Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – stanowisko Lewiatana
27 lutego 2023

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji (EU) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

KL/88/36/PG/2023

Pobierz pismo