Uwagi do projektu rozporządzenia dotyczącego używania kas rejestrujących w postaci oprogramowania
31 marca 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia dotyczącego używania kas rejestrujących w postaci oprogramowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2020 r. znak PT7.8100.1.2020, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 10 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/139/85/468/PP/2020
Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania zwiększą bezpieczeństwo klientów i pracowników
31 marca 2020

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania zwiększą bezpieczeństwo klientów i pracowników

• Minister finansów powinien określić możliwie szeroką grupę podatników uprawnionych do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
• W pierwszej kolejności powinny one trafić do takich branż jak gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego, w których używane są w codziennej działalności.
• Zwiększą one bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii koronawirusa oraz po jej ustąpieniu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące rozporządzenia ministra finansów odnoszącego się do grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

– Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć. Powinien obejmować czynnych podatników podatku VAT z takich branż jak branża gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego. Stanowią one tańszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych kas rejestrujących. Dzięki niższym kosztom, m.in. brak konieczności zakupu nowego, drogiego urządzenia fiskalnego, zmniejszą się obciążenia przedsiębiorców znajdujących się obecnie w bardzo trudnej sytuacji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dzięki powiązaniu takich kas np. z płatnościami bezgotówkowymi czy e-paragonami, mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii. Wyeliminują też część zagrożeń związanych z zakupem fizycznych kas rejestrujących, ich transportem, instalacją oraz odpowiednim przeszkoleniem personelu z ich obsługi i konserwacji, co jest procesem angażującym dużą liczbę osób i niewątpliwie sprzyja wzmożonemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – dodaje Przemysław Pruszyński.

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania powinny stanowić ważną część procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług, wspomagając zwalczanie nieuczciwych praktyk w zakresie podatku od towarów i usług oraz ograniczenie „szarej strefy”. Tego typu kasy są wdrażane dla poprawy poboru podatków również w innych państwach Unii Europejskiej, takich jak np. Słowacja i Czechy. Inne kraje także zezwalają na stosowanie rozwiązań opartych na chmurze dla potrzeb ewidencjonowania i raportowania transakcji handlowych.

Konfederacja Lewiatan

Warsaw Genomics prowadzi testy na obecność koronawirusa – włącz się w ich finansowanie
30 marca 2020

Warsaw Genomics prowadzi testy na obecność koronawirusa – włącz się w ich finansowanie

W obliczu epidemii zespół Warsaw Genomics skoncentrował swoje wysiłki i zasoby na zapewnieniu dostępności testów molekularnych pozwalających na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem. Już od 20 marca br. w naszym laboratorium w Warszawie realizujemy testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Ekspertyza naszych zespołów i nowoczesne zaplecze laboratoryjne, którym dysponujemy, pozwalają nam już teraz na realizację do 1000 testów w ciągu jednej doby. Wszystkie testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane są w naszym laboratorium metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Center for Diseases Control and Prevention (USA), polskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania firm i instytucji – m. in. PKO BP, Deloitte, Trecom, Tar Heel Capital – Private Equity, ANG Spółdzielnia, Orange, PBN Paribas Bank Polski, Fundacji TVN „Nie jesteś sam” czy Żabka Polska, które zdecydowały się przeznaczyć środki finansowe na zakup testów i przekazać nabyte testy na rzecz wsparcia polskich szpitali i placówek medycznych w tym wymagającym czasie. Tym samym zawiązała się nieformalna Koalicja firm wspierających walkę z koronawirusem w Polsce.

Mamy świadomość, jak potrzebne jest profesjonalne wsparcie diagnostyczne dla szpitali, placówek medycznych, a także dla personelu medycznego, który na pierwszej linii frontu chroni społeczeństwo przed koronawirusem. Dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się, wzorem inicjatorów Koalicji, do wsparcia tego działania. Mogą Państwo to zrobić poprzez zakup testów i przekazanie ich na rzecz dla szpitali, placówek medycznych, a także dla personelu medycznego. Koszt 1 testu to 400 zł.

Więcej informacji udziela: Anna Ciecierska, koalicjafirm@warsawgenomics.pl, tel. 600 834 866

Kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść zaproszenia do włączenia się w akcje wsparcia dla warszawskiego laboratorium Warsaw Genomics wykonującego testy na koronawirusa.

 

Konfederacja Lewiatan

Apel pracodawców i związkowców w sprawie tarczy antykryzysowej i ograniczania autonomii RDS
30 marca 2020

Apel pracodawców i związkowców w sprawie tarczy antykryzysowej i ograniczania autonomii RDS

• Uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego – napisali w apelu jej członkowie.
• Możliwość odwoływania przez premiera członków RDS to zamach na jej autonomię oraz niezależność organizacji pracodawców i związków zawodowych, która jest gwarantowana przez prawo krajowe, europejskie i międzynarodowe.

Pod apelem podpisali się Konfederacja Lewiatan, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Poniżej apel:

Apel partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego

Uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego.
W naszej ocenie rozwiązania w niej zawarte są daleko niewystarczające. Nie wykorzystują wszystkich będących w zasięgu Polski możliwości, a przez to nie zapewniają odpowiedniej ochrony ani przedsiębiorcom, ani osobom zatrudnionym.

Rząd ogłaszając Tarczę informował, że na walkę z kryzysem przeznaczy 212 mld zł w różnych instrumentach. W tej kwocie założono 66 mld zł na bezpośrednie wsparcie firm, pracowników i służby zdrowia. W obecnym projekcie wsparcie wynosi mniej niż 40 mld zł, czyli znacząco mniej niż pierwotnie zakładano. Stąd przestrzeń do bardziej optymalnego wsparcia przy zachowaniu stabilności finansów państwa. Wsparcie firm i miejsc pracy jest priorytetem, który powinien być uwzględniony w nowelizacji budżetu i odpowiedniej priorytetyzacji wydatków.

Wysoce niepokojący i zarazem niedopuszczalny jest fakt, że wśród przegłosowanych nad ranem 28 marca br. są przepisy mające niewiele wspólnego z ratowaniem polskiej gospodarki i rynku pracy. Dotyczy to w szczególności zwiększenia uprawnień prokuratora generalnego, zmian w Kodeksie wyborczym oraz możliwości ingerowania premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego. W tej ostatniej kwestii protestujemy przeciwko przyznaniu Prezesowi Rady Ministrów tak daleko idących kompetencji i to w czasie trwania stanu epidemii. Uznajemy to za zamach na autonomię Rady Dialogu Społecznego oraz niezależność organizacji pracodawców i związków zawodowych, która jest gwarantowana przez prawo krajowe, europejskie i międzynarodowe. Uważamy, że wszelkie zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, powinny być skonsultowane i przyjmowane w drodze konsensusu z samą Radą. Dlatego żądamy natychmiastowego usunięcia tych przepisów z ustawy.

Apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Podejmujemy także prace dotyczące przygotowania kolejnej wersji niezbędnych rozwiązań. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników wymaga podjęcia już w tej chwili niezbędnych działań. Należy przede wszystkim skoncentrować je na realnych i prostych instrumentach pomocowych, dostępnych dla wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia.

Nasi eksperci są gotowi do pracy. Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Deklarujemy gotowość do podjęcia tych prac wspólnie z rządem. Informujemy, że strona społeczna Rady Dialogu Społecznego działa intensywnie i z zaangażowaniem oraz, wbrew rozpowszechnianym przez niektórych opiniom, jest władna do przyjmowania ważnych formalnie stanowisk strony pracowników i pracodawców.

Pobierz tutaj całość apelu

Konfederacja Lewiatan

Przykład dla Polski. Szwedzka tarcza antykryzysowa robi wrażenie
30 marca 2020

Przykład dla Polski. Szwedzka tarcza antykryzysowa robi wrażenie

Dzisiaj Senat ma się zajmować tarczą antykryzysową. Ustawa została przyjęta przez Sejm. Konsultacje zawartych w niej propozycji trwają już od wielu dni. O tym, jak można szybko i kompleksowo uchwalić oraz wprowadzić niezbędne zmiany, daje przykład Szwecja.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Trudno wyobrazić sobie większą próbę dla relacji państwo-przedsiębiorcy niż obecna pandemia koronawirusa. Polskie państwo narzuciło na przedsiębiorstwa ograniczenia w świadczeniu działalności i na konsumentów w nabywaniu usług. Jak dotąd, nie zabezpieczyło jednak skutecznie firm przed skutkami swoich decyzji.

Pierwszy przypadek COVID-19 potwierdzono u nas 4 marca, ponad miesiąc po tym, jak pierwsze przypadki zidentyfikowano w innych krajach Europy. Można było przyjąć wtedy za pewnik, że i do nas wirus dotrze. I potraktować ten czas jako kupiony na zabezpieczenie gospodarki.
O tym, jak można szybko interweniować niech posłuży przykład Szwecji. Ten kraj nie zdecydował się na powszechny lockdown. Ale na przestrzeni tygodnia 13-20 marca wprowadził:

1. krótkookresowy urlop przestojowy przez 3 kwartały, w połowie finansowany przez państwo – także dla samozatrudnionych;
2. zobowiązanie państwa do płatności zwolnienia lekarskiego przez 2 miesiące;
3. zwiększenie wydatków na zasiłki opiekuńcze;
4. narzędzie opóźniające płatności VAT ze skutkiem wstecznym;
5. dodatkowe wsparcie służby zdrowia, przede wszystkim wynagrodzeń, sprzętu i leków;
6. kompensację wyższych kosztów opieki zdrowotnej samorządom;
7. gwarancje dla linii lotniczych;
8. wsparcie finansowe dla usług kulturalnych i sportowych;
a także szerokie spektrum działań banku centralnego na rzecz zwiększenia płynności i dostępności kredytów:
9. instrument zwiększający akcję kredytową dla firm;
10. zmniejszenie buforów kapitałowych dla banków;
11. rozluźnienie zasad kredytowania banków przez bank centralny;
12. zwiększenie skali zakupu papierów wartościowych przez bank centralny (skup aktywów);
13. zwiększenie gwarancji kredytowych oraz dokapitalizowania narzędzi temu służących;
14. nieograniczoną wartość pożyczek dla banków pod zastaw papierów wartościowych;
15. obniżenie stopy lombardowej.

Regulacje wchodzą w życie najpóźniej w pierwszych dnach kwietnia. Skala tego impulsu jest znaczna – nawet jak na szwedzkie warunki.

W oczekiwaniu na polską tarczę antykryzysową, należałoby więc przypomnieć, że zakres i wielkość wsparcia powinny być dostosowane do potrzeb firm, bo to im mają pomóc. W przeciwnym razie środki budżetowe zostaną nietknięte, ale skonsumują je wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, pomoc społeczną czy większe niż spodziewane skurczenie bazy podatkowej. Z najnowszych badań Konfederacji Lewiatan, wynika, że 69% przedsiębiorstw planuje zwolnienia. A zatem ewentualny koszt źle wykutej tarczy będzie wysoki.

Konfederacja Lewiatan

Trzeba natychmiast wprowadzić Tarczę i rozpocząć pilne prace nad jej nowelizacją – apel Rady Przedsiębiorczości
30 marca 2020

Trzeba natychmiast wprowadzić Tarczę i rozpocząć pilne prace nad jej nowelizacją – apel Rady Przedsiębiorczości

• Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości zaapelowały do premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej (w zakresie związanym z ratowaniem firm i miejsc pracy) oraz natychmiastowe rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją i stworzeniem Tarczy 2.0.
• Pod apelem podpisali się: ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club, Związek Rzemiosła Polskiego.

Tekst apelu (poniżej i w załączeniu).

Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości.

Ze zdumieniem przyjęliśmy także fakt, że w tej samej ustawie Sejm przyjął zapisy, które nie mają nic wspólnego z ratowaniem gospodarki. Mówmy tu o zwiększeniu uprawnień Prokuratora Generalnego, możliwości ingerowania Premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w Kodeksie wyborczym. Działania te nie tylko opóźniają wprowadzenie Tarczy w życie, ale i podważają zaufanie tak potrzebne w czasach kryzysu.

Ratujmy wspólnie polską gospodarkę! W tych dramatycznych okolicznościach domagamy się od Państwa podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji. Miliony pracowników nie mogą dłużej czekać.

Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Naszym zdaniem nie daje wprawdzie ona wystarczająco skutecznych narzędzi ochrony miejsc pracy i płynności finansowej firm, ale pozwoli tysiącom firm skorzystać z jakiejś formy pomocy. Każdy dzień opóźnienia jej wejścia w życie przełoży się na pogarszanie gospodarczej sytuacji w kraju.

Po drugie, musimy natychmiast, wspólnie przygotować lepsze rozwiązania podejmując prace prowadzące do uchwalenia Tarczy Kryzysowej 2.0. Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna, tak przedsiębiorstw, jak i pracowników wyprzedziła już zapisy przyjętej przez Sejm ustawy. Wymaga ona nowelizacji!

Nasi eksperci są gotowi do pracy.

Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Tylko razem, w dialogu rządzących i przedsiębiorców, możemy szybko stworzyć przepisy, które uchronią nas przed kataklizmem.

Konfederacja Lewiatan

Tekst apelu można pobrać TUTAJ

Pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego
29 marca 2020

Pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego

Odszedł

Krzysztof Penderecki

wielki Polak, obywatel Świata, muzyk Monumentalny

Pozostały Jego Dzieła

 

Grozi nam gospodarczy Armagedon, a rząd opóźnia wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej
28 marca 2020

Grozi nam gospodarczy Armagedon, a rząd opóźnia wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej

Sejm w nocnym głosowaniu uchwalił tarczę antykryzysową i jednocześnie zablokował możliwość jej niezwłocznego wprowadzenia. Przedsiębiorcy potrzebują natychmiastowej pomocy, aby ratować miejsca pracy. Sytuacja polskich firm i pracowników jest dramatyczna! Tymczasem, w ostatniej chwili, do ustawy wprowadzono zapisy m.in. grożące paraliżem dialogu z przedsiębiorcami. Komplikując tak ustawę, rządzący de facto opóźniają jej wprowadzenie.

Oburza nas, że nie tylko nie zwiększono wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców, ale w przyjętych przepisach, premier uzyskał możliwość odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego zgodnie ze swoim uznaniem. Rada jest dziś ostatnim miejscem gdzie toczy się dialog przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców z rządem. Ma ustawowe uprawnienia do konsultowania ustaw. Jeżeli przyjęty przepis wejdzie w życie, premier będzie mógł de facto rozmawiać tylko z tymi, których do rozmów wybierze. Oznaczać to będzie likwidację jakiejkolwiek, rzetelnej współpracy związków zawodowych i organizacji pracodawców z rządem. I dzieje się to w momencie, gdy premier apeluje o wspólne działanie w tej wyjątkowej sytuacji.

Tarcza ma ratować polskich przedsiębiorców. Tymczasem wprowadzono do niej zapisy, które nie mają nic wspólnego z pomocą dla biznesu. Zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o RDS są jednak tak kontrowersyjne, że mogą opóźnić wprowadzenie przepisów, które mają ratować miejsca pracy. Jako organizacja pracodawców zdecydowanie protestujemy przeciwko takim działaniom!

Konfederacja Lewiatan

Ayming: Wsparcie konsultacyjne dla przedsiębiorców
28 marca 2020

Ayming: Wsparcie konsultacyjne dla przedsiębiorców

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, Ayming Polska przygotowała nowe rozwiązania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w minimalizacji ich ryzyka biznesowego.

1. Wsparcie pro bono – bezpłatne konsultacje w zakresie pakietu osłonowego dla przedsiębiorstw, porad dla pracodawców, ulg podatkowych i obniżenia kosztów.

Każda firma może napisać do Ayming i w ciągu 24 godzin uzyska od ekspertów darmową poradę prawno-biznesową. Aby skorzystać ze wsparcia należy wypełnić formularz i opisać swój problem.

Formularz kontaktowy – kliknij TUTAJ .

2. Newsletter Ayming „Alert COVID-19 dla przedsiębiorców” – aktualne informacje oraz komentarze dotyczące rządowego pakietu osłonowego dla firm oraz bieżącej sytuacji biznesowej.

Eksperci Ayming w oparciu o wiedzę i doświadczenie będą objaśniać, jakie rozwiązania może wdrożyć każda firma, aby minimalizować ryzyko biznesowe. Aby być na bieżąco można również śledzić regularne komentarze na stronie internetowej Ayming i na profilu na LinkedInie dotyczące opracowywanych przez rząd pakietów pomocowych dla biznesu.

Zapisz się na newsletter Ayming

3. Usługi w trybie online – modyfikacja usług Ayming w celu ograniczenia zaangażowania po stronie Klienta oraz z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu.

W sytuacji bieżących ograniczeń Ayming nadal wspiera przedsiębiorstwa w podejmowaniu nowych działań, które poprawiają płynność finansową i zabezpieczają wynik finansowy. Wszystkie kontakty z Klientami prowadzone są online. Ayming dokłada wszelkich starań, aby minimalizować zaangażowanie w realizację projektów po stronie Klientów i umożliwić im skupienie się na zarządzaniu sytuacją kryzysową. Wizje lokalne i audyty techniczne zastąpione zostaną pogłębionymi wywiadami online z ekspertami. Dzięki takiemu podejściu Ayming będzie w stanie uzyskać część oszczędności dla Klientów w krótszym terminie.

Konfederacja Lewiatan

Związki zawodowe i pracodawcy protestują przeciwko zamachowi na niezależność Rady Dialogu Społecznego
28 marca 2020

Związki zawodowe i pracodawcy protestują przeciwko zamachowi na niezależność Rady Dialogu Społecznego

  • W ustawie uchwalonej dziś przez Sejm, premier otrzymał prawo do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.
  • Przeciwko temu zapisowi zaprotestowały wszystkie organizacje pracodawców i związków zawodowych, reprezentowane w RDS, czyli: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego.
  • Taki przepis to zamach na niezależność i autonomię partnerów dialogu społecznego, gwarantowaną nie tylko ustawą, ale również prawem międzynarodowym.


W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej dziś rano przez Sejm RP, znalazł się zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego.

Jak napisano w apelu, partnerzy społeczni, reprezentujący w RDS największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców, zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce. Ustawa z takim trudem wypracowana w 2015 roku, daje wszystkim organizacjom reprezentatywnym, które spełniają warunki zapisane w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, gwarancję udziału w pracach Rady ich przedstawicieli, wskazanych przez ciała statutowe tych organizacji i powoływanych przez Prezydenta RP.

Niezależność i autonomia organizacji związkowych i organizacji pracodawców jest fundamentem dialogu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w dokumentach międzynarodowym, w tym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Traktatach Unii Europejskiej. Takie uprawnienie organu rządowego – Prezesa Rady Ministrów to zamach na niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców.

Trudno wytłumaczyć pobudki uchwalenia takiego przepisu, a moment w którym partnerzy społeczni zgłaszają swoje uwagi do projektu, uczestnicząc zgodnie z gwarancjami ustawowymi w procesie legislacyjnym, reprezentując interesy milionów pracowników i tysięcy firm jest skandaliczną sytuacją. Przypominamy, że dialog społeczny jest jednym z fundamentów polskiej i europejskiej demokracji, a niezależność związków zawodowych i organizacji pracodawców i ich statutowych organów od administracji nigdy nie była podważana. Dlatego oczekujemy od Premiera i reprezentantów Sejmu RP natychmiastowego wycofania się z tej regulacji – czytamy w apelu.

Treść apelu dostępna jest TUTAJ .

Konfederacja Lewiatan