Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE
26 czerwca 2024

Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE

fot. EC - Audiovisual Service

Na pierwszym posiedzeniu międzyrządowej konferencji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w Luksemburgu, Unia Europejska formalnie rozpoczęła proces negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

To zwieńczenie kolejnego etapu reform, do których realizacji strona ukraińska zobowiązała się w czerwcu 2022 r., kiedy to uzyskała status kandydata do członkostwa. Rozpoczęcie negocjacji poprzedzone zostało określeniem przez Radę UE ram negocjacyjnych zgodnie z nowo przyjętą metodologią rozszerzenia.

Sam proces negocjacji będzie trudny i zapewne potrwa co najmniej kilka lat. W jego ramach dyskutowane będą szczegóły dostosowania systemu prawnego, gospodarczego i politycznego Ukrainy oraz warunków jej przyszłego członkostwa w UE.

Pierwsze posiedzenie międzyrządowej konferencji odbyło się 25 czerwca 2024 r.

Więcej informacji nt. relacji UE-Ukraina tutaj

 

Maciej Witucki odebrał nominację do Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy
11 czerwca 2024

Maciej Witucki odebrał nominację do Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, przed rozpoczęciem berlińskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, odebrał nominację do międzynarodowej Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy (Business Advisory Council, BAC).

BAC ma doradzać Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP), jak najlepiej inwestować pieniądze zbierane przez rządy i różne instytucje międzynarodowe na pomoc Ukrainie.

Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2024), w której uczestniczy szef Lewiatana, zorganizowana została przez Ukrainę i Niemcy, odbywa się 11-12 czerwca. Głównym jej celem jest dalsza mobilizacja międzynarodowego wsparcia na rzecz odbudowy, reform i modernizacji Ukrainy.

– Kolejne kraje zadeklarowały pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym Niemcy. Nasi wschodni sąsiedzi zwrócili się też z apelem o niezwlekanie z inwestycjami w Ukrainie na koniec wojny. Na pierwszym posiedzeniu Biznesowej Rady Doradczej (BAC) dyskutowano o kryteriach przyznawania funduszy dla Ukrainy z puli  prawie 150 mld euro. Podkreślano również znaczenie współpracy z rządem Ukrainy w zdefiniowaniu priorytetowych kierunków inwestycji – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

W berlińskiej konferencji uczestniczy prawie 100 osób z Polski, m.in. szef MSZ Radosław Sikorski oraz przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych i szef Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Obecni są także m.in. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej,   Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Szef Lewiatana został nominowany do Rady z ramienia BusinessEurope, największej organizacji europejskich pracodawców, której jest wiceprezydentem i specjalnym wysłannikiem ds. współpracy z Ukrainą. Wśród członków Rady są m.in. reprezentanci USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Japonii.

Biznesowa Rada Doradcza dla Ukrainy ma doradzać MDCP (Multi-Agency-Donor-Coordination Platform), wielostronnej platformie koordynacji darczyńców na rzecz Ukrainy, skupiającej przedstawicieli rządów, agencji, darczyńców, którzy przekazują pieniądze walczącej Ukrainie.

Konfederacja Lewiatan

 

 

500 mln zł wesprze uczennice i uczniów z Ukrainy
05 czerwca 2024

500 mln zł wesprze uczennice i uczniów z Ukrainy

Uzależnienie wypłaty świadczeń wychowawczych dla uczennic i uczniów z Ukrainy od realizacji przez nich obowiązku szkolnego i nauki w naszym systemie oświaty to dobre rozwiązanie. Szkoły dostaną wsparcie w wysokości ok. 500 mln zł. Obecnie w polskim systemie oświaty uczy się ok. 142,5 tys. osób z Ukrainy – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Dotychczas dzieci były objęte obowiązkiem szkolnym, ale mogły uczyć się w polskich szkołach lub korzystać z nauki zdalnej w ramach systemu edukacji Ukrainy.

Dodatkowo 60 tys. ukraińskich uczniów

Zmiany wprowadzane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) są powiązane z obecnie nowelizowaną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona uzależnienie wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy od faktu realizacji przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty (obecnie ustawa jest w podpisie u prezydenta). Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej zmiana ta spowoduje, że w roku szkolnym 2024/2025 dodatkowo do polskich szkół zostanie przyjętych ok. 60 tys. ukraińskich uczniów i uczennic. Wymaga to szybkiego uruchomienia wsparcia EFS+ na przygotowanie polskich szkół do przyjęcia tak dużej grupy nowych osób z Ukrainy.

Zasady wsparcia do konsultacji

– Co istotne zakres i zasady wsparcia zostaną poddane konsultacjom społecznym. Liczymy na włączenie w konsultacje szerokiej grupy podmiotów – podkreśla Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Takie wsparcie jest niezbędne. Ważne jednak, by było dopasowane do potrzeb szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, którzy od września dołączą do polskich szkół – dodaje.

Zmianę w programie FERS 2021-2027, będącą podstawą do wsparcia, zatwierdził właśnie Komitet Monitorujący. To pierwszy krok. Faktyczne uruchomienie wsparcia uzależnione jest jeszcze od akceptacji zmiany programu przez rząd oraz Komisję Europejską. MFiPR zapewnia, że obie te decyzje się wstępnie wynegocjowane i będą pozytywne.

Dzieci i młodzież będące poza polskim systemem oświaty narażone są na wiele wyzwań i potencjalnych zagrożeń:

  • są niewidoczni dla polskiego systemu oświaty;
  • nie można zweryfikować, czy w ogóle łączą się zdalnie z ukraińskimi placówkami;
  • zaniedbanie edukacji może mieć poważne skutki, zwłaszcza w kontekście ich społecznego funkcjonowania.

Kształcenie osób z doświadczeniem migracji

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wyniesie ponad 116 mln euro (ok. 500 mln zł). Efektem tego finansowania będzie pomoc dla 29 000 uczniów i uczennic z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 objętych edukacją formalną. Chodzi o uczniów i uczennice uczęszczające do szkół podstawowych oraz branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w danym roku szkolnym, którzy wejdą do polskiego systemu oświaty od początku roku szkolnego. I przybyli do Polski w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz ich pobyt w Polsce uznawany jest za legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęcie dzieci i młodzieży z Ukrainy kształceniem to nie tylko zapewnienie im podstawowej infrastruktury w klasie, ale przede wszystkim stworzenie warunków, w których będą mogły czuć się bezpiecznie, uczyć się, budować i rozwijać relacje z rówieśnikami. Szkoła oraz jej kadra muszą być odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa. Objęcie dzieci i młodzieży ukraińskiej kształceniem formalnym w naszym systemie oświaty i zapewnienie, aby w nim pozostali, równoważne jest z zagwarantowaniem dodatkowych działań wymaganych do zaspokojenia ich szczególnych potrzeb.

Konfederacja Lewiatan

Maciej Witucki członkiem Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy
27 maja 2024

Maciej Witucki członkiem Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki wszedł w skład międzynarodowej Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy (Business Advisory Council, BAC), która ma doradzać Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP), jak najlepiej inwestować pieniądze zbierane przez rządy i różne instytucje międzynarodowe na pomoc Ukrainie.

Szef Lewiatana został nominowany do Rady z ramienia BusinessEurope, największej organizacji europejskich pracodawców, której jest wiceprezydentem i specjalnym wysłannikiem ds. współpracy z Ukrainą. Wśród członków Rady są m.in. reprezentanci USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Japonii.

Biznesowa Rada Doradcza dla Ukrainy ma doradzać MDCP (Multi-Agency-Donor-Coordination Platform), wielostronnej platformie koordynacji darczyńców na rzecz Ukrainy, skupiającej przedstawicieli rządów, agencji, darczyńców, którzy przekazują pieniądze walczącej Ukrainie. Na koniec 2023 roku była to kwota około 140 mld euro.

– Wojna w Ukrainie trwa i nie wiadomo kiedy się skończy. Trzeba robić to co jest możliwe w sprawie odbudowy, by nie marnować czasu. Należy też stale zabiegać o wsparcie kandydatury Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE, bo w wielu krajach, podejście do samej idei kandydowania jest coraz bardziej sceptyczne. Szczególnie ważne jest wspieranie ukraińskich firm, nawiązywanie współpracy z tamtejszym biznesem. Jestem przekonany, że nowo powołana Rada swoim głosem doradczym  pomoże lepiej i skuteczniej wspierać Ukrainę. Jej działalność powinna się też istotnie przyczynić do budowy i odbudowy w Ukrainie instytucji koniecznych do jej gospodarczej i politycznej integracji z UE, w tym instytucji dialogu społecznego  – mówi Maciej Witucki.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej Biznesu dla Ukrainy odbędzie się 10 czerwca br. w Berlinie, w przededniu otwarcia międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference).

