Polski Ład. Sejm przegłosuje największą w historii podwyżkę podatków dla firm
29 października 2021

Polski Ład. Sejm przegłosuje największą w historii podwyżkę podatków dla firm

• Dzisiaj sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie prawie wszystkich poprawek do ustaw podatkowych tworzących Polski Ład, które zaproponował Senat, m.in. dotyczących wydłużenia vacatio legis czy ograniczenia stosowania podatku minimalnego.
• Senat zakończył prace nad poprawkami wczoraj wieczorem, a już dziś rano, bez żadnej możliwości odniesienia się do nich przez stronę społeczną, zajął się nimi Sejm.
• Po południu Polski Ład, pełen błędów, skomplikowanych i niezrozumiałych przepisów, ma być przegłosowany przez Sejm.
• Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, pogorszą warunki funkcjonowania firm, istotnie zwiększą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i są największą w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

– Uchwalenie zmian podatkowych, bez poprawek senackich, oznacza że przepisy wprowadzające największą w historii podwyżkę podatków dla przedsiębiorców, zwiększające koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz budzące niezliczone wątpliwości legislacyjne, zaczną obowiązywać już za dwa miesiące.


Polski Ład, w kształcie w jakim został uchwalony, wprowadzi niezliczone problemy związane z prawidłowym wypełnieniem obowiązków podatkowych. Nowe przepisy przez kolejne miesiące albo lata, będą przedmiotem objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów i sporów podatników z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jestem przekonany, że już niebawem do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu. Stanie się tak dlatego, że jest to największa zmiana prawa podatkowego od 30 lat, która została uchwalona w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Brakuje słów, aby wyrazić oburzenie dla przyjętego vacatio legis, które wyniesie w zależności od tego, kiedy ustawę podpisze Prezydent, ok 5-6 tygodni. Ustawa wymusi tak daleko idące zmiany w systemach rozliczeniowych firm, w Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że ten ostatni, wylobbował dla siebie zwolnienie ze stosowania prawa zamówień publicznych dla potrzeb realizacji zmian wprowadzonych tą ustawą. Niestety, firmy, na zwolnienia czy taryfy ulgowe liczyć nie mogą i zostały zmuszone ponieść bardzo wysokie koszty przygotowania się do nowych zasad rozliczeń, przy jednoczesnym ryzyku, że nawet dokładając wszelkich starań, nie zawsze będzie to wykonalne.

Konfederacja Lewiatan proponowała m.in. wprowadzenie rocznego vacatio legis w stosunku do wszystkich zmian zawartych w ustawie, które oznaczają zwiększenie obciążeń podatkowych, składkowych, administracyjnych i sprawozdawczych, tak aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na zapoznanie, wdrożenie i rozpoczęcie stosowania skomplikowanych przepisów.

Konfederacja Lewiatan

 

Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy się zaszczepili
29 października 2021

Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy się zaszczepili

Zwracamy się z apelem o przyznanie nam, przedsiębiorcom, możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych – napisali w liście do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele ABSL, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców RP, APPLiA Producenci AGD i Konfederacji Lewiatan.

Apel pracodawców do premiera Mateusza Morawieckiego znajdziesz tutaj>>>

Przedsiębiorcy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, muszą sprawnie zarządzać ryzykiem, w tym chronić zdrowie swoich pracowników, by prowadzić działalność biznesową.
Z niepokojem obserwujemy rozwój kolejnej fali zachorowań na COVID-19, mając w pamięci sytuację z ubiegłej jesieni, zimy oraz wiosny bieżącego roku. W związku z tym zwracamy się z apelem o przyznanie nam, przedsiębiorcom, możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych.

W naszej ocenie, aby uniknąć kolejnego – niezwykle kosztownego zamrażania całej gospodarki, niosącego za sobą liczne ekonomiczne i społeczne skutki – rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Pragniemy podkreślić, że prosimy jedynie o określoną w czasie kryzysu pandemicznego możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników.

Umożliwi nam to rozsądne długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień. W naszym polskim interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości. To samo dotyczy firm świadczących usługi oraz małych i mikroprzedsiębiorców. Ci ostatni są najbardziej narażeni na negatywne skutki wynikające z sytuacji epidemicznej, gdyż brak pracowników – wynikający z faktu zachorowania bądź kwarantanny – może doprowadzić nawet do całkowitej utraty możliwości prowadzenia działalności. Tymczasem sektor MŚP to kręgosłup polskiej gospodarki.

Apelując o przyznanie przedsiębiorcom dodatkowego uprawnienia, powołujemy się na doświadczenia innych krajów (np. Francja, Włochy, Izrael), których przywódcy wyrażają w ten sposób troskę o dobro społeczeństwa i utrzymanie poziomu rozwoju gospodarczego. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie można pozwolić sobie na kolejne lockdowny i zamrożenia całych sektorów działalności gospodarczej.

Pod niniejszym apelem podpisują się przedstawiciele szerokiego katalogu branż i sektorów, reprezentujących istotną część środowiska przedsiębiorców i pracodawców. Odbyliśmy szereg spotkań i konsultacji wśród przedstawicieli naszych firm członkowskich. Nasz apel popiera również wielu pracowników odpowiedzialnych za zdrowie swoje i swoich rodzin oraz zatroskanych
o stabilność zatrudnienia i przyszłość swoich pracodawców.

Szanowny Panie Premierze, prosimy o pilne rozpoczęcie działań dających nam prawne podstawy i kompetencje umożliwiające ochronę naszych pracowników i ich rodzin, ochronę naszych klientów i przedsiębiorstw.

Jesteśmy gotowi do rozmów i konsultacji.

Konfederacja Lewiatan

Inflacja zbliża się do 7 proc. RPP może znowu podwyższyć stopy
29 października 2021

Inflacja zbliża się do 7 proc. RPP może znowu podwyższyć stopy

Wzrost cen nie odpuszcza – piąty miesiąc z rzędu inflacja przebija kolejne maksima. GUS wstępnie szacuje, że ceny w październiku wzrosły o 6,8% w relacji do poprzedniego roku.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan
To więcej niż oczekiwania rynkowe i mniej niż nasze przewidywania (7%). Zmienność cen na globalnym rynku może jednak przynieść, jak w poprzednim miesiącu, rewizję danych i niewykluczone, że ostatecznie październik zakończymy właśnie na poziomie 7%.

Kolejne wzrosty inflacji są nadal podyktowane dynamiką zmian cen na rynkach światowych. Ceny ropy ustabilizowały się na swoich siedmioletnich maksimach, co mocno winduje ceny benzyny. Ceny gazu lekko spadły, choć nadal pozostają wysokie. Kurs węgla na giełdach po mocnych spekulacyjnych spadkach ponownie odbił. To wszystko rzutuje na ceny w Polsce, gdzie w ciągu roku wzrost cen paliw wyniósł wg GUS 33%, a w ciągu jednego miesiąca osiągamy zwyżki przekraczające 3%.

Część wzrostu cen jest niezależna od prowadzonej w kraju polityki pieniężnej, a dyskurs dotyczy tego, co dzieje się dziś i teraz i jakie działania może podjąć rząd i NBP. Zapominamy jednak o tym, że lada moment zostaną wprowadzone rozwiązania Polskiego Ładu, które krótkoterminowo zwiększą presję inflacyjną, poprzez zwiększoną konsumpcję obywateli, a jednocześnie przybliżają nas do spierali płacowo-cenowej. Możemy zatem oczekiwać, że średnio w przyszłym roku wzrost cen tak jak go widzi Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej na 2022 r,, na poziomie 2,8% stanie się wyłącznie pobożnym życzeniem.

Już teraz bardzo niepokojące sygnały docierają do nas o inflacji bazowej. NBP w połowie października podał, że wyniosła ona we wrześniu 4,2%. Dzisiejszy odczyt GUS sugeruje kolejne wzrosty do poziomu 4,5%.
Tempo wzrostu jakie obecnie odnotowujemy może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej podwyżki stóp procentowych już w środę. Choć nie ukrywamy, że prawdopodobnie nie jest to na rękę NBP, ani Ministerstwu Finansów.

Konfederacja Lewiatan

Program Prac Komisji Europejskiej na 2022 r.
29 października 2021

Program Prac Komisji Europejskiej na 2022 r.

Komisja Europejska przedstawiła właśnie swój program prac na 2022 r. Planowane są 32 nowe inicjatywy (w sumie 42 nowe wnioski) oraz dokonanie 26 przeglądów istniejącego prawodawstwa. Ponadto, 76 obecnie procedowanych wniosków określono jako priorytetowe (do szybkiego przyjęcia przez instytucje) oraz obiecano wycofanie 6 obowiązujących przepisów.

– Konfederacja Lewiatan będzie przyglądać się pracom Komisji w 2022 r. w tak kluczowych obszarach dla naszych firm jak zielona i cyfrowa transformacja, jednolity rynek oraz sprawy społeczne. W przyszłym roku upływa połowa kadencji przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, więc będzie można stawiać już pierwsze bardziej pogłębione oceny. Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa w UE można by jednak oczekiwać propozycji wycofania większej ilości przepisów. Na ten moment mamy propozycje 42 nowych wniosków i wycofania zaledwie 6. – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Z nowych wniosków Komisji zaplanowanych na 2022 r. na pewno wart uwagi będzie Instrument Nadzwyczajny Jednolitego Rynku, który ma być planem działania i propozycją zestawu środków uruchamianych przez UE na wypadek przyszłych kryzysów takich jak pandemie. Jednak biorąc pod uwagę to, że jednolity rynek jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej a w przyszłym roku będziemy obchodzić jego 30-lecie, to niestety brakuje nowych propozycji harmonizujących i pogłębiających jednolity rynek UE – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowe propozycje warte uwagi to m.in.:
• Przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności
• Inicjatywa dot. prawa do naprawy
• Europejski Akt dotyczący odporności cybernetycznej
• Europejski Akt o Chipach
• Instrument Nadzwyczajny Jednolitego Rynku
• Ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału
• Zalecenie w sprawie poprawy oferty umiejętności informatycznych w kształceniu i szkoleniu
• Multimodalne usługi w zakresie mobilności cyfrowej
• Rekomendacja dot. minimalnego wynagrodzenia
• Europejski Akt ws. Wolnych Mediów

Ponadto, 2022 r. będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Pełen program prac Komisji Europejskiej na 2022 r. znajduje się tutaj.

 

Konfederacja Lewiatan

Nowe władze Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
28 października 2021

Nowe władze Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Nową prezeską zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan została Jolanta Jaworska z IBM Polska Sp. z o.o, natomiast nowym przewodniczącym rady nadzorczej Artur Wiza z Asseco Poland S.A.

 

Jolanta Jaworska, nowa prezeska Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Skład zarządu:
Jolanta Jaworska (IBM Polska Sp. z o.o) – nowa Prezeska Zarządu Związku
Michał Jaworski (Microsoft Polska Sp. z.o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
Tomasz Kowalski (Allegro Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
Marcin Olender (Google Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
Małgorzata Wiśniewska (Avenga IT Professionals Sp. z o.o.) – Wiceprezeska Zarządu Związku
Jakub Turowski (Facebook Polska) – Wiceprezes Zarządu Związku

Skład rady nadzorczej:
Artur Wiza (Asseco Poland S.A.) – nowy przewodniczący Rady Nadzorczej
Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Mielczarek (Amazon Polska) – członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej

Konfederacja Lewiatan

Rada Przedsiębiorczości wzywa do ułatwienia cudzoziemcom dostępu do rynku pracy
28 października 2021

Rada Przedsiębiorczości wzywa do ułatwienia cudzoziemcom dostępu do rynku pracy

Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz wprowadzenia ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy. W naszej ocenie obecna sytuacja, w której brakuje pracowników zarówno do prac specjalistycznych, jak i prac prostych, stanowi zagrożenie dla dalszego rozwoju firm działających w Polsce – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj>>>

Oczekujemy otwartej i merytorycznej dyskusji w sprawie polityki migracyjnej, w szczególności w odniesieniu do migracji zarobkowej oraz zapowiadanych przez Rząd RP zmian w zakresie uproszenia i skrócenia procedur.

