Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość
21 czerwca 2024

Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość

W czerwcu br. wskaźniki koniunktury wskazują na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki. W kilku z nich ogólny klimat koniunktury pogarsza się nieznacznie w ostatnich miesiącach - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Nastroje wśród przedsiębiorców w czerwcu są dość niejednoznacznie. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki i jej najważniejszych sektorów widać dalszy ciąg spowolnienia. Przetwórstwo przemysłowe notuje spadki zarówno w ocenie bieżącej jak i tego co może wydarzyć się w przyszłości. Dane dotyczące produkcji przemysłowej, PMI i teraz wskaźników koniunktury idą w jednym kierunku i niestety jest to ścieżka spadkowa.

Nastroje minorowe dominują w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i magazynowaniu. Wspólną cechą tych branż jest również to, że coraz gorzej przedsiębiorcy postrzegają przyszłość. Jeśli te nastroje przekują się w rzeczywistość może się okazać, że poza konsumpcją prywatną nie  ma innych składowych PKB, które mogłyby pociągnąć rozwój w tym roku.

Z ankiet szczegółowych wynika również, że prawdopodobnie wczorajszy, relatywnie wysoki spadek w zatrudnieniu, był chwilowy. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zamierza utrzymywać zatrudnienie. Największy odsetek firm (11,9%) zamierzających przeprowadzić zwolnienia znajduje się w przetwórstwie przemysłowym. W ostatnim czasie  przemysł nie ma dobrej passy.

Konfederacja Lewiatan

Stopy procentowe bez zmian
05 czerwca 2024

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz z rzędu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa referencyjna wciąż jest na poziomie 5,75%.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Bez zaskoczenia zakończyło się czerwcowe posiedzenie RPP. Ostatnie dane, które napłynęły z gospodarki napawają pewnym optymizmem, choć scenariusz utrzymania polityki pieniężnej bez zmian stóp jest raczej pewny do końca  roku.

PKB za I kwartał powyżej oczekiwań, inflacja w maju nadal w celu, obniżenie się inflacji bazowej poniżej 4% oraz niezmiennie bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. To są elementy, które mogą podsycać oczekiwania co do luzowania polityki pieniężnej. Kluczowe jednak wydają się najbliższe miesiące i dane o polskim przemyśle oraz o wymianie handlowej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Polacy ograniczają zakupy [+MP3]
21 lipca 2023

Polacy ograniczają zakupy [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu br. była niższa niż przed rokiem o 4,7% (wobec wzrostu o 3,2% w czerwcu 2022 r.) – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W czerwcu sprzedaż detaliczna na wyraźnym minusie (-4,7% r/r).  Konsumenci dalej ograniczają zakupy i robią to w sposób równomierny. Kupujemy coraz mniej produktów pierwszej potrzeby, ale jeszcze mniej tych których zakup może zostać odłożony w czasie. Największy spadek w skali roku odnotowuje prasa i książki. Na drugim miejscu są meble oraz RTV i AGD. Najbliższe miesiące nie przyniosą większej zmiany. Nadal sprzedaż detaliczna będzie poniżej krótko i długoterminowych trendów.


Dzisiejsze dane GUS kończą serie odczytów za II kwartał. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy to wygląda na to, że nasza konsumpcja była gorsza niż w pierwszym kwartale. Jeśli dorzucimy do tego, że przedsiębiorstwa nadal intensywnie schodzą z zapasów to może się okazać, że PKB za II kwartał będzie poniżej zera. Jedyne co może nas jeszcze ratować to przewaga eksportu w handlu zagranicznym.

Konfederacja Lewiatan

 

Wzrost płac przegonił inflację [+MP3]
20 lipca 2023

Wzrost płac przegonił inflację [+MP3]

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było wyższe o 11,9% i wyniosło 7335,20 zł. Przeciętne zatrudnienie było wyższe o 0,2% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Woda na młyn dla rządzących, szczególnie u progu wyborów. Pierwszy raz w tym roku, roczna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyprzedziła inflację. W skali roku wynik 11,9% pokazuje że presja inflacyjna w małych, średnich firmach nie maleje. W zasadzie poza budownictwem oraz górnictwem w każdej z branż wynagrodzenie rosło w tempie nie niższym niż 10% w skali roku. Brak wykwalifikowanych rąk do pracy jest i będzie bolączką dla polskiego przedsiębiorcy.

To właśnie przez wysokość wynagrodzeń prawdopodobnie przyjdzie lekki kryzys na rynku pracy – przedsiębiorstw nie będzie stać na ciągłe podwyżki, ale będą do tego zmuszane chcąc utrzymać pracownika lub nie pozwolić na jego „podkupienie”. A za miesiąc czeka nas zapewne kolejny wyskok spowodowany wzrostem wynagrodzenia minimalnego i tym, że prawdopodobnie spowoduje to roszczenia pracowników zarabiających niewiele powyżej płacy minimalnej. Już do końca roku wynagrodzenia realne będą rosły.


O tym, że nie ma rąk do pracy może świadczyć bardzo niska stopa bezrobocia oraz mozolny wzrost zatrudnienia. Mimo, że nominalnie zatrudnienie spadło to w relacji do czerwca 2022 r. i tak odnotowaliśmy wzrost na poziomie 0,2%. O ile większość spadków zatrudnienia w branżach da się wyjaśnić sezonowością to uwagę przykuwa niewielki spadek zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym. To kolejny sygnał, że część naszego przemysłu może mieć w najbliższym czasie problemy.

Konfederacja Lewiatan

 

Przemysł piąty miesiąc z rzędu na minusie [+MP3]
20 lipca 2023

Przemysł piąty miesiąc z rzędu na minusie [+MP3]

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,4% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 1,2% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Czerwcowy wynik przyniósł spadek o 1,4% w skali roku. W stosunku do ostatnich miesięcy spadek produkcji jednak zwolnił. Przed miesiącem wspominałem, że mimo wszystko te ujemne dynamiki to w zasadzie powrót do normalności – trendu z długiego okresu. Oczywiście nie wróży to nic dobrego dla naszego PKB w drugim kwartale. Jeszcze jutro zapewne dane o sprzedaży detalicznej dołożą swoje trzy grosze.

Słaby rok w gospodarce

Wracając jednak do produkcji i wybiegając w przyszłość. Na pewno na przemysł będzie miała wpływ sytuacja po zachodniej stronie naszej granicy. Patrząc tylko na odczyty indeksu PMI dla Polski i Niemiec to wyraźnie nam się rysuje słaby rok, nawet gdyby uznać, że PMI przez ostatnie zawirowania makroekonomiczne straciło swoją moc prognostyczną. Jeszcze dwa trzy miesiące spadków przemysłu i możemy zacząć się powoli martwić o kondycję naszej gospodarki w całym 2023 r.

Niezmiennie od kilku miesięcy poważne minusy zaliczają branże energochłonne – metale, produkcja chemikaliów oraz branża papiernicza i drzewna. To nadal efekt prawdopodobnie wysokich cen energii oraz częściowo braku produktów i nowych zamówień.
Konfederacja Lewiatan

 

W sierpniu możemy mieć inflację poniżej 10% [+MP3]
14 lipca 2023

W sierpniu możemy mieć inflację poniżej 10% [+MP3]

Inflacja w czerwcu spadła do 11,5% - podał GUS. W maju wyniosła 13%

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Finalne dane o inflacji nie przyniosły niespodzianki. Ceny w czerwcu w ciągu roku wzrosły o 11,5%. To drugi miesiąc z rzędu kiedy nie rosły z miesiąca na miesiąc.  Na tak silne spowolnienie inflacji w ujęciu rocznym miał wpływ głównie transport, a w nim oczywiście ceny paliw, oleju, benzyny. Tam spadki w ciągu roku sięgają blisko 20%.

Ceny żywności spadają

Wart odnotowania jest dawno niewidziany spadek cen żywności w ujęciu miesięcznym. Ceny produktów w sklepach obniżyły się o 0,3% w stosunku do maja. W końcu ceny artykułów spożywczych zaczynają podążać za trendem wyznaczanym przez indeks FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Wartość koszyka produktów w tym wskaźniku obniżyła się w czerwcu o 1,4% względem maja. W ujęciu rocznym wskaźnik FAO obniżył się o 21%. Spadek cen to efekt niższych stawek płaconych za cukier, oleje, zboża i nabiał. Stabilne natomiast pozostały ceny mięsa.

Jednocyfrowa inflacja

Wszystko wskazuje na to, że warunek prezesa NBP (jednocyfrowa inflacja) dotyczący spadku stóp procentowych we wrześniu zostanie spełniony. Prawdopodobnie już w sierpniu inflacja będzie jednocyfrowa. Dezinflacja będzie miała jeszcze jeden istotny aspekt – przyniesie dalszą poprawę nastrojów wśród obywateli, ale również przedsiębiorców.

 Konfederacja Lewiatan

 

Tańsze paliwa ciągną inflację w dół [+MP3]
30 czerwca 2023

Tańsze paliwa ciągną inflację w dół [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku wzrosły o 11,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Inflacja dalej kontynuuje marsz w dół. W ciągu miesiąca (maj – 13%) roczna dynamika wzrostu cen zmniejszyła się o 1,5 pkt proc. W ujęciu miesięcznym inflacja się nie zmieniła. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ceny stoją.

Dominujący w danych jest spadek cen paliw. W skali roku paliwa są tańsze o 18%. W ciągu miesiąca również odnotowaliśmy spadek – 0,9%. To z jednej strony wynik tego, że ceny na rynkach światowych zdecydowanie wróciły do poziomów sprzed wybuchu wojny. Umocnił się też dość wyraźnie złoty, co również wpływa na rozliczenia i koszty zakupu paliw.

Ten marsz w dół inflacji będzie dalej widoczny, a wraz z nim obserwować będziemy poprawę nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Co więcej rządzący, w wakacyjnym sezonie ogórkowym – gdzie politycznie będzie się działo mniej, a kampania ruszy z kopyta dopiero na końcu wakacji ,zadbali o to żeby nastroje Polek i Polaków się poprawiły. Główny dostawca paliw, a za nim również inni dystrybutorzy wprowadzają wakacyjne promocje. Ten fakt nie zaniży sztucznie inflacji, ponieważ promocje nie mają charakteru powszechnego, a GUS będzie pobierał ceny bezpośrednio z pylonów reklamowych.  Ale taka obniżka cen paliw zapewne poprawi notowania partii rządzącej.

Konfederacja Lewiatan

 

Poprawiają się nastroje w gospodarce
22 czerwca 2023

Poprawiają się nastroje w gospodarce

W czerwcu br. we wszystkich branżach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie nieco wyższym lub zbliżonym do prezentowanego przed miesiącem – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wskaźniki nastrojów we wszystkich branżach gospodarki uległy poprawie. Oznacza to, że nadal rozjeżdżają się twarde dane z gospodarki z nastrojami. Być może jest to wynik tego, że przedsiębiorcy jak i obywateli uwierzyli w pewną stabilność gospodarczą. Może przyzwyczailiśmy się już do otaczającej nas  rzeczywistości, a na horyzoncie nie widać zbliżających się klęsk. Co ciekawe, największą poprawę odnotowały wskaźniki nastrojów wśród pracodawców zajmujących się handlem detalicznym. Wychodzi na to, że zmniejszony popyt konsumpcyjny, vide dzisiejsze odczyty sprzedaży detalicznej, nie wpływają negatywnie na nastroje. Te z kolei mogą ulegać poprawie wraz z poprawą nastrojów wśród obywateli. W końcu handel detaliczny to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, niekiedy jednoosobowe działalności, czyli de facto nastroje obywateli w tym przypadku są kopią nastrojów przedsiębiorców i odwrotnie.

Oczywiście wskaźniki w poszczególnych branżach nadal są dalekie od długoletnich średnich, co więcej są nadal w większości przypadków poniżej granicy 0 pkt.

Słabiej postrzegamy przyszłość niż teraźniejszość. Ten trend się odwrócił w stosunku do ostatnich odczytów. Tu może „grać” element niepewności przedwyborczej i kolejnych populistycznych obietnic, które mogą uderzać w przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

 

Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]
20 lipca 2022

Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]

Produkcja przemysłowa w czerwcu br. wzrosła o 10,4% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkcja przemysłowa, w ujęciu miesięcznym, trzeci raz z rzędu odnotowuje  spadek. W czerwcu przedsiębiorstwa wyprodukowały 0,3% mniej niż w maju.  To kolejny wyraźny sygnał świadczący o spowolnieniu gospodarczym. Teraz trzeba poczekać na oficjalne dane dotyczące PKB za II i III kwartał 2022 r. Znacznie szybciej będziemy jednak obserwować pogorszenie na rynku pracy. Zapewne niewielkie, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że popyt na pracowników będzie w najbliższym czasie słabł.

W relacji rocznej przemysł nadal się rozwija w tempie 10,4%. Chociaż to wynik wyraźnie niższy od oczekiwań ekonomistów (11,2%).  Na ten wzrost zapracowało w dużym stopniu górnictwo, które w skali rocznej urosło o ponad 25%. A to z kolei spowodowane jest zbliżającym się wielkimi krokami kryzysem energetycznym i wzmożonym zapotrzebowaniem na węgiel.

Najbliższe miesiące będą trudne dla przemysłu. Przede wszystkim odczuwamy wyraźnie zmniejszony popyt, który przekłada się na niższe niż zwykle zamówienia. Nadal mamy problemy z dostępnością komponentów i półproduktów. Przemysłowi będzie również ponownie ciążyło widmo ograniczeń aktywności gospodarczej związanej z kolejnymi wariantami koronawirusa.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3