Usługi płatnicze i usługi związane z pieniądzem elektronicznym w ramach rynku wewnętrznego – uwagi Lewiatana
13 września 2023

Usługi płatnicze i usługi związane z pieniądzem elektronicznym w ramach rynku wewnętrznego – uwagi Lewiatana

W związku z przekazaniem do zaopiniowania projektu stanowiska RP dot. wniosku ws. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywę 98/26/WE i uchylająca dyrektywy (UE) 2015/2366 i 2009/110/WE oraz wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Konfederacja Lewiatan przedstawia wybór kluczowych uwag do wskazanego projektu.

KL/345/165/AZ/2023

Pobierz stanowisko