Dostępność pracowników ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia i rozwoju gospodarczego. Z uwagi na trendy demograficzne każdego roku ubywa osób w wieku produkcyjnym, co w istotny sposób przekłada się na możliwości pozyskania pracowników. W wyniku procesów demograficznych (naturalnych
i migracji) kurczą się polskie zasoby pracy. W roku 2000 liczba osób w wieku produkcyjnym wnosiła 25,3 mln, podczas gdy 20 lat później było to 23,8 mln osób, czyli o blisko 1,5 mln mniej. Firmy działające na polskim rynku pracy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prac prostych. Niedobory rąk do pracy odczuwalne są szczególnie w branży ICT, handlu, produkcji czy budownictwie. Bez uzupełnienia tej luki przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów.

Zwracamy uwagę, że zwiększająca się obecność pracowników z państw trzecich na polskim rynku pracy nie powoduje – wbrew wcześniejszym obawom – negatywnych zjawisk. Polska obecnie ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia mierzonego w BAEL. Jednocześnie mamy do czynienia z powrotem do dynamiki wzrostu wynagrodzeń na poziomie zbliżonym do czasu sprzed pandemii. Przeciętne wynagrodzenie wypłacone we wrześniu br. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5841,16 zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 8,7%. Powyższe dane wskazują na przewagę popytu na prace nad jej podażą.

Zwiększenie liczby osób pracujących poprzez zatrudnianie cudzoziemców jest dla wielu pracodawców koniecznością, ale też szansą na pozyskanie talentów z innych rynków pracy. Nie możemy zapominać, że o ten kapitał konkurują z Polską inne kraje UE. Dlatego też oczekujemy od administracji publicznej wsparcia tego procesu, również poprzez tworzenie w kraju warunków integracji społecznej dla pracowników cudzoziemskich i ich rodzin.

Największym problemem w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy jest przewlekłość procedur administracyjnych i niepewność co do ich efektu. Aby obecny stan uległ zmianie konieczna jest ścisła współpraca międzyresortowa. Potrzebne są nowe rozwiązania, które uproszczą i przyśpieszą procedury administracyjne:

1. System przyznawania prawa do pracy na polskim rynku pracy powinien być zinformatyzowany, a bazy zawierające informacje potrzebne do podjęcia decyzji przez polskie organy zintegrowane, tak aby ograniczyć liczbę dokumentów wymaganych od pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca.

2. Wydłużenie okresu, w którym pracownicy z krajów trzecich mogą podejmować pracę na podstawie oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z tego rozwiązania.

3. Skrócenie procesu wydawania zezwoleń na pracę poprzez zmianę kompetencji organów i przeniesienie tego procesu do powiatowych urzędów pracy, konieczne jest również określenie jednolitej listy dokumentów przedkładanych przez cudzoziemca i pracodawcę wystarczających do wydania zezwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, które nie dotykają wszystkich istniejących problemów w omawianym zakresie, Rada Przedsiębiorczości apeluje o przeprowadzanie szerokiej dyskusji na temat kierunków koniecznych zmian
z szerokim gronem interesariuszy, uwzględniającym przedsiębiorców i ekspertów.
W naszej ocenie kluczowym jest również określanie celów długoterminowych prowadzonych działań.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

Apel o wsparcie przemysłu motoryzacyjnego
27 października 2021

Apel o wsparcie przemysłu motoryzacyjnego

• Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego zaapelowali do rządu o pomoc dla branży motoryzacyjnej.
• Przemysł motoryzacyjny znalazł się w trudnej sytuacji z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, co powoduje przestoje i brak perspektyw na wznowienie produkcji.

– Trudna sytuacja przemysłu spowodowana pandemią w 2020 roku, uległa w tym roku dalszemu pogorszeniu, przede wszystkim z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które w ostatnich miesiącach oznaczały przestoje, a w perspektywie kolejnych miesięcy kłopoty ze wznowieniem produkcji. Brak wsparcia dla branży może oznaczać zwolnienia pracowników – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem prof. Jacka Męciny przestoje w przemyśle motoryzacyjnym dotyczą nie tylko Polski, ale całego świata. Jednak w wielu krajach regionu, gdzie w zakładach pracy wprowadzono przerwy lub ograniczenie produkcji, ponownie uruchomiono Programy pomocowe ze środków publicznych. Zapewniają one dopłaty do wynagrodzeń, co pozwala na ochronę potencjału przemysłu motoryzacyjnego i dochodów pracowników. Takie rozwiązania wprowadzane są w Niemczech, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji.

Dlatego partnerzy społeczni na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego przyjęli uchwałę, w której apelują do rządu o pilne wypracowanie i uruchomienie Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

– Przemysł motoryzacyjny to koło zamachowe polskiej gospodarki. W 2018 roku wartość produkcji wyniosła 145 mld zł. Branża zatrudnia ok. 225 tys. pracowników z przeciętną pensją 5,6 tys. zł (8% więcej niż średnio w gospodarce). Wartość eksportu w 2018 roku osiągnęła 32,3 mld EUR, co stawia Polskę na czwartym miejscu w Unii Europejskiej i dziewiątym na świecie. Przemysł motoryzacyjny charakteryzuje silna proeksportowość, nawet do 85% produkcji w Polsce trafia na rynki zagraniczne. W segmencie producentów pojazdów, ten udział wynosi ponad 90%. W latach 2005-2018 branża rosła w tempie 6,5%, a w przypadku części 9,4%. Jesteśmy zagłębiem producentów części z 59% udziałem w przemyśle motoryzacyjnym. Kłopoty tej branży i zatrudnionych w niej pracowników wpłyną bardzo niekorzystanie na stan całej gospodarki. Dlatego tak ważne jest natychmiastowe podjęcie działań, które ochronią branżę – mówi prof. Jacek Męcina.

Wybuch pandemii koronawirusa, a obecnie problemy w łańcuchach dostaw dotykają całej motoryzacji. Większość producentów pojazdów i części motoryzacyjnych musiała na kilka tygodni lub nawet miesięcy całkowicie zamknąć fabryki, a teraz wprowadzić przestoje lub ograniczenia produkcji. Spadki zanotował też sektor handlu i usług motoryzacyjnych. Straty w łańcuchu wartości przemysłu motoryzacyjnego są nie do odrobienia w roku 2021.

– Według ocen ekspertów branżowych straty w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 wyniosły około 30%, a perspektywy bieżącego roku na skutek problemów z łańcuchem dostaw, są jeszcze poważniejsze. Część ekspertów oczekuje powrotu do stanu z roku 2019 dopiero w przyszłym roku. Dlatego pomoc dla branży powinna zostać uruchomiona jeszcze w czwartym kwartale br. – podsumowuje prof. J. Męcina

Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej
27 października 2021

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD258.

Konfederacja Lewiatan, KL/397/279/DZS/2021

Pobierz stanowisko
Pakiet „Fit for 55” szansą i wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw
26 października 2021

Pakiet „Fit for 55” szansą i wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw

• Pakiet „Fit for 55″, który ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990, powinien zapewnić konkurencyjność polskiego i unijnego przemysłu – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Aby transformacja klimatyczna zakończyła się sukcesem potrzebny jest długoterminowy program reform oraz pieniądze na jego realizację.
• Polskie firmy są gotowe do uwzględnienia neutralności klimatycznej w swojej działalności.

 Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie „Fit for 55” znajdziesz tutaj

– Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej powinna zapewnić sprawiedliwą, ekologiczną i dostatnią przyszłość. Ważne, aby transformacja klimatyczna sprzyjała konkurencyjności polskiego i unijnego przemysłu. Pakiet „Fit for 55″ to wielka reforma, która wpłynie na przedsiębiorców, w tym dostawców energii, przemysł ciężki, twórców technologii i produktów, producentów dóbr konsumpcyjnych i usług – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Pakiet „Fit for 55″ znacząco przyspieszy proces dekarbonizacji i transformacji energetycznej. Dlatego kluczowe są decyzje strategiczne w Polsce dotyczące kierunku i harmonogramu transformacji. Aby stała się ona faktem, ważne jest zapewnienie stabilnej i długoterminowej ścieżki zmian oraz środków finansowych do jej przeprowadzenia. Istotne w tym zakresie wydają się pieniądze z Polityki Spójności 2021-2027, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, nowego Społecznego Funduszu Klimatycznego i innych.

Dla wielu branż pakiet stworzy szanse na rozwój innowacyjnych technologii i ekologicznych produktów, uruchomienie nowych miejsc pracy oraz zdolność do konkurencji na rynkach globalnych. Szansą jest m. in. propozycja ochrony europejskiego przemysłu poprzez wprowadzenie mechanizmu wyrównania cen z uwagi na ślad węglowy, tzw. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

– Dla części sektorów nowe regulacje stanowić będą jednak wyzwania, związane chociażby z obciążeniami dla branż energochłonnych, gwałtownym wzrostem popytu na dostawy i usługi, jaki wymusi skala niezbędnych inwestycji, rosnącymi, nawet, jeśli przejściowo, cenami energii na skutek elektryfikacji gospodarki – dodaje Dorota Zawadzka Stępniak.

Konfederacja Lewiatan apeluje o debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu „Fit for 55″ z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa. Ważną rolę w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców.

Propozycje Konfederacji Lewiatan dotyczące pakietu „Fit for 55″
1. Przygotowanie pakietu rozwiązań legislacyjnych dla sektorów gospodarki, dających czytelną, długoterminową perspektywę otoczenia regulacyjnego.

2. Stworzenie przez rząd kompleksowej strategii transformacji przemysłu zgodnie z wymaganiami pakietu „Fit for 55″.

3. Maksymalne uproszczenie przepływu środków unijnych, zwłaszcza dedykowanych inwestycjom w ochronę klimatu, przy jednoczesnej koncentracji środków w miejscach, w których efektywność kosztowa osiąganych redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie największa.

4. Wprowadzenie jednolitego standardu określania i raportowania kryteriów ESG , w tym prymatu efektywności energetycznej (tzw. energy efficiency first principle), zwiększającego transparentność i szybkość procesów decyzyjnych.

5. Wspieranie rozwoju innowacyjnych segmentów gospodarki, w tym także rozpoznanie korzyści ze wsparcia gałęzi przemysłu energochłonnego, które dostarczają komponenty na potrzeby nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii.

6. Dostosowanie narzędzi regulacyjnych objętych pakietem FIT for 55, służących osiągnięciu oszczędności energii, zwiększeniu udziału energii z OZE w zużyciu energii ogółem oraz promowaniu wykorzystania paliw alternatywnych do zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich i sektorach.

7. Zwiększenie udziału zielonej energii, jako paliwa stosowanego przez przemysł i transport, co będzie kluczem do jego dekarbonizacji.

8. Wspieranie rozwoju paliw alternatywnych, w tym zielonego wodoru, stosowanych w różnych sektorach gospodarczych.

9. Zwiększenie zaangażowania funduszy unijnych w działania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej.

10. Przejrzyste określenie metod mierzenia efektów inicjatyw dekarbonizacyjnych.

11. Stworzenie dedykowanych form finansowania/współfinansowania inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej.

12. Uwzględnienie modernizacji systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w regulacji instrumentów stymulujących transformację klimatyczną.

13. Zrównoważone kierowanie instrumentów wsparcia do poszczególnych sektorów w celu uzyskania optymalnego rozkładu korzyści, przy zachowaniu stabilnej perspektywy rozwoju poszczególnych branż.

 

Konfederacja Lewiatan

 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych
26 października 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (UD 293).

Konfederacja Lewiatan /392/276/AM/2021

Pobierz stanowisko