Prognozy 2023. Czeka nas podatkowy nieład [+MP3]
30 grudnia 2022

Prognozy 2023. Czeka nas podatkowy nieład [+MP3]

W 2023 r. przedsiębiorcy dalej będą mierzyli się z niejasnymi przepisami prawa podatkowego, wadliwymi i nieprzyjaznymi interpretacjami organów skarbowych.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Będą musieli dostosowywać się do kolejnych, licznych zmian przepisów, przygotowywanych w pośpiechu w celu realizacji doraźnych potrzeb finansowych państwa.

Niestety, wciąż będą funkcjonować w realiach jednego z najgorszych systemów podatkowych na świecie.

– Nowy rok przyniesie przedsiębiorcom kolejne zmiany w podatkach. Większość z nich to korekta przepisów Polskiego Ładu, które weszły w życie w 2022 r. Tym samym sprawdza się scenariusz, o którym mówiliśmy półtora roku temu, że Polski Ład pogrąży w nieładzie polski system podatkowy na wiele lat. Mamy nowy rok i kolejną nowelizację, która zmienia, uchyla, bądź odracza wadliwe rozwiązania. Uchylone zostaną przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, zmieniony i odroczony do 2024 r. zostanie tzw. podatek minimalny, zmodyfikowane zostaną przepisy odnoszące się do opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, dotyczące zaliczenia do KUP kosztów finansowania dłużnego, tzw. polskiej spółki holdingowej, czy estońskiego CIT – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W dalszym ciągu przedsiębiorcy borykać się będą z trudnościami związanymi z opłacaniem składki zdrowotnej na zasadach, które zaczęły obowiązywać w 2022 r. Powiązanie składki zdrowotnej z dochodem podatkowym generuje niezliczone problemy z prawidłowym obliczeniem wysokości tej daniny, spowodowało, że wszystkie wątpliwości odnoszące się do ustalenia podstawy opodatkowania są teraz także kłopotem przy określeniu wysokości składki zdrowotnej.

Rok 2023 r. będzie okresem przygotowań do rewolucji w fakturowaniu. Od 2024 r. zacznie obowiązywać tzw. Krajowy System e-Faktur, czyli system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów służący do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur. Wdrożenie i przetestowanie tego narzędzia stanowić będzie ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. Wiązać się będzie z konicznością poniesienia bardzo dużych nakładów pracy i pieniędzy w celu dostosowania systemów fakturowych obecnie używanych w firmach do stosowania wspólnie z KSeF.

– Wciąż niepokoją zapowiedzi związane z wprowadzaniem nowych podatków np. podatku od zysków nadzwyczajnych czy od nabycia i posiadania nieruchomości nieprzeznaczonych na wynajem. Wszelkie próby wpływania na zachowania obywateli poprzez nakładanie nowych podatków, nie osiągają zakładanych rezultatów, szkodzą jedynie gospodarce i rozwojowi kraju, powodują wzrost cen dóbr i usług i ograniczają przedsiębiorczość. Potwierdzeniem tego jest wchodzący w przyszłym roku zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych oraz brak możliwości rozliczania na zasadach ogólnych wynajmu prywatnych mieszkań. Ta fiskalna zmiana, mająca na celu uszczuplenie dochodów osób uzyskujących przychody z najmu, spowoduje jeszcze większy wzrost cen najmu i niższą dostępność lokali dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Zamiana ta dodatkowo wprowadzana jest w najgorszym możliwym momencie, kiedy ceny najmu bardzo mocno wzrastają, ze wzglądu na napływ do Polski obywateli Ukrainy i Białorusi – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Indeks Lewiatana. Firmy obawiają się wysokich cen prądu i gazu
29 grudnia 2022

Indeks Lewiatana. Firmy obawiają się wysokich cen prądu i gazu

85% przedsiębiorców uważa, że największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy w 2023 roku będą wysokie ceny prądu i gazu, 73% obawia się nowych opłat, podatków i innych obciążeń finansowych – wynika z grudniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Tylko dla 3% firm wysokie ceny prądu i gazu nie będą miały większego znaczenia. Dla 12% będą miały znaczenie, ale menedżerowie są przekonani, że poradzą sobie z problemami. Wysokich cen energii obawia się aż 91% małych firm, 86% dużych i 64% średnich.

73% firm obawia się nowych opłat, podatków i innych obciążeń finansowych. Tylko dla 6% firm nie będą one stanowiły większego problemu. Dla 21% będą miały duże znaczenie, ale przedsiębiorstwa znajdą rozwiązanie.

Wśród innych wyzwań w prowadzeniu firmy w 2023 roku 68% przedsiębiorców wymieniło zmiany w prawie nakładające kolejne obowiązki, 67% konieczność podnoszenia wynagrodzeń, 65% utrzymującą się inflację lub jej wzrost, 64% pogłębiający się kryzys i mniejsze wydatki konsumentów oraz 50% rozwijającą się wojnę na Ukrainie.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Prognozy 2023. Trudny rok dla gospodarki [+MP3]
28 grudnia 2022

Prognozy 2023. Trudny rok dla gospodarki [+MP3]

Jeśli w przyszłym roku nie trafią do Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy to w najgorszym scenariuszu grozi nam spadek PKB. Ciężkie chwile będzie przeżywał przemysł, osłabnie konsumpcja, inwestycję dalej będą kulą u nogi.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Inflacja w całym 2023 roku pozostanie dwucyfrowa i na pewno nie spadnie poniżej 13%. Stopa bezrobocia utrzyma się poniżej 6% – wynika z prognoz Konfederacji Lewiatan.

– To co jeszcze rok temu, czy na początku tego roku wydawało się prawdopodobne przestało mieć jakiekolwiek znaczenie po 24 lutego, dniu  agresji Rosji na Ukrainę. Od tego momentu większość instytucji międzynarodowych, czy ośrodków analitycznych zmienia co chwila swoje prognozy na kolejny rok. Sama skala rewizji jest znacząca. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o wzroście gospodarczym w Polsce w 2023 r. od 1,5% do 2%. Teraz coraz częściej wspominamy o potencjalnej recesji i spadku PKB nawet o 1% w przyszłym roku. Ten pesymistyczny scenariusz może się zrealizować. Ratunkiem dla gospodarki mogą być środki z KPO. Ich pozyskanie może w przyszłym roku dołożyć około 1 pkt. proc. do rodzimego PKB – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

W 2023 roku osłabienie popyt konsumpcyjny w Polsce, ale też w Unii Europejskiej. To szczególnie ważne ponieważ nasze gospodarki są dość ściśle połączone (główny kierunek naszego eksportu to zachód, z Niemcami na czele). Wraz ze spadkami popytu przyjdzie poważne osłabienie koniunktury w rodzimym przemyśle. W mojej ocenie czeka nas ciężki czas, z możliwymi spadkami produkcji przemysłowej rok do roku. Co gorsza pragmatyzm firm z 2021 i 2022 r. stanie się problemem. Firmy w tym czasie nagromadziły niespotykaną do tej pory ilość zapasów (to one podbijają nasz PKB). Teraz brak produkcji i nowych zamówień przełoży się na wysokie koszty magazynowania i transportu tych towarów.

Kulą u nogi będą dalej inwestycje. Przedsiębiorstwa nie są skłonne dokonywać nowych zakupów ze względu na nadal bardzo dużą niepewność. Możliwe odbicie inwestycji nastąpi dopiero w momencie trwałego osłabienia tempa wzrostu cen lub zakończenia działań wojennych w Ukrainie.

– Mimo zapowiedzi rządzących i NBP inflacja w 2023 roku nadal pozostanie dwucyfrowa. Wycofanie się z tarcz antyinflacyjnych przyniesie oczekiwany efekt – podbije inflację na początku przyszłego roku. W czarnym scenariuszu będziemy mówili prawdopodobnie o inflacji w lutym przekraczającej 20%. W całym roku nie uda się na pewno jej ograniczyć poniżej granicy 13% – dodaje Mariusz Zielonka.

NBP prawdopodobnie zakończyło już cykl podwyżek stóp procentowych. Nic jednak nie wskazuje, żeby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na bardziej radykalne ruchy przed końcem przyszłego roku. Jeśli już będzie jakikolwiek ruch to będzie on na początku października i to też bardziej kosmetyczny niż znaczący.

Jedynym elementem gospodarki, który w przyszłym roku prawdopodobnie prześliźnie się relatywnie gładko przez czas dekoniunktury będzie rynek pracy. Zawirowania z napływem uchodźców z Ukrainy w 2022 r. wypełniały lukę w zatrudnieniu. Teraz w czasach koniecznej redukcji kosztów powroty obywateli Ukrainy ponownie wpływają na to, że na rynku pracy statystyki pozostaną w zasadzie bez zmian. Oznacza to, że nadal stopa bezrobocia rejestrowanego utrzyma się poniżej 6% w całym 2023 r.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 67% firm
27 grudnia 2022

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 67% firm

67% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 28% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość średnie firmy – wynika z grudniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogorszyły się dla 70% średnich firm, 67% małych i 64% dużych. Nie widzi znaczącej zmiany 34% dużych firm, 29% małych i 25% średnich. Poprawę obserwuje tylko 2% dużych firm, 4% małych i 5% średnich.

Nastroje dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym są niekorzystne – przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym. 58% przedsiębiorców ma negatywne nastawienie, a 36% jest pozytywnie usposobiona, 6% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej pesymistycznie (66%) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm dużych. W przypadku firm średnich odsetek ten wyniósł 58%, a małych 57%.

Jeszcze bardziej niekorzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 73% przedsiębiorstw obawia się takich zmian, w tym 75% małych, 70% dużych oraz 68% średnich. 22% firm ma pozytywne nastawienie (30% dużych, 29% średnich oraz 19% małych).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Rynek pracy odporny na spowolnienie gospodarcze
23 grudnia 2022

Rynek pracy odporny na spowolnienie gospodarcze

Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,1 proc. w październiku - podał GUS.

Komentuje Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Liczba bezrobotnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Trudne warunki prowadzenia firm mogą natomiast spowodować wzrost liczby bezrobotnych w następnym roku. Przy utrzymującej się presji płacowej i wysokich kosztach prowadzenia działalności część firm będzie zmuszona do wstrzymania nowych rekrutacji, wygaszania kontraktów terminowych. Sytuacja na rynku pracy jest zróżnicowana w zależności od sektora gospodarki.

Zdecydowana większość pracodawców (74 proc.) w najbliższych miesiącach planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie (46 badanie Plany Pracodawców, zrealizowane przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk).

Pojawiają się pewne sygnały o zwolnieniach grupowych. Natomiast jak podaje GUS, w listopadzie przeprowadzono ich 197– o 125 mniej niż rok temu. Nie wszystkie zwolnienia podyktowane są problemami wynikającymi z trwającego osłabienia gospodarki. W jakimś stopniu są efektem wdrażanych programów restrukturyzacji (np. sektor finansowy). Z danych COIG wynika ż w III kwartale br. na restrukturyzację zdecydowało się 677 firm, o blisko 39% więcej niż w II kw. br. Pogarszająca się płynność finansowa przedsiębiorstw będzie się przekładała na decyzję o zawieszeniu działalności. 13% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na koniec listopada stanowiły firmy z zawieszoną działalnością.  Jest to wzrost o 1,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Początek następnego roku może ujawnić problemy oraz bariery rozwoju przedsiębiorstw, z którymi musieli się zmierzyć pracodawcy w 2022 roku. Stopa bezrobocia nie powinna jednak wzrosnąć znacznie.

Konfederacja Lewiatan

Nowe struktury logiczne FA(2) i FA_RR1 – uwagi Lewiatana
23 grudnia 2022

Nowe struktury logiczne FA(2) i FA_RR1 – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 listopada 2022 r., znak sprawy DRPT1.022.1.2022 kierującego do konsultacji podatkowych nowe struktury logiczne FA(2) i FA_RR1, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/527/259/ASW/2022

Pobierz
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – tzw. projekt KSeF – uwagi Lewiatana
23 grudnia 2022

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – tzw. projekt KSeF – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 grudnia 2022 r., znak sprawy PT7.8100.6.2022 kierującego do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – tzw. projekt KSeF, Konfederacja  Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/526/258/ASW/2022

Pobierz
Przedsiębiorcy źle oceniają przyszłość
22 grudnia 2022

Przedsiębiorcy źle oceniają przyszłość

W grudniu br. w większości obszarów gospodarki utrzymują się negatywne oceny koniunktury. Wskaźnik ogólnego klimatu znajduje się poniżej średniej długookresowej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Nastroje w przemyśle bez zmian, co oznacza albo pogorszenie w stosunku do poprzedniego miesiąca albo utrzymanie ocen na tym samym, niskim poziomie. W najbliższym roku powinniśmy raczej przyjąć postawę, że „dobrze to już było”.

Nastroje zaczynają iść w parze z danymi o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Jedynym wyjątkiem jest gospodarka magazynowa i transport. Ta branża mimo coraz większego popytu na usługi, wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia nadal odnotowuje spadek nastrojów.

Zdecydowanie gorzej oceniamy przyszłość. Wysokich spadków oczekuje gastronomia i zakwaterowanie. To zapewne wynik już zmniejszonego popytu na usługi tej branży. Wraz z ubożeniem będziemy rezygnować w pierwszej kolejności z mniej niezbędnych dóbr i usług. Najwięcej pesymistów znajduje się jednak w branży budowlanej, gdzie bieżące jak i przyszłe nastroje są bardzo złe. Budownictwo doświadcza z każdej strony spowolnienia związanego ze wzrostami cen materiałów budowlanych oraz stóp procentowych, a co za tym ze zmniejszonymi możliwościami finansowania inwestycji budowlanych.

Przedsiębiorcy ciągle wskazują inflację jaką największą barierę rozwoju. Niewiele niżej w tym niechlubnym rankingu zajmuje niepewna sytuacja gospodarcza. To może być ważne w kontekście przyszłorocznych wyborów. Jeśli sytuacja się nie poprawi, prawdopodobnie przedsiębiorcy będą głosować przeciw obecnemu rządowi.

Konfederacja Lewiatan

 

Ryzyko, że nie otrzymamy pieniędzy z KPO jest realne, ale jeszcze umiarkowane
21 grudnia 2022

Ryzyko, że nie otrzymamy pieniędzy z KPO jest realne, ale jeszcze umiarkowane

Nadal nie wiadomo, kiedy zostanie odblokowany Krajowy Plan Odbudowy. Polska czeka na ponad 35 mld euro w ramach części bezzwrotnej i pożyczkowej.

Ryzyko, że Polska nie otrzyma pieniędzy z KPO, jest realne, choć ciągle jeszcze umiarkowane, bo wciąż mamy czas. Dopiero jeżeli do końca 2023 roku Polska nie złoży żadnego wniosku płatniczego do KE, nasz plan zostanie umorzony.

Polska ma cztery superkamienie milowe, które musi osiągnąć przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, a żadna płatność nie zostanie zrealizowana przed:

– zwiększeniem niezależności i bezstronności sądów,

– poprawą sytuacji sędziów, których dotyczą uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i odnoszących się do immunitetu sędziowskiego,

– zapewnieniem skutecznego audytu i kontroli KPO,

– wprowadzeniem i uruchomieniem systemu informacyjnego służącego do monitorowania wdrażania KPO.

 Coraz mniej czasu na inwestycje

Przedłużająca się dyskusja o tych superkamieniach oznacza, że z każdym mijającym miesiącem zostaje coraz mniej czasu na zaplanowane w KPO inwestycje. Nawet, jeśli Polska w końcu złoży wniosek płatniczy, to mamy ogromne opóźnienie we wdrażaniu planu. W tej sytuacji rząd  słusznie zdecydował, że część inwestycji i reform zapisanych w KPO będzie realizowana bez KPO: ogłaszane są kolejne nabory, a w Sejmie pojawiają się kolejne ustawy.

Na wiele z takich działań, przede wszystkim legislacyjnych, nie potrzeba dodatkowych pieniędzy. Jednak inwestycje, które wymagają finansowania, na które są prowadzone nabory lub konkursy, powinny otrzymać gwarancje rządowe na wypadek porażki negocjacji wewnętrznych, czyli gdyby Polska nie zrealizowała warunków wstępnych.

Trzy scenariusze dotyczące KPO

– Dziś na stole mamy trzy scenariusze dotyczące KPO:  inwestycje w KPO będą nieefektywne, bo będziemy je realizować w chaosie, części inwestycji może w ogóle nie udać się zrealizować, bo zabraknie czasu, Polska w ogóle nie dostanie pieniędzy z KPO. Żaden z tych scenariuszy nie jest dobry. Moim zdaniem pytanie, jakie trzeba sobie zacząć zadawać, to nie czy stracimy pieniądze z KPO, ale ile ich stracimy – mówi Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Z punktu widzenia przedsiębiorców obecna sytuacja jest potrójnie zła. Po pierwsze, dziś nie ma pewności, że KPO w ogóle zostanie uruchomiony, a jeśli zostanie uruchomiony, to czy uda się go zrealizować w pierwotnym zakresie. To pogarsza perspektywy rozwojowe i wzmacnia i tak już ogromną  niepewność.

Po drugie, jeśli KPO w końcu zostanie uruchomiony i zaczniemy dostawać płatności, to opóźnienie, które mamy dziś może spotęgować chaos we wdrażaniu: pieniądze będą po prostu wydawane jak najszybciej. Ryzyko, że inwestycje realizowane w takich warunkach będą nieefektywne, a legislacja – słabo przygotowana i nie odpowiadająca realnym problemom jest duże.

Po trzecie, takie warunki nie sprzyjają przejrzystości i ograniczają możliwości kontroli. Dla przedsiębiorców może to oznaczać, że w KPO ogłaszany jest nabór na interesujące ich inwestycje, z kryteriami które zamykają dostęp lub preferują określone grupy firm. Pieniądze mogą być znaczone i wydawane nie dlatego, że inwestycja jest efektywna, tylko dlatego że jest – na przykład – opłacalna politycznie.

Komitet Monitorujący KPO bez kompetencji

Dlatego dużą wagę przywiązujemy do Komitetu Monitorującego KPO. Nie jesteśmy zadowoleni z zakresu jego kompetencji. Przede wszystkim Komitet nie ma żadnych uprawnień, jeśli chodzi o kryteria i zasady wyboru projektów. Jest to jednak platforma, funkcjonująca w systemie,  instytucja, która da pracodawcom możliwość zadawania pytań, domagania się informacji, zabiegania o ewaluację. Komitet jest dla nas tym ważniejszy, że KPO nie będzie wdrażany według zasad i standardów z polityki spójności.

Dla Komisji Europejskiej kluczowa jest efektywność całego procesu: pieniądze trzeba wydać szybko, do połowy 2026 roku. Państwa korzystające z instrumentu muszą pogodzić tempo z jakością inwestycji oraz z oczekiwaniem, że sfinansowane reformy będą miały charakter strukturalny i długofalowy. Także dlatego KE będzie płacić nie za poszczególne wydatki (faktury), ale za zrealizowane kamienie milowe i wskaźniki.

To radykalnie nowe podejście do finansowania inwestycji państw członkowskich. Stąd też bierze się determinacja Komisji Europejskiej w dyskusji o kamieniach milowych związanych z reformą sądownictwa, które muszą być zapewnione przed złożeniem pierwszego wniosku płatniczego. Unia potrzebuje gwarancji, że jej interesy finansowe będą chronione, a do skutecznej ochrony potrzebny jest sprawny system kontroli wewnętrznej. Warunkiem funkcjonowania takiego systemu jest skuteczna ochrona sądowa. Z kolei gwarantem skutecznej ochrony są niezależni i bezstronni sędziowie.

Chaos panujący w koalicji  rządzącej od ponad roku w kwestii dwóch pierwszych superkamieni i brak przestrzeni do realnych kompromisów w tej sprawie, powoduje, że ryzyko całkowitej utraty KPO staje się coraz większe.

Konfederacja Lewiatan

 

Sprzedaż detaliczna hamuje, ale nadal jest na plusie [+MP3]
21 grudnia 2022

Sprzedaż detaliczna hamuje, ale nadal jest na plusie [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,6% (wobec wzrostu o 12,1% w listopadzie 2021 r.). W porównaniu z październikiem br. spadła o 0,3% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Polacy z miesiąca na miesiąc kupują coraz mniej. Sprzedaż detaliczna w listopadzie spadła w ciągu miesiąca o 0,3%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku była wyższa o 1,6%. Dane pokazują, że to głównie wyprzedaże świąteczne, a także przygotowania do  sezonu zimowego pociągnęły sprzedaż do góry.

Kupujemy coraz więcej produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność i właśnie ubrania, odkładając zakupy mniej potrzebnych produktów na później. To nie wróży dobrze na przyszłość, szczególnie dla przemysłu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w listopadzie wzrosła sprzedaż detaliczna w obszarze RTV, AGD, co było efektem mistrzostw świata w piłce nożnej.

Grudzień będzie kolejnym miesiącem wzrostu sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Papierkiem lakmusowym nastrojów będzie ewentualny spadek sprzedaży w skali miesiąca.

Konfederacja Lewiatan