Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana
17 maja 2024

Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 kwietnia 2024 r. znak sprawy DWR8.5100.1.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/277/72/ASW/2024

Pobierz
Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana
17 maja 2024

Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do publikacji najnowszej wersji projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej (wPKE) (projekty datowane na 29 kwietnia br.), Konfederacja Lewiatan przekazuje propozycje konkretnych zmian do obu projektów wraz z uzasadnieniem.

KL/276/71/AM/2024

Pobierz
Czasowe ograniczenie cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz bon energetyczny – stanowisko Lewiatana
08 maja 2024

Czasowe ograniczenie cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz bon energetyczny – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk 346).

KL/262/70/JS/2024

Pobierz pismo
Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – uwagi Lewiatana
08 maja 2024

Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje szczegółowe uwagi  do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342).

KL/259/69/NK/2024

Pobierz pismo
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – uwagi Lewiatana
06 maja 2024

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje szczegółowe uwagi do projektu ustawy o ochronie sygnalistów (druk nr 317). Pozytywnie oceniamy instytucję sygnalizowania przestępstw, która w naszej ocenie może się stać istotnym instrumentem wspierającym zapobiegania nadużyciom. Przysłuży się on zarówno poszczególnym przedsiębiorstwom, jako mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający ochronę reputacji firmy, jak i szerzej gospodarce, gwarantując równe zasady wszystkim jej uczestnikom. Przedstawiony przez Rząd RP projekt ustawy wymaga jednak w ocenie pracodawców kilku zmian, które umożliwią pracodawcom lepsze przygotowanie się i stosowanie przepisów przyszłej ustawy.

KL/254/68/RL/2024

Pobierz
Deregulacja prawa gospodarczego i administracyjnego – uwagi Lewiatana
06 maja 2024

Deregulacja prawa gospodarczego i administracyjnego – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 kwietnia br. (DDR-III.0210.10.6.2024) w sprawie opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/252/67/MW/2024

Pobierz pismo
Rynek pracy i służby zatrudnienia – uwagi Lewiatana
30 kwietnia 2024

Rynek pracy i służby zatrudnienia – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr projektu w wykazie prac legislacyjnych UC29), Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na to, że przedstawione założenia ustawy pomijają pewne rozwiązania, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia efektywności instytucji na rzecz rynku pracy.

KL/249/66/NK/2024

Pobierz
Rozwój sektora OZE w Polsce – uwagi Lewiatana
30 kwietnia 2024

Rozwój sektora OZE w Polsce – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan jako niezależna, ogólnopolska organizacja pracodawców jest od wielu lat zaangażowana we wspieranie kluczowego procesu dla polskiej gospodarki, jakim jest jej dekarbonizacja. Warunkiem koniecznym, aby zakończyła się ona sukcesem, jest rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, na który składają się poszczególne technologie wytwarzania energii. Dlatego przesyłamy uwagi związane z rozwojem sektora OZE w Polsce.

KL/244/64/PG/2024

Pobierz pismo
Obowiązek przedkładania oświadczeń producentów towarów wywożonych poza granicę Polski – pismo Lewiatana
29 kwietnia 2024

Obowiązek przedkładania oświadczeń producentów towarów wywożonych poza granicę Polski – pismo Lewiatana

Pracodawcy będący członkami Konfederacji Lewiatan zaalarmowali nas w sprawie praktyki urzędów służby celno-skarbowej dotyczącej obowiązku przedkładania oświadczeń producentów towarów wywożonych poza granicę Polski. Przedstawiamy pismo w tej sprawie.

KL/241/RL/2024

Pobierz
Projekt ustawy o bonie energetycznym – uwagi Lewiatana
22 kwietnia 2024

Projekt ustawy o bonie energetycznym – uwagi Lewiatana

W związku z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD44), Konfederacja Lewiatan przesyła podstawowe uwagi.

KL/234/62/PG/2024

Pobierz pismo