Za nami finał 10. edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan
17 czerwca 2024

Za nami finał 10. edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Znamy zwycięzców Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, którego partnerem jest Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. W zmaganiach wzięły udział drużyny składające się z aplikantów adwokackich i radcowskich, a konkurs był okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia w rozstrzyganiu sporów.

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (KAL) to pierwszy i największy w Polsce konkurs typu moot court, który od ponad 10 lat uczy młodych prawników, jak reprezentować strony w postępowaniu arbitrażowym. Uczestnicy mają okazję rozwijać swoje umiejętności procesowe oraz zdobywać cenne kompetencje w arbitrażu.

Zwycięzcy 10. edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatana

  • W finale zwyciężyła drużyna KAL11 w składzie Oskar Wypchło oraz Jakub Kuś, która zdobyła tytuł laureata tegorocznego Konkursu.
  • Drugie miejsce zdobyła drużyna KAL8 w składzie: Katarzyna Sobol, Magdalena Junak, Artur Zygmunt, Jakub Bojarczuk.
  • Trzecie miejsce zajęła drużyna KAL14 w składzie: Karolina Chowaniec, Tomasz Baran, Marcin Partyka, Sergiusz Żełobowski.

Najlepszą mówczynią Konkursu została Angelika Książek-Florek z Drużyny KAL3.

Najlepszy pozew przygotowała Drużyna KAL14 w składzie Karolina Chowaniec, Tomasz Baran, Marcin Partyka, Sergiusz Żełobowski.

Najlepszą odpowiedź na pozew przygotowała Drużyna KAL8 w składzie Katarzyna Sobol, Magdalena Junak, Artur Zygmunt, Jakub Bojarczuk.

Dziękujemy wszystkim drużynom za ich zaangażowanie i wysiłek, który włożyli w przygotowanie się do konkursu. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan jest partnerem konkursu

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan od samego początku istnienia KAL, czyli już od dziesięciu edycji, jest partnerem tego wydarzenia. Dzięki temu możemy przyczyniać się do promocji arbitrażu wśród aplikantów radcowskich i adwokackich.

Bieżąca edycja konkursu nie odbyłaby się bez zaangażowania i ciężkiej pracy Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem Patrycji Treder. Podziękowania należą się także całemu zespołowi Sądu – prezesowi Marcinowi Asłanowiczowi, dyrektorce Agnieszce Siedleckiej-Andrychowicz i Monice Swatek.

Gratulujemy zwycięzcom! Kolejny konkurs odbędzie się za dwa lata. Dzięki wsparciu doświadczonych praktyków, konkurs ten na stałe wpisał się w krajobraz środowiska arbitrażowego w Polsce.

Więcej informacji o konkursie tutaj

Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra
13 czerwca 2024

Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra

Podczas kolejnego spotkania Klubu Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan omówiony został projekt nowego Regulaminu Sądu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Przez ostatnich kilka tygodni regulamin był konsultowany ze środowiskiem prawniczym. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji oraz obecność przedstawicieli i przedstawicielek świata prawniczego na spotkaniu wskazują, że doceniona została praca członków i członkiń Komitetu Arbitrażowego. Świadczy to też o dużym zaangażowaniu w rozwój arbitrażu i dążeniu środowiska prawniczego do zapewnienia wysokiej jakości usług arbitrażowych.

Link do projektu znajduje się tutaj.

Oprócz dyskusji o nowym regulaminie obecni na spotkaniu rozmawiali też na tematy takie jak:

  • Wezwanie na arbitraż – czy postępowanie arbitrażowe powinno zawsze zaczynać się od złożenia pozwu?
  • Czy polski arbitraż jest gotowy na zmianę, aby opłatę arbitrażową ponosiły obie strony?
  • Wysokość opłat arbitrażowych oraz wysokość wynagrodzenia arbitrów.

Spotkanie Klubu Arbitra odbyło się 13 czerwca. Zachęcamy do odwiedzenia strony sadarbitrazowy.org.pl i zapoznania się z ofertą Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Przypominamy też, że przedsiębiorcy, dzięki zawartemu w umowie zapisowi na sąd polubowny (tj. wpisaniu do umowy klauzuli arbitrażowej), rozstrzygną ewentualny spór poza sądem powszechnym, co oszczędzi czas, pieniądze i zachowa postępowanie w poufności.

Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji
12 lutego 2024

Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji

W szkoleniu na temat arbitrażu i mediacji, w ramach projektu SUKRAM, wzięło udział ponad 20 prawników z Ukrainy. Było ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W inauguracji zajęć uczestniczył m.in. ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Szkolenie dla prawniczek, prawników, weteranów i pracowników Ministerstwa Obrony i Sprawiedliwości Ukrainy otworzyli ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych, podseketarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji  Andrzej Szeptycki, radca handlowy Ambasady USA w Warszawie James Lindley oraz Christopher Abrams z USAID.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności (rule of law), która jest kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy.

Projekt zakończył się wielkim sukcesem i organizatorzy już otrzymują zapytania o kolejne edycje. Tworzy się też lista zainteresowanych uczestników.

Projekt SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i głębokiego przekonania, jak ważna jest współpraca z instytucjami Ukrainy na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości a także   z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan współpracuje też od dłuższego czasu z ukraińską organizacją przedsiębiorców SUP .

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji
29 stycznia 2024

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji

Dzisiaj rozpoczęło się, w ramach projektu SUKRAM, seminarium-szkolenie na temat arbitrażu i mediacji dla grupy prawników z Ukrainy, które trwać będzie do 2 lutego. Jest ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów (w obrocie gospodarczym). Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Wszystkie koszty szkolenia, pobytu i podróży w Polsce (poza kosztami podróży do i z Polski) są pokrywane przez organizatorów.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności, które są kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy i ograniczą obciążenia sądów krajowych.

Szkolenie jest adresowane do prawników z Ukrainy – w pierwszej edycji projektu jest ponad 20 przedstawicieli z jej Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości, kilku weteranów wojennych i akademików. Program seminarium składa się z 15 godzin szkolenia na temat mediacji oraz 15 godzin szkolenia w zakresie arbitrażu, uzupełnionych o wizyty w wybranych centrach mediacji i sądach arbitrażowych, jak również spotkaniami z polskimi mediatorami i ekspertami z dziedziny arbitrażu, z których niektórzy poprowadzą szkolenia. Na zakończenie uczestnicy programu uzyskają certyfikaty jego ukończenia.

Program SUKRAM jest praktycznym wyrazem naszego szerokiego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz naszej współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

 Konfederacja Lewiatan