Raport Lewiatana: Trzeba zachęcić firmy do inwestycji w OZE
28 czerwca 2023

Raport Lewiatana: Trzeba zachęcić firmy do inwestycji w OZE

44,3% przedsiębiorców do inwestycji w OZE skłoniła oszczędność energii przynosząca wymierne korzyści finansowe. 25,8% wskazywało na potrzebę wprowadzenia ulg dla firm, które takie inwestycje podejmą – podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Kryzys energetyczny”.

Niestety, brak działań propagujących zieloną gospodarkę i światowe trendy powoduje, że firmy w naszym kraju raczej nie są nastawione na realizację polityki Fit for 55. Aż 64,3% ocenia, że udział OZE wśród wykorzystywanych źródeł energii w ich firmie stanowi poniżej 1%, chociaż większość przedsiębiorców zna dokumenty rządowe i Komisji Europejskiej, które wyznaczają kierunki polityki energetycznej (54,5%).

– Aż trudno uwierzyć, że rząd dotychczas nie wprowadził konkretnych zachęt dla firm, które chcą inwestować w OZE.  Przedsiębiorstwa przede wszystkim  dbają o rachunek kosztowo-przychodowy. Jeśli inwestycje w OZE przyczyniłyby się do oszczędności energii w firmie i związane były z ulgami, to zainteresowanie nimi byłoby zdecydowanie większe. Dlatego tak ważne jest, aby pojawiły się rozwiązania legislacyjne, które skłonią firmy prywatne do inwestowania w OZE  – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Nowy polityka energetyczna  (PEP) zakłada dynamiczny rozwój OZE, zwłaszcza PV, wsparty energetyką jądrową. W wyniku transformacji energetycznej w 2030 roku poziom mocy zeroemisyjnych (OZE) w KSE może wynieść 57%, a w 2040 roku będzie stanowić około 74% w strukturze mocy. Dodatkowo zakładane jest mniejsze zużycie gazu i nieco większe węgla. Koszty transformacji energetycznej oszacowano na 1,2 bln zł.

Według GUS wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w 2021 roku 15,62%, przy przyjętym zobowiązaniu dla Polski na rok 2030 wynoszącym 23%. Zatem przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. W tym kontekście konieczna jest kompleksowa strategia rządu w średnim okresie.

W 2021 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 0,93 pkt proc. (r/r). Z badania Lewiatana wynika, że stosunkowo wiele firm zainteresowanych zielonymi inwestycjami już w tej chwili jest w trakcie modernizacji swoich linii produkcyjnych (44%) albo termomodernizacji budynków (34%).

Raport „Kryzys energetyczny”

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport