Po wprowadzeniu podatku cukrowego znacznie podrożały napoje [+MP3]
31 marca 2023

Po wprowadzeniu podatku cukrowego znacznie podrożały napoje [+MP3]

Po wprowadzeniu, ponad dwa lata temu, podatku cukrowego nastąpił skokowy wzrost cen napojów, nawet o kilkadziesiąt procent. Pogorszyła się kondycja producentów napojów, którzy ponieśli dodatkowe koszty związane z obliczaniem i zapłaceniem nowej daniny.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Przedsiębiorcy wciąż zmagają się z nieprecyzyjnymi przepisami występując licznie o interpretacje indywidualne – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Podatek cukrowy został wprowadzony w momencie rozpędzającej się inflacji, w najgorszym możliwym momencie dla przedsiębiorców, którzy dotknięci zostali kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i ogromnym wzrostem kosztów produkcji i zatrudnienia. Wymusił konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z obliczaniem, zadeklarowaniem i zapłaceniem daniny. Wypełnienie tych obowiązków było dodatkowo utrudnione ze względu na bardzo nieczytelne i niejasne przepisy, których interpretacji krótko po wejściu ich w życie, nie chciało się podjąć ani Ministerstwo Zdrowia, ani Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy wciąż zmagają się z nieprecyzyjnością tych przepisów występując licznie o interpretacje indywidualne, do których wydawania po pół roku od wejścia w życie przepisów zobowiązany został dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

To pokazuje jedynie, że wprowadzanie danin sektorowych, dedykowanych konkretnym branżom i podmiotom, nie przynosi zakładanych efektów, a jedynie pogarsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej i jakość systemu podatkowego.

Podatek cukrowy jest opłatą ponoszoną przez przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej, prowadzą sprzedaż napojów słodzonych jako producent, albo nabywają napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub w ramach importu napojów spoza Unii Europejskiej.

Stawka podatku jest sumą dwóch wartości stałej i zmiennej. Opłata stała wynosi 50 groszy od litra napoju, jeżeli w jego składzie znajduje się do 5 g cukru w przeliczeniu na 100 ml napoju lub jakakolwiek ilość innej substancji słodzącej, natomiast opłata zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram w 100 ml napoju. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny objęte są dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Maksymalna stawka opłaty to 1,2 zł na jeden litr.

Podatek cukrowy został wprowadzony ustawą o prozdrowotnych wyborach konsumentów. Uzasadnieniem dla jego wprowadzenia była walka z otyłością i kształtowanie zdrowego trybu życia. Już na etapie konsultacji społecznych argument Ministerstwa Zdrowia, sprowadzający się do tego, że wprowadzenie nowego podatku to najlepszy sposób na walkę z otyłością nie był przekonywujący. Tym bardziej, że opłatą objęte zostały także napoje, które nie zawierają cukru, a jedynie niskokaloryczne substancje słodzące. Nawet zastąpienie cukru inną substancją słodzącą, nie pozwoliło na uniknięcie zapłaty daniny. Nie przedstawiono kompleksowej propozycji, programu, w jaki sposób wpływać na świadomość obywateli o potrzebie prowadzenia zdrowego trybu życia. W jaki sposób zachęcać ich do aktywności fizycznej, jak promować zdrową żywność. Zdecydowano się na rozwiązanie najbardziej radykalne, nieskuteczne z punktu widzenia przeciwdziałania otyłości, za to dające istotne korzyści budżetowi państwa w postaci dodatkowych 1,5 mld zł. Takim sposobem działania ustawodawca może opodatkować wszystko, także ciastka, batoniki, owoce, które dalej będą spożywane przez społeczeństwo i jedynym efektem będzie drenaż kieszeni obywateli.      

Konfederacja Lewiatan

Pobierz raport "28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach"        
Inflacja hamuje. Martwi bardzo szybki wzrost cen żywności [+MP3]
31 marca 2023

Inflacja hamuje. Martwi bardzo szybki wzrost cen żywności [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,1% - podał we wstępnym szacunku GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Zgodnie z oczekiwaniami, choć nie tak bardzo jak przewidywaliśmy, wzrost cen zwolnił. W marcu wydawaliśmy średnio o 16,2% więcej niż w marcu przed rokiem. Na wyższy od oczekiwanego wzrost inflacji miała zapewne zmiana wag w koszyku GUS. Martwi ponad 2% wzrost cen żywności w ciągu miesiąca.

Widać początek końca sezonu grzewczego. Ceny nośników energii choć nadal dużo wyższe niż przed rokiem (o blisko ¼) w skali miesiąca zaczynają spadać. Inflacja byłaby prawdopodobnie wyższa, gdyby nie zeszłoroczna panika na stacjach paliw. Teraz benzyna w skali roku praktycznie nie podrożała. Na stacjach w ciągu ostatniego miesiąca ceny spadły nawet o 1,8%.

