Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość
21 czerwca 2024

Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość

W czerwcu br. wskaźniki koniunktury wskazują na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki. W kilku z nich ogólny klimat koniunktury pogarsza się nieznacznie w ostatnich miesiącach - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Nastroje wśród przedsiębiorców w czerwcu są dość niejednoznacznie. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki i jej najważniejszych sektorów widać dalszy ciąg spowolnienia. Przetwórstwo przemysłowe notuje spadki zarówno w ocenie bieżącej jak i tego co może wydarzyć się w przyszłości. Dane dotyczące produkcji przemysłowej, PMI i teraz wskaźników koniunktury idą w jednym kierunku i niestety jest to ścieżka spadkowa.

Nastroje minorowe dominują w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i magazynowaniu. Wspólną cechą tych branż jest również to, że coraz gorzej przedsiębiorcy postrzegają przyszłość. Jeśli te nastroje przekują się w rzeczywistość może się okazać, że poza konsumpcją prywatną nie  ma innych składowych PKB, które mogłyby pociągnąć rozwój w tym roku.

Z ankiet szczegółowych wynika również, że prawdopodobnie wczorajszy, relatywnie wysoki spadek w zatrudnieniu, był chwilowy. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zamierza utrzymywać zatrudnienie. Największy odsetek firm (11,9%) zamierzających przeprowadzić zwolnienia znajduje się w przetwórstwie przemysłowym. W ostatnim czasie  przemysł nie ma dobrej passy.

Konfederacja Lewiatan