Co zawiera piąty pakiet unijnych sankcji na Rosję? (omówienie)
13 kwietnia 2022

Co zawiera piąty pakiet unijnych sankcji na Rosję? (omówienie)

fot. Natali55522 / Shutterstock

Jednym z celów piątego pakietu sankcji było uproszczenie procedur dla firm i ograniczenie przypadków zbyt radykalnego przestrzegania sankcji przez niektóre banki, które blokowały transakcje do Rosji.

Początkowo Komisja Europejska zamierzała złagodzić niektóre ograniczenia celne, na przykład limit cenowy dla części samochodowych miał zostać podniesiony z 300 do 5000 euro, aby poprawić sytuację sektora motoryzacyjnego, ale ostatecznie te zapisy nie znalazły się w 5. pakiecie sankcji.

Business Europe (europejska organizacja biznesowa do której należy Konfederacja Lewiatan) koordynuje z ukraińskimi partnerami wysiłki na rzecz utrzymania łańcucha dostaw towarów na Ukrainę i przywołuję deklarację ukraińskiego ministra gospodarki i handlu, który wezwał europejskie firmy do powrotu na Ukrainę.

Przegląd piątego pakietu sankcji:

 • Zakaz eksportu – o wartości 10 mld euro – w obszarach, w których Rosja ma dużą zależność od dostaw z UE. Dotyczy to na przykład komputerów kwantowych, zaawansowanych półprzewodników, specjalistycznych maszyn, transportu i chemikaliów. Obejmują one również specjalistyczne katalizatory stosowane w przemyśle rafineryjnym.
 • Zakaz importu wszystkich rodzajów rosyjskiego węgla. Dotyczy to jednej czwartej całego rosyjskiego eksportu węgla, co oznacza dla Rosji utratę przychodów w wysokości około 8 mld euro rocznie.
 • Dodatkowe zakazy importu – o wartości 5,5 mld euro – obejmują cement, wyroby gumowe, drewno, wyroby spirytusowe (w tym wódkę), likier, wysokiej klasy owoce morza (w tym kawior) oraz środek przeciwdziałający omijaniu zakazu importu potażu z Białorusi. Środki te pomogą również zlikwidować luki prawne między Rosją a Białorusią.
 • Zakaz przeprowadzania transakcji i zamrożenie aktywów czterech rosyjskich banków, które są obecnie całkowicie odcięte od rynków. Reprezentują one 23% udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego co jeszcze bardziej osłabi rosyjski system finansowy.
 • Całkowity zakaz pracy w UE dla rosyjskich i białoruskich przewoźników towarowych. Pewne wyjątki obejmą towary pierwszej potrzeby, takie jak produkty rolne i spożywcze, pomoc humanitarna oraz energia.
 • Zakaz wstępu do portów UE dla statków pod rosyjską banderą. Wyjątki dotyczą m.in. celów medycznych, żywnościowych, energetycznych i humanitarnych.

Rosyjskie środki zaradcze obejmują:

 • Rozszerzenie importu równoległego na niektóre produkty, takie jak części zamienne
 • Odpowiedzialność kryminalną dla podmiotów które przestrzegają zachodnich sankcji. Ustawa może zostać uchwalona w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
 • Procedury wyjścia dla firm zagranicznych opuszczających rynek i przewidziana konfiskata ich aktywów.
 • Wymóg płacenia za rosyjski gaz w rublach, co komplikuje proces transakcji dla europejskich firm.
Wojna w Ukrainie: omówienie kolejnych sankcji
29 marca 2022

Wojna w Ukrainie: omówienie kolejnych sankcji

fot. Fire-fly / Shutterstock

UE, Wielka Brytania, USA, a także Ukraina podjęły nowe działania związane z sankcjami, ich wdrażaniem oraz innymi środkami ograniczającymi (handel) wobec Rosji. Tymczasem Rosja odpowiada podejmując kolejne kroki.

1 – Wyniki posiedzeń Rady Europejskiej i G7 

Pierwszy dzień (24 marca) posiedzenia Rady Europejskiej zaowocował przyjęciem konkluzji w sprawie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. Konkluzje można znaleźć tutaj.

Ponadto przywódcy państw grupy G7 przyjęli oświadczenie, które choć nie zawiera żadnych nowych środków ograniczających, zapowiada ściślejszą współpracę w celu wyeliminowania luk we wdrażaniu obecnych środków, aby powstrzymać się od unikania, obchodzenia i uzupełniania luk, które mają na celu podważenie lub złagodzenie skutków naszych sankcji. Pełne oświadczenie można znaleźć tutaj.

2 – Wspólne oświadczenie w sprawie wniosku Białorusi o przystąpienie do WTO  

W dniu 24 marca szereg członków WTO podpisało wspólne oświadczenie, w którym zapowiadają, że nie będą dalej rozpatrywać wniosku Białorusi o przystąpienie do WTO.

3 – Wkrótce zostanie opublikowanych więcej wskazówek na temat sankcji UE 

Komisja Europejska – DG FISMA – stworzyła stronę poświęconą sankcjom UE, na której można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat sankcji przyjętych po agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Można tam również znaleźć opublikowane już wytyczne, w tym dotyczące handlu towarami luksusowymi, a także uzyskać dostęp do nowych dokumentów, gdy tylko zostaną one udostępnione przez Komisję.

4 – Komisja przyjmuje tymczasowe ramy kryzysowe w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę w zakresie pomocy państwa 

W dniu 23 marca Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z sytuacją kryzysową, aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z elastycznych mechanizmów przewidzianych w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager „nowe ramy umożliwią państwom członkowskim (i) przyznawanie ograniczonych kwot pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami; (ii) zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej płynności finansowej; oraz (iii) zrekompensowanie przedsiębiorstwom dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej”.

5 – Dodatkowe sankcje 

W dniu 24 marca zarówno USA, jak i Wielka Brytania ogłosiły podjęcie dodatkowych środków.

– Departament Skarbu USA przyjął sankcje przeciwko rosyjskiej Bazie Obronno-Przemysłowej, rosyjskiej Dumie i jej członkom oraz prezesowi Sbierbanku.

– Wielka Brytania również nałożyła sankcje na kolejne osoby i podmioty, których aktywa zostaną zamrożone. Tutaj mają Państwo dostęp do komunikatu prasowego i zawiadomienia.

6 – Projekt ustawy Rady Najwyższej Ukrainy przewiduje zajęcie aktywów podmiotów nierosyjskich, które prowadzą działalność w Rosji 

Naszą uwagę zwrócił projekt, który ma na celu rozszerzenie istniejącego ustawodawstwa dotyczącego zajmowania aktywów podmiotów prawnych należących do Federacji Rosyjskiej oraz osób fizycznych będących obywatelami Federacji Rosyjskiej, aby umożliwić rządowi ukraińskiemu zajęcie aktywów podmiotów nierosyjskich prowadzących działalność w Rosji. Może to mieć potencjalny wpływ na firmy europejskie, które są obecne zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Projekt ustawy znajduje się w załączniku.

7 – Środki zaradcze podjęte przez Rosję 

23 marca rosyjska Duma Państwowa powołała komisję do zbadania przypadków ingerencji obcych państw w sprawy Rosji. Do zadań komisji należy „badanie i analizowanie faktów i okoliczności ingerencji obcych państw w sprawy wewnętrzne Rosji” oraz „przygotowywanie propozycji środków ustawodawczych w celu przeciwdziałania zagranicznej ingerencji”. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Rozumiemy również, że ustawodawstwo dotyczące „zewnętrznej administracji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne” jest nadal na etapie opracowywania. Będziemy nadal monitorować sytuację w odniesieniu do tego i innych rosyjskich środków zaradczych i przekazywać członkom dodatkowe informacje.

Sankcje UE nałożone na Rosję i Białoruś (PRZEWODNIK)
24 marca 2022

Sankcje UE nałożone na Rosję i Białoruś (PRZEWODNIK)

Dla polskich przedsiębiorców przygotowaliśmy przetłumaczone na język polski ważne dokumenty, które pozwolą im na szczegółowy wgląd na gospodarczy i handlowy wymiar konfliktu pomiędzy Zachodem a Rosją i Białorusią.

Udostępniamy między innymi: listę pytań i odpowiedzi dotyczących przewozu towarów do Rosji i Białorusi, zestawienie dotychczasowych sankcji UE i innych państw wobec Rosji i Białorusi oraz podsumowanie „kontrsankcji” wdrożonych przez Rosję.

W ostatnich tygodniach Unia Europejska i społeczność międzynarodowa nałożyły na Rosję szereg bezprecedensowych sankcji i ograniczeń. Nie spotkało się to bez odpowiedzi Rosji, która wprowadziła własne „kontrsankcje” przeciwko „krajom nieprzyjaznym” oraz nałożyła drakońskie ograniczenia na rosyjskich obywateli, zakazując im dostępu do walut obcych, i na rosyjskie przedsiębiorstwa próbujące wycofać swój kapitał za granicę.

 

Listę pytań i odpowiedzi dotyczących przewozu towarów do Rosji i Białorusi, skierowanych przez BusinessEurope do DG TAXUD z Komisji Europejskiej. Za pomocą tej listy dowiedzieć się można między innymi:

 • Jakie przejścia graniczne zostały całkowicie zamknięte pomiędzy UE i Rosją?
 • Jak wwóz przedmiotów osobistych Ukraińców wjeżdżających na terytorium Unii, w tym zwierząt domowych i gotówki jest odprawiany przez organy celne?
 • Jaki jest wpływ sankcji na towary tranzytowe pochodzące spoza UE, których ostatecznym miejscem przeznaczenia jest Rosja?

Zestawienie dotychczasowych sankcji UE i innych państw wobec Rosji i Białorusi sporządzone przez BusinessEurope. W tym:

 •  Podsumowanie działań koordynowanych wspólnie przez zachodnich sojuszników
 •  Oficjalne stanowiska poszczególnych państw
 •  Szczegółową listę pakietów sankcji wdrożonych przez UE

Podsumowanie „kontrsankcji” i innych środków wdrożonych przez Rosję w następstwie sankcji nałożonych na nią przez społeczność międzynarodową, stworzoną przez firmę prawniczą Clifford Chance. W dokumenty wymienione są elementy rosyjskiej polityki takie jak:

 • Obowiązki i zakazy nałożone na rezydentów rosyjskich
 • Zezwolenia i wyjątki od sankcji przewidziane dla niektórych rosyjskich podmiotów
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności karnej za przestrzeganie sankcji

Pobierz dokumenty:

 

Zestawienie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś
Europejski biznes a wspieranie Ukrainy i sankcje na Rosję
24 marca 2022

Europejski biznes a wspieranie Ukrainy i sankcje na Rosję

W ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia z przyjęciem przez UE aż czterech pakietów sankcji wobec Rosji związanych z jej atakiem na Ukrainę. Tymczasem nie tylko polski, ale także europejski biznes stanął murem za Ukrainą, jednoznacznie potępiając Rosję.

BusinessEurope wspiera UE w jej działaniach przeciwko Rosji, a także wyraża solidarność z Ukrainą

BusinessEurope (Konfederacja Lewiatan jest członkiem) na naszą prośbę zwołało na początku marca serię nadzwyczajnych spotkań w związku z wojną na Ukrainie. Dzięki naszym działaniom federacja zrzeszająca pracodawców z całej Europy obrała kurs na wspieranie Ukrainy, wyrażając z nią solidarność i popierając przywódców europejskich w nakładaniu sankcji na Rosję.  Co istotne, w deklaracji przygotowanej na nieformalny szczyt przywódców w Wersalu (10-11 marca br.) znalazło się bardzo ważne zdanie: „Rozumiemy, że stworzenie perspektywy dla narodu ukraińskiego jest ważne i przyjmujemy do wiadomości zapowiedziane rozpatrzenie kandydatury Ukrainy do członkostwa w UE, pod warunkiem spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów”.

BusinessEurope apeluje o wsparcie dla europejskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo BusnessEurope przedstawiło swoje postulaty przed odbywającym się  24-25 marca br. szczytem Rady Europejskiej, apelując do UE o przyjęcie środków, które pomogą złagodzić negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorców. Jak pokazały ostatnie tygodnie, nasze firmy w aktywny sposób zapewniają Ukrainie pomoc humanitarną i wspierają uchodźców szukających schronienia w UE. BusinessEurope oczekuje przede wszystkim:

 • Stworzenia jasnych wytycznych i szczegółowych informacji na temat sankcji jak i środków wsparcia tak szybko jak to możliwe
 • Skoordynowanego wspólnego wysiłku UE, USA i Wielkiej Brytanii we wdrażaniu sankcji, przygotowywaniu pakietów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz przygotowywania rozwiązań na wypadek zakłóceń w dostawach
 • Walki z rosnącymi cenami i zabezpieczenia dostaw energii, które pomogą przywrócić Unię na ścieżkę bezpieczeństwa i dobrobytu.

W kwestii polityki energetycznej BusinessEurope, uważe że:

 • UE powinna prowadzić dywersyfikację źródeł dostaw energii przy jednoczesnym powrocie do bardziej realistycznej polityki energetycznej i klimatycznej.
 • W najbliższym czasie podjęte muszą zostać środki mające na celu tymczasowe uregulowanie cen gazu i zniesienie barier dla zintegrowanego europejskiego rynku energii.

Sankcje na Rosję i Białoruś

BusinessEurope organizuje regularnie serię spotkań, w tym z urzędnikami Komisji Europejskiej, podczas których jesteśmy informowani nt. najnowszych sankcji nakładanych na Rosję. Okazuje się, że są to bardzo obszerne dokumenty prawne, które ciężko jednoznacznie interpretować. Dlatego jako Konfederacja Lewiatan przygotowaliśmy przewodnik w języku polskim, który pozwala na szczegółowy wgląd na gospodarczy i handlowy wymiar konfliktu pomiędzy Zachodem a Rosją i Białorusią. Udostępniliśmy między innymi: listę pytań i odpowiedzi dotyczących przewozu towarów do Rosji i Białorusi, zestawienie dotychczasowych sankcji UE i innych państw wobec Rosji i Białorusi oraz podsumowanie „kontrsankcji” wdrożonych przez Rosję.

Warto zwrócić uwagę na to, że w czwartym (tj. najnowszym) pakiecie sankcji wprowadzono zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak również kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego. To jest na pewno decyzja przełomowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Oznacza, że takie projekty jak najpierw Nord Stream, a potem jego druga nitka nie będą już mieć miejsca.

Wkrótce nowe wskazówki nt. sankcji UE 

Komisja Europejska (DG FISMA) stworzyła stronę poświęconą sankcjom UE, na której można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat sankcji przyjętych po agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Można tam również znaleźć opublikowane już wytyczne, w tym dotyczące handlu towarami luksusowymi, a także uzyskać dostęp do nowych dokumentów, gdy tylko zostaną one udostępnione przez Komisję.

Tymczasowe ramy kryzysowe w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę w zakresie pomocy państwa

23 marca br. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z sytuacją kryzysową, aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z elastycznych mechanizmów przewidzianych w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager „nowe ramy umożliwią państwom członkowskim (i) przyznawanie ograniczonych kwot pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami; (ii) zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej płynności finansowej; oraz (iii) zrekompensowanie przedsiębiorstwom dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej”. 

Prośba Konfederacji Lewiatan

Jeśli Państwa firma/branża ucierpiała w wyniku wojny na Ukrainie/wprowadzonych unijnych sankcji/rosyjskich kontrsankcji, prosimy o taką informację. Przekazujemy je bowiem bezpośrednio do Komisji Europejskiej, która na tej podstawie będzie szykować programy wsparcia dla poszczególnych sektorów.


Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli

Sankcje na Rosję. Życie ludzkie przegrywa z rachunkiem ekonomicznym
18 marca 2022

Sankcje na Rosję. Życie ludzkie przegrywa z rachunkiem ekonomicznym

Sankcje gospodarcze nie robią wrażenia na rosyjskich władzach. Taki wniosek można wyciągnąć po ponad dwudziestu dniach agresji Rosji na Ukrainę.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Badacze Hufbauer, Schott i Elliot, którzy prawdopodobnie przeanalizowali w najbardziej kompleksowy sposób historię odpowiedzi na działania wojenne poprzez sankcje, wskazują, że jedynie w 6% przypadków sankcje odniosły sukces, tzn. przyczyniły się do zmiany prowadzonej polityki. Wydaje się, że obecne niemrawe działania europejskich decydentów nie poprawią tej statystyki.

Ma się wrażenie, że kolejne tury sankcji nakładane na Rosję i Białoruś są coraz bardziej wybiórcze i mało efektywne. To, co miało być „ekonomiczną bronią atomową” okazało się być zwykłym pociskiem artyleryjskim wymierzonym w Kreml. A życie ludzkie przegrywa na szali z rachunkiem ekonomicznym. To rachunek ekonomiczny również powoduje, że największe przedsiębiorstwa wycofują się z Rosji, co w tym momencie wydaje się najbardziej dotkliwą, choć zapewne czasową konsekwencją, sankcji.

Najważniejszym, jak dotychczas, działaniem UE i USA  jest zamrożenie rezerw Centralnego Banku Rosji oraz odcięcie od rozliczeń w dolarach, co uszczupliło rezerwy banku o połowę do poziomu ok. 340 mld USD. W konsekwencji, rosyjski rząd zapowiedział, że wykupi swoje papiery dłużne w narodowej walucie. Pierwsza data zapadalności takich papierów miała miejsce 16 marca. Po 30 dniach Rosję czekałaby techniczna niewypłacalność. Do tego czasu jednak kolejne zobowiązania zagranicznego długu osiągnęłyby swoje terminy wykupu (31 marca oraz 4 kwietnia). Stało się jednak inaczej. Pierwsza transza odsetkowa została spłacona w amerykańskich dolarach.  Brak konsekwencji  w działaniu, w tym przypadku sekretarza skarbu USA, który zgodził się na transakcję w dolarach, pokazuje że nie jesteśmy gotowi ponieść jakichkolwiek konsekwencji związanych z wojną, a sankcje są bardziej papierowe niż realne.

Wystarczyło jedynie kilka dni, aby z afisza medialnego zszedł napis – SWIFT. Zadowoliliśmy się wybiórczą informacją KE, że odciętych od tego systemu zostało zaledwie kilka rosyjskich banków, a następnie przywrócono jego funkcjonowanie dla głównych, z punktu widzenia ekonomicznego Zachodu, instytucji finansowych.

Emocjonowaliśmy się faktem, że rosyjska waluta tonie w czeluściach wojny, tymczasem milczymy lub nie widzimy tego, że obecnie rubel odrobił już 45% strat, jakich doznał od początku agresji na Ukrainę. Krzyczymy solidarność, wolność, a tymczasem ponownie zimna kalkulacja nie pozwala europejskim decydentom powiedzieć stop dla rosyjskiego gazu czy ropy. Gdy jednak spojrzymy, że blisko 60% eksportu Rosji stanowią surowce energetyczne, które nadal importujemy, to można sobie zadać pytanie, czy obecne sankcje miały w ogóle szanse zatrzymać przywódcę Rosji. Daliśmy się, jako Europa zapędzić w kozi róg, daliśmy się wciągnąć w energetyczną wojnę, którą przegrywamy. Przed agresją Rosja zmniejszała dostawy gazu wielokrotnie, co wymuszało na rządach opróżnianie magazynów, podbijało też znacząco cenę samego surowca. Następnie w momencie, gdy rozpoczęła się agresja na Ukrainę, mało kto zauważył, że import rosyjskiego gazu do Europy (głównie przez Słowację) wzrósł o 40%. Czy zatem nie jesteśmy w stanie ponieść konsekwencji tej wojny nawet w takim wymiarze jak chwilowe bezpieczeństwo energetyczne, podczas gdy Ukraińcy płacą najwyższą z możliwych cen – ludzkie życie?

Wszystko zatem wskazuje, że Rosja jest się w stanie ugiąć i cofnąć jedynie w przypadku utraty zdolności bojowej. Dzieje się tak zapewne dlatego, że Putin wraz z najbliższym środowiskiem miał i nadal ma inny cel swojej agresji niż imperialne zapędy, czy przywrócenie świetności stalinowskiego związku radzieckiego. Celem tej wojny jest oddalenie polityczne Ukrainy od Zachodu oraz zastraszenie i załamanie społeczeństwa Ukrainy. Jednocześnie zademonstrowanie innym byłym republikom radzieckim, że próby zbytniego bratania się z Zachodem lub społecznych aspiracji do obalania autorytarnych rządów skończą się katastrofą humanitarną. Władimir Putin panicznie obawia się podzielenia losu Mu’ammar al-Kaddafiego, Saddama Husajna, czy egipskiego prezydenta Husni Mubaraka. Sankcje są postrzegane przez Kreml i prezentowane przez reżimowe, rosyjskie media, jako pierwszy krok planu zamachu Zachodu na Rosję. Nie łudźmy się zatem, że ich skutkiem będzie niechęć społeczeństwa rosyjskiego wobec obecnej władzy, zwłaszcza że ich dotkliwość jest wątpliwa

Konfederacja Lewiatan

Czwarty pakiet sankcji uderzy w rosyjski sektor energetyczny
17 marca 2022

Czwarty pakiet sankcji uderzy w rosyjski sektor energetyczny

Ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, które znalazło się w czwartym pakiecie sankcji nałożonych na Rosję, jest decyzją przełomową – uważa Konfederacja Lewiatan.

– W czwartym pakiecie sankcji  wprowadzono zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak również kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego. To jest na pewno decyzja przełomowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Oznacza, że takie projekty jak najpierw Nord Stream, a potem jego druga nitka nie będą już mieć miejsca – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Czwarty pakiet sankcji nałożonych na Rosję:

Zakazuje wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, na przykład tymi kontrolowanymi przez państwo lub posiadającymi ponad 50% własności publicznej w których Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma prawo do udziału w zyskach, lub z którymi Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma inne znaczące powiązania gospodarcze.

Zakazuje świadczenia jakichkolwiek usług ratingowych oraz dostępu do jakichkolwiek usług subskrypcyjnych związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego jakimkolwiek osobom lub podmiotom z Rosji.

Rozszerza listę osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakładane są bardziej rygorystyczne ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Na liście znajdują się ważne nazwiska z rosyjskiego przemysłu, takie jak Aleksander Szokhin, przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP).

Zakazuje nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, a także wprowadza kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, z wyjątkami stosowanymi w celu zapewnienia kluczowych dostaw energii w Europie, a także w celu zapobieżenia lub złagodzenia skutków zdarzenia mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko.

Wprowadza dalsze ograniczenia dotyczące przywozu, transportu i świadczenia różnych usług w odniesieniu do niektórych wyrobów żelaznych i stalowych, a także wywozu towarów luksusowych, których wartość przekracza 300 EUR za sztukę, uwzględniając fakt, że dla niektórych pozycji obowiązują różne progi (np: 750 EUR w przypadku artykułów elektronicznych do użytku domowego, 1000 EUR w przypadku aparatury elektrycznej/elektronicznej lub optycznej do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, 50 000 EUR w przypadku pojazdów i 5000 EUR w przypadku motocykli).

Rozszerza listę objętych sankcjami kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla na temat sytuacji na Ukrainie, a także kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i maszynowego.

Należy zwrócić uwagę, że po raz kolejny przewidziano okresy przejściowe, aby umożliwić firmom wypowiedzenie istniejących kontraktów.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi czwartego pakietu sankcji UE:

Komunikat prasowy Rady: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/

Przepisy prawne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN

Ponadto, lista osób i podmiotów objętych sankcjami, opublikowana 11 marca: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:084:TOC

 Konfederacja Lewiatan

Sankcje Rosji. Nowe sankcje UE na Białoruś i Rosję
09 marca 2022

Sankcje Rosji. Nowe sankcje UE na Białoruś i Rosję

Bardzo cieszy nas to, że Komisja Europejska wsłuchała się w nasze apele i przygotowała specjalną stronę internetową, zawierającą zbiorcze informacje na temat sankcji UE przyjętych wobec Rosji po inwazji na Ukrainę.

Adres strony internetowej:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en .

Strona zawiera informacje z podziałem na kategorie – indywidualne listy osób i podmiotów; sankcje w sektorze finansowym; sankcje w sektorze energetycznym; sektor lotniczy i transportowy; towary podwójnego zastosowania i produkty zaawansowanych technologii; środki wizowe; sankcje wobec podmiotów prowadzących działalność dezinformacyjną; Białoruś – a także odnośniki do aktów prawnych.

Sankcje Rosji

1 – Zatwierdzenie listy państw nieprzyjaznych, na której znalazły się: Albania, Andora, Australia, Kanada, Gibraltar, Japonia, Liechtenstein, państwa członkowskie UE, Islandia, Mikronezja, Monako, Czarnogóra, Nowa Zelandia, Norwegia, Macedonia Północna, Republika Korei, San Marino, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania (w tym Brytyjskie Wyspy Dziewicze), Ukraina i USA.

2 – Ustawodawstwo, które nakazuje, aby wszystkie transakcje i operacje firm rosyjskich z obywatelami i firmami z krajów nieprzyjaznych Rosji były zatwierdzane przez rządową komisję ds. kontroli inwestycji zagranicznych. Ustanowiono procedurę, zgodnie z którą firma będąca rezydentem rosyjskim lub firma zagraniczna z kraju nieprzyjaznego musi złożyć wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie takich transakcji lub operacji. Wniosek ten musi zawierać wyczerpujące informacje o wnioskodawcy, w tym dokument dotyczący rzeczywistych właścicieli firmy. Komisja przeanalizuje każdy przypadek i podejmie decyzję o zezwoleniu na transakcje lub operacje lub o odmowie ich przeprowadzenia. Można również określić warunki, które muszą być spełnione, aby zezwolić na transakcje lub operacje.

3 – Rozszerzenie prawa umożliwiającego zajmowanie aktywów cudzoziemców. Podczas gdy wcześniej ograniczenia wynikające z tej ustawy mogły być stosowane tylko wobec obywateli USA, obecnie dotyczą one wszystkich cudzoziemców i bezpaństwowców. Ograniczenia te obejmują: Zakaz wjazdu na terytorium Rosji; Zajęcie aktywów finansowych i innych w Rosji; Zakaz dokonywania jakichkolwiek transakcji z nieruchomościami i inwestycjami obywateli, którzy zostali objęci restrykcjami; Zakaz dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terytorium Rosji; Zawieszenie działalności osób prawnych pozostających pod kontrolą tych obywateli w Rosji; Zawieszenie ich uprawnień w zarządach lub innych organach zarządzających organizacji zarejestrowanych na terytorium Rosji.

