Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana
27 grudnia 2023

Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się konsultacjami nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (nr 1151 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/510/215/PM/2023

Pobierz pismo