Stanowiska

Stanowiska

26 lutego 2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Długoterminowej Strategii Renowacji

Więcej
25 lutego 2021

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Więcej
25 lutego 2021

Apelujemy do Komisji Europejskiej o zniesienie testów dla kierowców zawodowych

Więcej
22 lutego 2021

Uwagi KL stanowiące propozycje rozwiązań dla wadliwego funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce

Więcej
17 lutego 2021

Opinia Konfederacji Lewiatan do ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia

Więcej
12 lutego 2021

Uwagi do projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Więcej
12 lutego 2021

Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Więcej
12 lutego 2021

Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Więcej
10 lutego 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Więcej
10 lutego 2021

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD107) oraz do propozycji zmiany definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii

Więcej