Ponadto przyjęto szereg środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw i obywateli w obliczu sankcji, w tym: Zniesienie inspekcji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm informatycznych; Uproszczenie warunków i procedury zamówień rządowych; Możliwość przeprowadzenia przez rząd dodatkowej indeksacji emerytur ubezpieczeniowych, współczynnika emerytalnego i stałej wypłaty do emerytur; Uproszczenie procedury zakupu leków, upoważnienie Rządu do dostosowania wymogów licencyjnych dla działalności farmaceutycznej, istnieją ograniczenia w eksporcie niektórych leków z Rosji; Możliwość dostosowania przez rząd zasad przyjmowania na uczelnie wyższe Rosjan, którzy mają trudności ze studiowaniem za granicą.

Wreszcie, Visa i Mastercard ogłosiły zawieszenie swojej działalności w Rosji, co oznacza, że karty wydane w Rosji przestaną działać za granicą, a te wydane za granicą przestaną działać w Rosji. Nie powinno to mieć wpływu na karty wydawane przez banki rosyjskie i używane na terenie Rosji. Centralny Bank Rosji podał dalsze szczegóły, w tym dotyczące używania rosyjskich kart Mir za granicą.

Nowe Sankcje UE

Rada UE uzgodniła 9 marca przede wszystkim nowe sankcje na Białoruś:

 • ograniczenia świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (SWIFT) na rzecz Belagroprombanku, Banku Dabrabyt i Banku Rozwoju Republiki Białorusi, a także ich białoruskich spółek zależnych;
 • zakaz transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami oraz zapewnieniem finansowania ze środków publicznych handlu i inwestycji na Białorusi;
 • zakaz notowania i świadczenia usług związanych z akcjami białoruskich podmiotów państwowych w unijnych systemach obrotu od dnia 12 kwietnia 2022 r;
 • znaczne ograniczenia napływu środków finansowych z Białorusi do UE, poprzez zakaz przyjmowania od obywateli lub rezydentów Białorusi depozytów przekraczających 100 000 EUR, prowadzenia rachunków klientów białoruskich przez centralne depozyty papierów wartościowych UE, a także sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w euro klientom białoruskim;
 • zakaz dostarczania na Białoruś banknotów denominowanych w euro.

Rada UE uzgodniła 9 marca także nowe sankcje na Rosję:

 • Inne środki ograniczające w odniesieniu do wywozu towarów związanych z nawigacją morską i technologią radiokomunikacyjną do Rosji. Na mocy tej decyzji zabroniona będzie sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii związanych z nawigacją morską jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji, do użytku w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pływającego pod rosyjską banderą.
 • Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów podlegających zakazom związanym z usługami inwestycyjnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego i pożyczkami.

 

Komisja Europejska
Firmy potrzebują informacji na temat sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś
08 marca 2022

Firmy potrzebują informacji na temat sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś

fot. Fire-fly / Shutterstock

Europejski biznes stoi murem za Ukrainą, popierając sankcje nakładane na Rosję i Białoruś, a także solidaryzując się ze wsparciem unijnych władz oraz państw członkowskich dla Ukrainy. Świadczy o tym, opublikowane dzisiaj najnowsze stanowisko BusinessEurope w tej sprawie.

Dla przedsiębiorstw bardzo ważne są szybkie informacje o przyjmowanych sankcjach, aby można było lepiej się do nich przygotować – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zbieramy informacje od firm dotyczące wpływu sankcji na ich działalność. W ramach BusinessEurope powstał bowiem zespół zadaniowy, który przekazuje je bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na tej podstawie UE przyjmie strategię wspierania odpowiednich sektorów europejskiej gospodarki – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Wyzwaniem dla firm jest często brak jasności w sprawie  implementowania sankcji. Otóż teksty prawne nie zawsze są w pełni zrozumiałe, a dodatkowym utrudnieniem jest duża ich liczba. W związku z tym apelujemy do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i o publikowanie do nich wytycznych, dzięki czemu przedsiębiorcom łatwiej będzie się przygotować i w mniejszym stopniu odczują oni negatywny wpływ sankcji – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Unijne sankcje na Rosję

Od momentu uznania przez Rosję niepodlegających kontroli rządu w Kijowie obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie oraz rozpoczęcia rosyjskiej agresji wojskowej, UE zareagowała trzema pakietami sankcji.

Pierwszy pakiet obejmuje:

 • ograniczenia w stosunkach gospodarczych z niepodlegającymi kontroli rządu obszarami obwodów donieckiego i Ługańskiego,
 • ograniczenia finansowe.

Drugi pakiet obejmuje:

 • sankcje indywidualne wobec m.in. Władimira Putina, Siergieja Ławrowa i członków rosyjskiej Dumy Państwowej,
 • sankcje gospodarcze.

Trzeci pakiet obejmuje:

 • przekazanie sprzętu i zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju
 • zakaz przelotów nad przestrzenią powietrzną UE i wstępu na lotniska UE dla wszystkich rodzajów rosyjskich przewoźników
 • zakaz transakcji z Rosyjskim Bankiem Centralnym
 • zakaz SWIFT dla siedmiu rosyjskich banków
 • zawieszenie nadawania w UE państwowych mediów Russia Today i Sputnik

Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie – kalendarium

Linki do tekstów prawnych UE:

Wytyczne KE:

Unijne sankcje wobec Białorusi

UE nałożyła sankcje na 22 wysokiej rangi członków białoruskiego personelu wojskowego w związku z ich rolą w procesach podejmowania decyzji i planowania strategicznego, które doprowadziły do zaangażowania Białorusi w rosyjską agresję na Ukrainę.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:066:TOC

Ponadto wprowadzono więcej ograniczeń w handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych, paliw mineralnych, substancji bitumicznych i gazowych produktów węglowodorowych, produktów na bazie chlorku potasu, produktów drewnianych, produktów cementowych, produktów z żelaza i stali oraz produktów gumowych. Nałożono również dalsze ograniczenia na eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz niektórych zaawansowanych towarów i technologii, które mogą przyczynić się do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego i bezpieczeństwa Białorusi, a także ograniczenia w świadczeniu usług powiązanych.

