Warto przyspieszyć cyfryzację świadectw i dyplomów [+MP3]
12 maja 2023

Warto przyspieszyć cyfryzację świadectw i dyplomów [+MP3]

Konfederacja Lewiatan proponuje uzupełnienie, konsultowanego właśnie, projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków o zmiany wynikające z realizacji innych przedsięwzięć, m.in. związanych z portalem edukacja.gov.pl, czy projektem E-szkoła.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

W rozporządzeniu brakuje zapisów dotyczących cyfryzacji świadectw i dyplomów.

Wśród projektów, które obecnie są realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, a powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia, jest cały proces związany z budową repozytorium dyplomów ukończenia uczelni wyższych. W rozporządzeniu nie ma odpowiednich zapisów, które umożliwią wprowadzenie potwierdzenia wykształcenia za pośrednictwem takiej usługi.

Dodatkowo zaproponowane zmiany nie odnoszą się do zgłoszonych przez uczelnie potrzeb dotyczących elektronicznego podpisu dokumentów, takich jak suplement do dyplomu generowany obecnie w formie papierowej i podpisywany w sposób tradycyjny bez możliwości skorzystania z  podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego.

– W projekcie rozporządzenia nie odniesiono się również do możliwości elektronicznego odwzorowania dyplomu dla studentów w ramach projektu Europejskiego EBSI dotyczącego zastosowania europejskiego węzła blockchain oraz budowy europejskiego cyfrowego portfela, którego elementem ma być cyfrowy dyplom ukończenia studiów. Zmiany w rozporządzeniu powinny korespondować z tymi przedsięwzięciami i odzwierciedlać zakładane w nich efekty – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

  Konfederacja Lewiatan