Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm
30 marca 2023

Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 25 miejscu w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. Z najnowszych badań wynika, że tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – podkreślali uczestnicy konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Podrabianie i piractwo własności intelektualnej jest poważnym wyzwaniem w wielu branżach i może znacznie zmniejszyć zyski firm. Bez możliwości ochrony swoich innowacji za pomocą patentów, znaków towarowych (wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.) wynalazcy i twórcy mają mniejszą motywację do inwestowania czasu, pieniędzy i wysiłku w opracowywanie nowych pomysłów.

Biorąca udział w konferencji Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o najważniejszych wyzwaniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Wśród nich wymieniła m.in. uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wytypowanie filarów innowacyjnej gospodarki, które przynoszą korzyści.

– W naszym kraju 42 proc. PKB tworzą branże innowacyjne. Firmy, które mają prawa do swoich patentów osiągają o 55 proc. wyższe przychody na pracownika w porównaniu z przedsiębiorstwami, które takich praw nie mają – powiedziała.

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP zwróciła uwagę, że w 2022 roku liczba wniosków patentowych wzrosła w naszym kraju o ponad 17 proc., co dało nam 25 miejsce w Europie. Zajęliśmy pozycję w połowie stawki.

– Odczuwamy niedosyt. Dlatego staramy się edukować licealistów, studentów, przedsiębiorców. Chcemy, aby już uczniowie wiedzieli co to jest patent. Na uczelniach mamy obowiązkowy przedmiot „ochrona własności intelektualnej”. Docieramy też do przedsiębiorców ponieważ tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – dodała Edyta Demby-Siwek.

O znaczeniu edukacji, szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych, które zmienią naszą świadomości w postrzeganiu własności intelektualnej  mówił też, otwierając konferencję, Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.

Wydarzenie oraz warsztaty przyciągnęło kilkuset uczestników

– W dobie globalizacji, przy nieograniczonych możliwościach produkcyjnych i sprzedażowych, nieunikniona stała się debata dotycząca zasad uczciwej konkurencji. Globalna ochrona praw własności intelektualnej, a co za tym idzie – realne możliwości przedsiębiorców do zabezpieczenia swoich praw – muszą wybrzmiewać głośno, by idea stawała się praktyką – stwierdził dyrektor Mielczarek.

Bartosz Krakowiak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska przekonywał, że dominuje techniczne postrzeganie własności intelektualnej, pomija się natomiast aspekt strategiczny.  Tymczasem dobrze chroniona własność intelektualna jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście ogromne znaczenie odgrywa mądra edukacja – powiedział.

Z kolei Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii mówił o trudnej współpracy nauki i biznesu w ochronie własności intelektualnej.

– Dla biznesu najważniejszy jest czas i efektywność, dla naukowców zaś liczba publikacji naukowych, a nie zgłoszenia patentowe czy współpraca z przedsiębiorcami – dodał.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że własność intelektualna ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Szczelna jej ochrona zachęca firmy do  tworzenia, rozwijania nowych technologii i rozwiązań w wielu dziedzinach. Branże intensywnie korzystające z własności intelektualnej, takie jak przemysł farmaceutyczny często tworzą dobrze płatne miejsca pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Silna ochrona własności intelektualnej może pomóc w rozwoju branż, prowadząc do większej liczby miejsc pracy i wyższych płac.

Rzetelne przepisy odnoszące się do własności intelektualnej mogą pomóc w stworzeniu równych szans dla firm w różnych krajach. Chroniąc prawa wynalazców i twórców, prawa własności intelektualnej mogą pomóc w promowaniu uczciwego handlu i zapobieganiu nieautoryzowanemu wykorzystaniu cennej własności intelektualnej.

Partnerem strategicznym konferencji był Amazon.

Konfederacja Lewiatan

Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego
29 marca 2023

Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego

Sejmowa Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii odrzuciła dzisiaj, na wniosek opozycji, kontrowersyjny, rządowy projekt "lex pilot".

Posłowie odrzucili rządowy projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie także propozycję nowelizacji kluczowej dla polskiego rynku mediów ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex pilot).

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciel rządu zapowiedział zgłoszenie, za pośrednictwem posłów PiS, kilkudziesięciu kluczowych poprawek do procedowanych projektów. Uczestniczący w posiedzeniu posłowie oraz m.in. przedstawiciele środowiska przedsiębiorców nie mieli możliwości zapoznania się z ich treścią i nie byli w stanie ocenić kierunku w jakim miały nastąpić zmiany.

– W tej sytuacji decyzja komisji wydaje się być racjonalna. Od początku apelowaliśmy do rządu, a potem do Sejmu, o wyłączenie z prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które znalazły się w projekcie bez uprzednich zapowiedzi, konsultacji z rynkiem czy oceny skutków ich wdrożenia – mówi Krzysztof Kajda, r.p. Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsza zmiana zaprojektowana przez rząd dotyczy zasady must carry/must offer, która zobowiązuje operatorów telewizji kablowych, satelitarnych oraz IPTV do posiadania w swojej ofercie określonych kanałów. Dotychczas były to kanały zarówno nadawców publicznych jak i komercyjnych. Rząd postanowił, że ta pula zostanie zastąpiona wprost w ustawie o radiofonii i telewizji 5 kanałami nadawcy publicznego (TVP), a resztę kompetencji przekazał polskiemu regulatorowi rynku mediów – Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT), która wybierze do 30 kanałów objętych zasadą must carry/ must offer.

Daje to KRRiT niespotkane uprawnienia i tworzy sytuację rażącej dysproporcji. Zgodnie z projektem KRRiT będzie decydować o tym, czy kanały nadawców komercyjnych znajdą się, lub będą usunięte, z puli kanałów objętej zasadą must carry/ must offer. Rodzi to dla nich dodatkowe zagrożenie, ponieważ będą musieli mierzyć się z ogromną niepewnością – stabilność ich biznesu będzie uzależniona od arbitralnej decyzji KRRiT.

Decyzja Komisji oznacza, że podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu planarnym Sejmu odbędzie się jedynie dyskusja (bez prawa zgłaszania poprawek) i Sejm albo potwierdzi dzisiejszą decyzję Komisji i ostatecznie odrzuci projekt, albo skieruje projekt ponownie do prac w Komisji.

 Konfederacja Lewiatan

Co doprecyzować w KSeF – spotkanie z przedstawicielami resortu finansów
28 marca 2023

Co doprecyzować w KSeF – spotkanie z przedstawicielami resortu finansów

fot. shutterstock

Zagadnienia wymagające objaśnień oraz kwestie techniczne związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur były przedmiotem spotkania członków Rady Podatkowej Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu wziął udział dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Było to już szóste spotkanie przedstawicieli Lewiatana z resortem finansów dotyczące projektu ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur.

Przedmiotem rozmów były zagadnienia, które wymagają jeszcze doprecyzowania bądź wyjaśnienia przez resort w formie objaśnień oraz o kwestiach technicznych związanych z wdrożeniem systemu.

Projekt ustawy wdrażającej KSeF wkrótce rozpatrzy rząd

Projekt ustawy wdrażającej KSeF w wersji po konsultacjach społecznych został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez rząd. W Sejmie prawdopodobnie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 24-25 maja.

Zmiany wprowadzone w projekcie w stosunku do pierwszej wersji to m.in.:

 • przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jako faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF
 • wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline
 • doprecyzowano datę wystawienia oraz inne kwestie ważne dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline
 • w okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Spotkanie odbyło się 27 marca. Dziękujemy za otwartość i dialog z biznesem!

Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych
28 marca 2023

Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych

Dalej idące rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie oraz zlecania badań diagnostycznych – postulują Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy dla Zdrowia.

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające.

– Chcielibyśmy, aby pielęgniarki i położne, które mają odpowiednie uprawnienia, miały możliwość samodzielnego wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko – strzykawce czy aerozolu do nosa – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują, aby pielęgniarki mogły też wystawiać recepty na szczepionki przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego w postaci zawiesiny do wstrzykiwań oraz samodzielnie kierować na badania. Chodzi w tym przypadku o wszystkie testy antygenowe, badania obrazowe: USG piersi, USG jamy brzusznej, mammografie oraz e-skierowanie RTG klatki piersiowej.

– Wprowadzenie tych badań wpłynie znacząco na dostępność do profilaktyki chorób onkologicznych oraz na przyspieszenie ewentualnych procesów diagnostyczno – terapeutycznych. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej powinna być znacznie szersza i zamykać, o ile to możliwe konsultację na tym etapie – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Rada Przedsiębiorczości o zmianach w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
28 marca 2023

Rada Przedsiębiorczości o zmianach w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Rada Przedsiębiorczości wyraża poważne zaniepokojenie kierunkiem zmian prawnych zawartych w ustawie z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, obecnie procedowanej w Senacie.

W obecnym kształcie ustawa narusza gwarancje procesowe przedsiębiorców, osłabia tajemnicę radcowską i adwokacką, przedstawia nieproporcjonalne rozwiązania oraz narusza fundamentalne zasady państwa prawa. Ponadto ustawa wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 roku, miejscami czyni to w sposób nieprecyzyjny lub zdobywa się na nadinterpretacje prawa UE.

Wobec powyższego uważamy, że niezbędne są przynajmniej cztery poniższe zmiany, by zachować minimum standardów, którym powinno odpowiadać prawo konkurencji.

Według ustawy uzasadnienie zarzutów ma odbywać się już na początku, przy wszczęciu postępowania, a nie w jego końcowej fazie (art. 1 pkt. 13 ustawy). Na wstępnym etapie takie uzasadnienie może być niepełne, gdyż w toku postępowania UOKiK może wejść w posiadanie dodatkowych informacji czy dowodów. Takie rozwiązanie osłabia prawo do obrony przedsiębiorcy – uzasadnienie zarzutów powinno stanowić dla przedsiębiorcy pełen zbiór materiałów, którymi kieruje się urząd ochrony konkurencji. Tym samym należy zrezygnować z rozwiązania w którym uzasadnienie zarzutów ma odbywać się na samym początku postępowania, a ponadto umożliwić firmom możliwość zgłaszania Prezesowi UOKiK propozycji zobowiązań także po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia zarzutów.

Ustawa wprowadza rozwiązanie dzięki któremu kontrolujący będzie mógł ,,zapoznać się pobieżnie” z pismem lub dokumentem, które mogą być objęte tajemnicą adwokacją czy radcowską (art. 1 pkt. 32 ustawy). Jest to niedopuszczalne z perspektywy fundamentalnych uprawnień do obrony. Należy z takiego rozwiązania zrezygnować.

Ustawa, implementując prawo UE, wprowadza zaostrzone zasady odpowiedzialności związków przedsiębiorców (art. 1 pkt. 41 ustawy) m.in. poprzez sankcje oraz niejasną zasadę dokonania naruszenia przez związek ,,które jest związane z działalnością jego członków”.  Zasady te wprowadzone są w sposób niezrozumiały, prowadzący do kilku rozbieżnych interpretacji. Mając na względzie wagę ochrony konkurencji, pewność prawa, jak i rygorystyczne sankcje, zasady te powinny być jednoznaczne i zrozumiałe.

Ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz (art. 13 ustawy), przez co narusza fundamentalne zasady państwa prawa i zaufanie do prawa. Przyjęcia takiego rozwiązania spowodowałoby, że podmioty ponosiłyby odpowiedzialność za swoje działania na zasadach, które nie istniały w chwili dokonania tych działań i byłyby karane za czyny, które nie podlegały karze w chwili ich popełnienia. Poprzeć należy tu zdanie Stowarzyszenia Praw Konkurencji: Należy zatem zapewnić, że wyżej wymienione znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie tylko do naruszeń rozpoczętych po dacie wejścia w życie nowelizacji (a jeśli naruszenie rozpoczęło się przed wejściem w życie Ustawy, ale trwało po jej wejściu w życie – tylko do okresu naruszenia po dniu wejścia w życie Ustawy)[1].

Prawo ochrony konkurencji, istotne z perspektywy wzrostu gospodarki oraz rozwoju gospodarczego społeczeństwa, powinno cechować się należytym standardem ochrony praw uczestników postępowań i zrozumiałymi zasadami odpowiedzialności. W obecnym kształcie ustawa nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości dotyczące zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Konfederacja Lewiatan

 [1] Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 23 marca 2023

Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
27 marca 2023

Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

Konfederacja Lewiatan  negatywnie ocenia zmiany w ustawie, które jeszcze bardziej odbiegają od postulatów i oczekiwań środowiska pracodawców, ale także wielu doświadczonych mediatorów, którzy na co dzień stosują tę ustawę i mają praktykę w ocenie funkcjonowania sporów zbiorowych.

W projekcie zaproponowano odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, co w opinii projektodawcy spowoduje, że ustawa będzie określać zasady wszczęcia, prowadzenia i zakończenia sporu zbiorowego pracy, który zgodnie z zaproponowaną definicją będzie sporem osób wykonujących pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, związane z wykonywaniem pracy.

Poszerzenie przedmiotu sporu

Prof. Jacek Męcina zwraca uwagę, że w świetle proponowanych zmian spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową. Obowiązujące dziś przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych definiują przedmiot sporu zbiorowego, sprowadzając jego przedmiot do warunków pracy, płacy i świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych. Argument, że  interpretacja zakresu przedmiotu sporu przyjmowana przez strony sporu jest odmienna,  co stwarzało problemy już na początku negocjacji oraz spory interpretacyjne, nie jest argumentem właściwym.

W opinii prof. Męciny zmiana może zaostrzyć spory prawne, już na etapie rokowań, bo przecież ogólny zapis może tworzyć przestrzeń do poszerzania przedmiotu sporu o kwestie zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, wreszcie o interpretację zwartych porozumień. Taka sytuacja grozi sprowadzeniem rokowań do dyskusji nad prawną interpretacją sytuacji, co utrudni merytoryczną dyskusję nad przedmiotem sporu. Dlatego Lewiatan zaproponował  pozostawienie  tych zapisów w dotychczasowym brzmieniu.

Kontrola legalności referendum strajkowego

Konfederacja Lewiatan z zaniepokojeniem odnotowuje rezygnację w projekcie z kontroli legalności referendum strajkowego, uważając, że wprowadzenie przepisów umożliwiających  kontrolę legalności przeprowadzenia głosowania w sprawie ogłoszenia strajku (referendum strajkowe), które to zasady od lat budziły największe kontrowersje pracodawców było dobrą propozycją. Możliwość kontroli procesu uruchamiania strajku jest kluczowa, nie tylko z punktu widzenia legalności działań stron w sporze zbiorowym, ale także dla zachowania transparentności. Legalność strajku ma również kluczowe znaczenie ze względu na powstałe w jego wyniku szkody i ewentualną odpowiedzialność organizacji związkowej. Tym samym prewencyjna kontrola jest nie tylko korzystna dla pracodawców, ale także dla strony związkowej.

 Czas trwania sporu

– Pozytywnie oceniamy uregulowanie  maksymalnego czasu trwania sporu zbiorowego i skutecznej formy jego zakończenia. Z praktyki wynika, że strony po rozpoczęciu sporu nie podejmują dalszych działań w celu jego rozstrzygnięcia.  Spór trwa wiele miesięcy lub lat. Permanentne pozostawanie w sporach zbiorowych nie służy dialogowi społecznemu i osłabia możliwości prowadzenia rokowań – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Spór zbiorowy powinien toczyć się w miarę szybko i stronom powinno zależeć na dojściu do porozumienia. Dlatego Lewiatan popiera propozycję precyzyjnego określenia czasu trwania sporu (9 miesięcy – z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące). W tym okresie spór powinien się zakończyć wypracowaniem odpowiednich porozumień lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa.

Konfederacja Lewiatan popiera też propozycję wprowadzenia tzw. mediacji prewencyjnej,  w celu przyznania możliwości dojścia do porozumienia na jak najwcześniejszym etapie sporu. Umożliwi ona stronom skorzystanie z profesjonalnej pomocy osoby dającej gwarancję bezstronności i pomagającej w osiągnięciu wcześniejszego porozumienia, co z kolei może przyczynić się do wzrostu liczby porozumień zawieranych na tym etapie rokowań.

Kontrowersyjna definicja pracodawcy dominującego

W opinii prof. Jacka Męciny zasadnicze kontrowersje budzi zamieszczona w słowniczku projektu definicja pracodawcy dominującego. Cel wprowadzenia nowej definicji nie został określony, nie ma też w dalszej treści ustawy odniesienia do tego pojęcia, co już na wstępie budzi kontrowersje. Wprowadzenie podmiotu dominującego może utrudnić działalność organizacjom, które nie są pracodawcą, a które będą wciągnięte do sporu zbiorowego.

Ogromne kontrowersje budzi również obowiązek udostępnienia przez pracodawcę służbowych adresów mailowych pracowników. W świetle projektu pracodawca na wniosek organizacji związkowych będzie zobowiązany do przekazania im listy służbowych adresów mailowych zatrudnionych pracowników w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku  w celu poinformowania osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy o planowanym strajku ostrzegawczym oraz na potrzeby przeprowadzenia głosowania w sprawie ogłoszenia strajku. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów informatycznych, które jako zintegrowane systemy mogą służyć różnym, w tym gospodarczym celom, udostępnianie ich w każdym innym celu poza gospodarczym i związanym z działalnością firmy budzi istotne zastrzeżenia. Dodatkowo, poczta mailowa, na ogół zintegrowana z innymi systemami stanowi narzędzie pracodawcy, którego wykorzystywanie do innych celów może budzić kontrowersje, także w świetle ochrony własności oraz cyberbezpieczeństwa.

Konfederacja Lewiatan

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm
27 marca 2023

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm

fot. shutterstock

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wystartują w drugim kwartale roku. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to narzędzia finansowe, które mają udzielać wsparcia regionom górniczym o największej intensywności emisji oraz regionom, w których najwięcej osób pracuje w sektorze paliw kopalnych.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji został wprowadzony w budżecie unijnym w celu łagodzenia skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Składa się z trzech filarów:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
 • Gwarancji budżetowej InvestEU
 • Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego (IPSP).

Dla przedsiębiorców najatrakcyjniejszym narzędziem będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków podjętych już działań transformacyjnych w regionach węglowych, tj. skutków wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

Regiony węglowe w Polsce, które zostały objęte FST

Do otrzymania środków z FST niezbędne było opracowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji przez poszczególne regiony węglowe. Plany te obejmują okres do 2030 roku i wskazują najbardziej dotknięte skutkami transformacji obszary, które powinny otrzymać największe wsparcie.

W Polsce wsparcie obejmie następujące obszary:

 • województwo wielkopolskie – ze wsparcia w ramach funduszu będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki)
 • województwo śląskie – ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego
 • województwo dolnośląskie – program jest skierowany wyłącznie do obszaru dawnego województwa wałbrzyskiego (obejmuje 5 powiatów: wałbrzyski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki i dzierżoniowski)
 • województwo małopolskie – z funduszu będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski)
 • województwo łódzkie – o wsparcie z funduszu będą mogły ubiegać się firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim.

