Stanowiska

Stanowiska

27 listopada 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept

Więcej
24 listopada 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzys

Więcej
24 listopada 2020

e-Akademia Lewiatana: Zatory płatnicze – kluczowe aspekty nowych przepisów

Więcej
20 listopada 2020

Uwagi do Zielonej Księgi opodatkowania holdingów

Więcej
20 listopada 2020

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)

Więcej
19 listopada 2020

Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Więcej
16 listopada 2020

Stanowisko w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

Więcej
16 listopada 2020

Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)

Więcej
13 listopada 2020

Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne

Więcej
13 listopada 2020

Stanowisko – nowe prawo zamówień publicznych

Więcej