Postulaty Lewiatana. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
29 sierpnia 2023

Postulaty Lewiatana. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie roli aptek i bezpieczeństwa lekowego oraz docenienie profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa – proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu.

– Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych. Sytuacja finansowa NFZ w 2023 r. jest trudna, ponieważ kilkunastoprocentowa inflacja stale zwiększa koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych. Przy wysokiej inflacji będziemy mieli do czynienia z pogłębianiem się problemów finansowych systemu ochrony zdrowia i paraliżem wdrażania nowych zadań – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

 

Propozycje Lewiatana:

 • realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia
 • zwiększenie roli aptek w systemie ochrony zdrowia:
  – umieszczenie usług opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych,
  – umożliwienie i upowszechnianie szerszego katalogu usług szczepiennych w aptekach,
  – refundacja recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie.
 • wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego kraju:
  – indeksacja cen leków refundowanych krajowych producentów,
  – wprowadzenie systemowego mechanizmu rozwijania inwestycji w Polsce – Partner Bezpieczeństwa Lekowego.
 • zwiększenie roli profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa:
  – stworzenie optymalnych warunków do wprowadzania innowacyjnych wyrobów medycznych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce,
  – uwzględnienie kosztów pośrednich przy wyborze wyrobów medycznych dla pacjenta,
  – wprowadzenie zielonych kryteriów, uwzględniających cechy prośrodowiskowe wyrobów medycznych.

 

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona