Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC
12 grudnia 2023

Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC

Eksperci Rady Podatkowej oraz przedstawiciele Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych spotkali się z reprezentantami Business at OECD, aby porozmawiać o wpływie globalnego podatku minimalnego - Pillar 2 na firmy mające swoje siedziby i zakłady w Polsce.

Koncepcja globalnego podatku minimalnego jest efektem wieloletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0.

O co chodzi w podatku Pillar 2

Istotą założeń Pillar 2 jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego tak, aby efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%.

Ten mechanizm ma wyrównać konkurencyjność poszczególnych krajów z perspektywy podatkowej i ograniczyć podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o preferencje podatkowe
w danej państwie.

Kogo obejmie podatek Pillar 2

Opodatkowaniem będą objęte podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody globalne przekraczają 750 mln EUR rocznie.

Zgodnie dyrektywą Rady UE 2022/2523 wdrażającej zasady opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym w Unii Europejskiej, przedmiotowymi regulacjami objęte będą nie tylko międzynarodowe grupy kapitałowe, ale także duże grupy krajowe czyli takie, których wszystkie jednostki składowe mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

W przypadku potwierdzenia, że grupa spełnia warunki objęcia podatkiem minimalnym, obowiązki wynikające z Dyrektywy mogą dotyczyć nie tylko ostatecznej spółki dominującej, ale także poszczególnych spółek zależnych oraz zakładów podatkowych.

Tym czasem oczekujemy na pilną implementację  założeń dyrektywy Pillar 2 do prawa krajowego.

Konfederacja Lewiatan jest członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD, która skupia pracodawców z ponad 50 krajów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy biznesem a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2023 r. online.