny

Obowiązkowe opiniowanie projektów poselskich przez Radę Dialogu Społecznego, zmiany w funkcjonowaniu RDS, rozszerzenie kompetencji Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego czy powołanie urzędu ds. dialogu społecznego - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu.

– Przejrzysty, efektywny, konstruktywny i oparty na argumentach i faktach dialog społeczny jest istotnym czynnikiem dobrego funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. W Polsce sytuacja w RDS ulega od kilku lat erozji. Wciąż partnerzy społeczni pozbawieni są realnego wpływu na jakość regulacji prawnych – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Fasadowy charakter ma współpraca RDS z rządem. Brak też realnej współpracy między sześcioma organizacjami pracodawców. Cześć z nich skupia się na tematach istotnych wyłącznie z punktu widzenia danej organizacji. Mniejsze organizacje są niechętne do jakichkolwiek zmian kryteriów reprezentatywności pracodawców, co może utrudniać reformę RDS.

– Dlatego konieczne są zmiany, które ożywią dialog społeczny. Wśród nich istotne znaczenie ma obowiązkowe opiniowanie przez RDS poselskich projektów ustaw. To warunek naprawy procesu stanowienia prawa. Niestety, wiele poselskich projektów nie trafia do konsultacji społecznych i pracodawcy nie mają możliwości odniesienia się do różnych proponowanych regulacji – dodaje prof. Jacek Męcina.

Propozycje Lewiatana:

 • obowiązkowe opiniowanie projektów poselskich przez Radę Dialogu Społecznego.
 • zmiany w funkcjonowaniu RDS i zasadach wyboru przewodniczącego.
 • rozszerzenie kompetencji i zmiany w funkcjonowaniu WRDS.
 • wzmocnienie instytucjonalne i finansowe Rady poprzez powołanie urzędu ds. dialogu społecznego.
 • doprecyzowanie dotychczasowych kryteriów reprezentatywności organizacji pracodawców.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan

 

 

Postulaty Lewiatana. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
29 sierpnia 2023

Postulaty Lewiatana. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie roli aptek i bezpieczeństwa lekowego oraz docenienie profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa – proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu.

– Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych. Sytuacja finansowa NFZ w 2023 r. jest trudna, ponieważ kilkunastoprocentowa inflacja stale zwiększa koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych. Przy wysokiej inflacji będziemy mieli do czynienia z pogłębianiem się problemów finansowych systemu ochrony zdrowia i paraliżem wdrażania nowych zadań – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

 

Propozycje Lewiatana:

 • realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia
 • zwiększenie roli aptek w systemie ochrony zdrowia:
  – umieszczenie usług opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych,
  – umożliwienie i upowszechnianie szerszego katalogu usług szczepiennych w aptekach,
  – refundacja recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie.
 • wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego kraju:
  – indeksacja cen leków refundowanych krajowych producentów,
  – wprowadzenie systemowego mechanizmu rozwijania inwestycji w Polsce – Partner Bezpieczeństwa Lekowego.
 • zwiększenie roli profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa:
  – stworzenie optymalnych warunków do wprowadzania innowacyjnych wyrobów medycznych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce,
  – uwzględnienie kosztów pośrednich przy wyborze wyrobów medycznych dla pacjenta,
  – wprowadzenie zielonych kryteriów, uwzględniających cechy prośrodowiskowe wyrobów medycznych.

 

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona
Postulaty Lewiatana. Poprawić warunki zawierania i egzekwowania umów
25 sierpnia 2023

Postulaty Lewiatana. Poprawić warunki zawierania i egzekwowania umów

Poprawa warunków zawierania i egzekwowania zawartych już umów jest ważna dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. W tym celu w nowej kadencji parlamentu konieczne jest usprawnienie systemu sądownictwa, egzekucji komorniczej, umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami czy lepszy przepływ informacji gospodarczej – uważa Lewiatan.

Zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać,  jest kluczowa dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W różnych formach znajduje ona odzwierciedlenie we wskaźnikach czy indeksach ekonomicznych (m.in. The Index of Economic Freedom czy Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski).

– Dzięki tej zasadzie ograniczany jest koszt związany z szukaniem partnera biznesowego, zawieraniem umowy, a w końcu jej realizacją i dochodzeniem na drodze sądowej. Aby udoskonalić mechanizmy wspierające zawieranie i egzekwowanie umów konieczne jest m.in. usprawnienie systemu sądownictwa, egzekucji komorniczej, czy uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.

