Stanowiska

Stanowiska

29 kwietnia 2020

Stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

Więcej
28 kwietnia 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych

Więcej
27 kwietnia 2020

Przedsiębiorco, jeśli chcesz uzyskać pomoc, sprawdź zasady jej kumulacji

Więcej
23 kwietnia 2020

Uwagi do rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

Więcej
23 kwietnia 2020

Stanowisko dot. zmian legislacyjnych w obszarze rynku finansowego

Więcej
21 kwietnia 2020

Propozycje rozwiązań służących szybszemu wychodzeniu przedsiębiorców i gospodarki z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19

Więcej
20 kwietnia 2020

Stanowisko do ustawy o OZE i prawa energetycznego w związku z COVID-19

Więcej
16 kwietnia 2020

Stanowisko dot. ustawy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście prawa korporacyjnego

Więcej
16 kwietnia 2020

Stanowisko dot. dokumentu 2030 Climate Target Plan – Inception Impact Assessment

Więcej
16 kwietnia 2020

Stanowisko w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

Więcej