Sankcje na Rosję – kolejne wytyczne KE w odpowiedzi na wątpliwości przedsiębiorców
05 stycznia 2023

Sankcje na Rosję – kolejne wytyczne KE w odpowiedzi na wątpliwości przedsiębiorców

fot. European Union, 2022

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony przedsiębiorców dotyczącymi praktycznych skutków sankcji przyjętych przez Unię Europejską w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy, Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne oraz odpowiedziała na pytania BusinessEurope.

W październiku i listopadzie 2022 roku BusinessEurope, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, skierowała do Komisji Europejskiej pytania doprecyzowujące implementację sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy. Pytania zostały opracowane w oparciu o wciąż pojawiające się wątpliwości europejskiego biznesu dotyczące praktycznego stosowania przyjętych środków unijnych.

W opinii BusinessEurope wyjaśnień wymagają zapisy dotyczące usług świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią objętymi sankcjami. Postulowane jest również doprecyzowanie zapisów dotyczących zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, informatycznego oraz innych usług biznesowych. Problematyczna pozostaje również zbyt szeroka i niejednoznaczna definicja usług, których świadczenie jest objęte sankcjami, a także podmiotów gospodarczych, na rzecz których usługi takie nie mogą być realizowane.

Istotną kwestią dla europejskiego biznesu jest również unijny pułap cenowy dla rosyjskiej ropy. BusinessEurope podkreśliło potrzebę harmonizacji tego mechanizmu wśród krajów G7 – w zakresie tekstów prawnych, wytycznych, a także jego jednoznacznego stosowania. Pozwoli to uniknąć różnych interpretacji oraz niepewności (prawnej) wśród podmiotów gospodarczych i organów. Kwestia zapewnienia równych warunków działania i uniknięcia obchodzenia środków jest tutaj kluczowa.

Odpowiadając na potrzeby europejskich przedsiębiorców, Komisja Europejska opublikowała już wytyczne dotyczące interpretacji i wdrażania przyjętego pułapu cenowego dla rosyjskiej ropy. Z dokumentem tym można zapoznać się tutaj: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/guidance-russian-oil-price-cap_en_0.pdf.

Dodatkowo, w grudniu 2022 roku Komisja Europejska zaprezentowała nowe dodatkowe wytyczne, w formie najczęściej zadawanych pytań (FAQ), dotyczące kwestii związanych m.in. z importem, zakupem i przewozem towarów objętych sankcjami, działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a także świadczeniem usług. Część z nich odpowiada na wątpliwości przedstawione przez BusinessEurope.

Obecnie BusinessEurope przygotowuje kolejne pytania doprecyzowujące, które zostaną skierowane do Komisji Europejskiej w styczniu, m.in. dotyczące 9. pakietu sankcji przyjętego przez Unię Europejską w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

Wszystkie dokumenty zawierające najczęściej zadawane pytania, opublikowane po przyjęciu środków unijnych w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie, można znaleźć tutaj: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine/frequently-asked-questions-sanctions-against-russia_en.

źródło: BusinessEurope
Europa odpowiada na wojnę w Ukrainie – najnowsze informacje
29 czerwca 2022

Europa odpowiada na wojnę w Ukrainie – najnowsze informacje

fot. European Union 2022

BusinessEurope, którego członkiem jest Lewiatan, podzieliło się najnowszymi informacjami w sprawie Ukrainy i sankcji nałożonych przez Zachód przeciwko Rosji i Białorusi. Ostatni tydzień obfitował w bardzo istotne, bez wątpienia historyczne wydarzenia z udziałem Rady Europejskiej i przywódców państw G7.

Rada Europejska przyznała Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE, a poprzez wspólną deklarację państw G7, zademonstrowane zostało spójne stanowisko państw demokratycznych wobec potrzeby odbudowy Ukrainy i gospodarczej izolacji Rosji.

 

Wyniki Rady Europejskiej

Ukraina i Mołdawia otrzymały status krajów kandydujących

W dniu 23 czerwca Rada Europejska przyznała Ukrainie i Mołdawii status krajów kandydujących do UE.  Przywódcy UE zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie Radzie sprawozdania na temat spełnienia warunków określonych w opiniach Komisji, dotyczących odpowiednich wniosków o członkostwo. Rada podejmie decyzję o dalszych krokach, gdy wszystkie te warunki zostaną w całości spełnione.

Kontynuacja prac nad sankcjami

Rada Europejska zobowiązała się do dalszych prac nad sankcjami w odpowiedzi na agresję Rosji i wezwała wszystkie kraje do przestrzegania sankcji UE, w szczególności te, które kandydują do członkostwa w UE.

Solidarność z Ukrainą

Przywódcy wezwali Radę do podjęcia prac nad dalszym zwiększeniem wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Ponadto oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie przyznania Ukrainie nowej specjalnej pomocy makrofinansowej w 2022 roku. Przywódcy UE wezwali również Komisję Europejską do przedstawienia propozycji dotyczących wsparcia UE dla odbudowy Ukrainy.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Przywódcy UE wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na obiekty rolnicze oraz do odblokowania portów na Morzu Czarnym, aby umożliwić eksport ukraińskiego zboża i wznowienie żeglugi handlowej.

Bardziej szczegółowe konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy oraz wniosków o członkostwo złożonych przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, Bałkanów Zachodnich i stosunków zewnętrznych można znaleźć tutaj

 

Wyniki szczytu G7

Przywódcy z tzw. Grupy siedmiu (G7) spotkali się w Schloss Elmau w Niemczech w dniach 26-28 czerwca 2022 roku. Dołączyli do nich przywódcy Argentyny, Indii, Indonezji, Senegalu i RPA, a także Ukrainy. Jeśli chodzi o kwestię wojny na Ukrainie, przywódcy G7:

 • Ponownie potępili nielegalną i nieuzasadnioną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i potwierdzili swoje zobowiązanie do dalszego udzielania Ukrainie wsparcia finansowego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego.
 • Zobowiązali się do wspierania procesu odbudowy Ukrainy w ramach międzynarodowej konferencji i planu odbudowy, opracowanych i wdrażanych przez Ukrainę w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.
 • Zobowiązali się do dalszego nakładania poważnych i trwałych obciążeń na Rosję, aby pomóc w zakończeniu tej wojny poprzez skoordynowane sankcje i zmniejszenie dochodów Rosji, w tym dochodów ze złota.
 • Postanowili podjąć natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia dostaw energii i ograniczenia gwałtownych wzrostów cen spowodowanych nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi, w tym poprzez rozważenie dodatkowych środków takich, jak (tymczasowe) pułapy cenowe. Grupa G7 potwierdziła swoje zobowiązanie do stopniowego zmniejszania zależności od rosyjskiej energii bez naruszania celów związanych z klimatem i ochroną środowiska. W szczególności w odniesieniu do ropy naftowej grupa G7 rozważy różne podejścia, w tym możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu świadczenia wszelkich usług związanych z transportem rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych drogą morską na całym świecie, chyba że ropa naftowa zostanie zakupiona po cenie lub poniżej ceny, która zostanie uzgodniona w porozumieniu z partnerami międzynarodowymi. Rozważając te i inne opcje, przywódcy rozpatrzą również mechanizmy łagodzące dla krajów najbardziej narażonych i dotkniętych skutkami konfliktu.

Komunikat przywódców G7 można znaleźć tutaj. Oświadczenie w sprawie ataku rakietowego na centrum handlowe w Kremenchucku można znaleźć tutaj.

źródło: BusinessEurope
Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – co należy wiedzieć?
21 czerwca 2022

Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – co należy wiedzieć?

fot. Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Przedstawiamy najnowsze informacje na temat sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy, wdrażania i egzekwowania środków unijnych, a także na temat środków zaradczych stosowanych przez Rosję.

UE przedłuża o rok sankcje za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję

20 czerwca Rada podjęła decyzję o przedłużeniu do 23 czerwca 2023 roku sankcji wprowadzonych przez UE w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. Środki te, wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2014 roku, obejmują zakazy importu i eksportu towarów z i do zaanektowanych terytoriów, zakazy inwestycji finansowych i infrastrukturalnych czy usług turystycznych na tych terenach. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Spotkanie Komisji Europejskiej na temat wdrażania i egzekwowania sankcji

17 czerwca Komisja Europejska zorganizowała spotkanie z udziałem DG TRADE, DG GROW, DG FISMA i DG TAXUD na temat wdrażania i egzekwowania sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy.  W stanowisku BusinessEurope poruszono konieczność:

 • Lepszej koordynacji z USA, Wielką Brytanią i innymi partnerami w zakresie środków dotyczących usług.
 • Wyjaśnienie niepewności dotyczących statusu usług w chmurze i ubezpieczeń morskich.
 • Wspierania firm, które chciałyby opuścić rynek rosyjski
 • Zapewnienia dodatkowych wytycznych w zakresie transportu i logistyki – zwłaszcza w odniesieniu do towarów w ramach handlu humanitarnego – oraz rozwiązanie kwestii związanych z płatnościami za legalne transakcje
 • Wspierania prac nad środkami łagodzącymi, które mają pomóc w dywersyfikacji, oraz wykorzystanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje UE, w tym polityki handlowej

Więcej wytycznych opublikowanych przez Komisję Europejską

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała dodatkowe wytyczne, w formie najczęściej zadawanych pytań (FAQ), dotyczące kwestii związanych z przedsiębiorstwami państwowymi, centralnymi depozytami papierów wartościowych, importem i zakupem towarów oraz sprzedażą papierów wartościowych. Wszystkie dokumenty zawierające najczęściej zadawane pytania, opublikowane po przyjęciu środków unijnych w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie, można znaleźć tutaj.

Wkrótce zostaną opublikowane dodatkowe wskazówki dotyczące importu ropy naftowej i funduszy powierniczych.

Komisja Europejska, DG FISMA, opublikowała również artykuł na temat wpływu sankcji UE na Rosję i UE.

W skrócie:

Wpływ na Rosję: Środki finansowe UE wywarły głęboki wpływ na gospodarkę i rynki finansowe Rosji, chociaż Centralny Bank Rosji (CBR) i inne władze rosyjskie zdołały tymczasowo złagodzić ich skutki.

Wpływ na UE: Wpływ sankcji na gospodarkę UE jest na tym etapie trudny do oszacowania, ale nie ulega wątpliwości, że będzie on znaczący.

Artykuł można przeczytać tutaj.

Wielka Brytania nakłada kolejne sankcje na Rosjan

16 czerwca Wielka Brytania dodała do listy sankcji kolejne osoby i podmioty. Wśród osób objętych sankcjami jest rosyjska komisarz ds. praw dziecka Maria Lwowa-Bełowa, ukarana za przymusowe przesiedlanie i adopcję ukraińskich dzieci, oraz patriarcha Cyryl, głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, również ukarany za wyraźne poparcie dla rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

USA nakłada sankcje na członków Rosyjskiego Ruchu Imperialnego (RIM)

15 czerwca Departament Skarbu USA objął sankcjami dwóch kluczowych zwolenników etnicznie motywowanej, brutalnej grupy ekstremistycznej znanej jako Rosyjski Ruch Imperialny (RIM). RIM został wcześniej wskazany przez Departament Stanu USA jako organizacja o specjalnym statusie globalnego terrorysty (SDGT). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rosyjskie środki zaradcze

Wcześniej informowaliśmy o złożonym w Dumie projekcie ustawy o administracji zewnętrznej, który określa warunki i mechanizm wprowadzenia administracji zewnętrznej w rosyjskich pododdziałach firm zagranicznych, które opuściły Rosję. Rozumiemy, że przyjęcie tego aktu prawnego zostało odłożone na później.

Jak uprzejmie informuje Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji: „Duma Państwowa nie przyjmie na wiosennej sesji projektu ustawy o zewnętrznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Poinformowało o tym Wiedomosti źródło w kierownictwie niższej izby parlamentu oraz źródło bliskie rządowi. Według źródła zbliżonego do kierownictwa Dumy, „na obecnym etapie rozpatrywania ustawa nie zostanie przyjęta przed zakończeniem sesji wiosennej”. Ostatnie posiedzenie plenarne Dumy Państwowej w sesji wiosennej odbędzie się 6 lipca.

Źródło bliskie rządowi również powiedziało, że ustawa może nie zostać przyjęta na sesji wiosennej: obecnie trwa dyskusja nad jej zmianą … W obecnej wersji ustawy biznes widzi szereg ryzyk nadużyć, a także zagrożeń dla klimatu biznesowego.” Więcej można przeczytać tutaj.

 

źródło: BusinessEurope
Co dalej z szóstym pakietem sankcji UE na Rosję?
02 czerwca 2022

Co dalej z szóstym pakietem sankcji UE na Rosję?

fot. European Council

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 30 maja państwa członkowskie przyjęły istotne postanowienia w sprawie Ukrainy i dalszych sankcji wobec Rosji.

 • Rada Europejska powtórzyła, że zamierza zintensyfikować naciski na Rosję i Białoruś, aby udaremnić wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie wezwała wszystkie kraje do dostosowania się do sankcji UE oraz do zaprzestania wszelkich prób obejścia sankcji lub wspomagania Rosji innymi sposobami.
 • Rada Europejska uzgodniła również, że szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową, a także produkty naftowe dostarczane z Rosji do państw członkowskich, z tymczasowym wyjątkiem dotyczącym ropy naftowej dostarczanej rurociągami.
 • Rada wezwała Radę do bezzwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu sankcji, co pomogłoby w zapewnieniu sprawnie funkcjonujący jednolitego rynku UE, uczciwą konkurencję, solidarność między państwami członkowskimi i równe szanse, także w odniesieniu do stopniowego zmniejszania naszej zależności od rosyjskich paliw kopalnych. W przypadku nagłych przerw w dostawach wprowadzone zostaną środki nadzwyczajne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W związku z tym Komisja będzie monitorować wdrażanie tych środków i regularnie składać Radzie sprawozdania na temat ich realizacji, aby zapewnić równe szanse na jednolitym rynku UE i ciągłość dostaw.
 • Rada Europejska postanowiła również jak najszybciej powrócić do kwestii tymczasowego wyjątku dotyczącego ropy naftowej dostarczanej rurociągami.

Pełną treść konkluzji Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy można znaleźć tutaj.

Dalsze kroki

Oczekuje się, że szósty pakiet zostanie przyjęty w najbliższych dniach. Oprócz środków dotyczących ropy naftowej i produktów ropopochodnych szósty pakiet sankcji UE będzie zawierał także szereg innych środków, takich jak:

 • Umieszczenie w wykazie wysokich rangą oficerów wojskowych i innych osób
 • Środki dotyczące importu niektórych surowców
 • Zakaz korzystania z systemu SWIFT przez Sberbank – zdecydowanie największy bank Rosji – oraz dwa inne duże banki
 • Zakaz wstępu na antenę UE dla trzech dużych rosyjskich nadawców państwowych
 • Zakaz świadczenia usług księgowych i konsultingowych na rzecz firm rosyjskich
źródło: BusinessEurope
Konfiskaty aktywów oligarchów i przestępców naruszających sankcje – propozycja KE
25 maja 2022

Konfiskaty aktywów oligarchów i przestępców naruszających sankcje – propozycja KE

fot. Ivan Ragozin / Unsplash (zdjęcie ilustracyjne)

Jest najnowsza propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zamrażania i konfiskaty aktywów oligarchów i przestępców naruszających unijne restrykcje.

Komisja Europejska zaproponowała dodanie naruszeń unijnych środków ograniczających do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, które również przyczynią się do wdrożenia unijnych środków ograniczających. Konkretne propozycje można znaleźć poniżej:

Wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej w sprawie rozszerzenia wykazu przestępstw UE o naruszenie unijnych środków ograniczających

Omawiana kwestia

Wdrażanie i egzekwowanie unijnych środków ograniczających (sankcji) jest przede wszystkim domeną państw członkowskich. Rozporządzenia UE systematycznie zawierają przepis zobowiązujący państwa członkowskie do przyjęcia przepisów krajowych przewidujących skuteczne, współmierne i należycie zniechęcające kary za naruszenie przepisów tych rozporządzeń. Artykuł 215 TFUE stanowi podstawę prawną do przyjęcia przez Radę „niezbędnych środków” w przypadku przyjęcia unijnych środków ograniczających. Podstawa prawna do przyjmowania środków ograniczających nie pozwala jednak na przybliżenie definicji prawa karnego oraz rodzajów i wysokości sankcji karnych. Systemy krajowe różnią się znacznie, jeśli chodzi o kryminalizację naruszeń rozporządzeń Rady w sprawie sankcji UE. Tak samo znacząco różnią się systemy sankcji karnych. Często utrudnia to egzekwowanie sankcji.

Proponowane rozwiązanie

Komisja proponuje dodanie naruszenia sankcji UE do obszarów przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Gdy Rada osiągnie porozumienie (jednomyślnie), a Parlament Europejski wyrazi zgodę na dodanie naruszenia unijnych środków ograniczających do obszarów przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 TFUE, Komisja będzie mogła przedstawić wniosek w sprawie dyrektywy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w której można by zbliżyć definicje przestępstw i sankcji.

Dokument towarzyszący: Komunikat w sprawie dyrektywy harmonizującej sankcje karne za naruszenie unijnych środków ograniczających oraz załącznik.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia

Niniejszy wniosek, który znaleźć można tutaj, stanowi uzupełnienie wniosku dotyczącego rozszerzenia wykazu przestępstw UE o naruszenie sankcji UE. Jego celem jest sprawienie, aby przestępstwo nie przynosiło zysków poprzez pozbawianie przestępców ich bezprawnie uzyskanych korzyści i ograniczanie ich możliwości popełniania kolejnych przestępstw. Proponowane przepisy będą miały również zastosowanie do naruszenia środków ograniczających, zapewniając skuteczne wykrywanie, zamrażanie, zarządzanie i konfiskatę płynących z takiej działalności dochodów.

Pełny komunikat prasowy Komisji Europejskiej można znaleźć tutaj.

źródło: BusinessEurope
Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – najnowsze informacje dla przedsiębiorców
17 maja 2022

Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – najnowsze informacje dla przedsiębiorców

fot. Viktor SOLOMONIK / Unsplash

Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące sankcji przyjętych w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. W artykule znajduje się też aktualizacja dotycząca rosyjskich ustaw przyjętych w odpowiedzi na sankcje nałożone na ten kraj przez Zachód.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem najnowszymi informacjami na temat sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji, najnowszymi wytycznymi opublikowanymi przez Komisję Europejską, a także aktualizacjami dotyczącymi ustawodawstwa rosyjskiego w odpowiedzi na zachodnie sankcje.

Wielka Brytania wprowadza sankcje wobec dodatkowych osób 

13 maja Wielka Brytania dodała do listy sankcji kolejne podmioty, których aktywa będą podlegały zamrożeniu. Środki te są wymierzone w sieć finansową skupioną wokół prezydenta Putina. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Trwają dyskusje na temat szóstego pakietu sankcji UE

Według naszych informacji nadal trwają dyskusje na temat przyjęcia szóstego pakietu sankcji UE w całości – bez wyodrębnienia postanowień dotyczących zakazu handlu ropą naftową, co w niektórych wiadomościach ostatnich dni wskazywano jako opcję. Będziemy na bieżąco informować członków o dalszym rozwoju sytuacji.

Poprawka dotycząca akcesoriów i części samochodowych

Opublikowano sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wyjaśniające przepis (próg) dla akcesoriów i części samochodowych. Sprostowanie można znaleźć tutaj, natomiast zaktualizowane FAQ jest dostępne tutaj.

KE opublikowała nowe wytyczne

W ostatnich dniach zostały opublikowane dodatkowe wskazówki dotyczące handlu, zamówień publicznych i przedsiębiorstw państwowych. Wszystkie FAQ opublikowane przez Komisję Europejską można znaleźć tutaj.

Ostatnie działania podjęte przez Federację Rosyjską

Dekret ( ros. Ukaz) 252 i publikacja listy podmiotów objętych sankcjami.

W dniu 11 maja rząd rosyjski opublikował listę podmiotów objętych sankcjami, stosowanymi na podstawie dekretu 252. Rząd rosyjski zatwierdził listę 31 spółek, które są byłymi spółkami zależnymi Gazpromu. Na liście objętej sankcjami znajdują się byłe spółki zależne Gazpromu związane z Gazprom Germania GmbH i Gazprom Marketing & Trading Ltd., które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Firmy te mają siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajach europejskich, w tym w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Należą do nich firmy handlowe i operatorzy podziemnych magazynów gazu. Sankcje zostały nałożone również na polską spółkę EuRoPol GAZ S.A., właściciela polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Zgodnie z dekretem:

 • Rosyjskim firmom zabrania się prowadzenia transakcji z firmami objętymi sankcjami, a także dokonywania płatności i transakcji papierami wartościowymi na ich rzecz lub na ich rzecz.
 • Statki należące do firm lub osób objętych restrykcjami będą miały zakaz wpływania do portów rosyjskich.

Za wprowadzanie zmian na liście odpowiedzialne będzie Ministerstwo Finansów Rosji.

Podsumowanie dotyczące dekretu 252

3 maja prezydent Putin podpisał dekret o odwetowych środkach ekonomicznych w związku z nieprzyjaznymi działaniami niektórych państw obcych i organizacji międzynarodowych.  Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej. Dekret został przyjęty „w związku z nieprzyjaznymi i sprzecznymi z prawem międzynarodowym działaniami Stanów Zjednoczonych i państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, które się do nich przyłączyły, mającymi na celu bezprawne pozbawienie Federacji Rosyjskiej, obywateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych prawa do własności i (lub) ograniczenie prawa do własności, w celu ochrony interesów narodowych Rosji”. Dokument zabrania władzom, osobom i organizacjom podlegającym jurysdykcji Federacji Rosyjskiej:

 • dokonywania transakcji z zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi objętymi sankcjami rosyjskimi
 • wypełniania zobowiązań wobec osób objętych sankcjami w ramach zakończonych transakcji (w tym w ramach zawartych kontraktów handlu zagranicznego)
 • przeprowadzania transakcji finansowych, których beneficjentami są osoby objęte sankcjami
 • wywozić z kraju produkty i surowce, które zostały wyprodukowane lub wydobyte w Rosji w celu sprzedaży przez osoby, które zostały objęte restrykcjami odwetowymi Federacji Rosyjskiej.

Dekret  „nakazuje” rządowi sporządzenie w ciągu 10 dni list osób i firm zagranicznych, które zostaną objęte sankcjami, a także określenie „dodatkowych kryteriów” dla szeregu transakcji, które mogą podlegać ograniczeniom. Ważne uwagi:

Lista ta może być w każdej chwili aktualizowana.

Przygotowana i opublikowana zostanie także lista surowców, których dotyczą sankcje.

Dekret może mieć wpływ na transakcje i kontrakty dotyczące energii: zakres dekretu jest bardzo szeroki i może dotyczyć wszystkich transakcji i kontraktów z wyznaczonymi osobami i podmiotami.

Dekret nie dotyczy wskazanych wcześniej polityków, którzy podlegają zakazowi wydawania wiz i zamrożeniu aktywów.

Więcej informacji (w języku rosyjskim) można znaleźć tutaj.

Zmiany do Ustawy Federalnej nr 46-FZ – legalizacja importu równoległego

W tym linku znajdą Państwo stanowisko przyjęte przez Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji w sprawie poprawek do rosyjskiego prawa federalnego zezwalających na import równoległy – czyli bez zgody właścicieli znaków towarowych – w odniesieniu do określonej listy produktów.

 

 

źródło: BusinessEurope
Szósty pakiet sankcji UE na Rosję – co w nim się znajduje?
05 maja 2022

Szósty pakiet sankcji UE na Rosję – co w nim się znajduje?

fot. European Union 2022

Przedstawiamy informacje na temat sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji, najnowszymi wytycznymi opublikowanymi przez Komisję Europejską, a także aktualizacjami dotyczącymi ustawodawstwa rosyjskiego i ukraińskiego.

Szósty pakiet sankcji UE 

Podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim, przewodnicząca Komisji von der Leyen przedstawiła zarys szóstego pakietu unijnych sankcji. Główne punkty propozycji Komisji są następujące:

 • Całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej, morskiej i rurociągowej, surowej i rafinowanej. Stopniowa rezygnacja z dostaw rosyjskiej ropy naftowej nastąpi w ciągu sześciu miesięcy, a produktów rafinowanych do końca roku.
 • Sporządzenie listy wysokich rangą oficerów wojskowych i innych osób, które popełniły zbrodnie wojenne i które są odpowiedzialne za nieludzkie oblężenie miasta Mariupol.
 • Wykluczenie Sberbanku – zdecydowanie największego banku Rosji – i dwóch innych dużych banków z systemu SWIFT.
 • Zakaz emisji na częstotliwościach radiowych i telewizyjnych UE dla trzech dużych rosyjskich nadawców państwowych.
 • Zakaz świadczenia usług księgowych i konsultingowych na rzecz firm rosyjskich.

Propozycje te są obecnie omawiane przez Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER). Gdy otrzymają zielone światło, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała dodatkowe wytyczne dla wprowadzonych wobec Rosji ograniczeń dotyczących towarów luksusowych, ubezpieczeń i reasekuracji, sprzedaży papierów wartościowych i depozytów, handlu humanitarnego i handlu. Dostęp do wszystkich wytycznych można uzyskać pod tym linkiem. 

Działania podjęte przez USA

W dniu 28 kwietnia prezydent Biden przedstawił kompleksową propozycję pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich oligarchów i elit. Prezydent proponuje m.in. utworzenie sprawnego organu administracyjnego, który zajmowałby i konfiskował aktywa oligarchów. Odpowiedni arkusz informacyjny można znaleźć tutaj.

Aktualne regulacje prawne – Rosja

3 maja prezydent Putin podpisał dekret w sprawie odwetowych środków ekonomicznych w związku z nieprzyjaznymi działaniami niektórych państw obcych i organizacji międzynarodowych.  Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej. Dekret został przyjęty „w związku z nieprzyjaznymi i sprzecznymi z prawem międzynarodowym działaniami Stanów Zjednoczonych i państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, które się do nich przyłączyły, mającymi na celu bezprawne pozbawienie Federacji Rosyjskiej, obywateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych prawa do własności i (lub) ograniczenie prawa do własności, w celu ochrony interesów narodowych Rosji”. Dokument zabrania władzom, osobom i organizacjom podlegającym jurysdykcji Federacji Rosyjskiej:

 • dokonywania transakcji z zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi objętymi sankcjami rosyjskimi
 • wypełniania zobowiązań wobec osób objętych sankcjami w ramach zakończonych transakcji (w tym w ramach zawartych kontraktów handlu zagranicznego)
 • przeprowadzania transakcji finansowych, których beneficjentami są osoby objęte sankcjami
 • wywozu z kraju produktów i surowców, które zostały wyprodukowane lub wydobyte w Rosji w celu sprzedaży przez osoby, które zostały objęte restrykcjami odwetowymi Federacji Rosyjskiej.

Dekret zobowiązuje rząd do sporządzenia w ciągu 10 dni list osób i firm zagranicznych, które zostaną objęte sankcjami, a także określenie „dodatkowych kryteriów” dla szeregu transakcji, które mogą podlegać ograniczeniom. Ważne uwagi:

 • Lista ta może być w każdej chwili aktualizowana.
 • Rząd rosyjski jest zobowiązany sporządzić listę surowców, których dotyczą sankcje.
 • Dekret może mieć wpływ na transakcje i kontrakty dotyczące energii: zakres dekretu jest bardzo szeroki i może dotyczyć wszystkich transakcji i kontraktów z wyznaczonymi osobami i podmiotami.
 • Dekret nie dotyczy wskazanych wcześniej polityków, którzy podlegają zakazowi wydawania wiz i zamrożeniu aktywów.

Więcej informacji (w języku rosyjskim) można znaleźć tutaj.

Aktualne regulacje prawne – Ukraina

W załączeniu znajduje się również najnowsza aktualizacja przepisów dotyczących ustawodawstwa rozpatrywanego na Ukrainie, przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA). Proponowane środki mają na celu ułatwienie handlu.

Projekt ustawodawczy nr 7311 przewiduje zmianę kilku głównych podatków, taryf przywozowych i innych równoważnych opłat w świetle rosnących obaw dotyczących dochodów budżetowych.

Projekt ustawodawczy nr 7313 proponuje się ograniczenie importu na terytorium Ukrainy produktów leczniczych (leków) wyprodukowanych w Rosji lub Białorusi na terytorium Ukrainy.

W projekcie ustawodawczym nr 7324 proponuje się jednostronne uznanie równoważności wydanej przez UE deklaracji zgodności z europejskimi przepisami technicznymi i normami mającymi zastosowanie do produktów przemysłowych.

źródło: BusinessEurope
Jakie sankcję na Rosję wprowadziły USA i Wielka Brytania? Nowy pakiet
22 kwietnia 2022

Jakie sankcję na Rosję wprowadziły USA i Wielka Brytania? Nowy pakiet

fot. Sorbis / Shutterstiock

W ostatnich dniach Wielka Brytania i USA nałożyły kolejne sankcje w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie.

Działania Wielkiej Brytanii

21 kwietnia najnowsze brytyjskie środki zostały skierowane przeciwko generałom dopuszczającym się okrucieństw na froncie na Ukrainie oraz osobom i firmom wspierającym wojska Putina . W odpowiedzi na trwającą na Ukrainie wojnę napastniczą rząd brytyjski nakłada sankcje na kluczowych dowódców armii rosyjskiej którzy dopuszczają się zbrodni wojennych. Są to między innymi:

 • podpułkownik Azatbek Omurbiekow, oficer dowodzący armii rosyjskiej, współodpowiedzialny za rzeź w Buczy.
 • Generał pułkownik Andriej Serdiukow, dowódca sił powietrznodesantowych
 • Siergiej Borysowicz Korolyov, pierwszy zastępca dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji
 • Koncern Kałasznikowa którego broń była używana przez rosyjskie siły zbrojne podczas inwazji na Ukrainę

W sumie wprowadzono 26 sankcji.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć poniżej:

New Sanctions targeting Putin’s war leaders

Financial Sanctions Notice

Działania Stanów Zjednoczonych

20 kwietnia Departament Skarbu USA wskazał podmioty ułatwiające unikanie rosyjskich sankcji. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wskazało podmioty i osoby zaangażowane w próby obejścia sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich międzynarodowych partnerów. OFAC wskazał:

Rosyjski bank komercyjny Transkapitalbank.  Podmiot ten starał się także stworzyć centrum rozliczeniowe w Azji, omijając banki amerykańskie i europejskie w procesie rozliczeniowym.

Globalną sieć ponad 40 osób i podmiotów kierowaną przez wskazanego przez USA rosyjskiego oligarchę Konstantina Małofiejewa, w tym organizacje, których główną misją jest ułatwianie podmiotom rosyjskim uchylania się od sankcji.

OFAC wskazał również firmy działające w rosyjskich 'kopalniach’ wirtualnych walut, prawdopodobnie trzecim największym takim rynku na świecie. Jest to pierwszy przypadek nałożenia sankcji na firmę wydobywającą wirtualne waluty.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć poniżej:

U.S. Treasury Designates Facilitators of Russian Sanctions EvasionSorbis

BusinessEurope
Co zawiera piąty pakiet unijnych sankcji na Rosję? (omówienie)
13 kwietnia 2022

Co zawiera piąty pakiet unijnych sankcji na Rosję? (omówienie)

fot. Natali55522 / Shutterstock

Jednym z celów piątego pakietu sankcji było uproszczenie procedur dla firm i ograniczenie przypadków zbyt radykalnego przestrzegania sankcji przez niektóre banki, które blokowały transakcje do Rosji.

Początkowo Komisja Europejska zamierzała złagodzić niektóre ograniczenia celne, na przykład limit cenowy dla części samochodowych miał zostać podniesiony z 300 do 5000 euro, aby poprawić sytuację sektora motoryzacyjnego, ale ostatecznie te zapisy nie znalazły się w 5. pakiecie sankcji.

Business Europe (europejska organizacja biznesowa do której należy Konfederacja Lewiatan) koordynuje z ukraińskimi partnerami wysiłki na rzecz utrzymania łańcucha dostaw towarów na Ukrainę i przywołuję deklarację ukraińskiego ministra gospodarki i handlu, który wezwał europejskie firmy do powrotu na Ukrainę.

Przegląd piątego pakietu sankcji:

 • Zakaz eksportu – o wartości 10 mld euro – w obszarach, w których Rosja ma dużą zależność od dostaw z UE. Dotyczy to na przykład komputerów kwantowych, zaawansowanych półprzewodników, specjalistycznych maszyn, transportu i chemikaliów. Obejmują one również specjalistyczne katalizatory stosowane w przemyśle rafineryjnym.
 • Zakaz importu wszystkich rodzajów rosyjskiego węgla. Dotyczy to jednej czwartej całego rosyjskiego eksportu węgla, co oznacza dla Rosji utratę przychodów w wysokości około 8 mld euro rocznie.
 • Dodatkowe zakazy importu – o wartości 5,5 mld euro – obejmują cement, wyroby gumowe, drewno, wyroby spirytusowe (w tym wódkę), likier, wysokiej klasy owoce morza (w tym kawior) oraz środek przeciwdziałający omijaniu zakazu importu potażu z Białorusi. Środki te pomogą również zlikwidować luki prawne między Rosją a Białorusią.
 • Zakaz przeprowadzania transakcji i zamrożenie aktywów czterech rosyjskich banków, które są obecnie całkowicie odcięte od rynków. Reprezentują one 23% udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego co jeszcze bardziej osłabi rosyjski system finansowy.
 • Całkowity zakaz pracy w UE dla rosyjskich i białoruskich przewoźników towarowych. Pewne wyjątki obejmą towary pierwszej potrzeby, takie jak produkty rolne i spożywcze, pomoc humanitarna oraz energia.
 • Zakaz wstępu do portów UE dla statków pod rosyjską banderą. Wyjątki dotyczą m.in. celów medycznych, żywnościowych, energetycznych i humanitarnych.

