Stanowiska

Stanowiska

18 lutego 2020

Przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych – stanowisko Lewiatana

Więcej
18 lutego 2020

Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Więcej
13 lutego 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy

Więcej
10 lutego 2020

Ograniczenie zasady 10h – stanowisko Rady OZE Konfederacji Lewiatan

Więcej
7 lutego 2020

Wniosek o nieprzyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Więcej
5 lutego 2020

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec ustawy

Więcej
29 stycznia 2020

Wykaz podatników VAT – uwagi Konfederacji Lewiatan do objaśnień podatkowych z dnia 20.12.2019

Więcej
29 stycznia 2020

Mechanizm podzielonej płatności – uwagi do objaśnień podatkowych z 23.12.2019

Więcej
27 stycznia 2020

Lewiatan o pełnym oskładkowaniu umów zleceń

Więcej
24 stycznia 2020

Stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Więcej