Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu
24 marca 2022

Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu

BusinessEurope przedstawia swoje postulaty w kontekście odbywającego się właśnie szczytu Rady Europejskiej (24-25 marca), jednoznacznie potępiając atak Rosji na Ukrainę i sugerując rozwiązania dla szeregu wyzwań czekających UE w bliskiej i dalszej przyszłości.

BusinessEurope deklaruje pełne wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie apelując do UE o przyjęcie środków, które pomogą złagodzić negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorców. Jak pokazały ostatnie tygodnie, nasze firmy w aktywny sposób zapewniają Ukrainie pomoc humanitarną i wspierają uchodźców szukających schronienia w UE.

BusinessEurope oczekuje przede wszystkim: 

 • Stworzenia jasnych wytycznych i szczegółowych informacji na temat sankcji jak i środków wsparcia tak szybko jak to możliwe
 • Skoordynowanego wspólnego wysiłku UE, USA i Wielkiej Brytanii we wdrażaniu sankcji, przygotowywaniu pakietów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz przygotowywania rozwiązań na wypadek zakłóceń w dostawach
 • Walki z rosnącymi cenami i zabezpieczenia dostaw energii, które pomogą przywrócić Unię na ścieżkę bezpieczeństwa i dobrobytu.

W kwestii polityki energetycznej BusinessEurope, uważe że:

 • UE powinna prowadzić dywersyfikację źródeł dostaw energii przy jednoczesnym powrocie do bardziej realistycznej polityki energetycznej i klimatycznej.
 • W najbliższym czasie podjęte muszą zostać środki mające na celu tymczasowe uregulowanie cen gazu i zniesienie barier dla zintegrowanego europejskiego rynku energii.

Poza tym BusinessEurope postuluje o: 

 • Zaadresowanie trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa w europejskim przemyśle obronnym i kosmicznym i zwiększenie innowacyjności tego sektora
 • Zwiększenie wydatków na badania i rozwój oraz inwestowanie przynajmniej 3% PKB w innowacje
 • Pogłębianie stosunków handlowych z kluczowymi partnerami UE i przyspieszenie ratyfikacji wynegocjowanych dwustronnych umów o wolnym handlu, np. z Mercosurem, Meksykiem i Chile.

 

Z oryginalnym dokumentem w języku angielskim można zapoznać się tutaj >>

Konfederacja Lewiatan włącza europejski biznes w zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie
16 marca 2022

Konfederacja Lewiatan włącza europejski biznes w zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie

Konfederacja Lewiatan włączyła europejskie federacje pracodawców zrzeszonych w BusinessEurope w zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy Ukrainie. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ słowa wsparcia są niezwykle ważne, ale muszą za nimi pójść konkretne działania ze strony środowiska biznesowego.

W ostatnich dniach uruchomiliśmy dwa numery kont; dla przelewów w złotych i w euro.  Zebrane pieniądze przekażemy bezpośrednio do władz Ukrainy. Głęboko wierzymy, że władze ukraińskie są wiarygodne i najlepiej wiedzą, gdzie znajdują się najbardziej aktualne potrzeby.

O zbiórce poinformowaliśmy wszystkie federacje członkowskie BusinessEurope z 35 krajów naszego kontynentu.

W akcję zbierania pieniędzy może włączyć się każdy chętny. Poniżej dane do przelewu:

 

Dla wpłat w euro:

IBAN: PL 16 1050 1025 1000 0090 8156 3885
Kod BIC Swift: INGBPLPW

Dla wpłat w złotych:

38 1050 1025 1000 0090 8156 3877

Odbiorca:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tytuł przelewu:
wpłata na rzecz Ambasady Ukrainy

BusinessEurope: Firmy potrzebują jasnych informacji dotyczących sankcji nakładanych na Rosję
02 marca 2022

BusinessEurope: Firmy potrzebują jasnych informacji dotyczących sankcji nakładanych na Rosję

fot. European Union, 2022

Na posiedzeniu grupy roboczej BusinessEurope ds. Rosji omawiane były obecne sankcje nałożone przez UE na Rosję. Europejski biznes stoi murem za Ukrainą, popierając sankcje nakładane na Rosję i wsparcie unijnych władz oraz państw członkowskich dla Ukrainy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że brak jest jednak jasności ws. implementowania sankcji. Problemem jest także duża ilość dokumentów prawnych i brak umieszczenia ich wszystkich w jednym miejscu przez instytucje UE.

W związku z tym apelujemy do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i wytycznych, dzięki czemu łatwiej będzie im się przygotować i w mniejszym stopniu europejski biznes odczuje wpływ sankcji.

Linki do tekstów prawnych UE

W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski, Ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:065:TOC

Opublikowano przepisy zakazujące niektórym bankom rosyjskim uczestnictwa w systemie SWIFT, które będą obowiązywać od 12 marca 2022 roku. Zakaz ten dotyczy: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) oraz VTB BANK.

Zakazane jest również inwestowanie, uczestnictwo lub inny wkład w przyszłe projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich oraz sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport banknotów denominowanych w euro do Rosji lub do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Centralnego Banku Rosji, lub do użytku w Rosji.

UE pilnie zawiesi także działalność nadawczą stacji Sputnik’ i RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France i RT Spanish) w UE lub skierowaną do UE.

Oczekuje się, że dalsze sankcje wobec Białorusi, które zostały ogłoszone w poprzednich dniach, zostaną formalnie przyjęte dzisiaj i wkrótce potem opublikowane.

Pomoc dla osób uciekających przed wojną

Komisja podjęła dziś decyzję o uruchomieniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Zgodnie z tym wnioskiem osobom uciekającym przed wojną zostanie przyznana tymczasowa ochrona w UE, co oznacza, że otrzymają one pozwolenie na pobyt, a także dostęp do edukacji i rynku pracy. Komisja przedstawiła wytyczne operacyjne, które mają pomóc władzom państw członkowskich w skutecznym zarządzaniu napływem imigrantów na granicach z Ukrainą, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wytyczne zalecają również państwom członkowskim utworzenie specjalnych pasów wsparcia w sytuacjach kryzysowych w celu przekazywania pomocy humanitarnej oraz przypominają o możliwości przyznania dostępu do UE ze względów humanitarnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1469 .

Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę
01 marca 2022

Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

fot. European Union, 2020
 • Biznes europejski zdecydowanie potępia trwającą obecnie inwazję Rosji na Ukrainę. Jest to jawne pogwałcenie zasad międzynarodowych i stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i poza nią.
 • Jesteśmy myślami z narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach i wyrażamy głęboki żal z powodu wszystkich ofiar śmiertelnych tej inwazji. Europa musi teraz pokazać swoje silne i skuteczne zaangażowanie w obronę prawa międzynarodowego oraz wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli, z którymi UE łączą silne więzi handlowe i inwestycyjne dzięki układowi o stowarzyszeniu.
 • Rozumiemy, że UE reagując na inwazję Rosji na Ukrainę, podejmie teraz dalsze działania nakładając dodatkowe sankcje gospodarcze. Aby sankcje te były skuteczne, powinny być dobrze ukierunkowane, jak najbardziej jednoznaczne i dobrze skoordynowane z odpowiednimi partnerami, w szczególności z USA, także w zakresie ich wdrażania. Biznes nie działa w próżni i będzie wspierał środki uznane przez instytucje UE za konieczne. Jednak ciężar poniosą przedsiębiorstwa europejskie, w tym firmy prowadzące działalność handlową i operacyjną w Rosji. W tym kontekście, aby złagodzić dla nich odczuwalne skutki sankcji, konieczne będą wcześniejsze wytyczne i szczegółowe informacje na temat sankcji gospodarczych wraz z przyjęciem środków wspierających.
 • Wzywamy również władze UE i państwa członkowskie do ochrony obywateli UE i firm działających w Ukrainie, Rosji i Białorusi.
 • Przypominamy, że europejski rynek energii już teraz boryka się z bezprecedensowym wzrostem cen, a obecny kryzys pogłębi i tak już daleko idące negatywne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Dlatego UE musi zwiększyć swoją gotowość na wypadek wystąpienia zakłóceń, poprzez zwiększenie wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia alternatywnych źródeł dostaw energii, a także kluczowych surowców i komponentów.
 • W przyszłości UE będzie musiała ocenić ogólny wpływ tego kryzysu na pokój w Europie, bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą Europy, wyciągając wszystkie niezbędne wnioski polityczne i gospodarcze.
Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)
23 lutego 2022

Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)

fot. European Union, 2022

BusinessEurope oraz federacje członkowskie liczą, że działania prezydencji francuskiej będą zmierzać do budowy strategicznej odporności UE, a to oznacza potrzebę priorytetowego potraktowania obszarów, tj. zielona i cyfrowa transformacja oraz wsparcie przedsiębiorstw, jednolity rynek europejski i znoszenie barier w handlu towarami oraz usługami.

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas najbliższego posiedzenia Rady, ministrowie będą rozmawiać o dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz mają przyjąć podejście ogólne dotyczące tego aktu. Proponowana dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do publikowania szczegółowych informacji w zakresie środowiska naturalnego oraz praw socjalnych.

BusinessEurope wzywa państwa członkowskie do unikania nakładania zbędnych obciążeń administracyjnych na firmy oraz wspiera wydłużenie terminów wdrożenia i podejście biorące pod uwagę wielkość i rodzaj firmy, aby umożliwić biznesowi odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad. Apelujemy także o całkowite wyłączenie MŚP z wymogów sprawozdawczych.

Subsydia zagraniczne

Ministrowie przeprowadzą także debatę orientacyjną na temat rozporządzenia o subsydiach zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. BusinessEurope z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję Komisji Europejskiej, ponieważ wychodzi ona naprzeciw postulatom biznesu, który mierzy się z nierównymi warunkami działania na jednolitym rynku.

Równocześnie apelujemy, aby instrument koncentrował się na dużych dotacjach prowadzących do znacznych zakłóceń w celu zapewnienia jego skuteczności, był niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami WTO. Dodatkowo, powinien być wykorzystywany równolegle z innymi narzędziami UE, w tym umowami o wolnym handlu, w celu promowania i egzekwowania ambitnych reguł konkurencji oraz powinien być spójny z innymi przepisami unijnymi (np. dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych, Międzynarodowy Instrument Zamówień Publicznych, itp.).

Ekosystemy mobilności a transformacja ekologiczna

Ekosystem przemysłowy w dziedzinie mobilności ma szczególne znaczenie dla europejskich gospodarek i zatrudnienia. Jednym z większych wyzwań obecnie jest niedobór półprzewodników. W liście do Rady ds. Konkurencyjności, BusinessEurope podkreśla potrzebę zapewnienia wsparcia dla przeprowadzenia zielonej transformacji, przy uwzględnieniu możliwych skutków gospodarczych i społecznych. Zielona transformacja przyniesie nowe możliwości dla ekosystemu mobilności, ale również zakłóci i głęboko zmieni jego obecną strukturę. Osiągnięcie celów klimatycznych jest koniecznością, ale musimy starannie rozważyć sposób dojścia do neutralności klimatycznej.

W związku z tym, zwracamy uwagę na potrzebę inwestycji w infrastrukturę dla wszystkich dostępnych rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej, bez których osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych w ramach Zielonego Ładu nie jest możliwe, jak również o odpowiednie wsparcie biznesu europejskiego w tym obszarze..

Kwestie cyfrowe

BusinessEurope liczy, że ​​trwające obecnie trilogi w zakresie ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) zakończą się kompromisem, który pozwoli na wypracowanie regulacji wysokiej jakości oraz pewność prawną. Jest to niezbędne dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego, który jest podstawą cyfrowej transformacji.

 


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.

Relacja: GOZ jako priorytet UE na najbliższe lata
27 stycznia 2022

Relacja: GOZ jako priorytet UE na najbliższe lata

fot. ec.europa.eu

25 stycznia spotkała się Grupa Zadaniowa BusinessEurope ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Przedstawiciele federacji pracodawców i organizacji sektorowych z całej Europy rozmawiali o pierwszym Pakiecie GOZ, który ma zostać ogłoszony przez Komisję Europejską 30 marca

Gościem specjalnym zaproszonym na spotkanie był William Neale, główny doradca ds. GOZ w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Zaprezentował on główne założenia Komisji związane z publikacją pierwszego Pakietu GOZ tj.:

 • Inicjatywa dotycząca polityki w zakresie zrównoważonych produktów, w tym przegląd Dyrektywy Ecodesign
 • Przegląd rozporządzenia ws. wyrobów budowlanych
 • Wniosek dot. rozporządzenia w sprawie uzasadniania oświadczeń środowiskowych przy użyciu metody śladu ekologicznego produktu/organizacji (oświadczenia ekologiczne)
 • Strategia dotycząca zrównoważonych wyrobów włókienniczych

Przedstawiciel Komisji wyraźnie podkreślił, że wszystkie inicjatywy związane z GOZ są traktowane priorytetowo przez UE jako część tzw. Nowego Europejskiego Zielonego Ładu.  Zapewniał on jednak biznes, że nowe regulacje będą napisane w przyjazny sposób dla sektora MŚP, ponieważ mają one na celu wykorzystanie danych, które już są, a nie zbieranie nowych.

Największe obawy w tym kontekście po stronie biznesu wzbudza bowiem propozycja nowych oświadczeń ekologicznych (po ang. Digital Product Passports). Z jednej strony ma ona doprowadzić do udostępniania danych dot. materiałów z jakich zbudowany jest dany przedmiot, tak aby w większym stopniu niż dotychczas było możliwe ich ponowne użycie, a z drugiej przestrzegać w pełni ochrony praw autorskich. Na spotkaniu usłyszeliśmy zapewnienie od urzędnika Komisji, że stopień dostępu do wrażliwych danych będzie zależał od tego jakim jest się podmiotem tj. np. firmą, czy też konsumentem. Komisja wyraziła również swoją gotowość do wsłuchania się w pomysły biznesu dot. uregulowania tej kwestii.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z Biura w Brukseli.

 

UE nie tylko potęgą gospodarczą, ale także geostrategicznym graczem.  Realizm czy mrzonka?
25 stycznia 2022

UE nie tylko potęgą gospodarczą, ale także geostrategicznym graczem.  Realizm czy mrzonka?

20 stycznia BusinessEurope zorganizowało webinar nt. nowej Unijnej Strategii „Brama na Świat”. Celem inicjatywy jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021–2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej na całym świecie, przy uwzględnieniu potrzeb naszych partnerów oraz strategicznych interesów UE. 

Strategia jest popierana przez przedsiębiorców, w tym BusinessEurope – europejską federację zrzeszającą organizacje pracodawców z całej Europy, w tym Konfederację Lewiatan.

Komisja Europejska ogłosiła 1 grudnia br. Strategię „Brama na świat” na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu oraz wzmacniającą systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych. Stanowi ona wyraźny sygnał dla naszych partnerów handlowych i sąsiadów, że UE poważnie myśli o odgrywaniu roli geostrategicznego gracza.

Gośćmi specjalnymi webinarium byli Taneli Lahti (Szef Gabinetu Komisarza Jutta Urpilainen), Markus Berndt (Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz europoseł Reinhard Bütikofer. Co istotne, było ono pierwszym spotkaniem unijnych decydentów z przedstawicielami europejskiego biznesu, który ma odgrywać kluczową rolę w inicjatywie „Brama na Świat”. Z ramienia Konfederacji Lewiatan w spotkaniu brał udział Adam Dorywalski, Ekspert ds. UE Biura w Brukseli.

Oficjalny komunikat prasowy Komisji Europejskiej i odpowiednie dokumenty uzupełniające można znaleźć tutaj.

Apel BusinessEurope do Rady Europejskiej: potrzebujemy ogólnoeuropejskiej koordynacji, żeby utrzymać ożywienie gospodarcze
16 grudnia 2021

Apel BusinessEurope do Rady Europejskiej: potrzebujemy ogólnoeuropejskiej koordynacji, żeby utrzymać ożywienie gospodarcze

Ursula von der Leyen, Mateusz Morawiecki and Angela Merkel

16-17 grudnia obraduje Rada Europejska. BusinessEurope przygotowało stanowisko skierowane do przywódców unijnych państw. - W liście podkreślono, że Rada Europejska powinna skupić się na koordynacji wysiłków w celu opanowania czwartej fali pandemii wirusa Covid, a jednocześnie na utrzymaniu ożywienia gospodarczego - mówi Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope.

.Aby odbudować naszą gospodarkę i uzyskać trwały wzrost i zatrudnienie, UE musi poprawić konkurencyjność. Konieczne są zdecydowane działania w celu powstrzymania pandemii, kontynuowania reform strukturalnych, wzmocnienia jednolitego rynku i poprawy pozycji Europy na świecie. Takie jest główne przesłanie listu BusinessEurope wysłanego do Przewodniczącego Rady Europejskiej Charles Michel w kontekście odbywającego się obecnie szczytu Ray Europejskiej.

„Europa znajduje się w samym środku czwartej fali pandemii i obawiamy się, że państwa członkowskie po raz kolejny wprowadzą jednostronne środki ograniczające, które osłabią ożywienie gospodarcze i pogorszą i tak już poważną sytuację w kontekście łańcuchów dostaw. BusinessEurope razem z Konfederacją Lewiatan popiera apel Komisji do państw członkowskich, aby nie ograniczały one jednostronnie mobilności wewnątrz UE w związku z omikronową odmianą COVID-19 oraz aby skoordynowały swoje działania na granicach Unii” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„W środowisku przedsiębiorców rosną obawy związane z wnioskami legislacyjnymi, które stawiają europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji podczas konkurowania na rynkach światowych. Firmy nie są w stanie poradzić sobie z niekończącym się nagromadzeniem ograniczeń i wymogów administracyjnych. Dlatego konieczne będzie zwalczanie niepotrzebnej złożoności we wnioskach legislacyjnych UE, których czasem nakładające się lub niespójne wymogi hamują rozwój europejskich przedsiębiorstw. Tylko w ten sposób poprawimy konkurencyjność unijnej gospodarki i tym samym uzyskamy trwały wzrost i zatrudnienie” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE

 

Cała treść listu (j.angielski) >>