EUR-Lex – L:2022:067:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Konfederacja Lewiatan

 

Przewodnik po sankcjach nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę
04 marca 2022

Przewodnik po sankcjach nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę

Agresja Rosji na Ukrainę. Przedstawiamy listę sankcji, które na Rosję nałożyły Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania i Australia

STANY ZJEDNOCZONE

2 marcakolejna transza amerykańskich sankcji ekonomicznych w reakcji na działania Rosji:

 • zamknięcie amerykańskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich statków powietrznych[1]. Obejmie to statki powietrzne certyfikowane, zarejestrowane, czy kontrolowane
  przez jakiekolwiek osoby związane z Rosją. Oznacza to odebranie możliwości wlotu
  w amerykańską przestrzeń powietrzną bądź latania do destynacji na terenie USA dla wszystkich rosyjskich linii lotniczych, zarówno na loty pasażerskie, jak i transportowe.
 • szerokie restrykcje przeciwko Białorusi zmierzające do zablokowania importu technologii. Departament Handlu rozszerzy kontrole eksportu nałożone na Rosję i Białoruś zapobiegając
  w ten sposób przekierowywania handlu do Rosji za pośrednictwem Białorusi i ograniczy możliwości wspierania działań armii tych krajów. Ograniczy to również możliwości pozyskiwania materiałów niezbędnych przez oba kraje dla wspierania wojsk w agresji
  na Ukrainę.
 • pełne sankcje blokujące na jednostki rosyjskiego sektora obronnego. Departament Stanu nałoży sankcje skierowane w rosyjski sektor wojskowy znacznie zwiększając koszty dla firm rozwijających i produkujących uzbrojenie. Sankcje te obejmą w sumie 22 jednostki rosyjskiego sektora zbrojeniowego, w tym firmy produkujące lotnictwo wojskowe, pojazdy pancerne, systemy wojny elektronicznej, rakiety, czy drony dla rosyjskiego wojska.
 • kontrole eksportu nałożone na produkcję ropy naftowej, która jest głównym źródłem dochodu wspierającym rosyjskie wojsko. Departament Handlu nałoży kontrole eksportu, które obejmą sprzęt do wydobywania ropy i gazu, ograniczając możliwość wspierania rosyjskich możliwości wydobywczych. Zapowiedziano jednak, że zmniejszenie globalnego wydobycia źródeł energii nie jest w interesie USA i dlatego spod sankcji wyłączone zostały płatności za surowce energetyczne. Mimo to w interesie USA i sojuszników jest stopniowe zdegradowanie Rosji z roli kluczowego dostawcy energii, w miarę upływu czasu. Również obecne sankcje będą służyły temu celowi chroniąc jednocześnie konsumentów w USA.
 • ograniczenia eksportowe na jednostki związane z rosyjskim i białoruskim sektorem wojskowym. Departament Handlu rozszerzy także sankcje (tzw. Entity List) na jednostki, które są związane lub wspierają rosyjskie i białoruskie sektory bezpieczeństwa, wojskowe i obrony, a także związane z wojskowością i obronnością prace badawczo-rozwojowe. Obejmie
  to m.in. obszary wojskowy, lotniczy, morski, wysokich technologii.

 

24 lutego – przyjęcie drugiego pakietu sankcji:

 • sankcje wobec pięciu rosyjskich banków: Sberbanku, VTB, Banku Otkritie, Sovcombanku OJSC Novikombanku oraz ich jednostek zależnych, polegające na zamrożeniu środków
  w amerykańskim systemie finansowym oraz zakaz prowadzenie interesów dla amerykańskich instytucji i osób fizycznych
 • restrykcje dotyczące emisji nowych obligacji i ograniczenia kapitałowe wobec 13 kluczowych rosyjskich jednostek i przedsiębiorstw: Sberbanku, Alfabanku, Credit Banku Moskwy, Gazprombanku, Rosyjskiego Banku Rolnego, Gazpromu, Gazprom Neftu, Transneftu, Rostelecomu, RusHydro, Alrosy, Sovcomflotu oraz Kolei Rosyjskich. Wskutek sankcji zostaną odcięte od możliwości pozyskiwania środków na amerykańskim rynku, ograniczając możliwości finansowania działalności Kremla.
 • restrykcje wobec 24 białoruskich osób fizycznych i prawnych, w tym dwóch banków państwowych dziewięciu firm zbrojeniowych i 7 osób powiązanych z reżimem za wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę.
 • restrykcje eksportowe, których celem będzie odcięcie ponad 50% rosyjskiego importu podzespołów niezbędnych dla towarów wysokich technologii szczególnie w obszarze obronnym, lotniczym, morskim, w tym na najnowocześniejsze technologie wrażliwe produkowane na świecie i wykorzystujące amerykańskie oprogramowanie, narzędzia lub technologię.
 • sankcje eksportowe wzmocnione będą poprzez współpracę wielostronną ograniczającą eksport do Rosji podzespołów i technologii wartych ponad 50 mld USD. Jednocześnie Stany Zjednoczone zapewnią wyłączenia spod systemu ograniczeń eksportowych (i konieczności uzyskiwania licencji) dla krajów, które wprowadzą podobnie dotkliwe sankcje (zgodnie z ustaleniami z UE, Australią, Japonią, Kanadą, Nową Zelandią i UK).
 • sankcje indywidualne wobec przedstawicieli rosyjskich władz i ich rodzin.

 

23 lutego

Prezydent J. Biden polecił administracji nałożenie sankcji na operatora Nord Stream 2 AG i kierownictwo firmy. Antony Blinken wydał tego dnia oświadczenie informujące o jego decyzji ws. zniesienia zawieszenia sankcji (waiver) na spółkę NS2 oraz na jej kierownictwo, w tym prezesa Matiasa Warniga. Sekretarz podkreślił, że decyzja została podjęta po konsultacji z Niemcami i z Unią Europejską w odpowiedzi na rosyjskie działania. USA wraz z sojusznikami europejskimi nałożyli skoordynowane sankcje na Rosję, a Niemcy podjęły decyzję o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu NS2.

22 lutego

Pierwsza transza tzw. „szybkich i dotkliwych kosztów dla Rosji”.

 • sankcje wobec dwóch banków: VEB (Vnesheconombank) oraz PSB (Promsvyazbank) – zamrożenie aktywów znajdujących się w USA, całkowity zakaz przeprowadzania transakcji obejmujący amerykańskich obywateli i instytucje, odcięcie od globalnego systemu finansowego oraz globalnego systemu płatności dolarowych;
 • Zakaz obrotu nowymi papierami dłużnymi emitowanymi przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, Narodowy Fundusz Majątkowy Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskie Ministerstwo Finansów przez wszystkie amerykańskie firmy i osoby fizyczne.
 • Sankcje indywidualne obejmujące pięciu oligarchów i ich rodziny.

