EKES: Posiedzenie grupy studyjnej Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

Termin
13/01/2023

Posiedzenie grupy studyjnej Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT/998) odbędzie się 13 stycznia w Brukseli. Udział w wydarzeniu bierze Lech Pilawski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Podczas posiedzenia omówiony zostanie wstępny projekt opinii w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej na 2022 r. – Współpraca bliźniacza w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym COM(2022).

Posiedzenie będzie połączone z wysłuchaniem publicznym. Program posiedzenia oraz agenda wysłuchania publicznego dostępne są poniżej.

INT_998_porzadek_obrad

Program wysluchania publicznego INT_998