Gospodarka hamuje. Pozytywnie zaskakują inwestycje [+MP3]
28 lutego 2023

Gospodarka hamuje. Pozytywnie zaskakują inwestycje [+MP3]

W czwartym kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych) zmniejszył się realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta: 

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bez większych zmian i zaskoczeń. GUS potwierdził szybki szacunek PKB. W IV kw. rozwijaliśmy się w tempie 2% (PKB niewyrównany sezonowo). W relacji kwartał do kwartału nadal mówimy o technicznej recesji, tj. spadku PKB o 2,4%.
Wstępne dane ujawniają jednak więcej informacji o stanie naszej gospodarki z końcówki ubiegłego roku.  Tak jak przewidywaliśmy to znacznie wolniejsze „schodzenie” z zapasów uratowało nasz PKB. Realnie zapasy wzrastają nadal w ciągu roku. Cały czas mają również duże znaczenie w kreacji PKB. Wydaje się, że cały rok stał pod znakiem pragmatyzmu firm i obaw o wyższe ceny i przyszłość.

To co było wiadomo, że będzie zawodzić – to spożycie, zarówno to indywidualne, jak i publiczne. Inflacja zrobiła swoje, zrobiło też swoje ubożenie społeczeństwa. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym.  W stosunku do poprzedniego roku mamy blisko milion uchodźców, których wkład w wartość dodaną w spożyciu powinien być zauważalny. Pozostaje otwarte pytanie na jakim poziomie byłby nasz wzrost gospodarczy gdyby nie konsumenci z Ukrainy.
Pewną niespodziankę sprawiły inwestycje. Nadal wzrastają i to w rocznym tempie zbliżonym do 5%. Biorąc pod uwagę wszystkie nieszczęścia minionego roku  – wysoką inflację, niepewność na rynku, stopy procentowe, to wzrost PKB na poziomie 4,9% należy uznać za zaskakująco dobry.

Korekta na zapasach musi w końcu nadejść. Pogłębi się zapewne spowolnienie w konsumpcji, co za tym idzie prognozujemy, że w pierwszym kwartale 2023 r. będziemy obserwowali recesję, ale już nie tylko w wymiarze technicznym.

Konfederacja Lewiatan

 

Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)
28 lutego 2023

Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)

fot. siedziba OECD w Paryżu (fot. Herve Cortinat / OECD)

Konfederacja Lewiatan zostanie członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD, która skupia pracodawców z ponad 50 krajów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy biznesem a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), z siedzibą w Paryżu.

 – Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w wielu ważnych dla naszych firm obszarach. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt. Uzyskamy dostęp do danych ekonomicznych i analiz przygotowywanych przez OECD – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Będziemy mogli trzymać rękę na pulsie w sprawach kluczowych dla biznesu, jak podatki, zielona i cyfrowa transformacja, zatrudnienie, przyszłość systemów opieki zdrowotnej.  Nasi partnerzy w BusinessEurope są także członkami BIAC – dodaje Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

W pracach BIAC uczestniczą również partnerzy z państw takich, jak Stany Zjednoczone, czy Japonia, co umożliwi Lewiatanowi  poznanie perspektywy globalnej na dany temat i wpłynie na jakość stanowisk, przyjmowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

BIAC działa globalnie, reprezentuje ponad 7 milionów firm różnej wielkości, w tym MŚP i ponad 2800 przedstawicieli biznesowych ze wszystkich branż gospodarki. Jej głównym zadaniem jest promocja tematów i rozwiązań korzystnych dla biznesu na forum OECD, aby wspierać rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, innowacje i bardziej zrównoważoną przyszłość.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i BIAC

Stanowiska BIAC tworzone są w grupach roboczych i przekazywane OECD w ramach spotkań ministrów oraz ekspertów, jak również konferencji tematycznych. Dzięki temu, organizacja  ma wpływ na zasady i normy działania, przyjmowane przez OECD w czasie całego procesu, od wczesnego etapu ich formułowania.

BIAC oprócz wpływu na prace OECD umożliwia budowanie relacji z wpływowymi interesariuszami, poprzez  kontakty z decydentami krajowymi oraz ekspertami OECD. Ponadto, członkowie BIAC mają dostęp do najnowszych danych i analiz przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które wyznaczają kierunki rozwoju gospodarczego w UE oraz globalnie.