Region śląski otrzymał najwięcej środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – 2,22 mld euro. Następne pod względem wysokości wsparcia są: region wałbrzyski w województwie dolnośląskim z kwotą 581,5 mln euro oraz Wielkopolska Wschodnia – 415 mln euro. Alokacje te będą przeznaczone na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dla przedsiębiorców. Udział procentowy dofinansowania zależeć będzie od stopnia rozwoju regionu. Będzie to 50 proc. dla regionów lepiej rozwiniętych, 70 proc. dla regionów w okresie przejściowym i 85 proc. dla słabiej rozwiniętych. Na przykład w województwie śląskim będzie to 85 proc., a na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce – 70 proc..

Możliwości dofinansowania projektów

Środki z FST będą przyznawane jedynie w formie bezzwrotnych dotacji, co jest niezwykle atrakcyjne dla przedsiębiorców. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, w ramach funduszu dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

FST jest częścią regionalnych programów na lata 2021-2027 poszczególnych województw. O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność we wskazanych subregionach.

We wszystkich wybranych obszarach dofinansowanie można otrzymać na projekty związane m.in. z:

 • inwestycjami w zakresie podnoszenia konkurencyjności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla środowiska produktów czy dywersyfikacji działalności
 • internacjonalizacją i cyfryzacją działalności przedsiębiorstw (w niektórych regionach jako element uzupełniający do projektów)
 • poprawą efektywności energetycznej
 • inwestycjami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ
 • przeprowadzeniem prac B+R oraz z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R
 • infrastrukturą B+R.

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku wystartują już w drugim kwartale 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem naborów (stan na 20 marca 2023 r.):

NABORY FST

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:
Patrycja Kosińska
Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej
e-mail: pkosinska@lewiatan.org

 

Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców [+MP3]
24 marca 2023

Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców [+MP3]

Na nadmierny fiskalizm państwa, niską jakość i niestabilność prawa, niejasne przepisy, wprowadzanie nowych podatków i danin bez konsultacji społecznych, stosowanie minimalnego vacatio legis – zwracają uwagę eksperci w raporcie „28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Fakt ponoszenia przez obywateli obciążeń fiskalnych, generalnie nie budzi, i nie powinien budzić sprzeciwu, choć na pewno nie sprawia podatnikom przyjemności. Kontrowersje i sprzeciw społeczeństwa może natomiast powodować nadmierny fiskalizm państwa, przejawiający się w zbyt wysokich stawkach podatkowych, podwójnym opodatkowaniu tych samych czynności lub rzeczy, opodatkowaniu zdarzeń, które nie przynoszą podatnikowi dochodu, czy konieczności odprowadzenia daniny, która w odczuciu podatnika może nie być należna, np. obowiązek uiszczenia opłaty klimatycznej za pobyt w miejscowościach turystycznych, kiedy normy zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekraczają dopuszczalne poziomy.

Eksperci Lewiatana zwracają uwagę jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela. Przyjęte mechanizmy waloryzacji stawek podatkowych powodują, że z roku na rok podatnicy ponoszą wyższe obciążenia, niezależnie od tego czy ich dochody lub generalnie sytuacja majątkowa ulegają poprawie.

– Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług. Wypełnianie obowiązków podatkowych wymaga ponoszenia wielomilionowych kosztów związanych z obliczeniem, pobraniem, zaewidencjonowaniem i wpłaceniem podatku. Niska jakość legislacji i niejasne przepisy, generują dodatkowe koszty związane z obsługą sporów podatników z organami podatkowymi. Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan na etapie procesu legislacyjnego wskazywała na zagrożenia związane z wprowadzeniem niektórych ze wskazanych w raporcie podatków. Jednak pomimo apeli i merytorycznych argumentów nowe daniny zostały uchwalone.

Raport „28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach”,

Konfederacja Lewiatan

 

Rada Przedsiębiorczości o groźnych dla gospodarki skutkach możliwego wyroku TSUE
24 marca 2023

Rada Przedsiębiorczości o groźnych dla gospodarki skutkach możliwego wyroku TSUE

16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany.

Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku TSUE. Banki udostępniły na wiele lat pieniądze kredytobiorcom, a teraz pozbawione zostaną możliwości zwrotu związanych z tym kosztów.  Będzie to miało fatalne konsekwencje dla stabilności gospodarki kraju, perspektyw rozwoju Polski, wzrostu przedsiębiorstw oraz poziomu konsumpcji i zamożności gospodarstw domowych.

Nasze stanowisko w tym względzie jest podzielane przez wielu polskich ekonomistów, a także Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. W ich opinii, wyrok TSUE wygenerowałoby koszt dla sektora bankowego na poziomie około 100 mld zł, co jest kwotą powyżej 50% funduszy własnych wszystkich banków działających w Polsce. Tak wielkie obciążenie naruszy stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce. Ponadto tworzy to sytuację nierównowagi pomiędzy kredytobiorcami zaciągającymi swoje zobowiązania w walutach obcych, a kredytobiorcami zaciągającymi zobowiązania w złotówkach.

Banki zmuszone zostaną do drastycznego ograniczenia udzielanych kredytów i stanie się to w sytuacji, kiedy polska gospodarka potrzebować będzie istotnego wzrostu inwestycji i konkurencyjności po latach 2020-2022. Szczególnie dotknięte zostaną kredyty długoterminowe oraz finansowanie projektów, które wprowadzają nowe, innowacyjne rozwiązania.

Należy mieć świadomość wagi systemu bankowego w gospodarce: banki stanowią kluczowe źródło finansowania zarówno bezpośredniego – w postaci kredytów dla przedsiębiorstw, jak i pośredniego – poprzez kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne dla obywateli. Bez stabilnej bankowości czeka nas stagnacja. Jej koszty poniosą wszyscy obywatele. Wszyscy zapłacimy za ograniczony dostęp do produktów bankowych.

Rada Przedsiębiorczości oczekuje od rządu zajęcia wyraźnego i jednoznacznego stanowiska wobec opinii TSUE oraz podjęcia niezbędnych działań sprzyjających zawieraniu wyważonych i sprawiedliwych ugód pomiędzy bankami a kredytobiorcami. W przeciwnym razie rozstrzygnięcie spójne z opinią Rzecznika Generalnego TSUE będzie miało dla Polski katastrofalne skutki makroekonomiczne i odbije się negatywnie zarówno na sytuacji przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws.opinii Rzecznika Generalnego TSUE

Konfederacja Lewiatan

 

 

Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]
23 marca 2023

Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

 Na rynku pracy cisza. Stopa bezrobocia zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie drgnęła nawet o 0,1 pkt. proc. W lutym w urzędach pracy było zarejestrowanych 864,8 tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia wyniosła 5,5% osób. Na razie nic nie zapowiada, że rynek pracy może zareagować w bardziej wyraźny sposób na zbliżające się spowolnienie.

Rekordzistą z najniższą stopą bezrobocia okazał się Poznań. Stopa bezrobocia w tym mieście wynosi zaledwie 1,1%, pozostawiające w tyle Warszawę, czy Kraków. Oczywiście sytuacja na rynku pracy zawsze jest zdecydowanie lepsza w wielkich miastach lub ich obrzeżach, gdzie koncentrują się wielkie firmy i zagraniczni inwestorzy.

Co ciekawe, na drugiej stronie skali mamy średniej wielkości miasta, które są prawdopodobnie drenowane z miejsc pracy przez większe metropolie – za sztandarowy przykład może tutaj służyć Radom, gdzie w całym podregionie stopa bezrobocia przekroczyła 13%. Niezmiennie na dole stawki są również województwa znajdujące się po wschodniej stronie Polski – warmińsko-mazurskie czy podkarpackie.

Konfederacja Lewiatan