Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES w Lewiatanie
28 czerwca 2024

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES w Lewiatanie

Tradycyjnie, w związku z przyszłą prezydencją Polski w Unii Europejskiej, przewodniczący Grup Europejskiego Komitetu Ekonomicznego odwiedzają Polskę, by poznać oczekiwania prezydencji i zaplanować współpracę. Stefano Mallia spotkał się z przedstawicielami rządu, był również gościem Konfederacji Lewiatan.

Stefano Mallia spotkał się 26 czerwca z polską delegacją grupy pracodawców w EKES w stałym przedstawicielstwie PE i KE w Warszawie, gdzie dyskutowano propozycje tematów opinii rozpoznawczych, które Komitet mógłby przygotować dla prezydencji. W spotkaniu wziął udział Maciej Witucki, prezydent Lewiatana oraz prof. Witold Orłowski, który przedstawił stan i perspektywy polskiej gospodarki. Lewiatan przekazał też swoje postulaty na czas polskiej prezydencji.

To był też temat pozostałych spotkań: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z ministrem Ignacym Niemczyckim w Ministerstwie Technologii i Rozwoju a także z przewodniczącą Komisji ds. Europejskich – Agnieszką Pomaską.

Gość spotkał się także w siedzibie Lewiatana z Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w sprawie Europejskiego Forum Nowych Idei – grupa pracodawców EKES tradycyjnie będzie patronem instytucjonalnym EFNI 2024.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Koncepcja standardów ESG – pismo Lewiatana
28 czerwca 2024

Koncepcja standardów ESG – pismo Lewiatana

W nawiązaniu do spotkania Konfederacji Lewiatan z 5 czerwca 2024, na którym podniesiono z naszej strony koncepcję standardu ESG, chcielibyśmy przedłożyć ją poniżej. Wskazana podejście ma charakter koncepcyjny i oddajemy je pod Państwa pełną ocenę co do zasadności i efektywności.

KL/354/AZ/2024

Pobierz
Konferencja Prezydentów BusinessEurope w Budapeszcie
28 czerwca 2024

Konferencja Prezydentów BusinessEurope w Budapeszcie

Prezydenci federacji BusinessEurope spotkali się w stolicy Węgier, aby przekazać postulaty biznesu na rozpoczynającą się w lipcu węgierską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Lepsze stanowienie prawa, wzmocnienie unijnego rynku wewnętrznego i przyjęcie ambitnej polityki przemysłowej – to tylko niektóre z priorytetów, które znalazły się w deklaracji budapesztańskiej podpisanej przez szefów europejskich organizacji biznesu.

W dniach 27-28 czerwca odbyła się konferencja prezydentów BusinessEurope (CoPres) w Budapeszcie. Reprezentanci federacji członkowskich przekazali rządowi węgierskiemu priorytety biznesu na nadchodzącą prezydencję Węgier w Radzie Unii Europejskiej. W podpisanej deklaracji budapesztańskiej podkreślono konieczność stworzenia nowego ładu na rzecz konkurencyjności, podjęcia konkretnych działań w celu wzmocnienia jednolitego rynku UE, a także zwiększenia otwartej autonomii strategicznej UE. W deklaracji federacje BusinessEurope podkreśliły również silne wsparcie dla Ukrainy.

Wśród głównych postulatów znalazły się następujące priorytety:

 1. Lepsze stanowienie prawa w dobrze zintegrowanym jednolitym rynku UE:
 • usunięcie barier w swobodnym przepływie towarów, usług, kapitału i danych,
 • poprawa egzekwowania przepisów w UE w celu uniknięcia nierównej implementacji w krajach członkowskich,
 • zmniejszenie wymogów sprawozdawczych dla firm o 25% i dalsze adresowanie problemu obciążeń regulacyjnych,
 • zapewnienie, że pomoc publiczna jest dobrze ukierunkowana, ograniczona czasowo i starannie monitorowana, aby uniknąć nierównej konkurencji w UE.
 1. Otwartość strategiczna bez izolacji:
 • utrzymanie otwartości w handlu poprzez wdrażanie podpisanych już umów handlowych i dążenie do podpisania nowych,
 • wdrożenie środków bezpieczeństwa gospodarczego, które pozwolą uniknąć negatywnego wpływu na konkurencyjność, jednocześnie adresując ryzyka dla UE,
 • wzmocnienie współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak USA, oraz przywrócenie równowagi w relacjach z Chinami w celu ochrony interesów europejskich przedsiębiorstw,
 • zapewnienie, że europejski przemysł obronny ma dostęp do niezbędnego finansowania, aby przyspieszyć rozwój zdolności produkcyjnych, które wesprą Ukrainę i wzmocnią europejskie bezpieczeństwo.
 1. Ambitna strategia przemysłowa dla odpornej przyszłości:
 • zaadresowanie problemu różnicy w kosztach energii pomiędzy UE a krajami trzecimi i optymalizacja warunków inwestycyjnych w niskoemisyjną i odnawialną energię,
 • uproszczenie procesów wydawania zezwoleń przemysłowych,
 • rozwój Unii Rynków Kapitałowych i Bankowych,
 • wspieranie innowacji poprzez tworzenie otoczenia regulacyjnego sprzyjającego ich rozwojowi,
 • zabezpieczenie łańcuchów dostaw surowców krytycznych i zwiększenie odporności gospodarczej Europy,
 • wdrażanie zrównoważonych polityk społecznych, które odpowiedzą na problem niedoborów siły roboczej i niedopasowania umiejętności, respektując kompetencje państw członkowskich i skupiając się na edukacji i szkoleniach.

Nadszedł czas, aby tchnąć życie w nowy ład na rzecz konkurencyjności, który sprawi, że Unia Europejska nadal będzie domem dla firm odnoszących sukcesy, tworzących wysokiej jakości miejsca pracy w ramach udanej gospodarczo transformacji ekologicznej i cyfrowej. Będzie wymagało to zmian w politykach UE, które powinny uwzględnić następujące priorytety: zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w ramach dobrze zintegrowanego jednolitego rynku, stworzenie otwartej autonomii strategicznej UE oraz przyjęcie ambitnej strategii przemysłowej uzupełniającej Zielony Ład i obejmującej strukturalne rozwiązanie problemu różnicy w kosztach energii między UE a naszymi głównymi konkurentami. – podkreślił prezydent BusinessEurope, Fredrik Persson.

fot. Sandor Palota

Prezydenci europejskich organizacji biznesu spotkali się również z Tamásem Sulyokiem, prezydentem Węgier, a także z Màrtonem Nagy, węgierskim ministrem gospodarki. Gościem specjalnym wydarzenia był Enrico Letta, autor raportu na temat przyszłości jednolitego rynku przygotowanego na zlecenie Rady Europejskiej.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w CoPres wzięli udział Maciej Witucki, prezydent KL oraz Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich.

Z pełną treścią deklaracji można zapoznać się tutaj.

Inflacja rośnie powoli. W lipcu przyspieszy [+MP3]
28 czerwca 2024

Inflacja rośnie powoli. W lipcu przyspieszy [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wzrosły o 2,6%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wszyscy się mylili. Tak można podsumować dzisiejszy szybki odczyt inflacji w czerwcu na poziomie 2,6%. Jeszcze przed miesiącem pisaliśmy, że jeśli inflacja w tym miesiącu nie wyjdzie poza cel NBP, możemy być świadkami przynajmniej zmiany narracji członków Rady Polityki Pieniężnej, co do poziomu stóp procentowych w obecnym roku.

Bardziej newralgiczny w tym aspekcie wydaje się jednak przyszły miesiąc, który już uwzględni podwyżkę cen energii oraz gazu. Te dwa elementy jednak ważą całkiem sporo w koszyku inflacyjnym.

Na ten moment z danych szczegółowych GUS wynika, że ceny żywności urosły o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Tu mimo wszystko zaczyna być widoczny efekt powrotu stawki VAT na żywność. Być może firmy uznały jednak, że nie stać ich na przejęcie całości wzrostu cen produktów i rozłożyły w czasie podwyżki, tak aby były mniej dotkliwe dla obywateli.

Wszystko wskazuje na to, że nadal inflacją rządzą ceny usług, a nie ceny produktów i pewnie tak też pozostanie biorąc pod uwagę rosnące koszty pracy.

Relatywnie niska inflacja może wskazywać na jeszcze jeden aspekt. Wolimy oszczędzać niż konsumować, co de facto może się odbić na wzroście PKB. Przypomnę, że jednogłośnie wszyscy liczą na konsumpcję, która ma ciągnąć w tym roku wzrost gospodarczy

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki, https://x.com/MariuszZielon11

Konfederacja Lewiatan

 

 

Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP
28 czerwca 2024

Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP

VII edycja Mistrzostw Kadry BHP zgromadziła blisko 900 pasjonatów z tej dziedziny. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP został Krzysztof Olszewski, specjalista BHP z Płocka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Stelmach, a trzecie Justyna Mazur-Sokal. Konfederacja Lewiatan od lat wspiera konkurs.

Kolejna edycja Mistrzostw Kadry BHP dobiegła końca. Najlepsi z blisko 900 osób walczyli o tytuł Mistrza bądź Mistrzyni Kadry BHP. Konkurs organizowany był przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, stowarzyszenie mające na celu budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców i pracowników.  

– To niekonwencjonalna inicjatywa firm, która promuje wiedzę i najlepsze praktyki BHP. Wspieramy ją z ramienia Lewiatana. W konkursie uczestniczy wiele przedsiębiorstw, członków naszej organizacji – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek kapituły konkursu.

– Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP były jednymi z najpopularniejszych wśród dotychczasowych edycji. Cieszy mnie ogromnie zaangażowanie tak dużej liczby uczestników w tak istotnej dla branży inicjatywie. BHP-owcy powinni nieustannie wzbogacać i aktualizować swoją wiedzę oraz podnosić kwalifikacje. Szczególnie, że zagadnienia w tej dziedzinie dynamicznie się zmieniają i rozszerzają np. o dobrostan w miejscu pracy. Poprzez organizację konkursu wraz z gronem ekspertów tworzymy również prestiżowy ranking ekspertów w dziedzinie BHP – podsumowuje Marta Wojewnik, przewodnicza Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca w CWS Workwear.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i odpowiadali na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób z największą liczbą punktów przeszło do II etapu, składającego się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. W tej części testu obowiązywały również punkty ujemne, które utrudniały uczestnikom wskazywanie niepewnych odpowiedzi.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

 – Prawdziwe Mistrzynie i Mistrzowie Kadry BHP, oprócz niemalże perfekcyjnej znajomości przepisów, powinni charakteryzować się także przyszłościowym i innowacyjnym myśleniem o bezpieczeństwie. Dlatego w tym roku wraz z pozostałymi członkami Komisji Konkursowej postanowiliśmy, że w pytaniach otwartych II etapu znajdzie się także temat dobrostanu psychicznego w miejscu pracy. Uczestnicy podołali zadaniu i wykazali się naprawdę dużym poziomem wiedzy i ciekawymi propozycjami rozwiązań problemu, który przed nimi postawiliśmy – dodaje Marek Maszewski, przewodniczący Komisji Konkursowej i dyrektor działu nadzoru SEKA S.A.

O poprawność merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP zadbała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów: SEKA S.A., Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan.

Wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca w Warszawie w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas wydarzenia omówiono wyniki najnowszego raportu Koalicji „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan psychiczny, czyli wellbeing w miejscu pracy” – przede wszystkim te dotyczące wpływu odzieży ochronnej na wellbeing pracownika czy uwzględnienie kwestii psychofizycznych na szkoleniach BHP. Dzięki uprzejmości CIOP-PIB zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć laboratoria Instytutu w tym Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Zakład Zagrożeń Fizycznych oraz Zakład Ergonomii.