Nie widać, niestety, sygnałów do jakiegoś wyraźniejszego osłabienia wzrostu cen, co oznacza, że nie mamy się też co spodziewać większej poprawy nastrojów wśród obywateli. Pewną niewiadomą będzie nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Może dużo namieszać w rodzimym wzroście cen.

Konfederacja Lewiatan

Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm
30 marca 2023

Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 25 miejscu w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. Z najnowszych badań wynika, że tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – podkreślali uczestnicy konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Podrabianie i piractwo własności intelektualnej jest poważnym wyzwaniem w wielu branżach i może znacznie zmniejszyć zyski firm. Bez możliwości ochrony swoich innowacji za pomocą patentów, znaków towarowych (wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.) wynalazcy i twórcy mają mniejszą motywację do inwestowania czasu, pieniędzy i wysiłku w opracowywanie nowych pomysłów.

Biorąca udział w konferencji Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o najważniejszych wyzwaniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Wśród nich wymieniła m.in. uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wytypowanie filarów innowacyjnej gospodarki, które przynoszą korzyści.

– W naszym kraju 42 proc. PKB tworzą branże innowacyjne. Firmy, które mają prawa do swoich patentów osiągają o 55 proc. wyższe przychody na pracownika w porównaniu z przedsiębiorstwami, które takich praw nie mają – powiedziała.

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP zwróciła uwagę, że w 2022 roku liczba wniosków patentowych wzrosła w naszym kraju o ponad 17 proc., co dało nam 25 miejsce w Europie. Zajęliśmy pozycję w połowie stawki.

– Odczuwamy niedosyt. Dlatego staramy się edukować licealistów, studentów, przedsiębiorców. Chcemy, aby już uczniowie wiedzieli co to jest patent. Na uczelniach mamy obowiązkowy przedmiot „ochrona własności intelektualnej”. Docieramy też do przedsiębiorców ponieważ tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – dodała Edyta Demby-Siwek.

O znaczeniu edukacji, szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych, które zmienią naszą świadomości w postrzeganiu własności intelektualnej  mówił też, otwierając konferencję, Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.

Wydarzenie oraz warsztaty przyciągnęło kilkuset uczestników

– W dobie globalizacji, przy nieograniczonych możliwościach produkcyjnych i sprzedażowych, nieunikniona stała się debata dotycząca zasad uczciwej konkurencji. Globalna ochrona praw własności intelektualnej, a co za tym idzie – realne możliwości przedsiębiorców do zabezpieczenia swoich praw – muszą wybrzmiewać głośno, by idea stawała się praktyką – stwierdził dyrektor Mielczarek.

Bartosz Krakowiak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska przekonywał, że dominuje techniczne postrzeganie własności intelektualnej, pomija się natomiast aspekt strategiczny.  Tymczasem dobrze chroniona własność intelektualna jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście ogromne znaczenie odgrywa mądra edukacja – powiedział.

Z kolei Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii mówił o trudnej współpracy nauki i biznesu w ochronie własności intelektualnej.

– Dla biznesu najważniejszy jest czas i efektywność, dla naukowców zaś liczba publikacji naukowych, a nie zgłoszenia patentowe czy współpraca z przedsiębiorcami – dodał.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że własność intelektualna ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Szczelna jej ochrona zachęca firmy do  tworzenia, rozwijania nowych technologii i rozwiązań w wielu dziedzinach. Branże intensywnie korzystające z własności intelektualnej, takie jak przemysł farmaceutyczny często tworzą dobrze płatne miejsca pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Silna ochrona własności intelektualnej może pomóc w rozwoju branż, prowadząc do większej liczby miejsc pracy i wyższych płac.

Rzetelne przepisy odnoszące się do własności intelektualnej mogą pomóc w stworzeniu równych szans dla firm w różnych krajach. Chroniąc prawa wynalazców i twórców, prawa własności intelektualnej mogą pomóc w promowaniu uczciwego handlu i zapobieganiu nieautoryzowanemu wykorzystaniu cennej własności intelektualnej.

Partnerem strategicznym konferencji był Amazon.

Konfederacja Lewiatan

Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego
29 marca 2023

Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego

Sejmowa Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii odrzuciła dzisiaj, na wniosek opozycji, kontrowersyjny, rządowy projekt "lex pilot".

Posłowie odrzucili rządowy projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie także propozycję nowelizacji kluczowej dla polskiego rynku mediów ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex pilot).

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciel rządu zapowiedział zgłoszenie, za pośrednictwem posłów PiS, kilkudziesięciu kluczowych poprawek do procedowanych projektów. Uczestniczący w posiedzeniu posłowie oraz m.in. przedstawiciele środowiska przedsiębiorców nie mieli możliwości zapoznania się z ich treścią i nie byli w stanie ocenić kierunku w jakim miały nastąpić zmiany.