Rosyjskie środki zaradcze obejmują:

 • Rozszerzenie importu równoległego na niektóre produkty, takie jak części zamienne
 • Odpowiedzialność kryminalną dla podmiotów które przestrzegają zachodnich sankcji. Ustawa może zostać uchwalona w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
 • Procedury wyjścia dla firm zagranicznych opuszczających rynek i przewidziana konfiskata ich aktywów.
 • Wymóg płacenia za rosyjski gaz w rublach, co komplikuje proces transakcji dla europejskich firm.
Wojna w Ukrainie: omówienie kolejnych sankcji
29 marca 2022

Wojna w Ukrainie: omówienie kolejnych sankcji

fot. Fire-fly / Shutterstock

UE, Wielka Brytania, USA, a także Ukraina podjęły nowe działania związane z sankcjami, ich wdrażaniem oraz innymi środkami ograniczającymi (handel) wobec Rosji. Tymczasem Rosja odpowiada podejmując kolejne kroki.

1 – Wyniki posiedzeń Rady Europejskiej i G7 

Pierwszy dzień (24 marca) posiedzenia Rady Europejskiej zaowocował przyjęciem konkluzji w sprawie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. Konkluzje można znaleźć tutaj.

Ponadto przywódcy państw grupy G7 przyjęli oświadczenie, które choć nie zawiera żadnych nowych środków ograniczających, zapowiada ściślejszą współpracę w celu wyeliminowania luk we wdrażaniu obecnych środków, aby powstrzymać się od unikania, obchodzenia i uzupełniania luk, które mają na celu podważenie lub złagodzenie skutków naszych sankcji. Pełne oświadczenie można znaleźć tutaj.

2 – Wspólne oświadczenie w sprawie wniosku Białorusi o przystąpienie do WTO  

W dniu 24 marca szereg członków WTO podpisało wspólne oświadczenie, w którym zapowiadają, że nie będą dalej rozpatrywać wniosku Białorusi o przystąpienie do WTO.

3 – Wkrótce zostanie opublikowanych więcej wskazówek na temat sankcji UE 

Komisja Europejska – DG FISMA – stworzyła stronę poświęconą sankcjom UE, na której można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat sankcji przyjętych po agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Można tam również znaleźć opublikowane już wytyczne, w tym dotyczące handlu towarami luksusowymi, a także uzyskać dostęp do nowych dokumentów, gdy tylko zostaną one udostępnione przez Komisję.

4 – Komisja przyjmuje tymczasowe ramy kryzysowe w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę w zakresie pomocy państwa 

W dniu 23 marca Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z sytuacją kryzysową, aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z elastycznych mechanizmów przewidzianych w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager „nowe ramy umożliwią państwom członkowskim (i) przyznawanie ograniczonych kwot pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami; (ii) zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej płynności finansowej; oraz (iii) zrekompensowanie przedsiębiorstwom dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej”.

5 – Dodatkowe sankcje 

W dniu 24 marca zarówno USA, jak i Wielka Brytania ogłosiły podjęcie dodatkowych środków.

– Departament Skarbu USA przyjął sankcje przeciwko rosyjskiej Bazie Obronno-Przemysłowej, rosyjskiej Dumie i jej członkom oraz prezesowi Sbierbanku.

– Wielka Brytania również nałożyła sankcje na kolejne osoby i podmioty, których aktywa zostaną zamrożone. Tutaj mają Państwo dostęp do komunikatu prasowego i zawiadomienia.

6 – Projekt ustawy Rady Najwyższej Ukrainy przewiduje zajęcie aktywów podmiotów nierosyjskich, które prowadzą działalność w Rosji 

Naszą uwagę zwrócił projekt, który ma na celu rozszerzenie istniejącego ustawodawstwa dotyczącego zajmowania aktywów podmiotów prawnych należących do Federacji Rosyjskiej oraz osób fizycznych będących obywatelami Federacji Rosyjskiej, aby umożliwić rządowi ukraińskiemu zajęcie aktywów podmiotów nierosyjskich prowadzących działalność w Rosji. Może to mieć potencjalny wpływ na firmy europejskie, które są obecne zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Projekt ustawy znajduje się w załączniku.

7 – Środki zaradcze podjęte przez Rosję 

23 marca rosyjska Duma Państwowa powołała komisję do zbadania przypadków ingerencji obcych państw w sprawy Rosji. Do zadań komisji należy „badanie i analizowanie faktów i okoliczności ingerencji obcych państw w sprawy wewnętrzne Rosji” oraz „przygotowywanie propozycji środków ustawodawczych w celu przeciwdziałania zagranicznej ingerencji”. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Rozumiemy również, że ustawodawstwo dotyczące „zewnętrznej administracji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne” jest nadal na etapie opracowywania. Będziemy nadal monitorować sytuację w odniesieniu do tego i innych rosyjskich środków zaradczych i przekazywać członkom dodatkowe informacje.