Propozycje Lewiatana:

 • usprawnienie systemu sądownictwa.
 • usprawnienie egzekucji komorniczej.
 • uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów, które nie wymagają procesu sądowego, w tym mediacji i arbitrażu.
 • usprawnienie przepływu informacji gospodarczych, kluczowych dla weryfikacji kontrahenta, jak i przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami i ułatwienia w zawieraniu umów.
 • zapewnienie, aby projektowane przepisy dotyczące dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami obowiązkowo były poprzedzone ekonomiczną analizą prawa oraz wiarygodnymi konsultacjami publicznymi.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

  Konfederacja Lewiatan

Postulaty Lewiatana. Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców
18 sierpnia 2023

Postulaty Lewiatana. Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki – proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu.

Funkcja fiskalna i redystrybucyjna podatków powinna być realizowana poprzez wysokość stawek podatkowych, a nie w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowe zasady opłacania składki

Od 2022 roku zmieniono zasady opłacania przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązującą wcześniej zryczałtowaną składkę zdrowotną wynoszącą w 2021 roku 381,81 zł, zastąpiono składką ustalaną na podstawie wysokości dochodu podatkowego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Możliwość opłacania składki zryczałtowanej mają jedynie przedsiębiorcy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej, ale także w nowym (wyższym wymiarze). Składka zdrowotna w zależności od formy opodatkowania wynosi 9% albo 4,9% dochodu podatkowego.

Składka zryczałtowana

– Naliczenie składki zdrowotnej jako procent dochodu podatkowego jest skrajnie niesprawiedliwe społecznie. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne dziesiątki albo setki tysięcy złotych. Jednocześnie w zamian otrzymują standardowe świadczenia o jakości, jaką oferuje polska służba zdrowia. Ponadto obliczenie i opłacenie składki zdrowotnej w prawidłowej wysokości powoduje niezliczone trudności, co jest związane z koniecznością właściwego ustalenia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem podatkowym. Generuje to bardzo duże obciążenie przedsiębiorców oraz ryzyko kar i sporów przedsiębiorców z ZUS. Postulujemy wprowadzenie stałej, kwotowej, zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Lewiatana.

Ponadto w związku z wysokimi kosztami absencji pracowników oraz brakiem realnej możliwości kontroli zasadności zwolnień lekarskich przez małych pracodawców postulujemy, by zasiłek chorobowy w firmach zatrudniających do 20 pracowników, od pierwszego dnia choroby był opłacony przez ZUS.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Postulaty Lewiatana. Proste podatki
18 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Proste podatki

Niewprowadzanie nowych podatków dla wybranych branż, uchylenie podatku od przychodów z budynków, minimalnego podatku CIT i tzw. podatku Belki oraz przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej – to postulaty Konfederacji Lewiatan do zrealizowania w nowej kadencji parlamentu.

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniły się do pogorszenia warunków funkcjonowania firm oraz wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy i podatek handlowy uwzględnione są w cenie oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług.

Podatki sektorowe osłabiają konkurencyjność

– Podatki, poza kosztem finansowym, generują dla przedsiębiorców poważne obciążenie administracyjne, gdyż ich obliczenie i zadeklarowanie wymaga prowadzenia ewidencji, przygotowywania deklaracji i sprawozdań. Rozliczenie każdego z nowo wprowadzanych podatków odbywa się niezależnie od sprawozdawczości z tytułu CIT, PIT i VAT. W konsekwencji podatki sektorowe i inne daniny ograniczają konkurencyjność Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Powodują, że nasz system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Niekorzystne podatki minimalne

Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rozwoju firm są wszelkiego rodzaju podatki minimalne, których konstrukcje zakładają obowiązek zapłacenia podatku także w przypadku, kiedy firma nie osiągnęła dochodu albo poniosła stratę. Tego rodzaju obciążenia w szczególnym stopniu osłabiają skłonność do inwestowania, ponieważ pomimo wydatków związanych z inwestycjami, które wiążą się z osiąganiem niższych dochodów w okresie ponoszenia wydatków, firmy i tak muszą wygenerować gotówkę potrzebną do zapłaty podatku. W takiej sytuacji koszty inwestowania w Polsce stają się wyższe niż w krajach, gdzie nie stosuje się takiego obciążenia. Opodatkowanie firm, które ze względu na sytuację ekonomiczną/ gospodarczą nie osiągają dochodów prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa.

