Partnerzy społeczni w RDS mówią jednym głosem o pomocy dla Ukrainy
28 lutego 2022

Partnerzy społeczni w RDS mówią jednym głosem o pomocy dla Ukrainy

Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich, uruchomienie grantów (już są dostępne) dla urzędów pracy i agencji zatrudnienia na wsparcie Ukraińców - zapowiedziała Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji na Ukrainie i koordynacji pomocy dla ludności ukraińskiej.

Partnerzy społeczni w tym Konfederacja Lewiatan, mówili jednym głosem  w sprawie pomocy dla Ukrainy, podkreślając znacznie skoordynowania wszystkich działań.

Marlena Maląg poinformowała o działaniach już podjętych w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy oraz koordynacji różnych przedsięwzięć. Rząd chciałby priorytetowo  potraktować dostęp do rynku pracy dla obywateli Ukrainy, aby nie uzależniali się od pomocy społecznej, ale integrowali ze społeczeństwem dzięki aktywności na rynku pracy. Dodała też, że planuje się w specjalnej ustawie m.in. uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich poprzez odejście od formalizacji zatrudnienia na rzecz wyłączenia przepisów biurokratycznych i tylko notyfikacji zatrudnienia w urzędzie pracy. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej poinformowała też o projekcie grantowym dla urzędów pracy i agencji zatrudnienia na wsparcie obywateli Ukrainy przyjeżdzających do Polski , które ministerstwo już  uruchomiło.  Z kolei Ministerstwo  Funduszy i Polityki Regionalnej planuje uzyskanie zgody KE na wykorzystanie oszczędności EFS ze starej perspektywy na finansowanie projektów pomocy dla obywateli Ukrainy.

Uczestniczący w posiedzeniu prezydium RDS, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreślił, że pracodawcy liczą na dobrą współpracę z rządem, także w zakresie informacji i regulacji prawnych, które rozwiążą problemy w statusie osób przyjeżdzających do Polski.

– Efektywna pomoc dla blisko 300 tys. Ukraińców, w  większości kobiet i dzieci, dziś ulokowanych przede wszystkim w dwóch województwach: lubelskim i podkarpackim, wymaga podejścia projektowego i zaangażowania  w te działania samorządów największych miast oraz pracodawców i agencji zatrudnienia z całego kraju. Podejście projektowe oznacza, że w trybie konkursowym powinny być uruchamiane skoordynowane i wielosektorowe projekty obejmujące takie usługi, jak zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna i psychologiczna, usługi edukacyjne i inne formy opieki dla dzieci, a przede wszystkim dzięki współpracy z pracodawcami i agencjami zatrudnienia oferowanie pracy stałej i dorywczej. Takie formy partnerstwa publiczno – prywatnego powinny zawierać kompleksowe wsparcie dzięki skoordynowanej współpracy samorządów gminy, instytucji powiatowych jak Centra Pomocy Rodzinie, urzędy pracy oraz pracodawców i agencji zatrudnienia, które mają najwięcej możliwości szybkiej aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy – powiedział prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, też uczestniczący w nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium RDS.

Takie podejście spotkało się z poparciem zarówno strony rządowej jak i pracodawców oraz związków zawodowych.

      Konfederacja Lewiatan

Przedsiębiorcy ruszyli z pomocą dla Ukraińców
28 lutego 2022

Przedsiębiorcy ruszyli z pomocą dla Ukraińców

Źródło: Kancelaria Premiera RP

Wsparcie finansowe dla pracowników z Ukrainy, oferowanie pracy, organizowanie transportu z granicy, uruchomienie porad prawnych, opieka nad dziećmi pracowników, wynajmowanie mieszkań dla Ukraińców – to tylko niektóre inicjatywy, które uruchomiły w ostatnich dniach firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy apelują o szybkie uproszczenie procedur dotyczących pobytu i podejmowania pracy przez Ukraińców.

Wiele firm zaproponowało  różnorodną i konkretną pomoc dla pracowników z Ukrainy. Otrzymują oni dostęp do informacji prawnej, pomoc psychologa, specjalne wsparcie finansowe (zapomogi), dodatkowe urlopy na sprowadzenie rodzin.

Przedsiębiorcy oferują również pracę, rezerwują przy granicy noclegi dla rodzin pracowników i załatwiają transport do różnych miejscowości w kraju, organizują opiekę nad dziećmi, dopłacają do wynajmowanych mieszkań, organizują punkty konsultacyjne oraz wspierają organizacje humanitarne, które pomagają uchodźcom.

– Apelujemy o szybkie uproszczenie procedur dotyczących pobytu i podejmowania pracy, zwłaszcza przez osoby mające status uchodźcy, zapewnienie dostępu do  usług publicznych w tym opieki nad dziećmi czy ubezpieczenia zdrowotnego. Skoordynowania na poziomie samorządowym wymaga też rejestracja osób chętnych do podejmowania pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Pomoc firm dla Ukraińców

– załatwienie pracy

– wsparcie finansowe

– kilkudniowe urlopy na sprowadzenie rodzin

– większe limity w telefonach

– rezerwacja przy granicy noclegów dla rodzin pracowników

– transport do różnych miejscowości w kraju

–  opieka nad dziećmi

– porady prawne,

–  dopłata do wynajmowanych mieszkań

– organizacja punktów konsultacyjnych

 

Konfederacja Lewiatan

Inwestycje i konsumpcja napędzają wzrost gospodarczy
28 lutego 2022

Inwestycje i konsumpcja napędzają wzrost gospodarczy

PKB w IV kwartale 2021 r. wzrósł o 7,3% r/r. – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

To mogą być ostatnie dobre dane z polskiej gospodarki w tym roku. Kolejny odczyt dotyczący PKB pokazuje, że potwierdzają się wstępne szacunki. Polski Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2021 r. wzrósł o 7,3% r/r. W ciągu jednego kwartału wzrost wyniósł 1,7%. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami główne odbicie widzimy w inwestycjach (+11,7%). W IV kwartale rozpędzała się również konsumpcja  +7,9%. Negatywnie na PKB wpływa handel zagraniczny.

Szalejące ceny na rynkach światowych oraz nieustający popyt, a przez to generowanie przez przedsiębiorców zapasów, spowodowały, że import przewyższa eksport o 3,2 pkt. proc.

Jedną z  największych wartości dodanych – 13,3% generuje przemysł. Rosnące ceny transportu, wzrost wynagrodzeń spowodowały, że również ta branża odnotowała wyraźny, wyższy wzrost – 13,7%. Patrząc na dane sprzed roku, kiedy  to zakwaterowanie i gastronomia były ponownie pod jarzmem ograniczeń gospodarczych i odnotowały spadek o 72,5% r/r, obecnie wartość dodana w tej gałęzi gospodarki wzrosła o 9,2% r/r, co świadczy o tym, że nadal nie podniosła się po pandemii.

Ciężko wyrokować obecny kierunek w jakim podąży Europa, w tym Polska, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą. Jedno jest pewne, w najbliższym czasie NBP, w tym RPP stoją przed ciężkim wyborem co do kierunku zmian stóp procentowych. Wydaje się, że krótkoterminowo możemy oczekiwać prób szybszego zduszenia inflacji, co pozwoliłoby ostatecznie uniknąć stagflacji, której widmo już w zasadzie stoi w drzwiach wejściowych do gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych
28 lutego 2022

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych

fot. Unsplash / Piotr Cierkosz

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 został przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych.

Projekt dotyczy podstawy dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności oraz określa również zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu tych funduszy. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Konfederacja Lewiatan brała udział w konsultacjach projektu ustawy we wrześniu 2021 r. W oparciu o uwagi zgłoszone przez członków organizacji przygotowaliśmy stanowisko, które będzie także podstawą naszej aktywności na etapie prac parlamentarnych. Planowane jest także przygotowanie przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego wspólnego stanowiska do tego dokumentu. Ponadto w Podkomitecie ds. rozwoju partnerstwa przy Komitecie Umowy Partnerstwa trwają pracę nad wystąpieniem dotyczącym nieprawidłowości w realizacji zasady partnerstwa (w tym w zakresie włączenia partnerów społecznych) na etapie tworzenia i konsultowania tych przepisów prawa.

Obecnie dokument został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Będziemy śledzić proces legislacyjny i aktywnie prezentować w nim stanowisko Lewiatana.

Aktualne brzmienie projektu ustawy i etap w pracach parlamentarnych dostępne są na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2022

 

Relacja: spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności
28 lutego 2022

Relacja: spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności

We wtorek 22 lutego br. odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim były zmiany w unijnej legislacji w 2022 roku dotyczące sektora motoryzacji.

Szczegóły przedstawił Rafał Bajczuk – starszy analityk w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Rafał Bajczuk zaprezentował szczegóły nowelizacji legislacji europejskiej kluczowej dla rozwoju elektromobilności, czyli AFIR (Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych) oraz Rozporządzenie w sprawie standardów emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, a także przedstawił wpływ tej legislacji na przemysł motoryzacyjny oraz na redukcję emisji w poszczególnych krajach.

Główne wnioski z prezentacji to:

 • W Polsce w latach 1990-2020 emisje transportowe rosły najszybciej na tle państw UE.
 • Transport jest największym wyzwaniem, jeśli chodzi o spełnienie postanowień Pakietu GOTOWI na 55 (ang. FIT for 55)
 • Prawdopodobnie w czerwcu/lipcu br. w Parlamencie Europejskim będą głosowane 2 regulacje (dot. AFIR oraz standardów emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych)
 • Największą barierą rozwoju europejskiego rynku samochodów bezemisyjnych jest ich cena.
 • Przemysł motoryzacyjny nie jest w pełni gotowy na elektromobilność –  koncerny nie są zbyt dobrze przygotowane. Zróżnicowanie producentów wynika m.in. z ich wyborów strategicznych ale tez z dostępności do kapitału czy z trudności w przestawieniu produkcji.
 • Producenci czekają z rozpoczęciem inwestycji w nowe fabryki na decyzje państw członkowskich w sprawie celu produkcji samochodów elektrycznych
 • UE jest największym producentów baterii litowo-jonowych na świecie, m.in. dzięki polskiej fabryce LG Chem.
 • Polska w dalszym ciągu nie jest przygotowana na elektromobilność. Brakuje infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zarówno osobowych jak i dostawczych.
 • W zakresie ładowarek dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych przyjmuje się, że rozporządzenie (AFIR) przyniesie jakościową zmianę w krajach gdzie dostępność do ładowarek była dotychczas najmniejsza, m.in. w Polsce.

 


Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.
Po rosyjskiej agresji na Ukrainę rośnie ryzyko stagflacji
25 lutego 2022

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę rośnie ryzyko stagflacji

Główną konsekwencją gospodarczą rosyjskiej agresji na Ukrainę będą dla Polski zakłócenia w handlu i ograniczenie przez klientów rosyjskich i ukraińskich popytu na towary produkowane w UE.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Po pierwszym szoku wywołanym agresją Rosji na Ukrainę rynki finansowe odrabiają starty. W krótkim terminie jednak możemy oczekiwać bardzo dużej zmienności. Szczególnie, że na stole sankcji ciągle leży „broń atomowa” w postaci odcięcia Rosji od systemu SWIFT, ale jest to broń obosieczna.

Główną konsekwencją gospodarczą dla Polski będzie ta związana z handlem i ograniczeniem popytu na towary produkowane w UE przez klientów rosyjskich i ukraińskich. Na razie jednak sankcje nie dotyczą sektorów, w których Polska miałaby znaczący, czy nawet jakikolwiek udział w eksporcie do Rosji. Co jednak nie zmienia faktu, że w momencie pojawienia się takich sankcji nie jest do końca jasne jak należałoby je w Polsce wdrożyć i co ewentualnie z poniesionymi z tego tytułu stratami przedsiębiorstw.

O ile bezpośrednie zaangażowanie Polski w handel zagraniczny z Ukrainą i Rosją nie jest znaczące, to należy oczekiwać ponownego, po pandemii, przerwania łańcuchów dostaw. Przez Ukrainę i Białoruś wiodą szlaki transportu kolejowego i samochodowego z Chin, ale także całej Azji. Oznaczać to będzie ponowne załamanie produkcji wielu gałęzi gospodarki w UE, a w konsekwencji wyraźne wzrosty cen produktów.

Przed ogromnym dylematem stoi NBP, który z jednej strony może przerwać cykl podwyżek stóp procentowych oczekując samoistnego wystudzenia rozgrzanej gospodarki, a jednocześnie istnieje poważne, wręcz pewne ryzyko stagflacji. Z drugiej strony reakcja NBP może być odwrotna, czyli zdecydowanie szybsze podnoszenie stóp, aby w jak największym stopniu wychłodzić gospodarkę i zbić szybciej inflację do akceptowalnego poziomu. W tym wszystkim jest jednak jeszcze złoty, od którego rynki raczej zaczną uciekać postrzegając go jako walutę ryzykowną.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, po uzgodnieniu z państwami UE, NATO nałożył sankcje na rosyjską gospodarkę, ale to zapewne nie ostatnie słowo zachodniego świata. Sankcje omijają bowiem jedne z ważniejszych sektorów rosyjskiej gospodarki –  paliwa. Istotne jest też, że dwie największe gospodarki na świecie, tj. chińska i indyjska nie biorą udziału w procesie ograniczania gospodarczych więzi z Federacją Rosyjską. Dodatkowo Rosja budowała swoją odporność finansową przez ostatnie 7 lat. Obecnie nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wynosi 5% rocznego PKB, a wskaźnik zadłużenia to 20% PKB, czyli jeden z najniższych na świecie. Te czynniki powodują, że sankcje nakładane na Rosję nie przyniosą natychmiastowego efektu, a w zasadzie mogą zacząć działać w momencie jak agresja na Ukrainę będzie smutnym epizodem w historii Europy i świata.

Sankcje są oczywiście wynikiem agresji na niepodległe państwo ukraińskie. Ale już sama inwazja spowodowała poważne perturbacje na rynkach. Na otwarciu rosyjska giełda poszybowała w dół. Wyprzedaż została zatrzymana przez zamknięcie handlu. Drugi dzień inwazji przyniósł odrobienie zaledwie połowy strat z poprzedniego dnia.  Rosyjski rubel zaczął również ścieżkę po równi pochyłej osiągając swoje historyczne minimum. Po czym interweniował na rynku rosyjski bank centralny, co pozwoliło zatrzymać deprecjację rosyjskiej waluty.

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. wojny w Ukrainie (wersja polska, ukraińska i angielska)
24 lutego 2022

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. wojny w Ukrainie (wersja polska, ukraińska i angielska)

Z całą mocą potępiamy atak Rosji na niepodległą Ukrainę. Stanowi on rażące naruszenie prawa międzynarodowego, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej.

Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji, utratę życia i zdrowia wielu ludzi oraz wszelkie straty materialne. Niczym nieuzasadniony atak na suwerenne państwo musi spotkać się z dotkliwymi konsekwencjami. Sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być bardzo bolesne, precyzyjnie wymierzone i skoordynowane z odpowiednimi partnerami, w szczególności z USA.

Wzywamy do współpracy we wsparciu Ukrainy i jej obywateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi handlowych i inwestycyjnych. W obliczu takiej agresji wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pomogą Ukrainie przetrwać ten trudny czas. Wzywamy do współpracy politycznej, gospodarczej, finansowej, której efektem będzie wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomocy oczekuje.

Jednocześnie sami deklarujemy aktywną rolę we włączeniu polskich przedsiębiorców w pomoc dla narodu ukraińskiego, m.in. poprzez zbiórkę pieniędzy, organizację pomocy materialnej oraz zatrudnianie w naszych firmach pracowników napływających z Ukrainy.

Zapewniamy o naszej solidarności z państwem ukraińskim i jego obywatelami.

Konfederacja Lewiatan

 

АЯВА КОНФЕДЕРАЦІЇ ЛЕВІАТАН ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Ми рішуче засуджуємо напад Росії на незалежну Україну. Він є великим порушенням міжнародного права та загрожує миру та безпеці в глобальних масштабах. Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії, загибель і втрату
здоров’я багатьох людей та всі матеріальні втрати. Ніяк невиправданий напад на суверенну державу повинен зіткнутися з тяжкими наслідками. Економічні санкції проти Росії повинни бути дуже болючими, спрямованими точно та узгодженими  з відповідними партнерами, зокрема США.

Закликаємо до співпраці в підтримці України та її громадян, у тому числі через зміцнення торгово-інвестиційних зв’язків. При такій агресії спільним обов’язком міжнародного співтовариства є зробити все необхідне, щоб допомогти Україні пережити цей важкий час. Ми закликаємо до політичного, економічного та фінансового співробітництва, наслідком якого буде підтримка нашого східного сусіда. Україна очікує такої допомоги й заслуговує її.

Водночас ми самі заявляємо про нашу активну роль у залученні польських підприємців в допомогу українській нації, через збір коштів гроші, організації матеріальної допомоги та працевлаштування на наших підприємствах працівників, які приїжджають з України.

Запевняємо вас у своїй солідарності з українською державою та її громадянами.

Konfederacja Lewiatan

POSITION OF THE POLISH CONFEDERATION LEWIATAN REGARDING THE WAR IN UKRAINE

 We condemn in the strongest possible terms Russia’s attack on independent Ukraine. It constitutes a flagrant violation of international law and threatens peace and security on a global scale. Russia bears full responsibility for this act of aggression, the loss of life and health of many people and all material damage. An unjustified attack on a sovereign state must be met with severe consequences. Economic sanctions against Russia should be very painful, precisely targeted and coordinated with the relevant partners, in particular, the US.

We call for cooperation in supporting Ukraine and its people, including by strengthening trade and investment ties. In the face of such aggression, it is the shared responsibility of the international community to take all necessary measures to help Ukraine through this difficult time. We call for political, economic and financial cooperation which will result in support for our eastern neighbour. Ukraine deserves and expects international aid.

At the same time, we ourselves declare an active role in involving Polish businesses in helping the Ukrainian people, by raising money, organising material aid and employing workers from Ukraine in our companies.

We assure you of our solidarity with the Ukrainian state and its citizens.

Polish Confederation Lewiatan

 

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia
24 lutego 2022

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 stycznia br. (DUS-III.0210.1.2022.WB), w którym przekazano do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr w wykazie prac: 63), Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące uwagi.

KL/58/29/RL/2022

Pobierz załącznik
Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych – stanowisko Lewiatana ws. projektu dyrektywy
24 lutego 2022

Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych – stanowisko Lewiatana ws. projektu dyrektywy

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych (COM(2021) 762 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

KL/59/30/RL/2022

Pobierz stanowisko
Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych – uwagi Lewiatana
24 lutego 2022

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych – uwagi Lewiatana

W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC 77) przedstawiamy dodatkowe uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/62/31/KO/2022

Pobierz załącznik