Stanowiska

Stanowiska

17 marca 2020

Postulaty działań niezbędnych dla branży energetyki słonecznej

Więcej
17 marca 2020

W pakiecie osłonowym konieczne są zmiany w ustawie o OZE

Więcej
12 marca 2020

Ochrona przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa – stanowisko Konfederacji Lewiatan

Więcej
12 marca 2020

Poszanowanie życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektroniczne – stanowisko Lewiatana

Więcej
12 marca 2020

Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – ekspertyza do wcześniejszych propozycji Lewiatana

Więcej
12 marca 2020

Uwagi do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

Więcej
12 marca 2020

Stanowisko w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r.

Więcej
12 marca 2020

Stanowisko związku pracodawców Transport i Logistyka Polska w sprawie sytuacii kryzysowej wywołanej wirusem COVID-19

Więcej
10 marca 2020

Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy

Więcej
9 marca 2020

Wsparcie pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19 – stanowisko Konfederacji Lewiatan

Więcej