Ogólne bezpieczeństwo produktów – uwagi Lewiatana
01 grudnia 2022

Ogólne bezpieczeństwo produktów – uwagi Lewiatana

W związku z pracami związanymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/486/244/ET/2022

Pobierz
Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. – postulaty Lewiatana
01 grudnia 2022

Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. – postulaty Lewiatana

W związku z przekazaniem do Sejmu rządowego projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 2804), Konfederacja Lewiatan przekazuje postulaty dotyczące objęcia ochroną niektórych kluczowych dla społeczeństwa i dla całej gospodarki branż.

KL/484/234/AB/2022

Pobierz
Akt w sprawie czipów – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
01 grudnia 2022

Akt w sprawie czipów – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z trwającymi pracami związanymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dotyczące środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników (również jako: Akt w sprawie czipów, EU Chips Act), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi.

KL/481/233/ET/2022

Pobierz
Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona inwestorów – stanowisko Lewiatana
01 grudnia 2022

Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona inwestorów – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk nr UD235), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/474/230/PH/2022

Pobierz
Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana
01 grudnia 2022

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2650) do rozpatrzenia przez sejmową podkomisję stałą do spraw nowelizacji prawa cywilnego, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/475/231/AZ/2022

Pobierz
System Informacji Finansowej – stanowisko Lewiatana
29 listopada 2022

System Informacji Finansowej – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Finansów Publicznych w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druk nr 2771), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/472/229/PH/2022

Pobierz
Elektrownie szczytowo-pompowe oraz inwestycje towarzyszące – uwagi Lewiatana
24 listopada 2022

Elektrownie szczytowo-pompowe oraz inwestycje towarzyszące – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/468/228/AB/2022

Pobierz
Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana
24 listopada 2022

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 864, druki sejmowe nr 2703, 2754 i 2754-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/465/225/PH/2022

Pobierz
Wsparcie przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – postulaty Lewiatana
08 listopada 2022

Wsparcie przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – postulaty Lewiatana

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 października 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz. U. poz. 2088, dalej jako „ustawa”), a także w odpowiedzi na prośbę przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii o postulaty branżowe w zakresie przyszłych programów wsparcia, Konfederacja Lewiatan przekazuje postulaty.

KL/442/AB/2022

Pobierz
Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana
03 listopada 2022

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Finansów Publicznych w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr.2703), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/432/209/PH/2022

Pobierz