OECD rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. Obecnie zrzesza 36 państw. Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 r.

Więcej na temat Business at OECD

 Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP
27 lutego 2023

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP

fot. Shutterstock

Konfederacja Lewiatan zachęca polskie przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą. Prezentujemy dokument opisujący inicjatywy i porozumienia, które umożliwiają współdziałanie.

13 lutego DG GROW Komisji Europejskiej opublikował materiał na temat polityki i programów europejskich zachęcających przedsiębiorców europejskich do rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami z Ukrainy, w szczególności małymi i średnimi.

Inicjatywy prawne i porozumienia UE z Ukrainą

Podejmowane działania realizowane są w ramach przyjętych już inicjatyw legislacyjnych i porozumień UE z Ukrainą, takich jak: Umowa o stowarzyszeniu (Association Agreement), Umowa o strefie wolnego handlu (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Areas), Porozumienie o wzajemnym uznawaniu produktów (ACAA – Agreement on Conformity Assessment and Acceptance) oraz Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (23/6/2022).

Dokument ten prezentuje główne programy i na ogół podaje linki do ich stron internetowych, w tym m. in. w ramach:

– nowej inicjatywy SMEPIS (SME Policies and Institutional Support)

– Horizon Europe WP 2023-2024: Widera – Hop On Facility

– Enterprise Europe Network – EEN Ukraine

– Ukrainian Cluster Alliance – m.in. konferencja planowana na 29-30 marca 2023 w Koszycach, Słowakia

– Matchmaking platforms

– The Supply Chain Resilience platform

– EU-Ukraine Solidarity Lanes.

Udostępniając ten materiał, zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą!

Pobierz dokument nt. polityk i programów UE zachęcających do współpracy biznesowej między UE a ukraińskimi MŚP
Lewiatan apeluje o przyjęcie ustawy wiatrakowej z poprawkami Senatu
27 lutego 2023

Lewiatan apeluje o przyjęcie ustawy wiatrakowej z poprawkami Senatu

O przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wraz poprawkami zgłoszonymi przez Senat, szczególnie przywrócenia minimalnej dopuszczalnej odległości nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych (500m) – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Poprawki przywracają sprzyjające warunki rozwoju elektrowni wiatrowych – nie tylko znacząco zwiększają możliwy do odblokowania łączny potencjał mocy nowych siłowni wiatrowych, ale umożliwią też szybszą realizację pierwszych projektów inwestycyjnych. Przywracają też ustalenia dokonane ze stroną społeczną, samorządową i sektorem prywatnym, poparte Oceną Skutków Regulacji. Powrót do tych uzgodnień będzie miarą poszanowania demokratycznego procesu stanowienia prawa i stabilności regulacyjnej w Polsce. Będzie także głosowaniem za polską racją stanu, jaką jest wzmacnianie polskich przedsiębiorców w dobie kryzysu energetycznego.

Za pilnym zniesieniem nieuzasadnionych barier rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, przy pełnym poszanowaniu kluczowej roli decyzyjnej samorządów lokalnych, konsultacji społecznych i ocen środowiskowych, wspólnym głosem opowiadają się organizacje zrzeszające małych, średnich i dużych przedsiębiorców, samorządy oraz ogromna większość społeczeństwa. Przemawiają też za tym wszystkie racjonalne argumenty – czytamy w apelu.

Rozwój nowoczesnej, lądowej energetyki wiatrowej, zaproponowany w uzgodnionym społecznie pierwotnym projekcie nowelizacji, przekazuje społecznościom lokalnym decyzyjność oraz przynosi wpływy podatkowe, obniża rzeczywiste koszty energii dla wszystkich odbiorców – samorządów, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych. Jest też niezbędnym elementem transformacji i bezpieczeństwa sektora energetycznego (dekarbonizacji, decentralizacji, integracji sektorów) oraz wypełnieniem zobowiązań międzynarodowych.

Przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory gospodarki podkreślają, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym jest niezbędne do utrzymania ich konkurencyjności, na którą decydujący wpływ mają nie tylko stabilność i wysokość cen energii, ale też ślad węglowy prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Parametry te mają decydujący wpływ na warunki inwestycyjne w naszym kraju, co nabiera krytycznego znaczenia wobec postępującego ogólnoeuropejskiego procesu re-industrializacji, konkurencji o nowe inwestycje i miejsca pracy oraz ochronę już dokonanych inwestycji przed relokacją.

