Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu
06 czerwca 2023

Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu

Przed nami wybory, które jak co cztery lata są okazją do debaty o wizji społeczeństwa, państwa ale i modelu gospodarczego dla Polski na kolejne lata. Jako głos przedsiębiorców chcemy jasno przedstawić nasze oczekiwania wobec rządzących, którzy będą w znaczący sposób decydowali o środowisku w jakim przyjdzie nam rozwijać polskie firmy, tworzyć miejsca pracy i polski dobrobyt.

Kampania wyborcza jest, niestety, okresem sprzyjającym populistycznym uproszczeniom i krótkowzrocznym obietnicom. Polska w okresie ogromu wyzwań trudnej trzeciej dekady XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje europejskiej integracji, nowoczesnej gospodarki, silnych instytucji państwowych oraz zdrowego i efektywnego dialogu społecznego. Lewiatan  stworzył więc postulaty na nową kadencję parlamentu, które naszym zdaniem są konieczne do osiągnięcia tych celów.

Pobierz postulaty – wersja skrócona >>

– W trosce o naszą przyszłość i z nadzieją, że możemy wykorzystać nadarzające się nam szanse, przygotowaliśmy zestaw postulatów gospodarczych obejmujących konkretne działania w kluczowych obszarach. Gospodarka buduje znaczenie Polski w świecie i poziom życia Polek i Polaków – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.’

 

Uważamy, że kwestie gospodarcze wciąż są traktowane w programach politycznych ”po macoszemu” i często marginalizowane w porównaniu z festiwalem populistycznych i kosztownych obietnic. Dlatego apelujemy o wypracowanie dobrego programu gospodarczego dla Polski w pełni  wykorzystującego potencjał przedsiębiorców . Jako organizacja pracodawców jesteśmy gotowi uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych – dodaje Witucki.

Pobierz postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu – wersja rozszerzona >>

Nie da się zbudować silnej gospodarki, zaciągając kredyt na wiele pokoleń po to, żeby go dziś „przejeść” w całości i utrzymać władzę. Zadłużać się trzeba mądrze, z jasną wizją na jakie inwestycje społeczne czy gospodarcze przeznaczymy cenne zasoby. Tak należy budować silniejszą gospodarkę, perspektywy trwałego rozwoju, lepsze miejsca pracy i wyższy dochód narodowy.

Polska nie może być zarządzana chaotycznie, od pomysłu do pomysłu, gdzie znaczna część wydatków budżetu państwa  jest de facto ukryta, podatki rosną, publiczna służba zdrowia jest w coraz głębszym kryzysie, podobnie jak standardy edukacji.

Musimy jak najszybciej odbudować niewydolny system sądownictwa, sparaliżowany latami nieudolnych „reform”, bo jest on niezmiernie istotny dla obywateli, ale i potrzebny dla stabilnego wzrostu gospodarki. Potrzebujemy państwa wolnego od nieustannego godzenia w ład i kompromis społeczny, od ręcznej manipulacji funkcjonowaniem instytucji, których niezależność stoi u podstaw zasad stabilnej demokracji. Musimy demonopolizować politykę gospodarczą, niebezpiecznie przechyloną w kierunku wizji czempionów kontrolowanych przez skarb państwa, odbudowujących monopole kosztem dynamiki rozwoju sektora prywatnego. Ten sposób postępowania, mimo że ma ciągle w społeczeństwie grono wiernych zwolenników, jest trudny do zaakceptowania dla większości obywateli, a zwłaszcza przedsiębiorców.

Potrzebujemy jasnych celów, jasnego podziału odpowiedzialności, przejrzystego zarządzania finansami publicznymi, poszanowania dialogu społecznego, rządów prawa, stabilnych regulacji i krytycznej analizy dotychczasowych obietnic

Nasze postulaty obejmują 13 obszarów, szczegółowo opisanych w załącznikach i na stronie lewiatan.org/postulaty, są to:

 1. Lepsze prawo
 2. Ręce do pracy
 3. Edukacja, edukacja, edukacja
 4. Tania i czysta energia
 5. Cyfryzacja (gospodarki i administracji)
 6. Proste podatki
 7. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Proste umowy i ich egzekucja
 9. Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego oraz finansów obywateli
 10. Koniec monopoli w gospodarce
 11. Autentyczny, efektywny dialog społeczny
 12. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 13. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu