Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE
26 czerwca 2024

Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE

fot. EC - Audiovisual Service

Na pierwszym posiedzeniu międzyrządowej konferencji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w Luksemburgu, Unia Europejska formalnie rozpoczęła proces negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

To zwieńczenie kolejnego etapu reform, do których realizacji strona ukraińska zobowiązała się w czerwcu 2022 r., kiedy to uzyskała status kandydata do członkostwa. Rozpoczęcie negocjacji poprzedzone zostało określeniem przez Radę UE ram negocjacyjnych zgodnie z nowo przyjętą metodologią rozszerzenia.

Sam proces negocjacji będzie trudny i zapewne potrwa co najmniej kilka lat. W jego ramach dyskutowane będą szczegóły dostosowania systemu prawnego, gospodarczego i politycznego Ukrainy oraz warunków jej przyszłego członkostwa w UE.

Pierwsze posiedzenie międzyrządowej konferencji odbyło się 25 czerwca 2024 r.

Więcej informacji nt. relacji UE-Ukraina tutaj