Poprawki wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy na etapie prac sejmowych, niepoparte oceną skutków, radykalnie odbiegające od społecznych uzgodnień (m.in. minimalna odległość 500m od budynków mieszkalnych), w ocenie dostępnych analiz radykalnie zmniejszyłyby zarówno wolumen nowych mocy wiatrowych jak i szanse na szybkie odblokowanie tego potencjału.

Poprawki zgłoszone przez Senat RP przywracają – po 7 latach przerwy – realną możliwość rozwoju nowych projektów lądowej energetyki wiatrowej – kluczowego, efektywnego sektora OZE, o znaczącym, niewykorzystanym potencjale, cieszącym się ogromnym poparciem społecznym – napisali pracodawcy w apelu.

Biznes potrzebuje zielonej energii – odblokujmy energetykę wiatrową [Lewiatan]

 Konfederacja Lewiatan

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – stanowisko Lewiatana
27 lutego 2023

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji (EU) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

KL/88/36/PG/2023

Pobierz pismo
Sztuczna inteligencja zmienia edukację [+MP3]
27 lutego 2023

Sztuczna inteligencja zmienia edukację [+MP3]

Sztuczna inteligencja może przyczynić się do usprawnienia procesów edukacyjnych oraz rozwoju kompetencji uczniów i osób dorosłych.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Jej wykorzystywanie w edukacji będzie wiodącym trendem w najbliższych latach – wynika z raportu „EdTech w Polsce Trendbook 2023”, przygotowanego przez ekspertów Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

– Największy potencjał sztucznej inteligencji (AI) w obszarze edukacji tkwi w personalizacji szkoleń czy zajęć. Opierając się na profilach behawioralnych pracowników, nauczycieli i charakterystyce treści edukacyjnych, AI pomaga wybrać szkolenie, które najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom uczących się. Bierze pod uwagę nie tylko treść, ale także kanał i formę przekazu, miejsce, czas, cele szkoleniowe i rozwojowe, a nawet profil psychologiczny danej osoby. Wprowadzanie AI do szkół nabiera rozpędu, o czym świadczą liczne inicjatywy oraz projekty naukowe realizowane m.in. przez podmioty komercyjne na rzecz szkół – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. EdTech.

– Jeżeli stworzymy warunki do zaistnienia sztucznej inteligencji na poziomie szkoły i nauczania, wtedy powinna nas czekać stopniowa indywidualizacja edukacji przy zachowaniu interakcji uczeń–nauczyciel – dodaje Marcin Joka, prezes zarządu Photon Education.

Według ustaleń Educator Confidence Report na 2022 rok aż 68% biorących udział w badaniu nauczycieli uznało technologie edukacyjne za kluczowe w prowadzeniu zajęć w klasie, a 65% przewiduje, że wprowadzenie zintegrowanych platform edukacyjnych jest nieuniknione.

Systemy sztucznej inteligencji mają wiele możliwości. Na przykład, te dotyczące przetwarzania języka naturalnego (NLP) i rozumienia tekstu (NLU) pomagają w ekstrakcji wiedzy i generowaniu treści, a systemy analityki uczenia się umożliwiają precyzyjne profilowanie zachowań użytkowników. Z kolei systemy rekomendacji pozwalają na zaawansowaną personalizację nie tylko samych treści edukacyjnych, lecz także celów nauczania lub wspierania nauczycieli i trenerów. Sztuczna inteligencja może np. pomagać w procesie oceny postępów uczniów czy studentów.

Polska podstawa programowa wspomina o sztucznej inteligencji w przypadku tylko jednego przedmiotu – etyki dla szkół ponadpodstawowych. To zdecydowanie za mało, by wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji właściwie uwydatnić w procesie edukacji, ale także by uczniowie umieli z AI skutecznie korzystać także poza szkołą. Marginalizowanie kwestii sztucznej inteligencji w szkołach dotyczy nie tylko Polski, ale również takich technologicznych liderów, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Chiny za to nauczają o AI już od 2018 roku. Znacznie lepiej potencjał związany z AI rozumieją polskie uczelnie, które już teraz oferują wiele kierunków studiów związanych ze sztuczną inteligencją dostrzegając ogromne potrzeby absolwentów w tym zakresie związane z wymogami rynku pracy.

– Na szczęście istnieją już na naszym rynku gotowe, sprawdzone i nagradzane rozwiązania edukacyjne bazujące na AI i metodach pracy projektowej, łatwe do wprowadzenia w każdej klasie ze względu na atrakcyjną formę: np. w postaci robotów edukacyjnych. Daje to nadzieję na dalszy rozwój branży edtech w Polsce z wykorzystaniem AI – podkreśla Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – uwagi Lewiatana
24 lutego 2023

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – uwagi Lewiatana

W imieniu firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania oznaczonego w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia sygnaturą MZ 1421 (Dalej: „Rozporządzenie”).

KL/86/34/KO/2023

Pobierz
Apel o kontynuację prac nad prawem własności przemysłowej
24 lutego 2023

Apel o kontynuację prac nad prawem własności przemysłowej

Apelujemy o wznowienie prac nad projektem nowej ustawy Prawo własności przemysłowej w najbliższym możliwym terminie, aby umożliwić jego uchwalenie przez Sejm jeszcze w tej kadencji. Ma on kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców z wielu sektorów, w tym dla branży farmaceutycznej, jak również dla innowacyjności gospodarki – napisała Konfederacja Lewiatan, w liście do premiera i ministrów.

Projekt ustawy, zgodnie z opublikowanymi przez KPRM założeniami, miał być jednym z najistotniejszych narzędzi wspierających działalność innowacyjną. Jest to szczególnie istotne ze względu na absorpcję i efektywne wykorzystanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Jednym z głównych wyzwań KPO jest zwiększenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Polska została określona w Europejskim Rankingu Innowacyjności jako kraj z kategorii „moderate innowator”, ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym 64,1% średniej UE. Zgodnie z danymi GUS w latach 2017-2019 tylko 21,7% firm przemysłowych i 13,7% firm usługowych w Polsce było aktywnych innowacyjnie, zaś wskaźniki dotyczące własności intelektualnej (zgłoszenia wynalazków, znaków towarowych, czy wzorów użytkowych) pozostawały na relatywnie niskim poziomie (65,8% średniej UE) – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Wśród trzech celów szczegółowych KPO wskazano „jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększenia jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa”.

Realizacji tych celów miała sprzyjać nowa ustawa – Prawo własności przemysłowej. Wśród jej założeń wskazano m.in. prowadzenie szybkiej, odformalizowanej i przyjaznej dla przedsiębiorców procedury udzielania i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej oraz wprowadzanie rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do zapewnienia kompleksowej ochrony wielu przedmiotów własności przemysłowej, aby osiągać efekt synergii praw własności przemysłowej.

– Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem środowisk biznesowych, zaś zgłoszone do niego uwagi miały charakter merytoryczny. Aktywność organizacji przedsiębiorców w konsultacjach publicznych potwierdza, z jak ważną dla firm materią mamy do czynienia. Byłoby szkoda, gdyby wysiłek włożony w prace nad tak potrzebnym projektem, zarówno przez autorów, jak i przedstawicieli strony społecznej, miał pójść na marne – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”
24 lutego 2023

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”

W Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych „Dekalogu Lewiatana”. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan na temat problemów przedsiębiorców.

O nastrojach wśród małego i średniego biznesu, wyzwaniach na najbliższe miesiące, otoczeniu gospodarczym z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan rozmawiał Jarosław Nieradka, wiceprzewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy tutaj

W Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych „Dekalogu Lewiatana”

Szef Lewiatana był także gościem konferencji adresowanej do sektora MSP. Tym samym właśnie w Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych nt. „Dekalogu Lewiatana” – listy najważniejszych postulatów biznesu i propozycji zmian regulacyjnych.

Na spotkaniu dyskutowano także o wyzwaniach gospodarczych stojących przed przedsiębiorcami i aktualnej agendzie Konfederacji w kontekście poprawy warunków prowadzenia firm.

Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – uwagi Lewiatana
23 lutego 2023

Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2023 r., znak sprawy DD6.8200.2.2023 kierującego do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/84/33/ASW/2023

Pobierz