Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz gościem Lewiatana
21 czerwca 2024

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz gościem Lewiatana

Wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem letniego spotkania przyjaciół Lewiatana. Wicepremier podkreślił, że zmiana 15 października nie byłaby możliwa bez przedsiębiorców.

Podczas spotkania z władzami i firmami członkowskimi Konfederacji Lewiatan Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że ma świadomość oczekiwania szybszych zmian, które zostały rozpoczęte i będą realizowane.

Wicepremiera powitali przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz i prezydent Maciej Witucki. Wśród gości byli też m.in. senator i były premier Waldemar Pawlak, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz poseł Jacek Karnowski.

Jesteśmy zainteresowani wielkimi projektami. Chcemy to zrobić realnie, w porozumieniu oraz działaniu, które da pozytywny efekt. Czas biegnie nieubłaganie. Mam świadomość, że energii zrywu, który nastąpił 15 X nie można zmarnować – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podziękował też przedsiębiorcom, bo także dzięki nim wydarzyła się zmiana 15 października zeszłego roku.

Bez Was – ludzi ambitnych, ludzi ciężkiej pracy – nie – ta wygrana nie byłaby możliwa. Pamiętamy o naszych zobowiązaniach wobec Was – dodał wicepremier.

Letnie spotkanie przyjaciół Lewiatana odbyło się 20 czerwca w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Okazja była wyjątkowa, ponieważ w tym roku Konfederacja Lewiatan obchodzi 25-lecie.

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania dostępna jest tutaj

Wcześniej tego dnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan z udziałem władz i przedstawicieli firm członkowskich, gościem specjalnym był senator Waldemar Pawlak.

 

Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość
21 czerwca 2024

Przedsiębiorcy coraz gorzej postrzegają przyszłość

W czerwcu br. wskaźniki koniunktury wskazują na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki. W kilku z nich ogólny klimat koniunktury pogarsza się nieznacznie w ostatnich miesiącach - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Nastroje wśród przedsiębiorców w czerwcu są dość niejednoznacznie. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki i jej najważniejszych sektorów widać dalszy ciąg spowolnienia. Przetwórstwo przemysłowe notuje spadki zarówno w ocenie bieżącej jak i tego co może wydarzyć się w przyszłości. Dane dotyczące produkcji przemysłowej, PMI i teraz wskaźników koniunktury idą w jednym kierunku i niestety jest to ścieżka spadkowa.

Nastroje minorowe dominują w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i magazynowaniu. Wspólną cechą tych branż jest również to, że coraz gorzej przedsiębiorcy postrzegają przyszłość. Jeśli te nastroje przekują się w rzeczywistość może się okazać, że poza konsumpcją prywatną nie  ma innych składowych PKB, które mogłyby pociągnąć rozwój w tym roku.

Z ankiet szczegółowych wynika również, że prawdopodobnie wczorajszy, relatywnie wysoki spadek w zatrudnieniu, był chwilowy. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zamierza utrzymywać zatrudnienie. Największy odsetek firm (11,9%) zamierzających przeprowadzić zwolnienia znajduje się w przetwórstwie przemysłowym. W ostatnim czasie  przemysł nie ma dobrej passy.

Konfederacja Lewiatan

Oceny nie świadczą o wartości dziecka – apel RPD ws. kampanii marketingowych
21 czerwca 2024

Oceny nie świadczą o wartości dziecka – apel RPD ws. kampanii marketingowych

unsplash.com

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślik zaapelowała do przedsiębiorców i właścicieli sklepów o odstąpienie od działań promocyjnych, w których nagrodą za dobre oceny na świadectwie byłby rabat na produkty.

Zdaniem RPD takie działania naruszają prawa konsumenta oraz wolność konsumencką, ale też nie sprzyjają realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Monika Horna-Cieślik podkreśla w apelu, że oceny nie świadczą o wartości dziecka ani o jego potencjale.

– Każde dziecko jest wyjątkowe i wartościowe bez względu na uzyskiwane oceny. Każde dziecko posiada unikalne talenty, umiejętności i cechy charakteru, które nie zawszę znajdują odzwierciedlenie w szkolnych stopniach – czytamy w apelu.

I dodaje, że czynniki wpływające na wyniki dzieci w nauce to m.in.:

  • sytuacja rodzinna i finansowa,
  • zdrowie psychiczne i fizyczne,
  • dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych, a także indywidualne tempo rozwoju.

Koncentrowanie się na ocenach, jako kryterium nagradzania może więc prowadzić do niepotrzebnej presji i poczucia niższej wartości wśród dzieci oraz nastolatków, którzy nie osiągają najwyższych wyników.

RPD prosi o rozważenie odstąpienia od takich praktyk handlowych lub podjęcie działań promujących równość. Chodzi o to, by w czasie zakończenia roku szkolnego docenić dzieci i młodzież na równi, bez wyjątku i bez względu na oceny uzyskane na koniec roku szkolnego.

Zobacz apel RPD

Przemysł cierpi na brak zamówień z zagranicy [+MP3]
20 czerwca 2024

Przemysł cierpi na brak zamówień z zagranicy [+MP3]

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,7% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w stosunku do kwietnia 2024 r. spadła o 4,6% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wygląda na to, że przemysł nadal nie może się zdecydować w jaką stronę podążać. Po wzroście produkcji w kwietniu, maj przyniósł spadek o 1,7%. W ogólnym rozrachunku najważniejsza gałąź przemysłu, tj. przetwórstwo przemysłowe zalicza spadek produkcji sprzedanej o 1,9%. Rekordowo w ciągu roku, bo aż o blisko 30%, skurczyła się produkcja urządzeń elektrycznych.

Przed większymi spadkami broni nas produkcja żywności, która w ciągu roku notuje wzrost o 2,2% oraz produkcja samochodów, gdzie mamy utrzymanie poziomu  sprzed roku. Te dwie kategorie w przemyśle stanowią jednak ponad 27% całości naszej produkcji. Stąd ich wzrosty lub brak spadku ratuje ogólną sytuację.

Częściowo kiepski wynik przemysłu może być spowodowany liczbą urlopów z powodu majówki, czy Bożego Ciała. Nie wyjaśnia to jednak całej skali spadku.

Przemysłowi nadal ciąży i będzie ciążyć brak zamówień z Zachodu. Nie pomoże nawet wzrost konsumpcji, który też nie oszukujmy się jest poniżej oczekiwań.

Przemysł zaczyna również podążać za wskazaniami indeksu PMI, co może oznaczać, że w najbliższym czasie nie czeka nas nic dobrego jeśli chodzi o rozwój tej gałęzi gospodarki. Wszystko też wskazuje, że dodatni wkład przemysłu w PKB w I kwartale stał się już historią.

Konfederacja Lewiatan

 

Zagrożona prywatność użytkowników internetu
20 czerwca 2024

Zagrożona prywatność użytkowników internetu

W pełni popieramy wprowadzenie przepisów, które zapewnią lepszą ochronę dzieci przed przemocą seksualną w internecie, ale propozycja uregulowania tej kwestii przygotowana przez prezydencję belgijską naruszy prywatność użytkowników usług łączności elektronicznej.

Polska na posiedzeniu Rady UE powinna głosować przeciwko tej propozycji – apelują do resortu cyfryzacji Konfederacja Lewiatan, Fundacja Panoptykon i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Dzisiaj w Radzie UE ma się odbyć głosowanie nad rozporządzeniem dotyczącym  zwalczania treści przedstawiających wykorzystywanie seksualne nieletnich (CSAM). Nowa propozycja prezydencji belgijskiej, która ma rozwiązać ten problem, stanowi jednak zagrożenie dla szyfrowania end-to-end, które gwarantuje, że wiadomość jest zaszyfrowana u nadawcy i odszyfrowana dopiero u odbiorcy. Po zmianach komunikacja miałaby być skanowana  po stronie nadawcy, zanim zostanie zaszyfrowana.

Komunikatory internetowe będą musiały wykrywać znane i nieznane przypadki materiałów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w internecie w treściach wizualnych i adresach URL (lecz nie plikach audio i wiadomościach tekstowych). Takie przypadki mają też być  wyłapywane przy użyciu sztucznej inteligencji.

– Popieramy cel Komisji Europejskiej, jakim jest stworzenie kompleksowych ram prawnych zapewniających lepszą ochronę dzieci przed niegodziwym  wykorzystywaniem seksualnym. Uważamy jednak, że rozwiązanie zaproponowane przez prezydencję belgijską naruszy prywatność użytkownków internetu i nie ograniczy obrotu materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci. Apelujemy więc do rządu, aby głosował w Radzie UE przeciwko tej propozycji – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że wprowadzenie w życie nowych przepisów otworzyłoby drzwi do szerszych naruszeń ze strony hakerów i wrogich użytkowników. Nałożyłoby również na podmioty komercyjne obowiązki właściwe dla podmiotów państwowych.

Ponadto aplikacje użytkowników mają być bezwarunkowo zaktualizowane. W przypadku rezygnacji ze zgody na wykrywanie wszystkich zdjęć i linków, użytkownicy straciliby możliwość udostępniania materiałów wizualnych i linków poprzez komunikator.

Nie jest też jasne, w jaki sposób możliwe byłoby stworzenie technologii, która blokowałaby wysyłanie zdjęć i linków bez inwigilacji pozostałej korespondencji.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Płace dalej będą rosły w tempie dwucyfrowym [+MP3]
20 czerwca 2024

Płace dalej będą rosły w tempie dwucyfrowym [+MP3]

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. było niższe o 0,5% i wyniosło 6487,7 tys. etatów. Zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło nominalnie o 11,4% i osiągnęło 7999,69 zł brutto – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wzrost wynagrodzeń w maju, podobnie jak w poprzednich miesiącach, utrzymuje się na poziomie przekraczającym 10%. W skali miesiąca jednak odnotowujemy spadek, co ostatecznie przełożyło się na nominalne obniżenie wynagrodzenia przeciętnego poniżej 8000 zł brutto.  Nie zmienia to jednak faktu, że nadal pracodawcy odczuwają silną presję płacową, wzmaganą również przez kurczące się zatrudnienie.  Z drugiej strony pracownicy próbują sobie „odbić” okresy ujemnej realnej dynamiki wynagrodzeń z czasów szczytu inflacyjnego.

Zatrudnienie pierwszy raz od ponad 3 lat spadło aż o 0,5%. Dotychczasowe spadki, głównie oscylujące w granicach 0,1-0,2% nie wskazywały, że na rynku pracy może zadziać się coś wyjątkowo złego. Dzisiejsze odczyty mogą być jednak papierkiem lakmusowym zmian w gospodarce. Przede wszystkim rosnące koszty pracy skłaniają pracodawców do redukcji zatrudnienia – taniej wychodzi zapewne rozłożenie pracy ze zlikwidowanego stanowiska na inne osoby oraz danie im podwyżki niż utrzymywanie całego etatu. Drugą kwestią jest ciągle mizerny wzrost konsumpcji, który nie potrafi zrekompensować firmom rosnących kosztów działalności lub też utraty zamówień z zagranicy.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Konieczne doprecyzowanie warunków zaliczania spółek jawnych do podatników CIT
19 czerwca 2024

Konieczne doprecyzowanie warunków zaliczania spółek jawnych do podatników CIT

Mimo upływu ponad trzech lat od momentu objęcia części spółek jawnych podatkiem CIT, nadal istnieją wątpliwości co do ich statusu jako podatnika CIT. Konieczne jest więc pilne doprecyzowanie przepisów oraz wydanie interpretacji w tym zakresie – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wątpliwości dotyczą m.in. obowiązku złożenia informacji CIT-15J jako informacji o charakterze jednorazowym lub cyklicznym, możliwości wyjścia z reżimu CIT przez spółkę jawną na skutek wystąpienia jedynego wspólnika niebędącego osobą fizyczną, czy obowiązku złożenia aktualizacji informacji CIT-15J w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jedynego wspólnika niebędącego osobą fizyczną.

 

Potrzebne zmiany warunków zaliczania spółek jawnych do podatników CIT

– Ustawodawca nie zdecydował się do tej pory na zmianę warunków zaliczenia spółek jawnych do podatników CIT. Uwarunkowanie objęcia ich reżimem CIT od kwestii dopełnienia formalnego obowiązku mającego na celu umożliwienie weryfikacji prawidłowości rozliczeń CIT przez wspólników, w praktyce możliwego do zrealizowania bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych informacji przez podatnika, jest sprzeczne z racjonalnymi przesłankami. Organy podatkowe mają bowiem dostęp do KRS, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i innych baz podatkowych umożliwiających im ustalanie bezpośrednich i pośrednich wspólników spółki jawnej. Tymczasem niezłożenie (lub nieskuteczne złożenie) informacji CIT-15J ma dla spółki jawnej nieodwracalne skutki. Dlatego mając na uwadze obecne brzmienie tych przepisów, praktykę ich stosowania oraz konieczność podnoszenia jakości legislacji, konieczne jest pilne doprecyzowanie przepisów art. 1 ustawy o CIT oraz wydania interpretacji ogólnej w tym zakresie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Spółki jawne podatnikami CIT

Na mocy nowelizacji ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 r. spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, stały się podatnikami CIT w przypadku niezłożenia właściwym organom podatkowym informacji na temat składu wspólników. Ta zmiana została uchwalona w szybkim tempie (projekt ustawy opublikowano 15 września 2020 r. zaś sama ustawa zmieniająca została podpisana przez prezydenta 28 listopada 2020 r.). Nie było czasu na  przeanalizowanie przepisów pod kątem spójności z innymi regulacjami oraz zakładanymi przez ustawodawcę celami legislacji. Przeprowadzone konsultacje publiczne były pozorne – podmioty w nie zaangażowane (w tym w szczególności organizacje zrzeszające przedsiębiorców) miały bardzo ograniczone możliwości odniesienia się do szczegółów przyjętych rozwiązań. Tymczasem w projekcie ustawy oprócz zmian dotyczących spółek jawnych znalazły się również nowe regulacje dotyczące spółek komandytowych i nieruchomościowych.

Przepisy przyjęte w pośpiechu

Wdrożenie przez Ministerstwo Finansów tak kompleksowych i radykalnych przepisów w pośpiechu zaowocowało ich wadliwą konstrukcją (często niespójną ze wskazanymi przez resort finansów celami) i powstaniem licznych wątpliwości interpretacyjnych już od początku ich obowiązywania. Przede wszystkim w nowelizacji pominięto kwestię nowopowstałych spółek jawnych, co wskazywało na jej absurdalność, ponieważ takie spółki nie były w stanie złożyć informacji o wspólnikach przed swoim powstaniem, a w rezultacie automatycznie stawały się podatnikami CIT. Na niską jakość legislacji i lukę prawną w tym zakresie wskazywały bezpośrednio sądy administracyjne. Ze względu na tę lukę prawną, już z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nowelizację przepisów, która jednak nie objęła zmiany warunków zaliczenia spółek jawnych do podatników CIT.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Czeka nas budżetowe zaciskanie pasa
19 czerwca 2024

Czeka nas budżetowe zaciskanie pasa

Komisja Europejska stwierdziła, że uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec Polski. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB.

Decyzja Komisji Europejskiej nie jest zbyt wielką niespodzianką. Już na etapie projektu ustawy budżetowej na 2024 r. przestrzegaliśmy, że widzimy poważne zagrożenie związane z rosnącym deficytem. To zagrożenie też widział obecny rząd, dlatego w Wieloletnim Planie Finansowym już zostały zawarte plany redukcji deficytu. W perspektywie jednak 2025 roku to zaledwie zejście do 4,1% PKB.

W ostatnich dniach, chyba wyprzedzająco, minister finansów sam poinformował, że stan finansów państwa wskazuje na to, że rozpocznie się wobec nas procedura nadmiernego deficytu. Miało to złagodzić napięcie panujące wokół finansów publicznych.

Krok KE jest zaledwie pierwszym etapem w procedurze nadmiernego deficytu. Cała procedura może być długotrwała, a patrząc na prognozowane nasze zadłużenie, rząd będzie musiał przedstawić cięcia budżetowe. Minister finansów, jeszcze miesiąc temu, nie chciał lub nie wiedział gdzie te cięcia będą miały miejsce.  Będą także trwały rozmowy, na poziomie roboczym w KE, jak duża część naszego deficytu jest tym złym deficytem, a na ile wydatki na obronność zostaną potraktowane jako konieczne i zostaną wykluczone z wyliczeń.

W tej chwili rząd czeka lub też już otrzymał ścieżkę dojścia do obniżenia deficytu. Jeśli się z nią nie zgodzimy musimy uzasadnić nasze stanowisko i tu jest pole do rozmów w sprawie obronności. W konsekwencji ścieżka dojścia do obniżenia deficytu może obejmować cztery kolejne ustawy budżetowe, a w szczególnej procedurze nawet rozciągnięta może zostać na 7 lat. Co roku będziemy również zmuszeni do przedstawiania KE realizacji założonych planów. Gdyby się okazało, że ich nie realizujemy, możemy liczyć się z karami finansowymi.

Procedura nadmiernego deficytu może oznaczać, że okres intensywniejszego zaciskania budżetowego pasa przed nami. Z punktu widzenia rządzących będzie to poważny problem wizerunkowy, bo o ile unijne procedury nie robią specjalnego wrażenia na obywatelach, to odczuwalne obniżenie wydatków państwa np. na cele socjalne może przynieść poważną redukcję poparcia społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Budżet 2025. Skromny wzrost płac w budżetówce
18 czerwca 2024

Budżet 2025. Skromny wzrost płac w budżetówce

W przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,7%, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 4,1% - przewiduje rząd w założeniach do budżetu na 2025 rok. Konfederacja Lewiatan uważa, że przyjęte wskaźniki są realistyczne.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Założenia to główne wskaźniki w oparciu, o które przygotowuje się przyszłe wpływy do państwowej kasy. Są one dość optymistyczne i w naszej ocenie realistyczne. Rządowe prognozy zdają się potwierdzać międzynarodowe instytucje oraz ośrodki analityczne.  Teraz dokument trafił do Rady Dialogu Społecznego, która ma wydać opinie, co do słuszności przyjętych wskaźników. Jak jednak pokazuje doświadczenie dyskusja będzie prawdopodobnie zdominowana przez przedstawicieli związków zawodowych, dla których najistotniejszy temat to wzrost płac w sferze budżetowej.

Trzeba przyznać, że hojność rządzących w tej materii jest dość skromna. Zaproponowany wzrost płac (+4,1%) przez rząd Donalda Tuska jest ciekawym przykładem na to, że dużo łatwiej wydaje się pieniądze pracodawców, niż budżetowe. Rząd bowiem proponuje wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego niż wynagrodzeń „własnych” pracowników. Już rok temu, przy okazji dyskusji w  RDS nad projektem założeń do ustawy budżetowej na 2024 r. ówczesny rząd miał poważne problemy żeby „wykupić” podwyżki w sferze budżetowej. Najwyraźniej ten rząd postanowił uniknąć niezręcznych sytuacji i zaproponował wzrost, który będzie w stanie zrealizować.

To co jednak należy oddać związkom zawodowym w walce o wzrost płac w tzw. budżetówce to próba zatrzymania lub spowolnienia postępującej erozji jakości pracy dla państwa.  Jest to kolejny rok, który nie zrekompensuje nawet strat z poprzednich lat, gdy inflacja „zjadała” pensje pracowników budżetówki. Dodatkowo sfera budżetowa będzie miała bardzo duże problemy z rekrutacją nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Być może zamiast corocznych tarć w Radzie Dialogu Społecznego o wysokość podwyżek i zapewnienie ze strony rządzących, że każdy z pracowników ma otrzymać taki sam wzrost pensji, należałoby przyjrzeć się systemowi wynagradzania i zarządzania w szeroko rozumianej administracji. Bo ten jest obwarowany mnóstwem ustaw szczegółowych, które często nie pozwalają na sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, a przez to jakość świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców usług spada.  A sytuacji nie uratuje cyfryzacja procesów administracyjnych.

Konfederacja Lewiatan

System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku [+MP3]
17 czerwca 2024

System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku [+MP3]

Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego. Konfederacja Lewiatan apelowała o to od dłuższego czasu.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

– Cieszymy się, że ministerstwo wzięło pod uwagę głos przedsiębiorców. To był bowiem jeden z naszych głównych postulatów, który zgłaszaliśmy od kilku miesięcy. Wyłączenie tych opakowań jest ważnie nie tylko ze względów higienicznych (produkty te są biologicznie czynne i przechowywanie ich czy to w recyklomatach, czy w magazynach może stanowić ryzyko sanitarne), ale również logistycznych.  Mogłyby one bowiem zanieczyścić surowiec, z którego wykonane są wszystkie pozostałe butelki na napoje, czyli PET. Wynika to z faktu, że opakowania na produkty mleczne są produkowane również z HDPE. Ponadto w będącym na ostatniej prostej legislacyjnej unijnym rozporządzeniu PPWR, opakowania po mleku i przetworach mlecznych, ze względu na szybko psującą się zawartość, mogą być wyłączone z systemów kaucyjnych – mówi Piotr Mazurek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało nowy logotyp systemu kaucyjnego. Rozporządzenie w sprawie wysokości kaucji jest już na ostatniej prostej i niebawem zostanie opublikowane. Proponowana wysokość kaucji to 50 gr dla puszek i butelek plastikowych oraz 1 zł dla butelek szklanych wielokrotnego użytku.

Projekt systemu kaucyjnego jest w tej chwili w konsultacjach międzyresortowych i zapewne już niedługo trafi do prac parlamentarnych. Z arytmetyki sejmowej wynika, że projekt może być przyjęty najwcześniej we wrześniu lub w październiku, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie żadnych większych zmian na poziomie Sejmu lub Senatu. Nie można zapomnieć o potrzebie notyfikacji technicznej, która może zakładać nawet 3 miesięczny okres zawieszenia (standstill).

– Cały czas czekamy na wyjaśnienie nierozwiązanych do tej pory kwestii, z których najważniejsze to m.in. wyłączenie kaucji z VAT- u, doprecyzowanie umów między uczestnikami systemu, czy zwolnienie odpadów zebranych selektywnie z opłat za zanieczyszczenie terenów publicznych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby też przesuniecie uruchomienia systemu kaucyjnego na 2026 rok tak, aby wszyscy jego uczestnicy mieli tyle samo czasu na przygotowanie się do tak ważnego dla naszego kraju przedsięwzięcia – dodaje Piotr Mazurek.

Konfederacja Lewiatan