Standard Chartered Global Business Services przystąpił do Lewiatana
31 stycznia 2022

Standard Chartered Global Business Services przystąpił do Lewiatana

Pragniemy serdecznie powitać Standard Chartered Global Business Services w Konfederacji Lewiatan.

Standard Chartered Global Business Services jest częścią Grupy Standard Chartered, wiodącego banku międzynarodowego zatrudniającego 85 tysięcy osób i obecnego na 59 rynkach i terytoriach Europy i obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Polska spółka Grupy, powstała w 2018 roku, z siedzibą w Warszawie, pełni rolę centrum kompetencji, zatrudniając obecnie blisko 1000 ekspertów oraz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy wspierają działalność Standard Chartered w regionie Europy, obu Ameryk oraz Azji.

„Jestem dumna z dołączenia Standard Chartered Global Business Services do Konfederacji Lewiatan. Jestem przekonana, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli dalej pozytywnie wpływać na nasze otoczenie biznesowe, skupiając się na obszarach związanych z rozwojem pracowników, ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), automatyzacji oraz innych elementów odpowiedzialnych za budowanie zrównoważonego otoczenia biznesowego, przyczyniając się do wzrostu polskiej gospodarki oraz konsekwentnie wspierając naszych pracowników i partnerów. Razem z moimi współpracownikami – Anną Jarczewską, Sylwią Traczyk-Jeznach i Radosławem Łopińskim będziemy pracować nad dokonaniem pozytywnych zmian, wnosząc nasze doświadczenie do działań Konfederacji Lewiatan” – powiedziała Anna Urbańska, Dyrektor Zarządzająca Standard Chartered Global Business Services Polska.

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.

Naszą misją jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców otworzyliśmy biuro w Brukseli w 2001 roku. Jesteśmy członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników. Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE
31 stycznia 2022

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE

fot. audiovisual.ec.europa.eu

26 stycznia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez MEDEF (francuska organizacja pracodawców) pt. Pakiet "Fit for 55" podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że Francja wszystkim inicjatywom legislacyjnym związanym z europejskim zielonym ładem będzie chciała nadać priorytetowy status.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że zielona transformacja będzie ogromnym  i kosztownym wyzwaniem dla UE (np. ograniczenie emisji sektora transportu), ale jednocześnie nie ma od niej odwrotu. W tym kontekście istotne jest, aby UE zapewniła sobie pozycję globalnego prymusa wiodącego prym w dziedzinie zielonych inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności naszej gospodarki względem reszty świata.

Ma temu służyć podwojenie budżetu Funduszu Innowacyjnego tj. jednego z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, a także stworzenie bardziej adekwatnego systemu wyceny emisji CO2. Jak jest to istotne, unaocznia nam obecny kryzys energetyczny.

Kontrowersje wzbudzają jednak takie inicjatywy jak wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (skrót z ang. CBAM), zapobiegający zjawisku tzw. ucieczki węglowej (z ang. carbon leakage). Istnieje bowiem ryzyko, że wyrównując zasady między firmami  unijnymi i nie-unijnymi na jednolitym rynku, mechanizm ten będzie stawiał w niekorzystnej sytuacji nasze przedsiębiorstwa na rynkach trzecich, obniżając ich konkurencyjność ze względu na najwyższe standardy środowiskowe na świecie wymagane przez Pakiet Fit-for-55. Co więcej, CBAM może  także prowokować potencjalne wojny handlowe ze strony państw trzecich, które będą go traktować jako nieuzasadnioną barierę wejścia na rynek europejski.

Problemem jest także to, że pozostałe państwa na świecie nie chcą w tym momencie zobowiązać się do tak daleko idących celów klimatycznych jak UE. Oznacza to, że w krótkiej perspektywie należy spodziewać się spadku globalnej konkurencyjności naszych firm, przy jednoczesnym jej wzroście w dłuższym horyzoncie czasowym. Aby firmy mogły przetrwać ten okres zmiany, potrzebne będzie ogromne wsparcie ze strony państw członkowskich i UE, w tym na szkolenia pracowników.

Należy jednak pamiętać, że Pakiet Fit-for-55 nie wszedł jeszcze w życie, a dyskusja w UE na ten temat właśnie się zaczęła, czego ta konferencja była świetnym przykładem.

W roli panelistów udział w konferencji wzięli Patrick Martin (Wiceprezydent MEDEF), Holger Lösch (Przewodniczący Komisji Spraw Przemysłowych BusinessEurope, Zastępca Dyrektora Generalnego BDI – niemieckiej organizacji pracodawców), Laurence Tubiana (CEO European Climate Foundation), Thomas Courbe (Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw, Francja) i Jérôme Brouillet (Zastępca Sekretarza Generalnego ds. europejskich, Francja).

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w konferencji uczestniczył Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z Biura w Brukseli.

Polska gospodarka rozwija się najszybciej od 15 lat
31 stycznia 2022

Polska gospodarka rozwija się najszybciej od 15 lat

PKB w 2021 roku wzrósł o 5,7% - wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkt Krajowy Brutto w 2021 wzrósł realnie o 5,7%. Konsensus rynkowy przewidywał wynik na poziomie 5,5%. Nasza prognoza zakładała wzrost ponad 6%. Wydaje się jednak, że możliwa jest korekta PKB za 2021 r. w kolejnych odczytach. Pozytywnie może zaskoczyć eksport oraz cała akumulacja brutto na czele z zapasami.

Odbiliśmy się od dołka w 2020 roku. Zaskakująco dobrze poradziły sobie inwestycje, które w skali roku wzrosły o 8%, po spadku o 9%. Nadal jednak nie odrobiliśmy tego, co zostało utracone w czasie pandemii.

Niestety sentyment inwestycyjny nadal pozostaje niski, a ryzyko związane z inwestycjami w Polsce nadal jest wysokie, a będzie jeszcze wyższe w związku z brakiem impulsu ze strony środków unijnych przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z przewidywaniami motorem napędowym gospodarki w 2021 r. był przemysł, który w ciągu roku odnotował wzrost o 14,1%. Konsumpcja prywatna również osiągnęła najlepszy wynik od 2008 r. – wzrost o 6,2%.

Studzenie gospodarki stopami procentowymi, konflikt z UE oraz pogarszające się nastroje konsumentów i przedsiębiorców przełożą się na dużo gorszy wynik PKB za cały obecny rok. Prognozujemy wzrost na poziomie 3,8%.

Konfederacja Lewiatan

Nowy projekt ustawy covidowej może sparaliżować działalność firm
28 stycznia 2022

Nowy projekt ustawy covidowej może sparaliżować działalność firm

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowej ustawy covidowej, który zakłada m.in. że pracownik, który nie podda się testowi, a w zakładzie pracy dojdzie do zakażenia, może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Konfederacja Lewiatan bardzo krytycznie ocenia zawarte w projekcie rozwiązania, gdyż mogą one doprowadzić do paraliżu firm i konfliktów między pracownikami. Dlatego oczekuje jego odrzucenia.

– Przyjęcie proponowanych zmian nie przyczyni się do przeciwdziałania rozpowszechnianiu COVID-19.  Projekt ten nie realizuje bowiem podstawowego celu jakim jest próba ograniczenia zakażeń (w tym w zakładach pracy). Odmowa wykonania przez pracownika testu nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji. Pracownik taki nadal będzie mógł przebywać w zakładzie pracy i w przypadku gdy będzie zakażony transmisja wirusa będzie trwać.  Kwestie ewentualnego dochodzenia „świadczenia odszkodowawczego” od takiego pracownika przez innych pracowników, czy pracodawcę są bez znaczenia dla przeciwdziałania rozpowszechnianiu pandemii. Szukanie ewentualnej motywacji pracowników do regularnego testowania poprzez wprowadzenie „kija” w postaci skomplikowanego i wątpliwego prawnie systemu dochodzenia odszkodowań bardzo źle świadczy o autorach projektu – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana projekt ten dodatkowo przerzuca ryzyka i odpowiedzialność finansową na  pracodawców angażując ich w postępowania w przedmiocie odszkodowania czy ponoszenia odpowiedzialności za brak weryfikacji statusu (testy) osób zatrudnionych, szczególnie w sytuacji kiedy nie podejmuje się żadnych działań w tym zakresie w przestrzenni publicznej, a testy i szczepienia nie są obowiązkowe. Zaproponowany mechanizm stwierdzania, że do zarażenia doszło właśnie w zakładzie pracy i od konkretnego pracownika, jest nierealny do egzekwowania i udowodnienia. Zaproponowana procedura doprowadzi do paraliżu firm i konfliktów między pracownikami.

 Pracodawcy od dawna postulowali o kompleksowe rozwiązania, które umożliwią szersze testowanie pracowników, możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego osób zatrudnionych w kontekście COVID-19 oraz przyznające określone uprawnienia pracodawcom w sytuacji odmowy współpracy ze strony pracowników. Projekt nie odzwierciedla żadnego z tych postulatów.

Konfederacja Lewiatan

 

       

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE
28 stycznia 2022

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE

26 stycznia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez MEDEF (francuska organizacja pracodawców) pt. Pakiet "Fit for 55" podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że Francja wszystkim inicjatywom legislacyjnym związanym z europejskim zielonym ładem będzie chciała nadać priorytetowy status.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że zielona transformacja będzie ogromnym  i kosztownym wyzwaniem dla UE (np. ograniczenie emisji sektora transportu), ale jednocześnie nie ma od niej odwrotu. W tym kontekście istotne jest, aby UE zapewniła sobie pozycję globalnego prymusa wiodącego prym w dziedzinie zielonych inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności naszej gospodarki względem reszty świata.

Ma temu służyć podwojenie budżetu Funduszu Innowacyjnego tj. jednego z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, a także stworzenie bardziej adekwatnego systemu wyceny emisji CO2. Jak jest to istotne, unaocznia nam obecny kryzys energetyczny.

Kontrowersje wzbudzają jednak takie inicjatywy jak wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (skrót z ang. CBAM), zapobiegający zjawisku tzw. ucieczki węglowej (z ang. carbon leakage). Istnieje bowiem ryzyko, że wyrównując zasady między firmami  unijnymi i nie-unijnymi na jednolitym rynku, mechanizm ten będzie stawiał w niekorzystnej sytuacji nasze przedsiębiorstwa na rynkach trzecich, obniżając ich konkurencyjność ze względu na najwyższe standardy środowiskowe na świecie wymagane przez Pakiet Fit-for-55. Co więcej, CBAM może  także prowokować potencjalne wojny handlowe ze strony państw trzecich, które będą go traktować jako nieuzasadnioną barierę wejścia na rynek europejski.

Problemem jest także to, że pozostałe państwa na świecie nie chcą w tym momencie zobowiązać się do tak daleko idących celów klimatycznych jak UE. Oznacza to, że w krótkiej perspektywie należy spodziewać się spadku globalnej konkurencyjności naszych firm, przy jednoczesnym jej wzroście w dłuższym horyzoncie czasowym. Aby firmy mogły przetrwać ten okres zmiany, potrzebne będzie ogromne wsparcie ze strony państw członkowskich i UE, w tym na szkolenia pracowników.

Należy jednak pamiętać, że Pakiet Fit-for-55 nie wszedł jeszcze w życie, a dyskusja w UE na ten temat właśnie się zaczęła, czego ta konferencja była świetnym przykładem.

W roli panelistów udział w konferencji wzięli Patrick Martin (Wiceprezydent MEDEF), Holger Lösch (Przewodniczący Komisji Spraw Przemysłowych BusinessEurope, Zastępca Dyrektora Generalnego BDI – niemieckiej organizacji pracodawców), Laurence Tubiana (CEO European Climate Foundation), Thomas Courbe (Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw, Francja) i Jérôme Brouillet (Zastępca Sekretarza Generalnego ds. europejskich, Francja).

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w konferencji uczestniczył Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z Biura w Brukseli.

Konfederacja Lewiatan

Przedsiębiorstwa ICT chcą się znaleźć w wykazie firm strategicznych
28 stycznia 2022

Przedsiębiorstwa ICT chcą się znaleźć w wykazie firm strategicznych

Firmy ICT powinny się znaleźć w wykazie przedsiębiorstw prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej – apeluje w liście do resortu rozwoju i technologii Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Uwzględnienie firm ICT w wykazie strategicznych przedsiębiorców ułatwi im zatrudnianie zagranicznych pracowników.

– Przyśpieszony proces wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dla strategicznych przedsiębiorców z branży ICT jest kluczowy dla dalszego rozwoju sektora w Polsce ze względu na dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników. Wykaz byłby w pewnym sensie rozszerzeniem bardzo potrzebnego rządowego programu Poland Business Harbour stosowanego przez branżę IT przy imigracji wykwalifikowanej kadry. Poland Business Harbour jest dobrym kierunkiem w stosowaniu uproszczeń przy zatrudnianiu cudzoziemców, ale warto go rozszerzyć poza wąską grupę 6 krajów i przy przedłużaniu pozwoleń  – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Gospodarka cyfrowa w Polsce rośnie dynamicznie (w okresie od stycznia do maja 2020 roku roku wzrosła o 18,4 %), a według rządowych szacunków działalność przedsiębiorstw ICT przekładać się będzie na około 13% polskiego PKB do 2025 r.  

Specjaliści IT stanowią 3% siły roboczej w Polsce i ta liczba będzie rosła. Odsetek osób spoza UE, pracujący w sektorze ICT, jest znaczny (ok. 10%). Szacuje się, że braki pracowników w tej branży w Polsce sięgają blisko 60 tysięcy programistów, i muszą one być rekompensowane poprzez zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników spoza UE.

– Dynamicznie rozwijająca się innowacyjna gospodarka nie może pozwolić sobie na brak nowoczesnych, wysokokwalifikowanych i międzynarodowych kadr – dodaje Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan

Duży wzrost liczby osób w wieku 60+ wyzwaniem dla gospodarki
27 stycznia 2022

Duży wzrost liczby osób w wieku 60+ wyzwaniem dla gospodarki

Liczba ludności Polski spadła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 332 tys. Bardzo wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym - wynika ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który przeprowadził GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W marcu 2021 r. w Polsce mieszkało 38,1 mln osób, przeważały kobiety (51,5%). Co jednak ważniejsze liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli według definicji urzędu statystycznego wszystkich posiadających uprawnienia emerytalne, szybko zwiększa się i w minionym roku blisko 22% ludności Polski to osoby w wieku 60/65 lat.  Jednocześnie prowadzona od 2015 r. polityka prorodzinna nie przynosi, zgodnie z zresztą z naukowymi dowodami, oczekiwanych efektów w postaci wzrostu liczby urodzonych dzieci.

 

Ludność zmienia się jednak w sposób nierównomierny w różnych regionach.  Zdecydowanie wygranymi są duże miasta i ich przedmieścia. Konsekwencje tego będą widoczne w wielu aspektach życia społecznego. Powoli zacznie zanikać przedsiębiorczość w mniejszych miastach, z uwagi chociażby na brak rąk do pracy lub też brak opłacalności prowadzenia biznesu. Będzie występował ograniczony dostęp do usług i kultury. Wszystko to pokazuje, że obecnie marginalizowana i spolaryzowana polityka samorządowa musi odzyskać niezależność i sprawczość, aby skutecznie aktywizować i zapobiegać emigracji wewnętrznej.

Czekająca nas depopulacja ludności będzie jednym z ważniejszych wyzwań gospodarczych, dla rządzących,  na najbliższe lata. Konfederacja Lewiatan w ostatnim raporcie dotyczącym zwiększenia aktywizacji kobiet wskazuje na cztery możliwe drogi, które złagodziłby konsekwencje dla rynku pracy, a przez to i dla gospodarki, pogłębiającej się zapaści demograficznej. A są to: zapewnienie dostępu i opieki medycznej oraz profilaktycznej dla osób w wieku emerytalnym,  zmiana systemu dystrybucji środków w ramach programu 500+, aktywne włączenie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i w końcu rozbudowę systemu opieki żłobkowej.

Nie jest również nowością fakt, że Polska będzie potrzebowała większej otwartości na emigrację i uzupełnianie braków w podaży pracy.

Konfederacja Lewiatan

 

Priorytetowe inicjatywy legislacyjne UE na 2022
27 stycznia 2022

Priorytetowe inicjatywy legislacyjne UE na 2022

fot. ec.europa.eu

We wspólnej deklaracji trzy unijne instytucje: PE, Rada UE i Komisja Europejska uzgodniły listę priorytetów legislacyjnych na 2022 r.

Priorytety dotyczą:

 • europejskiego zielonego ładu (Fit-for-55, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym),
 • gospodarki cyfrowej (usługi cyfrowe i rynki cyfrowe, sztuczna inteligencja, dane i bezpieczna komunikacja kosmiczna, odporność cybernetyczna),
 • innowacji (np. półprzewodniki),
 • jednolitego rynku (instrument awaryjny),
 • Strategii Przemysłowej,
 • odbudowy gospodarczej po pandemii,
 • spraw socjalnych (filar praw socjalnych i deklaracja z Porto, zasady ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych, poprawa warunków pracy pracowników platform oraz likwidacja różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn),
 • polityki handlowej,
 • małych i średnich firm,
 • unii bankowej,
 • ram podatkowych,
 • inicjatywy Brama na Świat,
 • Unii Zdrowotnej,
 • praworządności.

Przetłumaczony fragment deklaracji

 1. Aby zrealizować strategię na rzecz sprawiedliwego społecznie, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu, europejski zielony ład i jego cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., będziemy kontynuować prace nad przedstawionymi już wnioskami, zwłaszcza nad pakietem „Fit for 55”. Przyczyni się to do objęcia przez UE przywództwa w globalnej walce ze zmianą klimatu. Podejmiemy również działania mające na celu rozwiązanie kryzysu różnorodności biologicznej, walkę z zanieczyszczeniem wody i powietrza oraz zapewnienie bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów. Wzmocnimy prawo konsumentów do naprawy produktów, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegową. Będziemy działać na rzecz zwiększenia odporności, bezpieczeństwa i opłacalności unijnego rynku energii, tak aby wspierał on przejście do neutralności klimatycznej, a także zajmiemy się problemem wpływu cen energii na obywateli i przedsiębiorstwa.
 2. Aby stworzyć Europę zdolną do funkcjonowania w erze cyfrowej, chcemy uczynić obecną dekadę cyfrową Europą i stać się światowym liderem w opracowywaniu godnych zaufania, bezpiecznych i skoncentrowanych na człowieku technologii. Priorytetowo potraktujemy prace nad usługami cyfrowymi i rynkami cyfrowymi, a także nad sztuczną inteligencją, danymi i bezpieczną komunikacją kosmiczną. Będziemy również pracować nad poprawą odporności cybernetycznej. Jako środek promowania dynamicznej gospodarki opartej na danych będziemy dalej wzmacniać europejskie inwestycje w potencjał innowacyjny i technologiczny, w tym w dziedzinie półprzewodników. Podejmiemy rozmowy na temat instrumentu awaryjnego, aby zapobiec przyszłym zakłóceniom w funkcjonowaniu jednolitego rynku Unii. Podejmiemy również działania następcze w związku z komunikatem Komisji w sprawie strategii przemysłowej, w szczególności poprzez zajęcie się zależnościami w kluczowych obszarach strategicznych.
 3. Aby stworzyć gospodarkę, która pracuje dla ludzi, połączymy wysiłki na rzecz dalszego wspierania państw członkowskich w naprawianiu szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych przez pandemię oraz dopilnujemy, aby ubodzy i najbardziej bezbronni członkowie naszych społeczeństw nie pozostali w tyle. Nadamy priorytet konkretnemu wdrożeniu europejskiego filaru praw socjalnych i deklaracji ze szczytu w Porto, w tym zasad ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych, poprawy warunków pracy pracowników platform oraz likwidacji różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Będziemy dążyć do poprawy możliwości dla młodych ludzi, w tym poprzez działania w ramach Europejskiego Roku Młodzieży. Będziemy promować włączenie społeczne i konwergencję, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych i różnorodności modeli rynku pracy w Unii, w szczególności poprzez obronę sprawiedliwych wynagrodzeń i godnych miejsc pracy. Będziemy pracować nad wzmocnieniem naszych łańcuchów dostaw i promować solidną politykę handlową. Będziemy promować system handlowy oparty na zasadach, który zapewnia równe szanse i uczciwe praktyki handlowe, a także nowe umowy handlowe. Będziemy działać na rzecz ułatwienia dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz będziemy dążyć do zakończenia budowy unii bankowej. Po zawarciu historycznego międzynarodowego porozumienia w sprawie globalnej reformy podatkowej zobowiązujemy się do zapewnienia jego szybkiego i zharmonizowanego wdrożenia oraz do budowania na jego podstawie takich rozwiązań, które sprawią, że nasze systemy podatku od osób prawnych będą funkcjonowały w sposób sprawiedliwy i solidny. Poprawimy również ramy regulacyjne dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego i zajmiemy się problemem prania pieniędzy, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i innych form przestępstw finansowych.
 4. Aby Europa była silniejsza na świecie, będziemy nadal budować strategiczne partnerstwa w zakresie łączności za pośrednictwem bramy na świat UE. Aby zapewnić realizację unijnego programu bezpieczeństwa i obrony, poprzemy strategiczny kompas i będziemy oczekiwać na nadchodzący pakiet obronny, w tym plan działania dotyczący technologii krytycznych dla bezpieczeństwa i obrony, oraz wzmocnimy ochronę naszej Unii przed zagrożeniami hybrydowymi. Będziemy działać na rzecz powstrzymania eksterytorialnych sankcji państw trzecich i lepszej ochrony unijnych operatorów przed tymi sankcjami poprzez wzmocnienie rozporządzenia w sprawie statutu blokującego.
 5. Aby promować nasz europejski styl życia, będziemy kontynuować prace nad budową silnej Europejskiej Unii Zdrowia, aby zwiększyć gotowość i odporność UE w obliczu przyszłych kryzysów zdrowotnych. Nadal dążymy do pilnego osiągnięcia postępów w sprawie nowego paktu o migracji i azylu. Będziemy pracować nad reformą strefy Schengen, w tym wyciągając wnioski z pandemii COVID-19 i innych niedawnych kryzysów, oraz nad zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
 6. Aby chronić i umacniać naszą demokrację w całej Unii oraz bronić naszych wspólnych europejskich wartości, wykorzystując wszystkie dostępne nam instrumenty, będziemy nadal bronić praworządności i chronić ją zgodnie z Traktatami. Praworządność jest podstawową wartością UE i jest niezbędna do skutecznego funkcjonowania naszej Unii i jej porządku prawnego. Będziemy walczyć o zagwarantowanie wolności i pluralizmu mediów oraz ochrony dziennikarzy. Będziemy pracować nad poprawą równości, w tym poprzez działania na rzecz roli i niezależności organów ds. równości, oraz rozwiązywać stały problem przemocy wobec kobiet.

Pełna lista priorytetów legislacyjnych znajduje się tutaj.

 

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli
adorywalski@lewiatan.org


Artykuł dla Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana

(więcej…)

Europejska Rama Kwalifikacji – ułatwienie dla osób wybierających się do pracy za granicą
27 stycznia 2022

Europejska Rama Kwalifikacji – ułatwienie dla osób wybierających się do pracy za granicą

Transgraniczne uznawanie zawodów i kwalifikacji nigdy nie było łatwym procesem. Każdy kraj ma inny system kształcenia i uzyskiwania uprawnień zawodowych, który nie zawsze są jasny dla obywateli i urzędów w innych państwach. Jednak odkąd w Europie działa Europejska Rama Kwalifikacji proces uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień zawodowych staje się bardziej przejrzysty, a także bardziej przystępny dla pracowników i pracodawców.

Czym jest Europejska Rama Kwalifikacji?

Zgodnie z oficjalną definicją, Europejska Rama Kwalifikacji to ośmiostopniowa tabela zawierająca opisy wszystkich rodzajów kwalifikacji. Tabela ta służy do porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach edukacyjnych w UE, w tym także Polskiej  Ramy Kwalifikacji.

Europejska i krajowe ramy kwalifikacji tworzą system umożliwiający porównanie kwalifikacji różnych krajów europejskich. Opisy te mają przede wszystkim służyć mobilności i wymianie pracowników na obszarze Unii Europejskiej oraz krajów, które uczestniczą we wdrażaniu systemu obejmującego Europejską Ramę Kwalifikacji. Do grupy tych krajów należą: Islandia, Liechtenstein i Norwegia (należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Albania, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia i Turcja (kraje kandydujące), Bośnia i Hercegowina, Kosowo** (potencjalne kraje kandydujące) oraz Szwajcaria.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Ramy kwalifikacji zwiększają przejrzystość, a także umożliwiają porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach.

Każdy poziom, zarówno Polskiej, jak i Europejskiej Ramy Kwalifikacji określa  na poziomie ogólnym zakres wymogów uwzględniający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Europejskie Ramy Kwalifikacji  działają w powiązaniu z innymi europejskimi i międzynarodowymi narzędziami wspierającymi uznawanie kwalifikacji.

Europejskie Ramy Kwalifikacji mają promować przejrzystość krajowych systemów kształcenia i szkolenia oraz budować wzajemne zaufanie.

IBE, IC i PZZJ, kwalifikacje – co to jest?

W każdym kraju odpowiednie instytucje zajmują się wdrażaniem krajowych ram kwalifikacji. W Polsce wdrażaniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnego z Polską Ramą Kwalifikacji zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych („IBE’).

Obok wdrażania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych  wspiera pracę organizacji chcących uzyskać status Instytucji Certyfikujących w zakresie określonych kwalifikacji rynkowych.

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera także prace Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości („ PZZJ”) dla danych kwalifikacji jak np. Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Wyżej wymienione instytucje składają się na „ekosystem”, który ma zapewnić, żeuzyskany w drodze walidacji certyfikat potwierdzajacy daną kwalifikację jest wiarygodnym i powszechnie uznawanym dowodem na to, co jego posiadacz  rzeczywiście wie i umie.

Centrum Mediacji Lewiatan certyfikuje kwalifikacje mediatorów

Centrum Mediacji Lewiatan od 2020 roku ma status Instytucji Certyfikującej dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Dzięki temu, mediatorzy, którzy uzyskali certyfikat walidacji w CML mogą łatwiej udowodnić swoje kompetencje szukając pracy w krajach biorących udział w systemie Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

W Polsce uzyskanie kwalifikacji w zakresie „Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” dodatkowo umożliwi też wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, który ma powstać w 2023 r.

Warto podkreślić, że właśnie na Instytucjach Certyfikujących i PZZJ spoczywa obowiązek monitorowania jakości posiadanej wiedzy, umiejętności  i kompetencji osób, które poddają się walidacji danej kwalifikacji.

Wnioski

Europejska Rama Kwalifikacji dla osoby wybierającej się do pracy za granicą stanowi rozwiązanie, które ułatwi rozpoznanie procedur uznawania uprawnień zawodowych w kraju docelowym, a dla firm z branży szkoleniowej uzyskanie statusu Instytucji Certyfikującej może stanowić ciekawą opcję biznesową.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska –  dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan
mmiszkin@lewiatan.org


Artykuł dla BrusselsHeadlines – newslettera europejskiego Lewiatana

Wątpliwości dotyczące dyrektywy o warunkach pracy za pośrednictwem platform internetowych
27 stycznia 2022

Wątpliwości dotyczące dyrektywy o warunkach pracy za pośrednictwem platform internetowych

9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform. Celem dyrektywy ma być poprawa warunków pracy osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform internetowych. Projekt niesie  ze sobą jednak szereg ważnych pytań.

Planowane regulacje dotyczą w szczególności:

 • prawidłowego określenia statusu zatrudnienia (domniemanie prawne). Projekt przewiduje wykaz kryteriów służących ustaleniu czy platforma jest „pracodawcą”.
 • zarządzania algorytmicznego – cyfrowe platformy pracy mają informować osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych o zautomatyzowanych systemach monitorowania czy zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji.
 • egzekwowania przepisów, przejrzystości i identyfikowalności. Zdaniem Komisji inicjatywa zapewni większą przejrzystość funkcjonowania platform dzięki wyjaśnieniu istniejących obowiązków w zakresie deklarowania pracy organom krajowym oraz udostępnianiu organom krajowym kluczowych informacji na temat ich działalności i osób pracujących za ich pośrednictwem.

Zagadnienie funkcjonowania platform jest kwestią złożoną ze względu na różnorodność działań obejmowanych tym pojęciem oraz istniejące różnice w stosunkach przemysłowych pomiędzy państwami członkowskimi. Środowisko pracodawców rozumie potrzebę dyskusji nad poprawą warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, konieczność zwiększenia transparentowości.

Jednak działania te powinny być podejmowane w oparciu o rzetelną ocenę skutków działań, na odpowiednim szczeblu i przy użyciu odpowiednich i efektywnych instrumentów. Oznacza to, że to państwa członkowskie, krajowi partnerzy społeczni mają do odegrania kluczową rolę, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

W świetle propozycji „cyfrowa platforma pracy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną świadczącą usługę komercyjną, która spełnia wszystkie następujące wymogi:

 1. jest udostępniana, przynajmniej częściowo, na odległość za pomocą środków elektronicznych, takich jak strona internetowa lub aplikacja mobilna;
 2. jest świadczona na żądanie usługobiorcy;
 3. obejmuje, jako niezbędny i istotny element, organizację pracy wykonywanej przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy praca ta jest wykonywana przez internet, czy w określonym miejscu;

Nie jest jasne jak rozumieć pojęcie samej cyfrowej platformy czy pracy w ramach platform. Analizując postanowienia projektu można odnieść wrażenie, iż celem regulacji jest ustandaryzowanie na poziomie unijnym powszechnego obecnie zjawiska pracy zdalnej.

Ponadto zasadnicze zastrzeżenia w zakresie zaproponowanych instrumentów prawnych budzi kwestia określania statusu współpracowników platform (domniemania istnienia stosunku pracy). Dyrektywa powinna określać rezultaty, które mają być osiągnięte przez państwa członkowskie a nie narzucać szczegółowe rozwiązania.

 

Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy
rlisicki@lewiatan.org


Artykuł dla styczniowego wydania newslettera europejskiego Lewiatana – Brussels Headlines.