– W tej sytuacji decyzja komisji wydaje się być racjonalna. Od początku apelowaliśmy do rządu, a potem do Sejmu, o wyłączenie z prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które znalazły się w projekcie bez uprzednich zapowiedzi, konsultacji z rynkiem czy oceny skutków ich wdrożenia – mówi Krzysztof Kajda, r.p. Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsza zmiana zaprojektowana przez rząd dotyczy zasady must carry/must offer, która zobowiązuje operatorów telewizji kablowych, satelitarnych oraz IPTV do posiadania w swojej ofercie określonych kanałów. Dotychczas były to kanały zarówno nadawców publicznych jak i komercyjnych. Rząd postanowił, że ta pula zostanie zastąpiona wprost w ustawie o radiofonii i telewizji 5 kanałami nadawcy publicznego (TVP), a resztę kompetencji przekazał polskiemu regulatorowi rynku mediów – Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT), która wybierze do 30 kanałów objętych zasadą must carry/ must offer.

Daje to KRRiT niespotkane uprawnienia i tworzy sytuację rażącej dysproporcji. Zgodnie z projektem KRRiT będzie decydować o tym, czy kanały nadawców komercyjnych znajdą się, lub będą usunięte, z puli kanałów objętej zasadą must carry/ must offer. Rodzi to dla nich dodatkowe zagrożenie, ponieważ będą musieli mierzyć się z ogromną niepewnością – stabilność ich biznesu będzie uzależniona od arbitralnej decyzji KRRiT.

Decyzja Komisji oznacza, że podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu planarnym Sejmu odbędzie się jedynie dyskusja (bez prawa zgłaszania poprawek) i Sejm albo potwierdzi dzisiejszą decyzję Komisji i ostatecznie odrzuci projekt, albo skieruje projekt ponownie do prac w Komisji.

 Konfederacja Lewiatan

Zasady proceduralne dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – stanowisko Lewiatana
29 marca 2023

Zasady proceduralne dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dotyczących oceny aspektów proceduralnych egzekwowania RODO w państwach członkowskich przedstawia stanowisko w sprawie zasad proceduralnych dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

KL/125/47/AM/2023

Pobierz
Co doprecyzować w KSeF – spotkanie z przedstawicielami resortu finansów
28 marca 2023

Co doprecyzować w KSeF – spotkanie z przedstawicielami resortu finansów

fot. shutterstock

Zagadnienia wymagające objaśnień oraz kwestie techniczne związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur były przedmiotem spotkania członków Rady Podatkowej Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu wziął udział dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Było to już szóste spotkanie przedstawicieli Lewiatana z resortem finansów dotyczące projektu ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur.

Przedmiotem rozmów były zagadnienia, które wymagają jeszcze doprecyzowania bądź wyjaśnienia przez resort w formie objaśnień oraz o kwestiach technicznych związanych z wdrożeniem systemu.

Projekt ustawy wdrażającej KSeF wkrótce rozpatrzy rząd

Projekt ustawy wdrażającej KSeF w wersji po konsultacjach społecznych został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez rząd. W Sejmie prawdopodobnie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 24-25 maja.

Zmiany wprowadzone w projekcie w stosunku do pierwszej wersji to m.in.:

 • przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jako faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF
 • wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline
 • doprecyzowano datę wystawienia oraz inne kwestie ważne dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline
 • w okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Spotkanie odbyło się 27 marca. Dziękujemy za otwartość i dialog z biznesem!

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana
28 marca 2023

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2992, 3045 i 3045-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/130/51/PH/2023

Pobierz
Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi dotyczące sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI).

KL/128/50/ET/2023

Pobierz pismo
Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RC13 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/127/49/PG/2023

Pobierz pismo
Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych
28 marca 2023

Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych

Dalej idące rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie oraz zlecania badań diagnostycznych – postulują Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy dla Zdrowia.

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające.

– Chcielibyśmy, aby pielęgniarki i położne, które mają odpowiednie uprawnienia, miały możliwość samodzielnego wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko – strzykawce czy aerozolu do nosa – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują, aby pielęgniarki mogły też wystawiać recepty na szczepionki przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego w postaci zawiesiny do wstrzykiwań oraz samodzielnie kierować na badania. Chodzi w tym przypadku o wszystkie testy antygenowe, badania obrazowe: USG piersi, USG jamy brzusznej, mammografie oraz e-skierowanie RTG klatki piersiowej.

– Wprowadzenie tych badań wpłynie znacząco na dostępność do profilaktyki chorób onkologicznych oraz na przyspieszenie ewentualnych procesów diagnostyczno – terapeutycznych. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej powinna być znacznie szersza i zamykać, o ile to możliwe konsultację na tym etapie – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan