Standardy dobrej legislacji – spotkanie z ministrem Maciejem Berkiem
25 czerwca 2024

Standardy dobrej legislacji – spotkanie z ministrem Maciejem Berkiem

O procesach legislacyjnych i możliwych sposobach polepszenia procesu tworzenia prawa w Polsce rozmawiali przedstawiciele firm oraz związków członkowskich Konfederacji Lewiatan podczas spotkania z ministrem Maciejem Berkiem, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Pretekstem do rozmowy były wypracowane przez Konfederację Lewiatan postulaty dotyczące podwyższenia jakości prac legislacyjnych. Uczestnicy dyskusji podkreślali kluczowe znaczenie jakości prawa oraz procesu jego tworzenia dla pracodawców w Polsce. Ze strony biznesu zaproponowano szereg konkretnych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy legislacji. To m.in. wprowadzenie obowiązku regularnej analizy efektywności przepisów przez rząd, co najmniej 30-dniowy termin na zgłoszenie uwag w procesie konsultacji projektów dotyczących prawa podatkowego, czy ustanowienie minimum 6-miesięcznego okresu między opublikowaniem nowego prawa podatkowego a jego wejściem w życie.

Minister Berek zapowiedział zmiany w postaci uruchomienia nowego systemu informatycznego do monitorowania legislacji w jednym miejscu, który pozwoli na bieżąco śledzić zmiany prawa. Zaproponowano kolejne spotkanie z udziałem ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki, podczas którego omówione zostaną postulaty Lewiatana dotyczące także unijnego procesu prawodawczego.

Spotkanie było również okazją do bezpośredniego przedstawienia ministrowi punktu widzenia pracodawców oraz uzyskania cennych informacji na temat procesu legislacyjnego w Polsce z perspektywy administracji rządowej. Odbyło się 24 czerwca.