KANADA

3 marca Wicepremier i Minister Finansów Kanady, Ch. Freeland ogłosiła odebranie Rosji i Białorusi klauzuli największego uprzywilejowania w stosunkach handlowych (KNU). Ponadto, Kanada podniesie cła na towary z Rosji i Białorusi do 35%.

2 marca – kolejne sankcje: Minister Spaw Zagranicznych Mélanie Joly poinformowała, że Kanada nałoży kolejne sankcje gospodarcze na Rosję.

Sankcje obejmą 10 osób z 2 spółki z branży energetycznej:

 • Rosnieft
 • Gazprom

Ich celem jest zwiększenie presji na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Sankcje mają wejść w życie w najbliższych dniach. Specjalne Środki Gospodarcze (Special Economic Measures – Russia) przewidują zamrożenie aktywów, zakaz świadczenia w Kanadzie i przez Kanadyjczyków za granicą finansowych
i pokrewnych usług wobec osób objętych sankcjami. Osoby z listy nie będą też mogły wjechać
na terytorium Kanady.

1 marca – pakiet nowych sankcji w związku z rosyjską agresją na Ukrainę

 • sankcjami objętych będzie 18 członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w tym, m.in.: W. Putin, S. Szojgu, S. Ławrow, D. Miedwiediew oraz 3 instytucje: Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, Narodowy Fundusz Dobrobytu Federacji Rosyjskiej oraz Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej.
 • wprowadzenie zakazu importu wszelkich paliw i produktów ropopochodnych z Rosji
  (w dniu 28 lutego wprowadzono zakaz importu ropy naftowej).
 • wicepremier i Minister Finansów Chrystia Freeland oświadczyła, że to nie koniec działań Kanady mających na celu osłabienie możliwości finansowania wojny przez W. Putina. Zapowiedziała kolejne sankcje, których charakter i cel Kanada omawia ze swoimi partnerami
  i sojusznikami.

Ogłoszone 24 lutego sankcje zakładają:

 • objęcie sankcjami 129 osób indywidualnych oraz 84 podmiotów, w tym banków (m.in. Sberbank, VEB, VTB Bank OAO, Gazprobank OAO) oraz przedsiębiorstw (min. Rosneft, OAO Novatek, OJSC Gazprom);
 • zakaz jakiegokolwiek obrotu mieniem (w Kanadzie i poza Kanadą) oraz umożliwiania w jakikolwiek sposób transakcji z osobami indywidualnymi znajdującymi się na liście sankcyjnej
 • zakaz świadczenia jakichkolwiek usług finansowych na rzecz osób i podmiotów objętych sankcjami;
 • zakaz sprzedaży, dostaw i transportu jakichkolwiek dóbr związanych z wydobyciem i produkcją ropy naftowej;

Ponadto instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, etc.,), inne podmioty oraz obywatele Kanady zostali zobligowani do przekazania władzom informacji nt. mienia kontrolowanego lub będącego w posiadaniu osób i podmiotów znajdujących się na liście sankcyjnej oraz transakcji (również propozycji transakcji) dot. takiego mienia.

https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html

Wcześniej, tj., 22 lutego br. ogłoszono pierwszy pakiet sankcji zakładający:

 • nałożenie sankcji na członków Dumy Państwowej, którzy głosowali za uznaniem niepodległości tzw. republik ludowych na wschodniej Ukrainie,
 • zakaz jakichkolwiek transakcji finansowych i relacji podmiotów kanadyjskich na obszarach Doniecka i Ługańska, nie będących pod kontrolą władz ukraińskich,
 • zakaz kupowania rosyjskich obligacji państwowych (rządowych papierów wartościowych),
 • nałożenie sankcji na dwie znaczące rosyjskie instytucje finansowe w celu utrudnienia Rosji finansowania agresywnych działań wobec Ukrainy.

JAPONIA

Minister SZ Japonii Hayashi Yoshimasa ogłosił 25 lutego br. nałożenie na Rosję sankcji w trzech obszarach:

 • wprowadzenie sankcji wizowych oraz zamrożenie aktywów osób zaangażowanych we wspieranie separatystycznych regionów;
 • zakaz handlu z separatystycznymi regionami;
 • zakaz emisji oraz handlu w Japonii rosyjskimi obligacjami rządowymi.

25 lutego br. premier Fumio Kishida (po spotkaniu G7) zapowiedział przyjęcie dodatkowych sankcji:

 • zamrożenie aktywów rosyjskich instytucji finansowych;
 • zamrożenie aktywów i wstrzymanie wydawania wiz dla niektórych osób indywidualnych i organizacji pochodzących z Rosji;
 • zakaz eksportu do instytucji rosyjskich związanych z sektorem wojskowym;
 • zakaz eksportu towarów podwójnego zastosowania;

AUSTRALIA

24.02.2022

Wspólne oświadczenie premiera i szefowej dyplomacji Marise Payne, zapowiadające nowe sankcje, które obejmą:

 • dodatkowe 25 osób i cztery podmioty związane z sektorem zbrojeniowym.
 • restrykcje w odniesieniu do australijskich podmiotów inwestujących w cztery dodatkowe rosyjskie instytucje finansowe.

23.02.2022,

Po posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, premier Scott Morrison ogłosił przyjęcie przez Australię nowych sankcji wobec Rosji, polegających na:

 • Rozszerzeniu aktualnie obowiązujących sankcji nałożonych na Krym na samozwańcze republiki w Donbasie i Ługańsku.
 • Natychmiastowym wprowadzeniu sankcji indywidualnych wobec reprezentantów rosyjskich elit, które obejmą zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów i zakaz wszelkich transakcji finansowych wobec 8 członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej „wspierających i podżegających” do ataku na Ukrainę.
 • Objęcie sankcjami firm i organizacji powiązanych z Kremlem z sektora transportu, energii, telekomunikacji, ropy i gazu, surowców oraz bankowości, tj. Wnieszekonombank (WEB), Promswiazbank (PSB), Rossija Bank, IS Bank, General Bank (Genbank) oraz Czarnomorski Bank Rozwoju i Odbudowy.

https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime

WIELKA BRYTANIA

28 lutegodwa nowe akty prawne dot. brytyjskich sankcji.

 • Nowe restrykcje dot. rosyjskiego sektora finansowego:
 • Regulacje uniemożliwiające rosyjskim bankom rozliczanie płatności w walucie GBP.
  Po wejściu w życie, nowe przepisy zostaną w pierwszej kolejności zastosowane wobec największego rosyjskiego banku – Sberbank.
 • Sankcje zamrożenia aktywów (full asset freeze) wobec trzech rosyjskich banków: VEB. RF, Sovcombank oraz Otkritie FC Bank. Min. Truss zapowiedziała wprowadzenie sankcji full asset freeze wobec wszystkich rosyjskich banków „w nadchodzących dniach”.
 • regulacje uniemożliwią też obrót rosyjskim długiem państwowym i doprowadzą
  do izolacji rosyjskiego biznesu (3 mln firm) na brytyjskich rynkach kapitałowych.
 • Ograniczenia eksportowe w handlu z RU dot. kluczowych sektorów gospodarki
  (gł. technologii, urz. mikroelektronicznych, technologii morskich i nawigacyjnych
  ),
  które uderzą w rosyjski kompleks wojenno-przemysłowy i spowolnią rozwój gospodarczy RU na wiele lat. Min. Truss jest świadoma wagi konsekwencji dla brytyjskich firm działających
  w RU, wytyczne dot. handlu mają być przekazane przez Department for International Trade and Treasury.
 • Zapowiedź wprowadzenia sankcji wobec Donbasu, BY i środków ograniczających wielkość depozytów RU w brytyjskich bankach, a także dalszą pracę z brytyjską listą oligarchów
  (hit-list) i koncentrację na „należących do nich nieruchomościach, jachtach i wszystkich aspektach ich życia
  ”.
 • Dodatkowo przedstawienie projektu ustawy dot. przestępczości ekonomicznej – Economic Crime Bill w dn. 1 marca, której celem jest wyeksponowanie „brudnych pieniędzy” rosyjskich oligarchów w UK.

24 lutego przyjęto sankcje obejmujące:

 • zamrożenie aktywów bankowych i ich odcięcie od brytyjskiego rynku finansowego;
 • zakaz pozyskiwania finansowania na brytyjskim rynku finansowym przez rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe i strategiczne przedsiębiorstwa prywatne
 • zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu do UK, którym objęto ponad 100 firm i oligarchów związanych z W. Putinem
 • ograniczenia w handlu i kontrola eksportu dot. rosyjskiego sektora wysokich technologii oraz przemysłów strategicznych
 • zamknięcie przestrzeni powietrznej dla Aeroflotu
 • odcięcie dostępu do brytyjskich banków dla najbogatszych Rosjan

02.03. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ogłosił oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego śledztwa dotyczącego możliwych zbrodni wojennych, związanych z inwazją RU na UA, po otrzymaniu wniosków z 39 państw, w tym PL.

[1] Szacuje się, że rosyjski sektor lotniczy ucierpi z powodu nałożonych na niego ograniczeń eksportowych, które utrudnią import części zamiennych do samolotów. Co więcej, sankcje te wymuszą zwrot setek leasingowanych samolotów, które stanowią ponad 50% komercyjnej floty działającej w Rosji. Z 981 samolotów w posiadaniu rosyjskich linii lotniczych, aż 531 maszyn jest leasingowanych od zagranicznych firm (z czego aż 154 w posiadaniu firm z Irlandii).

 

Akty prawne ustanawiające sankcje wobec Rosji (stan na 28.02) i na Białoruś (02.03) w związku z agresją na Ukrainę

Sankcje osobowe

 • sankcje wobec 26 osób i 1 podmiotu (propozycja PL) (28.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.059.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A059%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

 • sankcje wobec członków Rady Bezpieczeństwa Rosji i członków Dumy wspierających traktaty o przyjaźni z separatystycznymi republikami (25.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.052.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A052%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

 • Zmiana kryteriów sankcji osobowych (25.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.050.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A050%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.051.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A051%3ATOC

 • Dodanie derogacji dla sankcji indywidualnych dot. banków (23.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0098.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

 • Sankcje wobec 22 osób i 4 podmiotów (23.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0098.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

 • Sankcje wobec 336 członków Dumy głosujących za uznaniem republik separatystycznych (23.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0114.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Sankcje sektorowe

 • Zakaz lotów i sankcje wobec Banku Centralnego (28.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC

 • Sankcje sektorowe (finansowe, dual use, transport, energetyka) wobec Rosji (25.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.048.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A048%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.049.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A049%3ATOC

 • Sankcje wobec separatystycznych republik (23.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0109.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0077.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

 • Sankcje dot. zakazu finansowania rządu i Banku Centralnego (23.02.2022)

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0095.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0074.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

Sankcje sektorowe wprowadzone na Białoruś w dniu 02.03.2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0355

Wszystkie informacje pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
BusinessEurope: Firmy potrzebują jasnych informacji dotyczących sankcji nakładanych na Rosję
02 marca 2022

BusinessEurope: Firmy potrzebują jasnych informacji dotyczących sankcji nakładanych na Rosję

fot. European Union, 2022

Na posiedzeniu grupy roboczej BusinessEurope ds. Rosji omawiane były obecne sankcje nałożone przez UE na Rosję. Europejski biznes stoi murem za Ukrainą, popierając sankcje nakładane na Rosję i wsparcie unijnych władz oraz państw członkowskich dla Ukrainy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że brak jest jednak jasności ws. implementowania sankcji. Problemem jest także duża ilość dokumentów prawnych i brak umieszczenia ich wszystkich w jednym miejscu przez instytucje UE.

W związku z tym apelujemy do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i wytycznych, dzięki czemu łatwiej będzie im się przygotować i w mniejszym stopniu europejski biznes odczuje wpływ sankcji.

Linki do tekstów prawnych UE

W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski, Ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:065:TOC

Opublikowano przepisy zakazujące niektórym bankom rosyjskim uczestnictwa w systemie SWIFT, które będą obowiązywać od 12 marca 2022 roku. Zakaz ten dotyczy: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) oraz VTB BANK.

Zakazane jest również inwestowanie, uczestnictwo lub inny wkład w przyszłe projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich oraz sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport banknotów denominowanych w euro do Rosji lub do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Centralnego Banku Rosji, lub do użytku w Rosji.

UE pilnie zawiesi także działalność nadawczą stacji Sputnik’ i RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France i RT Spanish) w UE lub skierowaną do UE.

Oczekuje się, że dalsze sankcje wobec Białorusi, które zostały ogłoszone w poprzednich dniach, zostaną formalnie przyjęte dzisiaj i wkrótce potem opublikowane.

Pomoc dla osób uciekających przed wojną

Komisja podjęła dziś decyzję o uruchomieniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Zgodnie z tym wnioskiem osobom uciekającym przed wojną zostanie przyznana tymczasowa ochrona w UE, co oznacza, że otrzymają one pozwolenie na pobyt, a także dostęp do edukacji i rynku pracy. Komisja przedstawiła wytyczne operacyjne, które mają pomóc władzom państw członkowskich w skutecznym zarządzaniu napływem imigrantów na granicach z Ukrainą, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wytyczne zalecają również państwom członkowskim utworzenie specjalnych pasów wsparcia w sytuacjach kryzysowych w celu przekazywania pomocy humanitarnej oraz przypominają o możliwości przyznania dostępu do UE ze względów humanitarnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1469 .