Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
19 grudnia 2023

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W nawiązaniu do pisma z 24 listopada 2023 r. znak sprawy PT7.8100.1.2023 kierującego
do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego
Systemu e-Faktur (nr 827 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi.

 

KL/501/212/ASW/2023

Pobierz