Konfederacja Lewiatan

 

 

Medycy z Ukrainy. Warunkowa zgoda na wykonywanie zawodu przedłużona
16 maja 2024

Medycy z Ukrainy. Warunkowa zgoda na wykonywanie zawodu przedłużona

Do 24 października br. przedłużona została możliwość udzielenia zgody na wykonywanie zawodu i przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu w naszym kraju medykom z Ukrainy. To dobra decyzja – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Cieszymy się, że tryb warunkowy przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, który miał obowiązywać do 24 czerwca br. roku został przedłużony do 24 października br. Pozwoli to zakończyć trwające wciąż procesy rekrutacji i przystosowania personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych w warunkach polskich oraz dostosowania się do wymogów stałego wykonywania zawodu w naszym kraju. Apelowaliśmy o taką właśnie decyzję – mówi Kacper Olejniczak, dyrektor departamentu ochrony zdrowia i sektora life sciences Konfederacji Lewiatan.

W oparciu o przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ciągu dwóch lat w Polsce podjęło pracę ok. 4 tys. lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek z Ukrainy, którzy służą polskim obywatelom, w szczególności w tak deficytowych obszarach, jak szpitalne oddziały ratunkowe, nocna i świąteczna opieka medyczna, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia ogólna, anestezjologia i intensywna terapia czy medycyna rodzinna. Podejmują oni zatrudnienie w szpitalach powiatowych, a także w rejonach Polski charakteryzujących się najniższym dostępem do świadczeń zdrowotnych wskutek braku personelu medycznego, jak np. Podkarpacie, wschodnia Lubelszczyzna czy też woj. lubuskie.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Mniej pracowników z Ukrainy będzie zgłaszanych do ZUS
13 maja 2024

Mniej pracowników z Ukrainy będzie zgłaszanych do ZUS

Na koniec kwietnia do ubezpieczenia emerytalno-rentowego zgłoszonych było 1,143 mln cudzoziemców, w tym 763 tys. Ukraińców - wynika z opublikowanych dzisiaj danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obywatele Ukrainy pozostają niezmiennie najliczniejszą grupą cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. Niemniej jednak, istotne jest zwrócenie uwagi na zmiany w dynamice ich zgłoszeń do ZUS. Analizując roczne dane dotyczące udziału pracowników z Ukrainy w ogólnej liczbie zatrudnionych cudzoziemców, można zauważyć zahamowanie wzrostu liczby osób zgłoszonych do ZUS.

– W kontekście nowelizacji ukraińskiej ustawy o mobilizacji oraz zawieszenia świadczenia usług konsularnych dla mężczyzn z Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat przebywających za granicą, należy spodziewać się ograniczenia wzrostu liczby nowych pracowników z Ukrainy – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

– Obywatele Ukrainy odgrywają istotną rolę na polskim rynku pracy, wypełniając luki kadrowe w różnych sektorach gospodarki. Dlatego kluczowe jest określenie ich statusu prawnego, szczególnie w kontekście ograniczeń w zakresie uzyskiwania przez mężczyzn dokumentów podróży za granicą – dodaje Nadia Kurtieva.

Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych na koniec kwietnia br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS pochodziło z: Ukrainy – 763 tys., Białorusi – 133 tys., Gruzja- 26 tys., Indii -21 tys. oraz Mołdawii – 14 tys.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy
08 maja 2024

Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy

Utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy czy wydłużenie uprawnień personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych – proponuje m.in. Konfederacja Lewiatan w uwagach do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, teraz zajmie się nim Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– Proponujemy utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Projekt w aktualnym brzmieniu przewiduje jego ograniczenie do 7 dni. Skrócenie terminu na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy będzie utrudnieniem dla uczciwych podmiotów dopełniających wszystkich formalności związanym z legalnym  zatrudnieniem. Ponadto warto doprecyzować przepisy o wysokości wynagrodzenia obywateli Ukrainy uwzględniając możliwość ustalenia minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru czasu – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje również rezygnację z wydłużenia zawieszenia terminów w urzędach wojewódzkich, uściślenie warunku nieprzerwanego posiadania PESEL UKR, przynajmniej przez 365 dni w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy bezpodstawnie utracili taki status i chcą otrzymać zezwolenie na pobyt w uproszonym trybie. Chodzi też  o wprowadzenie wyjątku do przypadków, w których zezwolenie na pobyt czasowy obywatela Ukrainy zostaje cofnięte z uwagi na opuszczenie Polski na okres co najmniej 6 miesięcy, jeśli wyjazd poza Polskę związany jest ze skierowaniem do wykonywania pracy lub usług poza granicami RP przez podmioty prowadzące działalność w naszym kraju.

– Proponujemy także wydłużenie terminu, w którym lekarzom z Ukrainy, którzy uzyskali kwalifikacje poza UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu w Polsce – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan cieszy się, że uwzględnione zostały zgłoszone na etapie konsultacji postulaty w zakresie obowiązków pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy. – Pozytywnie oceniamy nałożenie na obywatela Ukrainy obowiązku informowania pracodawcy o uzyskaniu decyzji ws. udzielenia zezwolenia na pobyt oraz odejście od obowiązku ponownego wysłania powiadomienia w przypadku nowego zgłoszenia do  ubezpieczeń społecznych – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

Zobacz stanowisko

 

Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu
26 kwietnia 2024

Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu

W kwietniu 2024 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Odbudowy Ukrainy przygotowany przez rząd tego kraju.

Stał on się podstawą uruchomienia pierwszych płatności KE w ramach „Ukraine Facility”, tj. 50 mld euro na rzecz wsparcia funkcjonowania i odbudowy tego kraju w latach 2024-2027.

Istotne dla naszych przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich potencjalnego zaangażowania w projekty finansowane z tych środków, są jego części przeznaczone na inwestycje w Ukrainie i pomoc techniczną.

Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan

Środkami tymi dysponować będę wybrane europejskie instytucje finansowe, a w przypadku Polski będzie to Bank Gospodarstwa Krajowego i na jego stronach już wkrótce można będzie znaleźć informacje na temat możliwości i warunków udziału w planowanych przedsięwzięciach w Ukrainie.

Równocześnie opublikowany został już oryginalny Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan, przygotowany przez władze tego kraju. Można tam znaleźć listy wybranych projektów w kilkunastu preferowanych obszarach inwestowania w odbudowę Ukrainy. Link do Planu tutaj.

W załączeniu poniżej skrót prezentacji Planu w pdf (ten materiał uzyskany został dzięki uprzejmości kierownictwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – dziękujemy!).

Skrót prezentacji Planu Odbudowy Ukrainy – ENG

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie
24 kwietnia 2024

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie

Zachęcamy przedstawicieli naszych firm członkowskich do uczestnictwa w pracach nowo tworzonej grupy ds. współpracy z Ukrainą. Jej zadaniem będzie informowanie o możliwych formach i zasadach współdziałania z ukraińskimi partnerami.

Proponujemy stworzenie w ramach Konfederacji Lewiatan grupy ds. współpracy z Ukrainą i zapraszamy do uczestnictwa w jej pracach wszystkich zainteresowanych z naszych firm członkowskich.

Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina)

Od połowy 2022 roku działa w Lewiatanie Zespół ds. współpracy z Ukrainą (Task Force Ukraina – TF4U). W dotychczasowej pracy koncentrowaliśmy się na kilku formach tej współpracy, w szczególności z partnerskimi organizacjami ukraińskimi: współorganizowaniem z nimi spotkań i konferencji, wspieraniem procesu ich współpracy z instytucjami unijnymi i ich członkostwa w BusinessEurope (prezydent Maciej Witucki jest wiceprezydentem BE ds. współpracy z Ukrainą).

W ubiegłym roku na stronie internetowej Lewiatana uruchomiliśmy podstronę poświęconą Ukrainie, na której zamieszczamy najistotniejsze bieżące informacje, propozycje udziału w nadchodzących wydarzeniach polsko-ukraińskich i oferty potencjalnej współpracy dla firm polskich z partnerami z Ukrainy.

Odpowiadamy na apele o szersze działania na rzecz współpracy z Ukrainą

W tym czasie spotykaliśmy się nieraz z apelami ze strony niektórych z naszych członków o poszerzenie form naszego działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Przed podejmowaniem tego typu działań powstrzymywała nas do tej pory niestabilna militarnie i trudna do przewidzenia sytuacja gospodarcza Ukrainy.

Obecnie zmieniają się okoliczności – przede wszystkim w marcu 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła fundusz wsparcia dla Ukrainy w kwocie 50 mld euro na lata 2024-2027, którego istotną częścią są fundusze na wsparcie inwestycji (około 7 mld euro) oraz na pomoc techniczną (około 4 mld euro). Istnieją realne możliwości uczestnictwa polskich firm w realizacji finansowanych z nich projektów. W dniu 18 kwietnia 2024 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona tej kwestii. Pojawiły się ostatnio również konkretne inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych, w szczególności US AID, które mogą zaowocować wsparciem aktywniejszych form działania na rzecz współpracy polskich firm z Ukrainą.

