Spotkanie z czeskim prezydentem Konfederacji Przemysłu
17 października 2023

Spotkanie z czeskim prezydentem Konfederacji Przemysłu

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki spotkał się z Janem Rafajem, prezydentem Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej.

Konfederacja Lewiatan współpracuje z Konfederacją Przemysłu Republiki Czeskiej, między innymi w ramach Business Europe. Jan Rafaj jest szefem czeskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców od maja tego roku.

Jan Rafaj i Maciej Witucki o wsparciu Ukrainy

Prezydenci rozmawiali o współpracy z Ukrainą oraz zaangażowania przedsiębiorstw z naszych krajów w odbudowę Ukrainy w obliczu przedłużającej się wojny. Omawiali wsparcie instytucji obydwu krajów dla przedsiębiorstw we współpracy z Ukrainą, m.in. o gwarancjach kredytów eksportowych i inwestycji.

Podkreślali konieczność wsparcia ukraińskich organizacji przedsiębiorców na forum BusinessEurope, zwłaszcza Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP), które jest nową organizacją. Mówili też o wsparciu Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Rynek pracy, migracje zarobkowe i brak pracowników

Obaj szefowie organizacji mówili też o pracach nad projektem dyrektywy ws. pracowników platform. Zaznaczyli, że niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Pracodawcy w całej UE i we wszystkich sektorach doświadczają niedoborów siły roboczej i umiejętności.

Kluczowym priorytetem powinno być lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. Jednym z nadrzędnym celów powinno być wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności.

Poruszali także m.in. tematy rynku energii, celów klimatycznych czy transformacji energetycznej. Spotkanie odbyło się 17 października w Warszawie.