– W naszej ocenie polityka podatkowa państwa powinna opierać się na uzyskiwaniu dochodów w ramach podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT i akcyza oraz podatków dochodowych PIT i CIT. Szkodliwe dla rozwoju gospodarczego jest wprowadzanie innych podatków, które zwiększają ryzyko i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Pruszyński.

Poprawa przejrzystości prawa podatkowego

Ponadto w nowej kadencji Sejmu należy skupić się na poprawie przejrzystości i jasności przepisów prawa podatkowego. Obowiązujący system podatkowy powstał w wyniku dążeń rządzących do zaspokojenia z roku na rok coraz większych potrzeb finansowych państwa. Dodatkowo jego kształt determinowały bieżące potrzeby polityczne, zmiany „uszczelniające pobór podatków”, konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, a także orzecznictwo sądów i trybunałów. Prawo podatkowego powstawało bez długoletniej strategii i wizji docelowego systemu podatkowego, wprowadzane przepisy miały oddziaływać (dawać efekt fiskalny) w momencie ich wprowadzenia. Nie prowadzono analizy na ile nadmiernie skomplikowany i nieefektywny system podatkowy ogranicza rozwój firm, a tym samym prowadzi do utraty części produktu krajowego brutto oraz wynikających z tego wpływów podatkowych. Jakość uchwalanych przepisów nie była i nie jest priorytetem ani dla parlamentu, ani dla resortu finansów. Podatnicy chcąc prawidłowo stosować prawo muszą korzystać z usług doradców podatkowych, występować o interpretacje do Krajowej Administracji Skarbowej oraz dochodzić swoich racji przed sądami administracyjnymi. Liczba interpretacji norm prawnych zakodowanych w przepisach przekracza możliwości poznawcze nawet osób zawodowo zajmujących się stosowaniem przepisów, nie wspominając o zwykłych podatnikach. Spory dotyczące prawidłowego stosowania prawa podatkowego zajmują wiele czasu i generują, zupełnie niepotrzebnie ogromne koszty. Dlatego w nowej kadencji parlamentu należy stworzyć zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przegląd obowiązujących przepisów podatkowych i przygotowanie rekomendacji usunięcia albo poprawy tych, które budzą najwięcej wątpliwości.

Propozycje podatkowe Lewiatana:

 • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności
 • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom
 • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
 • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej
 • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona
Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji
14 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji

Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G, przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie reformy usług cyfrowych (DSA, DMA), przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń, przygotowanie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji – proponują m.in. w nowej kadencji parlamentu eksperci Konfederacji Lewiatan.

Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki  jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Według raportu „Digital Challengers” firmy McKinsey & Company, przyspieszona cyfryzacja może przynieść  gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 roku oraz silniejszą odporność na kryzysy.

Robotyzacja zwiększy konkurencyjność

Po pandemii koronawirusa zmieniło się podejście do automatyzacji fabryk, rozpoczął się światowy wyścig o szybszą automatyzację i robotyzację pozwalającą na zdalne zarządzanie produkcją. Inwestycja w robotyzację to przyszłość przemysłu, to przede wszystkim element zwiększenia konkurencyjności. 

– Wprowadzenie technologii 5G ma ogromne znaczenie dla rozwoju przemysłu. 5G to pierwsza szeroko wykorzystywana sieć bezprzewodowa stworzona z myślą o zastosowaniach przemysłowych. 5G zapewnia skalowalność i niezawodność potrzebną do obsługi niezliczonych inteligentnych urządzeń i czujników stosowanych w sektorze produkcyjnym, podłączenie miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, a także ultraszybkie przesyłanie danych, praktycznie bez opóźnień. Rozwój nowych technologii pozwala także wykorzystywać urządzenia pomagające w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, np. poprzez optymalizację wydobycia surowców – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Cyfryzacja zmieni administrację

Cyfryzacja to także transformacja państwa. Nie chodzi o zakup systemów i sprzętu. To wykorzystanie nowych technologii, żeby państwo mogło stać się usługowe, efektywniejsze, sprawniejsze i lepiej przygotowane do wyzwań przyszłości. Transformacja cyfrowa to w dużym stopniu transformacja administracji rządowej. To przemodelowanie całej filozofii funkcjonowania państwa.

Raport Lewiatana. Jak zachęcić osoby 50+ do korzystania z nowych technologii?

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką

Postulaty Lewiatana dotyczące cyfryzacji gospodarki i administracji

 • sprawne przeprowadzenie przez Prezesa UKE aukcji 5G, koniecznej dla rozwoju przemysłu 4.0 i nowoczesnej gospodarki.
 • przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • szybkie przyjęcie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji w Polsce (Prawo Komunikacji Elektronicznej).
 • przyjęcie jasnego stanowiska w sprawie nowego modelu finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w UE (tzw. koncepcja „fair share”).
 • wdrożenie reformy usług cyfrowych na poziomie krajowym oraz wskazanie niezależnej instytucji, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem usług cyfrowych w Polsce.
 • przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń w Polsce.
 • jak najszybsza rewizja KPO, z uwzględnieniem postulatów rynku, i uruchomienie środków KPO (komponent cyfrowy).
 • przejście na „domyślność cyfrową”, rozumianą jako pierwszeństwo rozwiązań cyfrowych przed procesem analogowym.
 • likwidacja barier dla biznesu przez usunięcie wymogów stosowania przez przedsiębiorców dokumentów lub realizacji procesów wyłącznie w formie papierowej.
 • upowszechnienie podpisu elektronicznego i respektowanie go przez organy administracji publicznej.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona >>

Konfederacja Lewiatan

 

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką
27 czerwca 2023

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką

Do poprawy jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji wzywają eksperci Konfederacji Lewiatan. Proponują m.in. zwiększenie nakładów na edukację, jej cyfryzację, podwyższenie wynagrodzeń nauczycielom, czy wspieranie rozwoju osób dorosłych, np. przez zachęty podatkowe.

Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na nową kadencję parlamentu. Wśród nich znalazły się też te, które dotyczą edukacji. Zdaniem ekspertów system edukacji jest niedostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Stoi obecnie przed ogromną szansą, a jednocześnie wyzwaniem związanym z procesami cyfryzacji.

– Nie mamy jednego ośrodka decyzyjnego odpowiedzialnego za wszystkie procesy związane z cyfryzacją w edukacji. Odpowiedzialność jest rozproszona, niejasny jest podział kompetencji między różne instytucje. Brakuje strategicznego, długofalowego planu cyfryzacji – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

– Kolejnym ważnym wyzwaniem jest wzmacnianie demokracji w polskiej oświacie. Naszym zdaniem należy także dążyć do decentralizacji i uspołecznienia systemu oświaty poprzez zwiększanie samodzielności szkoły wobec władz centralnych i lokalnych. Konieczne jest zwiększenie nakładów na edukację, podniesienie wynagrodzeń nauczycielom oraz odbudowa prestiżu tego zawodu – dodaje Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wybrane postulaty Lewiatana dotyczące edukacji

–  wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

– podniesienie wynagrodzeń kadrom uczącym i odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela.

– realizacja długofalowego planu cyfryzacji edukacji.

– koordynacja prac między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku.

 – stałe doposażanie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe.

– zapewnienie kadr dla systemu kształcenia zawodowego.

– wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe.

– przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Dlatego należy zbudować efektywny system kształcenia ustawicznego, w tym podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, wspierający rozwój umiejętności. Niezbędne jest zwiększenie dostępności do środków na wsparcie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, które zwiększą możliwości zatrudnienia i pracy poprzez lepsze dopasowanie umiejętności do zmieniających się warunków pracy,  szczególnie w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

– Proponujemy zachęty, np. podatkowe do inwestowania w podnoszenie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji przez osoby pracujące oraz zgodnie z potrzebami pracodawców. Konieczne jest stworzenie programu, który zwiększy dostępność środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych zatrudnionych osób, zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstw i przy ich udziale. Chociaż Polska podniosła w ostatnich latach formalny poziom wykształcenia osób dorosłych, nadal jednak wiele z nich ma niski poziom umiejętności. Pomimo rosnącego znaczenia rozwoju umiejętności dorosłych, ich uczestnictwo we wszystkich formach uczenia się pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Edukacja nie lubi rewolucji, a już na pewno nie lubi zaskoczeń i działań ad hoc. To obszar mocno obudowany przepisami i procedurami, których nie da się zmienić z dnia na dzień. Na bardzo powolne działania nie możemy sobie jednak pozwolić, bo postęp technologiczny i zmiany w gospodarce i na rynku pracy nie będą czekać, aż system je dogoni.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona