Stanowiska

Stanowiska

29 kwietnia 2020

Stanowisko dot. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Więcej
29 kwietnia 2020

Stanowisko w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Więcej
29 kwietnia 2020

Stanowisko ZPPM dot. wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD

Więcej
29 kwietnia 2020

Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Więcej
29 kwietnia 2020

Stanowisko dotyczące obszaru rynku finansowego i prawa handlowego

Więcej
29 kwietnia 2020

Stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

Więcej
28 kwietnia 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych

Więcej
27 kwietnia 2020

Przedsiębiorco, jeśli chcesz uzyskać pomoc, sprawdź zasady jej kumulacji

Więcej
23 kwietnia 2020

Uwagi do rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

Więcej
23 kwietnia 2020

Stanowisko dot. zmian legislacyjnych w obszarze rynku finansowego

Więcej