Warunki techniczne korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym – stanowisko Lewiatana
23 listopada 2023

Warunki techniczne korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/445/202/PH/2023

Pobierz pismo
Zalecenia ws. obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
22 listopada 2023

Zalecenia ws. obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską Zaleceń w sprawie obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE (Recommendation on Critical Technology Areas for the EU’s Economic Security), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi do niniejszego tekstu.

KL/434/201/ET/2023

Pobierz
Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana
21 listopada 2023

Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana

W oczekiwaniu na powołanie Rady Ministrów oraz licząc na nową regulację mającą dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, Konfederacja Lewiatan przekazuje w załączeniu stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

KL/428/200/PM/2023

Pobierz
Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – pismo Lewiatana
16 listopada 2023

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – pismo Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 października 2023 r. znak sprawy DAG4.8100.3.2023 kierującego do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (nr 799 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan popiera proponowane zmiany i nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

KL/422/197/PP/2023

Pobierz
Ryczałt dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposób ustalania wysokości współczynników korygujących – uwagi Lewiatana i Pracodawców Dla Zdrowia
15 listopada 2023

Ryczałt dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposób ustalania wysokości współczynników korygujących – uwagi Lewiatana i Pracodawców Dla Zdrowia

W związku z trwającymi konsultacjami Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących (MZ 1532) w załączniku przekazujemy uwagi ogólne Konfederacji Lewiatan i Pracodawców Dla Zdrowia, a w dodatkowym pliku uwagi szczegółowe.

KL/416/195/KO/2023

Pobierz pismo
Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – uwagi Lewiatana
15 listopada 2023

Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2023 r. znak sprawy PT7.8100.6.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/427/199/ASW/2023

Pobierz pismo
Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego – stanowisko Lewiatana
10 listopada 2023

Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko.

KL/423/198/AZ/2023

Pobierz
Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana
03 listopada 2023

Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze unii, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/414/193/ET/2023

Pobierz
Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – uwagi Lewiatana
02 listopada 2023

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (nr 1149 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/413/192/PM/2023

Pobierz pismo
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana
31 października 2023

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2023 r. znak sprawy PT7.8100.9.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr 794 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/410/190/ASW/2023

Pobierz