Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra
13 czerwca 2024

Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra

Podczas kolejnego spotkania Klubu Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan omówiony został projekt nowego Regulaminu Sądu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Przez ostatnich kilka tygodni regulamin był konsultowany ze środowiskiem prawniczym. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji oraz obecność przedstawicieli i przedstawicielek świata prawniczego na spotkaniu wskazują, że doceniona została praca członków i członkiń Komitetu Arbitrażowego. Świadczy to też o dużym zaangażowaniu w rozwój arbitrażu i dążeniu środowiska prawniczego do zapewnienia wysokiej jakości usług arbitrażowych.

Link do projektu znajduje się tutaj.

Oprócz dyskusji o nowym regulaminie obecni na spotkaniu rozmawiali też na tematy takie jak:

  • Wezwanie na arbitraż – czy postępowanie arbitrażowe powinno zawsze zaczynać się od złożenia pozwu?
  • Czy polski arbitraż jest gotowy na zmianę, aby opłatę arbitrażową ponosiły obie strony?
  • Wysokość opłat arbitrażowych oraz wysokość wynagrodzenia arbitrów.

Spotkanie Klubu Arbitra odbyło się 13 czerwca. Zachęcamy do odwiedzenia strony sadarbitrazowy.org.pl i zapoznania się z ofertą Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Przypominamy też, że przedsiębiorcy, dzięki zawartemu w umowie zapisowi na sąd polubowny (tj. wpisaniu do umowy klauzuli arbitrażowej), rozstrzygną ewentualny spór poza sądem powszechnym, co oszczędzi czas, pieniądze i zachowa postępowanie w poufności.