Mediacje jako dobra praktyka sądów
31 stycznia 2021

Mediacje jako dobra praktyka sądów

Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował na swoich stronach internetowych katalog dobrych praktyk. Centrum Mediacji Lewiatan jest współautorem dokumentu.

 

Inicjatywa na wzór tradycji American Inns of Court stanowi pierwszy etap ścisłej współpracy pomiędzy sądem i zawodowymi pełnomocnikami w celu przyspieszenia postępowań sądowych. Opracowane dokumenty mają przyczynić się do bardziej efektywnego przebiegu postępowań sądowych i pomóc wszystkim podmiotom zaangażowanym w tworzenie planów rozprawy. Dotychczas brak planu rozprawy był jedną z głównych przyczyń przedłużających się postępowań sądowych.

Jak zauważa dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, która uczestniczyła w pracach nad katalogiem dobry praktyk, umieszczenie w nich zachęty do podejmowania mediacji powinno zwiększyć liczbę spraw, kierowanych na tę drogę przez sądy. – Skorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, bo postępowania sądowe będą mogły kończyć się w drodze ugody, co znacznie skróci ich czas.

Patronat nad opracowaniem katalogu dobrych praktyk objęła Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj Dobre Praktyki Sądu Okręgowego w Warszawie

 

Konfederacja Lewiatan

Realizacja projektów EFS – najczęściej zadawane pytania
29 stycznia 2021

Realizacja projektów EFS – najczęściej zadawane pytania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało zestawienia najczęściej zadawanych pytań dotyczących realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

Do poprzedniej wersji tego zestawienia zostały wprowadzone poprawki oraz nowe zagadnienia, m.in.: w odniesieniu do możliwości przedłużania projektów, limitu na zakup środków trwałych, zmiany formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej na zdalną, wyłączeń od konieczności stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pytań i odpowiedzi (stan aktualny na 21 stycznia 2021).

Pobierz listę pytań i odpowiedzi

 

Konfederacja Lewiatan

Nowe przepisy pomogą firmom zarządzać nielegalnymi treściami w internecie
29 stycznia 2021

Nowe przepisy pomogą firmom zarządzać nielegalnymi treściami w internecie

• Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), przygotowany przez Komisję Europejską, ma zapewnić spójne przepisy dotyczące zarządzania treściami nielegalnymi przez firmy działające na rynku cyfrowym.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan dobrze, że projekt obejmie także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi w państwach członkowskich.
• Niepokój budzi jednak wysoki poziom obciążeń przewidzianych dla „bardzo dużych platform internetowych”.

  Opowiadamy się za precyzyjnym określeniem obowiązków firm objętych DSA. Ważne, aby brał pod uwagę model biznesowy, charakter i profil ryzyka z jakim mierzą się usługodawcy i użytkownicy oraz konsekwentnie uwzględniał proporcjonalne zobowiązania. Rozumiemy potrzebę ich zróżnicowania. Ale istotne jest też wskazanie, że odpowiedzialność pośrednika i dodatkowe obowiązki powinny koncentrować się na ogólnodostępnych platformach cyfrowych, które mają możliwość redagowania/moderowania/modelowania treści zamieszczanych przez użytkowników. Doceniamy też troskę unijnego projektodawcy o poszanowanie zasady ochrony wolności obywatelskich, w tym swobodę wypowiedzi, jak też ochronę użytkowników usług pośredników internetowych – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pakiet DSA ma służyć unowocześnieniu i doprecyzowaniu przepisów dyrektywy e-commerce. Wiele firm na rynku cyfrowym UE posiada już liczne rozwiązania wykraczające poza obowiązujące przepisy, w szczególności czerpiące z najlepszych tradycji dobrowolnych porozumień, takich jak Memorandum of Understanding on Counterfeit Goods, czy też Product Safety Pledge.

Konfederacja Lewiatan popiera zróżnicowanie przepisów odnoszących się do treści nielegalnych i szkodliwych, jak również pozostawienie pola do samoregulacji. Jednocześnie dostrzega, że w ramach przyjętego przez KE zróżnicowania na „bardzo duże platformy” oraz pozostałe firmy objęte regulacją, kryterium kluczowym stał się nie profil ryzyka, a wielkość firmy (mierzona liczbą aktywnych odbiorców usług). Nadzór nad dużymi platformami został przeniesiony na poziom KE, a obowiązki w zakresie należytej staranności, transparentności działania i raportowania zostały wzmocnione. Przyjęty model może potencjalnie ułatwić działalność mniejszych europejskich firm.

 Nasz niepokój budzi jednak wysoki poziom obciążeń przewidzianych dla „bardzo dużych platform”. Zwracamy uwagę na zbyt szczegółowy systemem zasad należytej staranności, związany z zobowiązaniami ukierunkowanymi na „bardzo duże platformy internetowe” i nie uwzględniający ryzyka – dodaje Aleksandra Musielak.

Stanowisko w sprawie DSA pobierz tutaj

Konfederacja Lewiatan

Spadek PKB w 2020 roku. Mogło być znacznie gorzej
29 stycznia 2021

Spadek PKB w 2020 roku. Mogło być znacznie gorzej

Według pierwszego szacunku PKB w 2020 roku spadł o 2,8%, po wzroście o 4,5% w 2019 roku – podał dzisiaj GUS.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan
Dzisiaj GUS opublikował kluczowe dane dla polskiej gospodarki: pierwszy szacunek PKB za ubiegły rok. Mówi on o tym, jak firmy przeszły przez ograniczenia podażowe i lockdowny oraz jak konsumenci przyjęli zwiększone ryzyka bezrobocia i utraty dochodów. Okazuje się, że – jak na obecne warunki – dobrze.

PKB w 2020 spadł realnie o 2,8%. Jeśli te statystyki zostaną potwierdzone, to znacznie mniejsze tąpniecie niż prognozowały organizacje międzynarodowe i dość konserwatywne ośrodki Ministerstwa Finansów i NBP. Spełniły się optymistyczne szacunki sektora prywatnego, który mówił o ok. 3% na minusie.

Jak na istniejące ograniczenia, relatywnie niewielki jest spadek spożycia w sektorze prywatnym (-3,0% r/r) – konsumenci wprawdzie nie wydawali na to, co zwykle, ale pojawiły się nowe kategorie kosztów, m.in. związane z usługami publicznymi czy koniecznością dokonania zmian w swoim otoczeniu. Tu jednak rozluźnianie obostrzeń powinno zastąpić jednorazowe efekty 2020 r. Kiepsko plasują się inwestycje (-8,4% r/r), ale efekt pandemii tylko wzmacniają nasze problemy systemowe.

Niezwykle korzystnym zbiegiem okoliczności jest ciągnący w górę eksport, który zawdzięczamy wysokiemu popytowi na dobra takie jak samochody, meble czy sprzęt AGD, które dobrze realizują pandemiczne potrzeby, oraz uplasowaniu w relatywnie odpornych łańcuchach dostaw.

Dzisiejsze dane pokazują, że przetwórstwo przemysłowe jest właściwie kryzysoodporne. Ale nie wszystkie branże mają tyle szczęścia. Z pewnością wsparcie publiczne ma pozytywny wkład do dzisiejszych wyników, ale z tego nie wynika, że COVID-owe trzęsienie ziemi przetrwają wszystkie firmy.

Konfederacja Lewiatan

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS
29 stycznia 2021

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS

Przedsiębiorcy czekają na precyzyjny plan odmrażania gospodarki
28 stycznia 2021

Przedsiębiorcy czekają na precyzyjny plan odmrażania gospodarki

Sklepy w galeriach handlowych będą mogły powrócić do działalności od 1 lutego, ale właściciele pensjonatów, hoteli, restauracji i barów z otwarciem swoich biznesów będą musieli poczekać. Zniesione będą godziny dla seniora – zapowiedział dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Cieszymy się, że do działalności będą ponownie mogły powrócić sklepy w galeriach handlowych oraz że zrezygnowano z tzw. godzin seniora, o co postulowaliśmy. Szkoda, że rząd nie zdecydował się na otwarcie hoteli, obiektów sportowych i restauracji, ani nie przedstawił konkretnego planu ich otwierania. Informacja o otwarciu galerii handlowych pojawia się jednak zbyt późno. Przedsiębiorcy będą mieli tylko trzy dni na przygotowanie się do wznowienia działalności w reżimie sanitarnym. Takie informacje powinny być podawane z większym wyprzedzeniem. Od dawna apelujemy, że potrzebny jest precyzyjny plan odmrażania gospodarki, a nie zaskakiwanie firm w ostatniej chwili. Zaproponowaliśmy powołanie specjalnego zespołu z udziałem przedsiębiorców i epidemiologów, który jak najszybciej przygotuje wytyczne rozmrażania branż bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych lockdownem – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie polskiej drogi walki ze skutkami pandemii Covid-19, która umożliwi luzowanie obostrzeń w sposób odpowiedzialny, dający szanse na rozpoczęcie działalności na mniejszą skalę i przy dodatkowych obostrzeniach, w miarę zmniejszania liczby zakażeń.

Przedsiębiorcy z zamkniętych branż są skłonni uruchamiać swoje biznesy nawet przy założeniu 30% obłożenia, np. w hotelach czy restauracjach, o ile skala działalności będzie mogła być zwiększana w miarę ustępowania pandemii. Są też gotowi na stosowanie dodatkowych reżimów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.

Brak rozmów i informacji o czynnikach wpływających na podejmowanie decyzji o obostrzeniach, niemożność zaplanowania budżetu firmy nawet na kilka tygodni do przodu, niespójność stosowanych restrykcji wywołują falę niezadowolenia społecznego, akty nieposłuszeństwa oraz zapowiedzi pozwów zbiorowych wobec skarbu państwa, ale też sprzyjają rozwijaniu się szarej strefy.

Z badań Konfederacji Lewiatan wynika, że 84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii Covid-19. Trochę łagodniejsze dla rządu są firmy duże, spośród których 62% negatywnie podsumowuje relacje przedstawicieli władzy z biznesem.

Konfederacja Lewiatan

Ważne debaty na styczniowej sesji plenarnej EKES
28 stycznia 2021

Ważne debaty na styczniowej sesji plenarnej EKES

Gośćmi sesji byli: Antonio Costa – premier Portugali, Maros Sefcovic – wiceprzewodniczący KE do spraw stosunków instytucjonalnych i prognozowania, Ylva Johansson – komisarz ds. wewnętrznych, Michel Barnier – szef Grupy Zadaniowej KE ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem i Olivier De Schutter – specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka.

 

Antonio Costa przedstawił priorytety portugalskiej prezydencji. Dwa z nich są kluczowe: jak najszybsze uruchomienie nowych instrumentów odbudowy gospodarczej i społecznej UE i przyjęcie planu działań wdrożenia Europejskiego Filara Praw Społecznych. Temu będzie też poświęcony majowy szczyt społeczny UE w Porto.

Maros Sefcovic podreślił, iż jego głównym zadaniem będzie teraz prognozowanie strategiczne i pilnowanie, by wszystkie regulacje, projekty, pogramy i fundusze spójnie składały się na realizację strategicznych celów Unii Europejskiej. Zarządzanie strategiczne, w tak skomplikowanej strukturze jak Unia Europejska, z dużą niezależnością państw członkowskich, jest bardzo trudne, ale i bardzo potrzebne. Dlatego strategiczne prognozowanie jest ważnym instrumentem dla tworzenia i wdrażania polityk europejskich, musi zawierać mechanizm kontroli, odpowiednie wskaźniki realizacji celów (odporność i niezależność UE, spójność społeczna, unia zdrowia, odbudowa i wzrost gospodarczy, zgodny z zielonym i cyfrowym ładem itp.). Komisarz zaapelował też do członków EKES o wsparcie dla działań Komisji i szybką ratyfikację w krajach członkowskich projektu zwiększenia zasobów własnych UE, bo tylko to pozwoli uruchomić ogromne fundusze programu NextGeneration. Powinno się to wydarzyć do końca kwietnia!

Ylva Johansson przedstawiła nowy pakt o migracji i azylu, który powinien zdecydowanie poprawić zarządzanie tymi procesami, z większą korzyścią dla migrantów, ale dla UE. Apelowała o nowe spojrzenie na te kwestie. Rocznie przybywa do UE ponad pół miliona migrantów. Są oni Unii bardzo potrzebni na rynku pracy. Mogą wnieść swoją energię, wykształcenie, kompetencje – trzeba stworzyć im lepsze warunki do życia i do aklimatyzacji. Na zakończenie debaty z Komisarz, Komitet przyjął opinię SOC/649 Nowy pakt o migracji i azylu, popierając propozycję KE. (www.eesc.europa.eu)

Michel Barnier, jak zwykle jasno i bardzo precyzyjnie, przedstawił obecne, pobrexitowe relacje z Wielką Brytanią. Ugoda została zawarta, ale wiele spraw wymaga dalszych regulacji. Część z nich wymaga tylko akceptacji, część wymaga jednak dalszych prac. Kluczowa kwestia ochrony jednolitego rynku UE jest zagwarantowana, podobnie jak kwestia granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Jest jednak wiele skutków następczych, które dopiero teraz mogą być rozwiązywane. Powstały dwa osobne zespoły: jeden regulacyjny, drugi monitorujący i interwencyjny. Powstanie też jednolity punkt kontaktowy zajmujący się interwencjami dotyczącymi spraw spornych lub żłej praktyki działania umowy (także coś na kształt procedury „solvit”). Debatę zakończyło przyjęcie kilku opinii dotyczących regulacji unijnych wynikających z Brexitu:

– TEN/737 Podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób po zakończeniu okresu przejściowego
– TEN/738 Podstawowe połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego
– TEN/739 Bezpiecze ństwo lotnicze w związku z zakończeniem okresu przejściowego
– NAT/812 Upoważnienie dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa..
– NAT/813 Równoważność przepisów UE i Zjednoczonego Królestwa dotyczących leśnego materiału rozmnożeniowego i NAT/814 w zakresie inspekcji polowych i kontroli praktyk dotyczących zachowania gatunków roślin rolniczych.
(patrz: www.eesc.europa.eu)

Olivier De Schutter przedstawił najważniejsze konkluzje raportu ONZ na temat ubóstwa i zagrożenia biedą w UE, które tego samego miał prezentować w KE. Raport i konkluzje nie stawiają UE w dobrym świetle. Najważniejsze z nich:

– UE od przyjęcia w 2010 r. i 2015 r. kolejnych strategii walki z ubóstwem, nie zmieniła tego zagrożenia: nadal w UE 20 proc. obywateli jest nim dotknięte, mimo że w tym samy czasie produkt unijny brutto znacząco wzrósł, firmy się bogaciły, podobnie jak część społeczeństwa z górnych centyli dochodów (najbardziej dotknięte są samotne matki i dzieci, chorzy, niepełnosprawni)
– 9 proc. zatrudnionych to de facto prekariat
– istnieje znaczny dumping fiskalny
– strategie walki z ubóstwem nie są realizowane.

Najważniejsze rekomendacje:

– UE powinna przestrzegać Karty Społecznej Rady Europy i przymierza ONZ w sprawie praw społecznych
– dla poprawy spójności społecznej UE powinna przyjąć nową strategię walki z ubóstwem i do 2030 r zmniejszyć jego zasięg o połowę (do 10 proc.). Proponowane rozwiązania to: zmiana paktu stabilizacji i wzrostu, koordynacja podatkowa z większą progresywnością stawek podatkowych, przyjęcie dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu, zwiększenie wydatków na nowe inwestycje społeczne do 2 proc. PKB, uruchomienie nowego instrumentu – minimalnego dochodu gwarantowanego, przyjęcie gwarancji dla dzieci (edukacja, zdrowie, odżywianie), włączenie kwestii społecznych do krajowych programów odbudowy.

Inne kluczowe opinie przyjęte podczas sesji+
– INT/912 Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji 2019
– INT/923 Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
– TEN/714 Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego
– TEN/718 Strategia w sprawie wodoru
– TEN/740 Wniosek dotyczący złagodzenia zasad wykorzystywania przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych w związku z pandemią COVID-19
– ECO/538 Polityka gospodarcza w strefie euro w 2021 r.
– NAT/803 Ambitniejszy cel klimatyczny Europy
– NAT/811 Program działań na rzecz środowiska do 2030 r.

EKES przyjął nowy Code of Conduct.

 

Lech Pilawski

Więcej: www.eesc.europa.eu
 

Konfederacja Lewiatan

Nowa Strategia Przemysłowa UE, czyli jak uporać się ze skutkami pandemii i przejść zieloną i cyfrową transformację
28 stycznia 2021

Nowa Strategia Przemysłowa UE, czyli jak uporać się ze skutkami pandemii i przejść zieloną i cyfrową transformację

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji Europejskiej dotyczącą aktualizacji strategii przemysłowej, która powinna w pełni uwzględnić wpływ COVID-19 na gospodarkę.

 

Z tego powodu mamy nadzieję, że skupi się ona na pilnej potrzebie przywrócenia zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz oprze się na kompleksowym podejściu wzmacniającym innowacyjność i globalną konkurencyjność europejskich firm. Silniejsza koordynacja na poziomie UE w odniesieniu do ogromnych inwestycji w strategicznych dziedzinach ma kluczowe znaczenie dla utorowania drogi do odbudowy gospodarczej UE po pandemii. Jednak równie ważne będzie stworzenie przyjaznego środowiska prawno-regulacyjnego. Aby realizacja nowej strategii przemysłowej UE powiodła się, powinna oprzeć się na sześciu filarach:

1. COVID-19 i wnioski z pandemii

Od czasu opublikowania przez Komisję w marcu 2020 r. „Nowej strategii przemysłowej dla Europy”, przemysł europejski, zarówno MŚP jak i większe przedsiębiorstwa, stanęły w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z wybuchem epidemii COVID-19. W początkowej jej fazie mogliśmy obserwować jak wprowadzono ograniczenia na jednolitym rynku dot. eksportu, zamknięto granice, a solidarność europejska została wystawiona na ciężką próbę. Teraz ważne jest, aby UE wyciągnęła wnioski z tego, co się stało i upewniła się, że prowadzi politykę realnie wspierającą konkurencyjność i zapobiegającą powtórzeniu się takiej sytuacji. Kluczowe w tym aspekcie będzie skoordynowanie przyjmowania środków na poziomie UE, tj. doprowadzenie do zharmonizowanego podejścia na jednolitym rynku, co zapewnieni przedsiębiorstwom większą przewidywalność.

2. Przejście przez zieloną i cyfrową transformację

Europejski biznes w pełni popiera cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zgadza się, że Zielony Ład jest jednym z kluczowych filarów europejskiego planu naprawy gospodarczej. UE może jednak pełnić rolę światowego wzorca w dziedzinie ochrony klimatu jedynie pod warunkiem, że uda nam się przeprowadzić ekologiczną transformację przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych łańcuchów wartości, miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz wysokiego poziomu inwestycji w badania i innowacje, a także zapobieganiu ucieczce emisji. Cyfrowa transformacja naszych gospodarek i społeczeństw musi być wspierana przez wykorzystywanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i 5G oraz stworzenie sprawnie funkcjonującej unijnej gospodarki opartej na bezpiecznym wykorzystaniu danych przemysłowych.

3. Polityka konkurencji i zasady udzielania pomocy publicznej na miarę XXI wieku

Obecne unijne przepisy w tym zakresie są w dużym stopniu dostosowane do wyzwań przyszłości, jednak w niektórych obszarach mogą wymagać uzupełnienia i aktualizacji, zwłaszcza w odniesieniu do tego jak rynki zmieniają się w wyniku digitalizacji i globalizacji. Istotne jest jednak, aby nie doprowadziło to do żadnych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku UE.

4. Dalsze postępy polityki handlowej UE

Realizacja ambitnej polityki handlowej, zaktualizowana strategia przemysłowa oraz terminowe wdrożenie strategii na rzecz MŚP powinny się wzajemnie wspierać i wzmacniać. Ma to zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w obecnym środowisku konfliktów handlowych i technologicznych oraz asertywnych strategii realizowanych przez ważnych partnerów handlowych UE, takich jak Chiny, czy też do niedawna Stany Zjednoczone. W przypadku USA bardzo liczymy na to, że nowa administracja Prezydenta Bidena będzie prowadzić dużo bardziej przyjazną politykę handlową względem UE oraz będzie koordynować swoje działania wobec Chin z UE.

5. Zacieśnianie jednolitego rynku

Jednolity rynek UE jest naszym największym atutem. Aby wesprzeć europejski przemysł, zarówno MŚP, jak i większe przedsiębiorstwa, konieczne jest nie tylko jak najszybsze przywrócenie swobody przepływu osób do stanu sprzed pandemii, ale także usprawnienie go we wszystkich obszarach (towary, usługi, mobilność, zdrowie, energia, kapitał i technologie cyfrowe) oraz usunięcie wszystkich barier, które utrudniają jego rozwój, zapewniając tym samym dużo sprawniejsze funkcjonowanie łańcuchów dostaw w całej UE.

6. Zarządzania na poziomie UE

Solidny i jasny sposób zarządzania ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia ambitnej strategii przemysłowej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie Forum Przemysłowego przy Komisji Europejskiej, które powinno działać w oparciu o zasady przejrzystości i odpowiedzialności politycznej. Jednym z uczestników tego Forum jest BusinessEurope, organizacja której Konfederacja Lewiatan jest członkiem.

 

Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny
28 stycznia 2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.

Konfederacja Lewiatan, KL/35/26/ED/2021

Pobierz
Apel Konfederacji Lewiatan o zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej
28 stycznia 2021

Apel Konfederacji Lewiatan o zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Konfederacja Lewiatan, KL/36/27/PP/2021

Pobierz