Firmy zaczynają odczuwać skutki wojny w Ukrainie [+MP3]
22 marca 2022

Firmy zaczynają odczuwać skutki wojny w Ukrainie [+MP3]

fot. Dagmara_K / Shutterstock

Wskaźnik ogólnego, bieżącego klimatu koniunktury w przemyśle w marcu wyniósł -16,7 pkt., co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 6,7 pkt. – podał dzisiaj GUS.

Wysłuchaj komentarza naszego eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Kolejny miesiąc z rzędu badania koniunktury pokazują, że nastroje w przemyśle są minorowe, a sama przyszłość też nie jest postrzegana pozytywnie. Mimo to, ogromny popyt konsumencki nie pozwala wyhamować przedsiębiorstwom z produkcją, gdzie w normalnych warunkach przy takich cenach producenckich przemysł doświadczałby recesji.

Najbardziej skutki wojny, a dokładnie wyjazdu pracowników do Ukrainy odczuwają dwie branże: transportowa oraz budowlana. O ile bieżąca ocena nie jest specjalnie gorsza od ogólnej koniunktury, to skala redukcji z miesiąca na miesiąc pokazuje, że te dwie branże w najbliższym czasie będą pod bardzo silną presją w kwestii możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań lub realizacją nowych zamówień. Tylko w samym transporcie przyszły wskaźnik koniunktury spadł w marcu z -12,7 pkt. do -28,3 pkt. W budownictwie przedsiębiorcy równie krytycznie patrzą w przyszłość – spadek z -19,3 pkt. do -26,5 pkt.

Z pozytywnych informacji należy zauważyć sukcesywne odbudowywanie się branży, która w największym stopniu ucierpiała podczas pandemii, a która do tej pory nie odzyskała poziomu sprzed lutego 2020 r., tj. zakwaterowanie i gastronomia. Mimo, że nadal przeważają w tej branży oceny negatywne, to w marcu bieżąca sytuacja jest oceniana przez przedsiębiorców lepiej niż przed miesiącem. Jako  jedyni patrzą w przyszłość bardziej optymistycznie aniżeli reszta branż. Złożyły się na to prawdopodobnie dwa czynniki. Wchodzimy w sezon turystyczny (okres świąteczny) oraz zapowiedź zakończenia obostrzeń pandemicznych, co przedsiębiorcy mogli uznać, że nie będzie już powrotu do częściowych ograniczeń działalności w najbliższej przyszłości.

Konfederacja Lewiatan

Ustępująca pandemia i spadek cen paliw poprawiły nastroje konsumentów [+MP3]
23 lutego 2022

Ustępująca pandemia i spadek cen paliw poprawiły nastroje konsumentów [+MP3]

Nastroje konsumentów w lutym br. poprawiły się, choć nadal przeważają pesymiści. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł -27,7 i był lepszy niż przed miesiącem o 1,5 pkt proc. – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W szczegółowych danych widać, że Polki i Polacy przede wszystkim zdecydowanie lepiej oceniają w bieżącym miesiącu sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, niż rok wcześniej i nieznacznie lepiej niż przed miesiącem. Pozytywniej również patrzymy w przyszłość, choć podobnie jak przy bieżącej ocenie nadal przeważają oceny pesymistyczne. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w lutym -19,3 pkt. i był wyższy o 4,2 pkt. proc. niż na początku  roku. Lepiej postrzegamy przyszłość naszego gospodarstwa jak również gospodarki w najbliższych 12 miesiącach.

Poprawa wyników ma dwa źródła. Przede wszystkim komunikaty dochodzące z Polski, ale również płynące z innych państw, a dotyczące znoszenia restrykcji pandemicznych oraz ogłaszania końca piątej fali zdecydowanie wpłynęły na pozytywną ocenę zarówno bieżącą jak i dotyczącą przyszłości. Drugim elementem jaki pozytywnie wpłynął na nasze postrzeganie rzeczywistości to wyraźna obniżka cen paliw.

Obywatele uwierzyli, choć w naszej ocenie niesłusznie, że rząd jest w stanie skutecznie walczyć z inflacją. Mimo wszystko cena benzyny, która spadła niżej niż by wynikało to z matematycznej obniżki VAT-u na paliwo, oddziałuje na świadomość. Jednocześnie nasze oczekiwania, co do wzrostu cen w najbliższych miesiącach są najniższe od września 2021 r. W związku z tym, że w lutym wskaźnik cen spadnie w stosunku do stycznia, można się spodziewać, że nastroje ulegną poprawie, choć może się pojawić kolejny czynnik, który odbije się negatywnie na wynikach koniunktury, a jest to eskalacja konfliktu na Ukrainie.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz MP3
Trochę więcej optymizmu w firmach, ale przyszłość niepewna [+MP3]
22 lutego 2022

Trochę więcej optymizmu w firmach, ale przyszłość niepewna [+MP3]

Nastroje przedsiębiorców w lutym br. nieznacznie się poprawiły. Koniunktura wzrosła lub pozostała na niezmienionym poziomie we wszystkich badanych przez GUS obszarach gospodarki.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

To wynik w głównej mierze lepszych niż w styczniu oczekiwań na przyszłość. Ocena bieżącej sytuacji w gospodarce nadal jest równie zła jak przed miesiącem.

Najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorcy działający w branży informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Odpowiednio wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury są dodatnie i wynoszą 12,8 i 17 pkt.

Z punktu widzenia ostatnich danych makroekonomicznych oraz naszych prognoz wydaje się, że kolejne miesiące w przemyśle muszą przynieść pewne wystudzenie rozgrzanego do czerwoności przetwórstwa przemysłowego. Wskaźnik przyszłej koniunktury jest lepszy niż przed miesiącem, ale nadal jest ujemny i wynosi -12,7 pkt, przy lepszej bieżącej ocenie (-8,7 pkt).

W szczegółowych danych opublikowanych przez GUS widać, również że branża budowlana patrzy w przyszłość z większym pesymizmem, a to zapewne za sprawą ciągle rosnących stóp procentowych, stopniowego łagodzenia akcji kredytowej, a tym samym zmniejszania się popytu na rynku inwestycji.

W dodatkowym badaniu dotyczącym wpływu pandemii Covid-19 widać, że przedsiębiorcy uwierzyli w zapowiedzi polityków o końcu piątej fali. W zasadzie dla większości gałęzi gospodarki pandemia już nie ma negatywnego wpływu na działalność. Jedynie branża hotelarska i gastronomiczna nadal odczuwają obawy o jej rozwój. Dla 75% wszystkich przedsiębiorców z tej branży pandemia w najbliższym miesiącu będzie zagrażać stabilności prowadzenia działalności lub będzie miała poważne konsekwencje. Dla przypomnienia to właśnie ta branża ucierpiała najbardziej w czasie pierwszych fal pandemii. Jednocześnie ówczesne restrykcje spowodowały z jednej strony spadki przychodów, a z drugiej strony niemożność ich szybkiego odbudowania – odpływ pracowników i wyraźnie niższe wynagrodzenia. Ta branża charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem koniunktury, wynoszącym w lutym (-15,8 pkt).

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Nastroje coraz gorsze, mimo kolejnych tarcz antyinflacyjnych [+MP3]
20 stycznia 2022

Nastroje coraz gorsze, mimo kolejnych tarcz antyinflacyjnych [+MP3]

W styczniu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej był o 1,9 pkt niższy niż przed miesiącem i przyjął wartość: - 29,2 – podał dzisiaj GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Niebezpiecznie zbliżamy się do poziomów z kwietnia 2020 r., kiedy to wskaźnik przekraczał wartość – 35 pkt. Wszystkie składowe wskaźnika odnotowują wartości ujemne. Oznacza to przewagę pesymistów nad optymistami. Z danych wynika, że znacznie gorzej oceniamy obecną jak i przyszłą sytuację gospodarczą kraju niż własnego gospodarstwa domowego. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że ogólnie jest źle, ale w gospodarce jest jeszcze gorzej.

Można powiedzieć, że z perspektywy ostatniego roku niewiele się zmieniło w naszych ocenach dotyczących sytuacji gospodarczej. O ile na początku ubiegłego roku przyczyn złej sytuacji mogliśmy upatrywać w niepewności dotyczącej rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce i ciągłych obaw o kolejne ograniczenia gospodarcze, tak teraz wydaje się, że najbardziej niepokoi rozpędzona inflacja, a także doniesienia o kolejnych problemach związanych z Polskim Ładem. Co ciekawe wydaje się, że obawy o wzrosty cen silniej wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości aniżeli obietnice o wzroście wynagrodzeń i emerytur związanych z Polskim Ładem.

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, ale i własnego gospodarstwa domowego wskazuje, że Polki i Polacy nie wierzą zbytnio w działanie tarcz antyinflacyjnych lub nie są w stanie ocenić realnie ich wpływu na własne budżety.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz plik MP3