Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana
28 marca 2023

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2992, 3045 i 3045-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/130/51/PH/2023

Pobierz
Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi dotyczące sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI).

KL/128/50/ET/2023

Pobierz pismo
Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RC13 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/127/49/PG/2023

Pobierz pismo
Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – uwagi Lewiatana
24 marca 2023

Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne, sygnowanego w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia nr MZ 1465.

KL/126/48/KO/2023

Pobierz
Akt w sprawie danych (Data Act) – pismo Lewiatana
10 marca 2023

Akt w sprawie danych (Data Act) – pismo Lewiatana

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie prac nad projektem unijnego rozporządzenia – Aktem w sprawie danych (Data Act) – w związku z publikacją przez Prezydencję Szwedzką piątej kompromisowej wersji projektu rozporządzenia (dokument z dnia 21 lutego br. br., sygn. 6360/23), Konfederacja Lewiatan wyraża swoje zaniepokojenie tempem prac nad projektem, które niestety nie przekłada się na jakość tworzonego prawa.

KL/115/AM/2023

Pobierz
Fundusz Ochrony Rolnictwa – uwagi Lewiatana
09 marca 2023

Fundusz Ochrony Rolnictwa – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (nr UD480 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).

KL/112/45/KO/2023

Pobierz
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących – stanowisko Lewiatana
09 marca 2023

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Lewiatana w związku z procedowaniem i zmianami wprowadzonymi do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk sejmowy nr 3070).

KL/107/PG/2023

Pobierz
Opakowania i odpady opakowaniowe – opinia Lewiatana
07 marca 2023

Opakowania i odpady opakowaniowe – opinia Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2023 r. o sygnaturze DGO-OP.0720.2.2023.JM Konfederacja Lewiatan popiera jak najdalej idącą harmonizację przepisów dotyczących opakowań, zawartych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE, zwanym dalej rozporządzeniem lub PPWR.

KL/106/44/PG/2023

Pobierz opinię
Udzielanie pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach KPO – uwagi Lewiatana
06 marca 2023

Udzielanie pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach KPO – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. DP-WOPI.0220.41.2022.KM Konfederacja Lewiatan przygotowała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 934 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

KL/104/43/PG/2023

Pismo
Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana
03 marca 2023

Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2990) do Komisji Gospodarki i Rozwoju, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/103/42/AZ/2023

Pobierz