Inflacja mocno spadła dzięki obniżce cen energii i paliw [+MP3]
29 września 2023

Inflacja mocno spadła dzięki obniżce cen energii i paliw [+MP3]

Inflacja we wrześniu br. wyniosła 8,2 rok do roku – podał GUS w tzw. szybkim odczycie.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Prezes NBP Adam Glapiński już na początku miesiąca wiedział, że inflacja będzie bliżej 9,5%. Wsłuchując się dokładnie w jego konferencję prasową, przejęzyczył się raz – tak się przynajmniej wydawało i powiedział, że inflacja będzie wynosić 8,5%. Ta we wrześniu wyniosła według wstępnych szacunków 8,2% w skali roku. Wszystko wskazuje na to, że prezes wiedział o planach rządu i podległych mu spółek skarbu państwa związanych z obniżeniem cen energii elektrycznej i paliw na stacjach.

Tajemnicą poliszynela jest to, że prezes liczył zapewne na początku września, że procedowana ustawa dotycząca zwiększenia limitu poboru energii dla gospodarstw domowych spowoduje wyraźny spadek cen. Na poparcie tej tezy może również świadczyć komunikat GUS, w którym ten mając na uwadze rzetelność analizy zmian cen, nie wprost zapewnia, że uwzględni te niedoszłe zmiany w cenach energii. Tymczasem ustawa upadła w Senacie, a Sejm nie zdecydował się jej procedować dalej w obawie o brak większości.

Z pomocą przyszedł też prezes Orlenu Daniel Obajtek, który postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Na stacjach benzynowych mamy kolejny prezent wyborczy, po stopach procentowych, ceny paliwa spadły poniżej 6 zł. I to widać w danych. Ceny paliw w ciągu roku spadły o 7%, a w zaledwie miesiąc o 3,1%. Fikcyjna walka z inflacją trwa. Ważne, żeby przed wyborami poprawić nastroje rodaków i pokazać, że decyzja RPP była bardziej niż słuszna. Ta drobna manipulacja cenami powoduje, że inflacja bazowa jest wyższa niż inflacja konsumencka.

Konfederacja Lewiatan

 

Rada Przedsiębiorczości krytykuje stanowienie prawa w okresie przedwyborczym za pomocą rozporządzeń
29 września 2023

Rada Przedsiębiorczości krytykuje stanowienie prawa w okresie przedwyborczym za pomocą rozporządzeń

Rada Przedsiębiorczości wyraża głębokie zaniepokojenie trybem procedowania przez rząd przepisów dotyczących przedsiębiorców w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne.

W sytuacji, gdy parlament bieżącej kadencji zakończył prace prawodawcze rząd sięga po stanowienie prawa za pomocą rozporządzeń bez jakiejkolwiek delegacji ustawowej. W ocenie Rady Przedsiębiorczości przyjęty tryb ustanawiania prawa poprzez wydawanie rozporządzeń jest absolutnie nieakceptowalny bowiem w rażący sposób narusza przepisy Konstytucji RP.

Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji RP ograniczenie zasad swobody działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie w trybie ustawowym i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Konstytucja przewiduje także, w art. 92 ust. 1, że rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Przykładem takiego postępowania rządu jest procedowanie przepisów w zakresie obniżki cen sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych w 2023 roku. Wskazana obniżka została dopisana, po drugim czytaniu w komisjach, w Sejmie do ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W sytuacji odrzucenia w dniu 6 września 2023 roku wskazanej ustawy przez Senat rządzący nie zdecydowali się na zwołanie posiedzenia Sejmu w tej sprawie tylko na publikację w dniu 11 września rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które wprowadziło upust dla gospodarstw domowych w opłatach za energię elektryczną w 2023 roku!

Wskazane przepisy rozporządzenia nie mają jakiejkolwiek delegacji ustawowej, na co zwraca uwagę m.in. Rządowe Centrum Legislacji w swojej opinii do proponowanego brzmienia wskazanego rozporządzenia z dnia 8 września 2023 roku.

Kluczową dla przedsiębiorców kwestią wiążącą się z przedmiotowym rozporządzeniem, jest brak rekompensaty za udzielone upusty. Konsekwencją takiego rozwiązania będą straty sprzedawców energii elektrycznej, wg naszych szacunków, sięgające łącznie kwoty do 2 mld zł. Konieczna jest zatem pilna zmiana rozporządzenia i zapewnienie sprzedawcom udzielającym upustu rekompensaty, która zostanie sfinansowana ze środków zgromadzonych na potrzeby realizacji ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Takie finansowanie było zapisane ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Rada Przedsiębiorczości wyraża głęboki sprzeciw wobec zastosowanych praktyk stanowienia prawa, omijających konstytucyjny porządek dla realizacji bieżących celów politycznych. Przykład wydanego rozporządzenia dotyczącego cen energii pokazuje, że coraz bardziej oddalamy się od standardów definiujących demokratyczne państwo prawne.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel Rady Przedsiębiorczości
Dodatkowe ułatwienia dla współpracy gospodarczej z Ukrainą
28 września 2023

Dodatkowe ułatwienia dla współpracy gospodarczej z Ukrainą

Obowiązuje już nowelizacja ustawy, która zabezpiecza działania związane z eksportem do Ukrainy i inwestycjami w tym kraju. Wpływa też na program odbudowy Ukrainy.

Weszła w życie nowela ustawy z 13 lipca 2023 r. gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która wprowadzą dodatkowe mechanizmy pozwalające KUKE/ Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych m.in. przejmować dodatkowe ryzyka w eksporcie do i w przypadku inwestycji w Ukrainie.

Tworzy ona też podwaliny dla dedykowanego programu odbudowy Ukrainy, który powinien składać się z trzech filarów:

  1. bezpieczny handel z Ukrainą,
  2. wsparcie inwestycji polskich firm i
  3. wsparcie rozwoju Ukrainy.

Link do ustawy:  USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Oryginalna Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z roku 2015.

Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z roku 1994.

 

Apteka dla aptekarza zaszkodzi rynkowi aptecznemu
28 września 2023

Apteka dla aptekarza zaszkodzi rynkowi aptecznemu

Dziś wchodzi w życie ustawa, która szerokim echem odbiła się w środowisku aptecznym. Teraz nie będzie można przejąć kontroli nad więcej niż czterema aptekami. Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku. Nowe przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne.

W toku prac legislacyjnych wprowadzono do niej przepisy nowelizujące Prawo farmaceutyczne w sposób, który rewolucjonizuje kształt polskiego rynku aptecznego. Przepisy te idą znacznie dalej niż „Apteka dla Aptekarza” z 2017 r., która wprowadziła między innymi zasadę, że tylko aptekarze lub ich spółki mogą otwierać nowe apteki. Obecna nowelizacja zakazuje przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki, przez kogokolwiek poza farmaceutami oraz ich spółkami, pod warunkiem, że nie prowadzą lub nie kontrolują czterech lub więcej placówek. Różnica polega na tym, że o ile wcześniej ograniczono przede wszystkim otwieranie nowych aptek, to obecnie zakazuje się również przejmowania kontroli nad aptekami już istniejącymi, wprowadzając jednocześnie kary sięgające nawet 5 milionów i sankcję cofnięcia zezwolenia.

Co to znaczy przejęcie kontroli nad apteką?

Przyjrzyjmy się samemu pojęciu przejęcia kontroli. To pochodzące z prawa konkurencji pojęcie jest szerokie i nieostre. Takim przejęciem będzie nie tylko zakup większości udziałów w spółce, ale również jakakolwiek forma uzyskania uprawnień umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na przedsiębiorcę. Inspekcji Farmaceutycznej zdarzało się już uznawać, że o przejęciu kontroli świadczą określone postanowienia umów franczyzowych oraz umów im towarzyszących.

