Wiceminister rozwoju i technologii gościem Lewiatana
25 czerwca 2024

Wiceminister rozwoju i technologii gościem Lewiatana

Członkowie Lewiatana spotkali się z Ignacym Niemczyckim, wiceministrem rozwoju i technologii. To kolejne wydarzenie w ramach cyklu „Spotkań z Prezydencją”, poświęconego priorytetom na nadchodzące przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Najważniejsze kierunki prac Rady UE ds. Konkurencyjności (COMPET), której przewodzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz planowane wydarzenia promujące polskich przedsiębiorców w trakcie nadchodzącej prezydencji – to najważniejsze punkty spotkania z Ignacym Niemczyckim, wiceministrem rozwoju i technologii, które odbyło się 21 czerwca w siedzibie Lewiatana. Wzięli w nim także udział przedstawiciele Dyrekcji Departamentu Spraw Europejskich oraz Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ignacy Niemczycki podczas swojej prezentacji mówił o szczególnych okolicznościach, które wpłyną na priorytety prezydencji, takich jak początek nowej kadencji Komisji Europejskiej oraz o raportach Letty, Draghiego i Ninisto. Wspomniał też o oczekiwaniach przemysłu oraz państw członkowskich UE co do działań w obszarze konkurencyjności oraz o publikacji pierwszego projektu Wieloletnich Ram Finansowych.

Dużo uwagi poświęcono konieczności podjęcia przez UE zdecydowanych działań w zakresie naprawy i wzmocnienia fundamentów rynku wewnętrznego oraz poprawy otoczenia regulacyjnego. Członkowie Lewiatana dzielili się swoimi doświadczeniami w kontekście barier i obciążeń regulacyjnych, które negatywnie wpływają na warunki prowadzenia biznesu w Europie.

Wiceminister rozwoju i technologii omówił czynniki mające wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu w kontekście:

  • debaty nad kierunkami ewolucji polityki przemysłowej,
  • bezpieczeństwa gospodarczego,
  • dostępu do finansowania,
  • wpływu pomocy państwa na integralność jednolitego rynku,
  • relacji handlowych z krajami trzecimi, w tym Ukrainą.

Uczestnicy przekazali swoje oczekiwanie w zakresie inicjatyw legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które będą lub mogą stać się częścią agendy polskiej prezydencji w obszarze gospodarczym. Wyrazili także swoją gotowość do wsparcia administracji rządowej podczas prezydencji Polski.

Spotkanie poprowadziła Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich w Konfederacji Lewiatan.