Głównymi nagrodami w konkursie były iPad 11 Pro, zegarek sportowy Garmin Venu 2, czytnik e-booków Pocketbook, a także liczne upominki od organizatorów (CWS, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics) i partnerów.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook oraz Linkedin.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Prawo o ruchu drogowym – stanowisko Lewiatana
27 czerwca 2024

Prawo o ruchu drogowym – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko wobec przepisów objętych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (“Nowelizacja”), szczególnie w zakresie obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców wykonujących przewóz osób
taksówką oraz jego weryfikacji przez przedsiębiorców świadczących usługi w obszarze pośrednictwa w przewozie.

KL/350/97/KK/2024

Pobierz
Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi i postulaty Lewiatana
27 czerwca 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi i postulaty Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak sprawy DD10.8200.2.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, przekazujemy dodatkowe uwagi i postulaty Konfederacji Lewiatan. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich analizę i uwzględnienie w toku dalszych prac.

KL/349/96/ASW/2024

Pobierz
Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są  gwarancją naszego bezpieczeństwa
27 czerwca 2024

Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są gwarancją naszego bezpieczeństwa

Dzisiaj rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą rozmawiali m.in. o przyszłości przemysłu obronnego w UE.

Przedstawiciele biznesu z krajów skandynawskich, bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują do przywódców i unijnych instytucji o dostosowanie polityk do nowej sytuacji geopolitycznej oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na region północno-wschodniej flanki Unii.

– Europa stanęła obecnie w obliczu największego kryzysu od zakończenia II światowej. Dlatego musimy wzmocnić nie tylko nasz przemysł obronny, ale również inne sektory gospodarki, aby być przygotowanym na zagrożenia i szybko na nie reagować. Musimy zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i odporność, które są podstawą dobrze funkcjonujących społeczeństw i gospodarki. Nasz region ma do odegrania wyjątkową rolę – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważa Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan, stan gospodarki, siła firm europejskich mają żywotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Tylko rozwijające się przedsiębiorstwa, które działają na zintegrowanym jednolitym rynku i mogą konkurować globalnie, są w stanie zapewnić zasoby niezbędne do podjęcia ogromnych inwestycji w obronę, cyberbezpieczeństwo i kluczowe technologie. – Mamy nadzieję, że postulaty biznesu z naszego regionu będą również inspiracją dla prezydenta Sauli Niinistö, który przygotowuje raport dla unijnych instytucji na temat rozwijania zdolności reagowania na kryzysy. Ma on ukazać się wczesną jesienią – dodaje Kinga Grafa.

Odporność w czasach wojny i kryzysów nie może być osiągnięta wyłącznie środkami militarnymi. Wymaga to zaangażowania wielu sektorów gospodarki, jak również publiczno-prywatnego planowania kryzysowego wykraczającego poza przemysł obronny, w celu utrzymania stabilności dostaw, począwszy od transportu, po żywność, leki, paliwo, energię i infrastrukturę ICT.

Ma to znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla zdolności Ukrainy do obrony. Jeśli pozwolimy Ukrainie upaść, UE znajdzie się na linii frontu.

Sygnatariusze apelu proszą o uwzględnienie poniższych elementów w strategii obrony, bezpieczeństwa i odporności UE:

 • Wsparcie konkurencyjności europejskich firm. Przemysł obronny, ale także inne sektory będą odgrywać znaczącą rolę w wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy. Odnowiona baza przemysłowa przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw w krytycznych obszarach i poprawi odporność społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel, należy pamiętać, że producenci sprzętu obronnego opierają się na sieci dostawców i podwykonawców z innych sektorów. Przemysł obronny potrzebuje firm wydobywczych, hut stali, branży chemicznej, transportu i firm technologicznych, aby zapewnić materiały, usługi i oprogramowanie. Oznacza to, że klimat biznesowy musi być poprawiony w ramach całej gospodarki. Poprawa dostępu do kapitału i zapewnienie stabilnych dostaw energii to jedne z najważniejszych aspektów w tym zakresie. Osiągniecie odporności społecznej wymaga dialogu ze społecznością biznesową, nie tylko przemysłem obronnym, aby sprostać wyzwaniom, m. in. w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia dostaw żywności, leków, wody, paliwa i energii.
 • Skupienie się na przyczynach niedostatecznej zdolności produkcyjnej i stworzenie odpowiednich zachęt. Europa w bardzo krótkim czasie przeszła od zmniejszających się wydatków na wojsko do decyzji o bezprecedensowym ich zwiększaniu. Jednoczesne wzmacnianie naszych własnych zdolności wojskowych i dostarczanie Ukrainie ogromnych (choć niewystarczających) ilości sprzętu wojskowego nieuchronnie powoduje zatory w liniach produkcyjnych, które były tworzone w innej rzeczywistości. Problemy nie wynikają z braku pomocy publicznej czy niewystarczającego popytu, lecz z fizycznych ograniczeń w liniach produkcyjnych, których rozbudowa jest utrudniona przez długotrwałe procedury pozyskiwania pozwoleń i uciążliwą biurokrację. Projekty rozbudowy, które przyczyniają się do zwiększenia produkcji sprzętu obronnego, powinny być przyspieszone w procedurach pozyskiwania pozwoleń w podobny sposób, jak to miało miejsce w przypadku innych strategicznych sektorów poprzez Net Zero Industry Act i Critical Raw Materials Act. Dodatkowo, UE musi ułatwić procedury standaryzacyjne.
 • Utrzymanie dotychczasowej polityki konkurencji. Zdrowa konkurencja i udział w rynku wielu firm, od gigantów przemysłowych po wysoko wyspecjalizowane MŚP, są niezbędne do stymulowania innowacji. Wspólne przedsięwzięcia i transgraniczna współpraca powinny być promowane, ale polityczny nacisk na wielkoskalowe fuzje w przemyśle obronnym może okazać się nieproduktywny z perspektywy odporności.
 • Zwiększenie udziału MŚP. Musimy rozwijać bardziej dynamiczny i zróżnicowany ekosystem przemysłu obronnego na rynku wewnętrznym. Sektor ten charakteryzuje się skoncentrowaną władzą rynkową w rękach kilku bardzo dużych firm. Nasze wysiłki powinny być skierowane na zwiększenie udziału MŚP, aby pobudzać innowacje i odporność. Należy pilnie przeprowadzić konsultacje z MŚP w ramach ekosystemu przemysłu obronnego, aby zwiększyć ich udział i uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu.
 • Handel z zaufanymi sojusznikami. Nasz przemysł obronny musi nadal mieć możliwość pozyskiwania materiałów i sprzętu spoza UE oraz sprzedaży swoich finalnych produktów na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja łańcuchów dostaw zmniejsza podatność i buduje odporność. Utrzymywanie bliskich relacji z sojusznikami nigdy nie było ważniejsze niż obecnie.
 • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W związku ze stałym wzrostem liczby aktywnych cyberataków i integralną rolą infrastruktury cyfrowej w nowoczesnych systemach obronnych, istnieje pilna potrzeba koordynacji i zwiększonych inwestycji w cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę. Ponadto, biorąc pod uwagę, że prywatni dostawcy znajdują się na czele ochrony infrastruktury krytycznej, konieczne są bliskie partnerstwa publiczno-prywatne, szkolenia i współpraca operacyjna w celu zharmonizowania działań i wzmocnienia wzajemnej obrony cybernetycznej.
 • Utrzymanie zjednoczonego frontu w sprawie sankcji. Wzywamy państwa członkowskie UE i sojuszników do zwiększenia presji ekonomicznej na Rosję, zapewniając, że kolejne sankcje mogą być nałożone szybko, gdy uzna się to za stosowne. Przypominamy również o konieczności ścisłego monitorowania i zwalczania praktyk omijania sankcji, dbając o ich integralne stosowanie. Wyrażamy przekonanie, że ich implementacja, zmniejszanie luk, jak również nakładanie kar w razie ich łamania, jest kluczowe dla sprawiedliwej konkurencji oraz skuteczności i wiarygodności.
 • Apelujemy o kontynuację wsparcia gospodarczego i militarnego dla Ukrainy, jak długo będzie to konieczne. Wiele z naszych firm członkowskich i federacji pełniło i pełni kluczową rolę w niesieniu pomocy Ukrainie. Jesteśmy gotowi wesprzeć rekonstrukcję Ukrainy w czasie wojny, w zakresie infrastruktury krytycznej, odbudowy domów, szpitali, szkół i kluczowych sektorów, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Ukraina potrzebuje większego wsparcia na dziś oraz długoterminowych zobowiązań. Inwestowanie na Ukrainie to nie tylko ekonomiczna kalkulacja, ale nasz moralny obowiązek, jak również strategiczny imperatyw dla całej Unii.

O przyszłości Unii Europejskiej, również w kontekście obronności, będziemy rozmawiać na Europejskim Forum Nowych Idei, które odbędzie się 16-18 października br. w Sopocie. ZAREJESTRUJ SIĘ

 Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Debiutanci na najwyższym miejscu podium XII Morskich Regat Konfederacji Lewiatan
26 czerwca 2024

Debiutanci na najwyższym miejscu podium XII Morskich Regat Konfederacji Lewiatan

Aż 15 załóg z całej Polski rywalizowało w dwunastej edycji Morskich Regat Konfederacji Lewiatan rozegranych w dniach 8–15 czerwca na wodach Chorwacji.

Trasa obejmowała takie porty jak Marina Hramina Murter, ACI Vodice oraz D-Marin Szybenik. Rozgrywki były pełne emocji i zaciętej rywalizacji, a doskonałe warunki wiatrowe sprzyjały sportowym zmaganiom, dostarczając uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Zwycięstwo wywalczyli debiutanci – załoga Whisky & Spirit House – którzy wykazali się wyjątkową precyzją i strategią. Drużyna T-Matic Grupa Computer Plus oraz Sport Ergis również zaprezentowały wysoki poziom umiejętności, co zapewniło im odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Specjalne wyróżnienie otrzymały Krakowskie Smoki za determinację i waleczność. Pomimo napotkanych trudności, załoga ta nie poddawała się i walczyła do końca, czym zdobyła uznanie uczestników i organizatorów.

Chorwacja, słynąca z krystalicznie czystych wód Adriatyku, urokliwych wysp i bogatej kultury, była idealnym miejscem dla tegorocznych regat. Marina Hramina Murter zachwyciła uczestników gościnnością i doskonałym zapleczem. ACI Vodice, z tętniącym życiem portem, oferowała chwilę relaksu i możliwość zwiedzania licznych uliczek. Natomiast D-Marin Szybenik, otoczony historycznymi zabytkami i nowoczesnymi udogodnieniami, stylowo zamykał trasę regat.

Wyniki Regat:

 1. Whisky & Spirit House
 2. T-Matic Grupa Computer Plus
 3. Sport Ergis

Tegoroczne regaty były nie tylko sportowym wyzwaniem, ale także wspaniałą okazją do świętowania 25-lecia Konfederacji Lewiatan. Doskonałe warunki wiatrowe, spektakularne trasy oraz zacięta rywalizacja sprawiły, że wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Już dziś zapraszamy wszystkich miłośników żeglarstwa na kolejną edycję wydarzenia, która zapowiada się równie emocjonująco i spektakularnie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy.

Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE
26 czerwca 2024

Rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy do UE

fot. EC - Audiovisual Service

Na pierwszym posiedzeniu międzyrządowej konferencji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w Luksemburgu, Unia Europejska formalnie rozpoczęła proces negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

To zwieńczenie kolejnego etapu reform, do których realizacji strona ukraińska zobowiązała się w czerwcu 2022 r., kiedy to uzyskała status kandydata do członkostwa. Rozpoczęcie negocjacji poprzedzone zostało określeniem przez Radę UE ram negocjacyjnych zgodnie z nowo przyjętą metodologią rozszerzenia.

Sam proces negocjacji będzie trudny i zapewne potrwa co najmniej kilka lat. W jego ramach dyskutowane będą szczegóły dostosowania systemu prawnego, gospodarczego i politycznego Ukrainy oraz warunków jej przyszłego członkostwa w UE.

Pierwsze posiedzenie międzyrządowej konferencji odbyło się 25 czerwca 2024 r.

Więcej informacji nt. relacji UE-Ukraina tutaj