W związku z tym chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych naszych członków do włączenia się do grupy ds. współpracy z Ukrainą. Bardziej szczegółowe dookreślenie i ewentualne rozszerzenie form działania grupy nastąpiłoby po jej uformowaniu.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila do dr. Andrzeja Rudki, koordynatora projektu TF4U na adres arudka@lewiatan.org.

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem
19 kwietnia 2024

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem

Komisja Europejska wraz z belgijską prezydencją Rady Unii Europejskiej oraz ukraińskim rządem zorganizowała konferencję na temat przyszłej odbudowy Ukrainy, jej integracji z Unią Europejską, a także możliwości zaangażowania biznesu w te procesy.

– Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy. Powinniśmy też już teraz rozpocząć merytoryczną dyskusję na temat integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podczas konferencji „Ukraine’s Future Summit w Brukseli.

W wydarzeniu 18 kwietnia wzięło udział ponad 500 przedstawicieli rządu, instytucji unijnych oraz środowisk biznesowych, w tym m.in. minister spraw zagranicznych Belgii i unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Prezydent Lewiatana: najważniejsze wsparcie militarne dla Ukrainy

Jednym z prelegentów wydarzenia był prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który zaprezentował perspektywę biznesu na przyszłe wyzwania związane z odbudową Ukrainy i jej integracją z Unią Europejską.

– Najważniejsza obecnie jest kontynuacja wsparcia militarnego dla Ukrainy. Jednocześnie powinniśmy już teraz rozpocząć dyskusję na temat integracji Ukrainy z unijnym rynkiem. Konkurencyjność ukraińskiej gospodarki jest ogromna i dlatego też musimy jak najszybciej zacząć rozmawiać o tym, jak włączyć ją do unijnego rynku wewnętrznego. Miejsce Ukrainy jest w Europie – powiedział Maciej Witucki.

Jak podkreślali prelegenci, odbudowa Ukrainy wymaga ogromnych inwestycji i środki publiczne nie będą w stanie w pełni pokryć wysiłków na rzecz odbudowy i modernizacji tego kraju. Istotna będzie rola biznesu, który potrzebuje odpowiedniego wsparcia i gwarancji ze strony rządów, aby inwestować w Ukrainie. W tym kontekście omówiony został unijny Instrument na rzecz Ukrainy w wysokości 50 mld euro, który zakłada nowe mechanizmy inwestycyjne wspierające mobilizację dodatkowego finansowania ze strony europejskich instytucji finansowych i sektora prywatnego.

Odbudowa Ukrainy – 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady

Według oceny Banku Światowego z lutego 2024 r. odbudowa Ukrainy będzie kosztować 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady. Pomimo trudnych wojennych okoliczności ukraińska gospodarka odnotowała w 2023 roku wzrost na poziomie 5%. Świadczy to z jednej strony o niezwykłej odporności Ukrainy, a z drugiej o możliwościach, jakie posiada ukraińska gospodarka.

O potencjale gospodarki Ukrainy mówiła dyrektorka generalna Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) Kateryna Glazkova. – Nie tylko Ukraina potrzebuje UE, ale Europa potrzebuje także Ukrainy. W UE istnieje duże zapotrzebowanie na technologie wojskowe, usługi informatyczne, artykuły rolno-spożywcze, produkty farmaceutyczne i cenne metale ziem rzadkich, które dostarczyć może Ukraina. Jestem optymistką i jestem pewna, że po zwycięstwie Ukrainy cena wejścia na nasz rynek będzie znacznie wyższa, dlatego zachęcam do inwestycji już teraz. Rozumiem, że europejskie firmy chcą mieć pewność przyszłości i potrzebują wiarygodnych partnerów, aby inwestować. SUP jest gotów, aby stać się pomostem pomiędzy ukraińskim i europejskim biznesem. – powiedziała Glazkova podczas swojego wystąpienia.

Organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje wydarzenia „Ukraine’s Future Summit” w celu stworzenia platformy do dyskusji pomiędzy administracją publiczną i biznesem na temat możliwości oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy i jej modernizacją.

Konfederacja Lewiatan była reprezentowana również przez Kingę Grafę, Andrzeja Rudkę i Luanę Żak.