– Po wejściu w życie nowych przepisów od wykładni tego nieostrego pojęcia będzie więc zależało być albo nie być znacznej części spółek aptecznych. Pozornie ustawa ma oddziaływać wyłącznie na przyszłość. Łatwo jednak zauważyć, że nowelizacja nie pozostanie bez wpływu na sytuację aptek działających obecnie. Jednym ze skutków nowych przepisów będzie znaczne ograniczenie kręgu podmiotów, które spółkę apteczną mogą nabyć. Z grona potencjalnych nabywców wykluczeni zostają farmaceuci prowadzący (również niebezpośrednio) cztery lub więcej aptek. Potencjalnymi nabywcami pozostaną tylko farmaceuci prowadzący mniejsze przedsiębiorstwa albo ci, którzy nie posiadają jeszcze żadnej apteki. W praktyce tylko część z nich będzie miała chęci lub możliwości nabywania aptek. Popyt na nie może się zasadniczo zmniejszyć, a w konsekwencji spaść mogą ceny, za które będzie można takie przedsiębiorstwa sprzedać – mówi Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Nowe prawo dotknie każdą aptekę

W ten sposób nowe prawo dotyka każde prowadzone obecnie przedsiębiorstwo apteczne. Weźmy za przykład lokalnego przedsiębiorcę-farmaceutę, który zamierza sprzedać prowadzoną przez siebie sieć kilkunastu aptek. Teraz będzie zmuszony podzielić przedsiębiorstwo na mniejsze części, złożone z maksymalnie czterech aptek i znaleźć kilku nabywców.

Nie trzeba jednak chcieć sprzedawać swoich aptek, aby odczuć obowiązywanie nowego prawa. Zdaniem Inspekcji Farmaceutycznej w niektórych sytuacjach zawarcie umowy franczyzy, pożyczki czy innych umów o współpracy gospodarczej może prowadzić do przejęcia kontroli. To czy tak się stanie zależy od szczegółów tych umów oraz ogółu okoliczności związanych z daną współpracą. Ani przepisy, ani orzecznictwo nie zawierają jednak ostrych kryteriów rozdzielających dozwolone formy współpracy, od niedozwolonego przejęcia kontroli, które będzie skutkować cofnięciem zezwolenia i nawet pięcioma milionami złotych kary. Co więcej, wprawdzie samo zawarcie umów przed wejściem w życie nowelizacji nie może być oceniane przez pryzmat nowych przepisów, ale już zmiana umów lub praktyki ich wykonywania, które nastąpią w przyszłości, jak najbardziej tak.

Na marginesie można dodać, że ustawa wprowadza wyjątek od zakazu: dozwolone jest przejęcie kontroli w wyniku nabycia spadku, np. nabycia w ten sposób udziałów czy akcji spółki aptecznej. Wyjątku tego nie można jednak rozszerzać – działa on tylko w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela. Natomiast przekazanie przedsiębiorstwa dzieciom za życia będzie traktowane jak zwykłe przejecie kontroli, a więc zakazane. Pamiętać też trzeba, że już „Apteka dla Aptekarza” ograniczyła możliwości dziedziczenia aptek i te dawne ograniczenia pozostają w mocy.

Rozdrobnienie rynku

– Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku. Rozdrobnienie ma jednak określone konsekwencje. Pojedyncza apteka ma zupełnie inną pozycję negocjacyjną wobec dużych partnerów handlowych, w porównaniu do podmiotów prowadzących wiele aptek. Podstawowymi partnerami handlowymi aptek są właśnie podmioty większe – hurtownie farmaceutycznie. Przepisy dotyczące prowadzenia tych ostatnich są mniej restrykcyjne, nie zawierają ograniczeń liczbowych czy zasady wyłączności farmaceutów. W konsekwencji może okazać się, że nowe prawo wprawdzie zatrzyma integrację podmiotów aptecznych, ale jednocześnie umożliwi łatwiejsze uzależnianie ich od dostawców, kontrolujących bardzo duże udziały w rynku. Od lat funkcjonują prowadzone przez hurtownie programy partnerskie dla aptek. Co więcej, w świetle obecnych uregulowań Prawa farmaceutycznego, przejęcie takiego podmiotu hurtowego, wraz ze wszystkimi narzędziami wpływu na rynek detaliczny jakie posiada, nie jest w jakikolwiek sposób ograniczone. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrolę nad znaczną częścią dystrybucji leków przejął w ten sposób podmiot zagraniczny – ostrzega Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

Wątpliwości konstytucyjne

Od samego powstania nowe przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne. Kancelaria Prezydenta RP informując o podpisaniu ustawy zapowiedziała, że Prezydent zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów zmieniających Prawo farmaceutyczne. Należy też zadać pytanie o zgodność nowej regulacji z prawem europejskim. Chodzi zarówno o samą jej treść, która może być niezgodna z zasadą swobodnego przepływu kapitału między państwami członkowskimi czy ochroną prawa własności, jak i o tryb jej uchwalenia. Czas więc pokaże, czy „Apteka dla Aptekarza 2.0” zostanie z nami na dłużej.

Konfederacja Lewiatan

 

Raport Lewiatana: Jak ułatwić firmom dostęp do pieniędzy na rozwój?
27 września 2023

Raport Lewiatana: Jak ułatwić firmom dostęp do pieniędzy na rozwój?

Pozyskiwanie środków dla firm na finansowanie usług rozwojowych, w tym na dostosowywanie ich do nowych modeli pracy, ułatwiłaby standaryzacja dokumentów aplikacyjnych, ujednolicenie zasad rekrutacji czy wyznaczenie precyzyjnego czasu na ocenę wniosków – uważają eksperci Lewiatana.

W raporcie „Przegląd inicjatyw publicznych oraz proponowanych instrumentów finansowania w firmach wdrażania i rozwijania nowych modeli pracy” , przygotowanym przez Lewiatana, zawarto rekomendacje i analizę różnych inicjatyw publicznych oraz instrumentów finansowania, których celem jest wspieranie firm.

Co należy zmienić?

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki, muszą cały czas monitorować ogłaszane nabory, orientować się, kiedy planowane są kolejne. Niejednokrotnie konieczne jest także przygotowywanie bardzo obszernej dokumentacji, by aplikować o środki, a następnie je efektywnie rozliczyć.

Aby ułatwić pracę firmom, należałoby zacząć od standaryzacji dokumentów aplikacyjnych, generatorów wniosków dla różnych źródeł dofinansowań, co ułatwiłoby opracowanie wniosku nawet z dużym wyprzedzeniem i odpowiednie przygotowanie się do naborów.

Należy także zrezygnować z rekrutacji na czas czy równego podziału środków dla wszystkich przedsiębiorców i wprowadzenie odgórnych, ujednoliconych zasad rekrutacji – jakościowej oceny wniosków. Sprawiłoby to, że środki przyznane byłyby tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ich potrzebują oraz w takiej kwocie, jaka jest im potrzebna.

Czas niezbędny na ocenę wniosków powinien być z góry znany i nieprzekraczalny, co pozwoliłoby na lepsze planowanie całego procesu. Dokumentacja konkursowa powinna być sporządzana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania – tak, aby dostęp do naboru był równy dla wszystkich. Należy też zadbać o mniej hermetyczny język komunikacji z firmami.

Ważna konkurencyjność firm

Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem dostosowania się do nowych modeli pracy. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak praca zdalna, hybrydowa, elastyczne godziny pracy czy zastosowanie zaawansowanych technologii w organizacji pracy i komunikacji wewnątrz firm czy zespołów, jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. W wielu przypadkach jednak koszty związane z wdrażaniem tych zmian stanowią poważne obciążenie dla budżetu przedsiębiorstwa. Może je zmniejszyć szeroka gama instrumentów finansowania wspierających firmy we wdrażaniu zmian i innowacji w zakresie organizacji pracy, w tym szkoleń dla pracowników. Dzięki takim środkom firmy uzyskują możliwość podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku, innowacyjności, a także zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Pobierz raport Lewiatana

Ekspertyza powstała w ramach projektu: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, który jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Cena referencyjna biometanu – stanowisko Lewiatana
26 września 2023

Cena referencyjna biometanu – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan z satysfakcją przyjmuje fakt ostatnich działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska mających na celu pełne i kompleksowe wdrożenie przepisów wprowadzających mechanizm pomocy operacyjnej dla projektów biometanowych. Jest to tym bardziej kluczowe, że na tle Unii Europejskiej, nasz kraj jako jeden z nielicznych, nie może pochwalić się żadną funkcjonującą tego typu instalacją, co w dobie kryzysu energetycznego i zagrożonych dostaw paliw, w zestawieniu z ogromnym potencjałem Polski, jest ogromnym wyzwaniem i wymaga jak najszybszego działania w celu uruchomienia tego potencjału.

KL/369/176/PG/2023

Pobierz
Polsko-Ukraiński Hub Współpracy Gospodarczej
26 września 2023

Polsko-Ukraiński Hub Współpracy Gospodarczej

fot. Alice Kotlyarenko / Unsplash.com

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił ostatnio nową ofertę na rzecz stymulacji współpracy gospodarczej w regionie oraz wspierającą wspólne strategiczne projekty Polski i Ukrainy, tj. Polsko-Ukraiński Hub Współpracy Gospodarczej.

Polsko-Ukraiński Hub Współpracy Gospodarczej oferuje wszechstronny zakres usług dla firm zainteresowanych współpracą z Ukrainą z zakresu:

  • doradztwa,
  • potrzeb finansowych,
  • wsparcia w kontaktach z administracją itp.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju działa na rzecz współpracy gospodarczej w regionie oraz zacieśnienia kooperacji pomiędzy Polską, a Ukrainą w kluczowym dla naszych sąsiadów momencie.

Przygotowany został pakiet konkretnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, działających lub planujących zaangażowanie w odbudowę Ukrainy. Poprzez finansowanie i doradztwo wspierane są ważne projekty i wzmacniane fundamenty dla budowy pomyślnej przyszłości naszych firm i sąsiadów.

Link do portalu: https://pfr.pl/ukraina.html

Raport Lewiatana: Praca zdalna i hybrydowa szansą dla osób z niepełnosprawnościami
26 września 2023

Raport Lewiatana: Praca zdalna i hybrydowa szansą dla osób z niepełnosprawnościami

Upowszechnienie po pandemii COVID-19 pracy zdalnej i hybrydowej może ułatwić zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na stanowiskach biurowych czy specjalistycznych, niewymagających fizycznej obecności w biurze – przekonują eksperci w raporcie „Uwarunkowania i korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” przygotowanym przez Lewiatana.

W Polsce żyje ok. 4 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nieco ponad pół miliona pracuje, zaledwie 28 tys. to zarejestrowani bezrobotni. Natomiast liczba biernych zawodowo (tylko w wieku produkcyjnym) jest ogromna: prawie milion osób. Co bardzo istotne, ponad 60% z tej ostatniej grupy to osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, co oznacza potencjalnie mniejsze bariery w aktywizacji.

Od czasu pandemii COVID-19 obserwujemy wyraźną zmianę formuły pracy oraz wdrażanie przez wiele firm na szeroką skalę nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, takich jak komunikatory, oprogramowania do wideokonferencji, systemy informatyczne związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wpłynęły one istotnie na możliwości pracy osób, które ze względów zdrowotnych wcześniej pracować nie mogły.

Wykorzystanie nowych modeli pracy może być istotnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość współpracy z osobą z niepełnosprawnością w formule zdalnej czy hybrydowej nie tylko znacznie obniża koszty utrzymania danego stanowiska pracy, ale również stanowi szansę dla pracodawców, którzy dotąd nie otwierali się na zatrudnienie takich osób, np. ze względu na bariery architektoniczne.

Osoby z niepełnosprawnościami  mogą poprawić sytuację na naszym rynku pracy, który pogrąża się w pułapce demograficznej. Znalezienie odpowiedniej motywacji i warunków dla ich aktywności staje się więc niezwykle istotnym celem zarówno dla polityk publicznych, jak i dla pracodawców.

 

Ekspertyza powstała w ramach projektu: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, który jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz raport
Milionowe straty firm energetycznych [+MP3]
26 września 2023

Milionowe straty firm energetycznych [+MP3]

Ponad 2 mld zł mogą stracić te firmy energetyczne, które nie mają obowiązku przedkładania taryf na sprzedaż prądu do Urzędu Regulacji Energetyki w celu ich zatwierdzenia.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Tzw. rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej nakłada na sprzedawców nowy obowiązek obniżenia cen energii, ale nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom upusty – alarmuje Lewiatan.

System rekompensat tj. pokrycia kosztów obniżenia i zamrożenia cen energii elektrycznej dla sprzedawców ulega często zmianom, które są chaotyczne, niedopracowane i niekonsultowane z branżą energetyczną, co przynosi negatywne skutki dla firm. Przykładem takiej regulacji jest ostatnia rewizja tzw. rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej.

Nakłada ono obowiązek obniżenia należności w rozliczeniach za prąd w 2023 r. (a więc z mocą wsteczną) między przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą w przypadku, gdy ten ostatni spełni jeden ze wskazanych warunków. Warto zauważyć, że rozporządzenie taryfowe dotyczy tych przedsiębiorstw obrotu, które zgodnie z przepisami są zobowiązane do przedłożenia prezesowi URE taryfy do zatwierdzenia. Są jednak takie firmy, które nie podlegają temu obowiązkowi, a zatem wątpliwym jest czy zawarte w nim przepisy w ogóle ich dotyczą.

Największym problemem jest jednak fakt, że rozporządzenie nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom energii upusty, co będzie skutkowało ogromnymi stratami finansowymi przedsiębiorstw energetycznych niepodlegającym obowiązkowi przedłożenia taryfy do zatwierdzenia. Treść rozporządzenia nie tylko przyczyni się do strat finansowych firm, ale także zagraża bezpieczeństwu prawnemu, ponieważ przepisy zostały przyjęte z pogwałceniem standardów legislacyjnych, bez prawidłowej podstawy prawnej (na co wskazuje w uwagach Rządowe Centrum Legislacji) oraz z naruszeniem przepisów Konstytucji RP – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan apeluje o uchylenie rozporządzenia. Zwróciła się też do ministra klimatu i środowiska z propozycją spotkania w celu omówienia problemów wynikających z treści rozporządzenia. Pismo to pozostaje  bez odpowiedzi.

– Mamy jednak nadzieję, że prawa i interesy przedsiębiorców zostaną wzięte pod uwagę, a przepisy zostaną zmienione – dodaje Paulina Grądzik.

Wątpliwości budzi również tryb nowelizacji rozporządzenia. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokument pojawił się 7 września, dając Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zobowiązanego przez Prawo energetyczne do wydania opinii w sprawie rozporządzenia, mniej niż dobę. Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra klimatu i środowiska już 9 września, niedługo później wchodząc w życie.

Konfederacja Lewiatan

 

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie – stanowisko Lewiatana
25 września 2023

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie – stanowisko Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie, Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/363/172/ET/2023

Pobierz