Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia
04 sierpnia 2022

Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 (RD-569), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/302/149/AB/2022

Pobierz stanowisko
Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym – stanowisko Lewiatana
03 sierpnia 2022

Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe (nr UC120), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej swoje stanowisko.

KL/299/148/PH/2022

Pobierz
Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych
29 lipca 2022

Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej 11 lipca 2022 r. o prekonsultacjach społecznych
dotyczących wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania
dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych, prezentujemy uwagi Konfederacji
Lewiatan.

KL/285/141/ASW/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2022 r. znak KL/268/132/PP/2022, z uwagami Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), przedstawiamy dodatkowy postulat.

KL/272/133/PP/2022

Pobierz
Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – stanowisko Lewiatana
14 lipca 2022

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

KL/267/131/KO/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana
14 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2022 r. znak DD6.8200.3.2022, kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

KL/268/132/PP/2022

Pobierz
Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
13 lipca 2022

Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu swoje uwagi.

KL/265/130/AB/2022

Pobierz
Zmiana ustawy o prawach konsumenta – uwagi Lewiatana do projektu
13 lipca 2022

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – uwagi Lewiatana do projektu

W nawiązaniu do publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86) a także nowego projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu stanowisko do projektów.

KL/158/71/AM/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – apel Lewiatana i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
12 lipca 2022

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – apel Lewiatana i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Konieczne jest zsynchronizowanie prac nad procedowanymi projektami ustaw: o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC53) oraz o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86) – apelują Konfederacja Lewiatan i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Regulacje wprowadzane przez oba projekty powinny wejść
w życie w tym samym terminie. W przeciwnym razie może dojść do chaosu prawnego i niepotrzebnych obciążeń organizacyjnych i finansowych dla przedsiębiorców.

Według nas potrzebne jest także zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przygotowanie się i wdrożenie wymogów wynikających ze zmian w prawie. Umożliwi to wprowadzenie co najmniej
6-miesięcznego vacatio legis, a nie, jak przewidują projekty obu ustaw, 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Apelujemy także o koordynację prac legislacyjnych tak, aby zmiany wynikające z projektowanych ustaw o prawach konsumenta, wchodziły w życie w tym samym dniu, w którym w życie będzie wchodziła większość przepisów procedowanej przez Ministra Cyfryzacji ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (UC45).

Projekty dotyczą treści i usług cyfrowych. Ich skutkiem mogą być zmiany relacji kontraktowych między  przedsiębiorcami i konsumentami, zwłaszcza w obszarze usług i treści cyfrowych.

Pobierz
Prawo własności przemysłowej – uwagi uzupełniające Lewiatana do projektu ustawy
05 lipca 2022

Prawo własności przemysłowej – uwagi uzupełniające Lewiatana do projektu ustawy

Przedstawiamy stanowisko uzupełniające Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej z 25 kwietnia 2022 r. (UD263).

KL/258/127/GR/2022

Pobierz