Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana
27 grudnia 2023

Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się konsultacjami nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (nr 1151 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/510/215/PM/2023

Pobierz pismo
Poznaliśmy projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny
02 lutego 2022

Poznaliśmy projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny

31 stycznia br. został opublikowany długo wyczekiwany projekt zmian do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, który ma na celu wprowadzenie tzw. systemu kaucyjnego. Konfederacja Lewiatan planuje wziąć aktywny udział w prowadzonych konsultacjach publicznych.

1 lutego br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja prasowa, podczas której wiceminister Jacek Ozdoba przedstawił założenia projektu.

System kaucyjny ma polegać na tym, że przy sprzedaży napojów w opakowaniach jednorazowego albo wielokrotnego użytku pobierana jest kaucja, która jest zwracana konsumentom w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych. System kaucyjny ma objąć butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5l.

Jak podkreślał wiceminister Ozdoba, projekt przewiduje, że zwrot opakowania nie będzie wymagał okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień. Resort wyznaczył interesariuszom 30 dni na zgłaszanie uwag.

Konfederacja Lewiatan