Konsument w świecie cyfrowych możliwości
29 listopada 2023

Konsument w świecie cyfrowych możliwości

Bariery związane z zaufaniem, oszustwami, logistyką, dostępem do internetu, czy umiejętnościami poruszania się po sieci były wymieniane wśród największych wyzwań rynku e-commerce z perspektywy konsumenta, w czasie konferencji „Konsument w świecie cyfrowych możliwości” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Z raportu Wyzwania rynku e-commerce z perspektywy konsumenta” zaprezentowanego na konferencji, a przygotowanego przez Politykę Insight i Amazon.pl, wynika, że klienci cenią sobie bezpieczeństwo podczas zakupów w internecie, boją się oszustw, manipulowania ceną, chcą mieć dostęp do wiarygodnych opinii innych kupujących.

Gość specjalny Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na przełomowe zmiany w e-commerce, których  katalizatorem stała się pandemia Covid-19.

Transparentność rynku e-commerce

– Ten rynek dynamicznie się rozwija uwzględniając transformację energetyczną czy klimatyczną. 100 lat temu głównym kreatorem kształtowania konsumpcji  była prasa,  30 lat temu telewizja, 10 lat temu internet, a od 5 lat media społecznościowe – powiedział prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny odniósł się także do unijnej dyrektywy Omnibus, która obowiązuje od 1 stycznia. Zmieniła ona sposób informowania o promocjach – obok ceny aktualnej i tej przed rabatem konsument ma znać także najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni.

– Konsument nie powinien być oszukiwany poprzez brak informacji o cenie czy podawaniu ceny nieprawidłowej. Tym bardziej, że czterech na pięciu konsumentów robi zakupy w internecie, a ponad 90 proc. przy podejmowaniu decyzji powołuje się na opinie innych. Do 2034 roku grupa konsumentów powyżej 65 roku będzie większa od liczby konsumentów w wieku do 18 lat. Dlatego tak ważna jest transparentność i przejrzystość zasad na rynku e-commerce – dodał.

Marco Reissig, Country Manager, Amazon.pl dużo miejsca poświęcił zaufaniu, wiarygodnym opiniom, promocji i nowym trendom na rynku e-commerce. – Mówiąc o zwyczajach zakupowych polskich konsumentów, wyróżniłbym cztery szczególne obszary. Przede wszystkim są to: doskonała orientacja na wygodne i bezpieczne metody płatności, czego dowodem jest tak chętnie stosowany BLIK. Polscy konsumenci okazali się być także niezwykle zgodni, wskazując na paczkomaty jako najwygodniejszą i najbardziej zrównoważoną opcję dostawy oraz na atrakcyjne ceny, jako ważny czynnik decydujący o zakupie. Chociaż ten ostatni element wskazałbym jako cechę wspólną wszystkich klientów na całym świecie. Jednak wszystkie te zwyczaje zakupowe łączy jedno – zaufanie. Klienci muszą być pewni tego, co otrzymają, gdy kupują na Amazon.pl. Dlatego nieustannie inwestujemy w narzędzia, które chronią klientów, zapewniając im bezpieczne zakupy online – dodał.

Punktem wyjścia do dyskusji w panelu „Bariery i wyzwania w segmencie e-commerce z perspektywy konsumentów w Polsce” był raport przygotowany przez Politykę Insight i Amazona.pl.

Niewystarczające umiejętności cyfrowe

Według raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego realizacji celów “Cyfrowej dekady Europy”, odsetek polskich gospodarstw domowych, które mają dostęp do szybkiego stacjonarnego internetu wynosi 71 proc. (UE – 73 proc.). Tylko 63 proc. gospodarstw domowych objętych jest zasięgiem mobilnej sieci piątej generacji czyli 5G (UE – 81 proc.).

Odsetek Polaków (16-74 lat) posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe wynosi 43 proc. i jest niższy od średniej unijnej (54 proc.). Ponadpodstawowe umiejętności posiadało 21 proc. Polaków (UE –  26 proc.).

Część klientów obawia się zakupów za pośrednictwem internetu, a ich obawy wynikają właśnie z niskich umiejętności cyfrowych czy powiązane są z utrudnionym dostępem do sieci lub urządzeń elektronicznych.

Niektórzy klienci boją się ryzyka związanego z wyłudzaniem pieniędzy pod pozorem sprzedaży towarów i usług w internecie. Dochodzenie praw trwa zbyt długo, a sprawcy internetowych oszustw często pozostają bezkarni.

Ważne zaufanie i uczciwość

Uczestniczący w debacie Łukasz Wroński, dyrektor, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonywał, że na rynku e-commerce bardzo ważne jest zaufanie i uczciwość. Zaproponował, żeby wszelkie unijne zmiany regulacyjne na tym rynku były poprzedzane badaniami społecznymi, zebraniem opinii klientów.

– Chodzi o to, żeby ludzie wypowiadali się, co dobrze działa, a co trzeba poprawić. Inaczej będziemy wdrażali w życie złe regulacje – stwierdził.

Dla Grzegorza Misia, Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu także najważniejsze jest zaufanie. Konsumenci chcą ufać i  wierzyć  sprzedawcom. Niestety, zdarzają się przedsiębiorcy, którzy oszukują. Badania pokazują, że klienci nadal nie mają zaufania do małych sklepów internetowych, ale i do instytucji publicznych, rzeczników konsumentów.

Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Head of Vendor Management, Amazon.pl podkreśliła, że obowiązkiem firmy jest ochrona konsumentów. – Inaczej nie będą mieli do nas zaufania. Dlatego bardzo wcześnie wprowadziliśmy wiarygodne opinie. Klient ma prawo odstąpić od umowy i powinniśmy mu to ułatwić – dodała.

Stwórzmy komisje nadzoru e-commerce

Agnieszka Plencler, prezeska, Fundacja Forum Konsumentów stwierdziła, że konsumentom, biznesowi, organizacjom pozarządowym powinno zależeć na budowie siły konsumentów w pozytywnym wymiarze.

 Trzeba uczyć klientów, aby nie zostawiali swoich pieniędzy tam, gdzie oszukują. Powinniśmy robić zakupy tam, gdzie obowiązują zasady. Na razie mamy niski poziom świadomości – dodała.

Zdaniem Damiana Wiszowatego, CEO, Gonito pieniądze i interesy konsumenta muszą być zabezpieczone. – Brakuje informacji, czy firma która zakłada sklep internetowy ma jakiekolwiek uprawnienia do handlu. Stwórzmy np. komisję nadzoru e-commerce czy sklepów internetowych. Trzeba ostrzegać klientów, że ten sklep działa źle – dodał.

W czasie konferencji dyskutowano również o pokoleniu Z jako nowej generacji konsumentów, social commerce, czy światach metaverse.

Organizatorem konferencji była Konfederacja Lewiatan, współorganizatorem SGH, partnerem strategicznym Amazon.pl.

Patronat  honorowy objęli Polska Izba Handlu oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Partner merytorycznym była Polityka Insight

Konfederacja Lewiatan

Zobacz też relacje z paneli i przemówień oraz zdjęcia na naszym profilu na LinkedIn oraz X

Nowe władze Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Lewiatana
28 listopada 2023

Nowe władze Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Lewiatana

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych zrzeszony w Konfederacji Lewiatan wybrał nowe władze. Po raz kolejny prezesem Związku został wybrany Andrzej Gliński, członek Zarządu Bank Millennium.

Głosowanie nad wyborem władz Związku zrzeszającego między innymi biura informacji kredytowych, banki i pożyczkodawców odbyło się jednogłośnie.

W składzie Zarządu znaleźli się:

 • Aneta Jóźwicka z Provident Polska, obejmująca stanowisko Wiceprezeski,
 • Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, obejmujący stanowisko Wiceprezesa,
 • Pawel Zegarłowicz z Citi, obejmujący stanowisko Wiceprezesa.

Podczas Walnego Zgromadzenia na Przewodniczącą Rady Nadzorczej została wybrana Beata Kukawka z Santander.

W skład Rady Nadzorczej weszli:

 • Joanna Matras z CaixaBank – członkini Rady Nadzorczej,
 • Tomasz Kowalski z Deutsche Bank Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Instytucji Finansowych odbyło się 28 listopada w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

 

 

 

 

W handlową niedzielę sklepy powinny być otwarte dłużej
28 listopada 2023

W handlową niedzielę sklepy powinny być otwarte dłużej

istock

Najlepszym rozwiązaniem będzie, od początku proponowane przez pracodawców, przeniesienie niedzieli handlowej z 24 grudnia br. na 10 grudnia, ale wraz ze zwyczajowymi w placówkach handlowych godzinami pracy – uważa Lewiatan.

Komisja sejmowa odrzuciła rządowy projekt i przyjęła regulację przeniesienia  handlu z Wigilii  Bożego Narodzenia przypadającej w niedzielę, na dwie poprzedzające niedziele, 10 i 17 grudnia.

Nowe propozycje będą rozpatrywane na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Rząd jeszcze tydzień temu przyjął projekt, że  w miejsce pracującej niedzieli przypadającej w tym roku w Wigilię Bożego Narodzenia, handlowa niedziela będzie 10 grudnia, ale sklepy w tym dniu miały  być otwarte tylko do godziny 14.00.

– Takie rozwiązanie jest sprzeczne nie tylko z logiką prowadzenia działalności przez placówki handlowe, ale przede wszystkim jest niezgodne z  interesami obywateli i konsumentów. Komisja odrzucając projekt rządu przyjęła nowe przepisy, które przenoszą niedziele handlowe na dwie poprzedzające Wigilię tj. 10 i 17 grudnia. Mamy nadzieję, że Sejm przyjmie to rozwiązanie, a prezydent je zaakceptuje – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

– Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszona w Lewiatanie, prowadziła w tej sprawie konsultacje ze związkowcami, zwracając uwagę, że skrócenie godzin pracy placówek handlowych nie tylko jest nieracjonalne ekonomicznie, ale przede wszystkim uniemożliwi konsumentom zakupy  w okresie przedświątecznym.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Zmiany w portalu informacyjnym sądów wymagają doprecyzowania [+MP3]
27 listopada 2023

Zmiany w portalu informacyjnym sądów wymagają doprecyzowania [+MP3]

Przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości dotyczące warunków technicznych korzystania z portalu informacyjnego sądów powszechnych są niespójne z obowiązującym regulaminem i wymagają doprecyzowania – uważa Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Ten brak precyzji utrudnia zrozumienie proponowanych zmian. W uzasadnieniu projektu nie ma również uwag odnoszących się do dotychczasowych regulacji portalu informacyjnego, co sprawia trudność w ocenie faktycznych zmian.

– W ramach uwag szczegółowych, zwracamy również uwagę na definicję „użytkownika konta”, która nie uwzględnia osób fizycznych nie będących prawnikami, a jednocześnie będących użytkownikami portalu. Podkreślamy  konieczność precyzyjnego określenia uprawnień różnych rodzajów kont oraz proponujemy wprowadzenie nowych definicji, takich jak „konta zależnego” i „uprawnionego użytkownika” – mówi Patrycja Hanasiuk, ekspertka Lewiatana.

– W kontekście przepisów, które zakładają możliwość wyznaczania więcej niż jednego administratora na koncie, postulujemy uwzględnienie liczby „uprawnionych użytkowników” oraz precyzyjne określenie dopuszczalności ustanawiania więcej niż jednego użytkownika – dodaje Patrycja Hanasiuk.

Portal informacyjny sądów pozwala osobom posiadającym status strony w postępowaniu lub pełnomocnika uzyskać bezpośredni dostęp online do informacji zawartych w aktach sądowych w postaci elektronicznej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres
24 listopada 2023

Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres

Fot. CoPres, Tryptique

Podczas Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres) w Brukseli, kilka tygodni przed rozpoczęciem prezydencji belgijskiej, federacje członkowskie podkreśliły potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE.

Ważna kwestią spotkania była też konieczność wzmacniania unijnej gospodarki, która jest niezbędna dla budowy dobrobytu i bezpieczeństwa w coraz bardziej niestabilnym świecie.

Spotkanie z królem Belgów Filipem I Koburgiem

Szefowie europejskich organizacji pracodawców spotkali się z królem Belgów Filipem I Koburgiem.

W przemówieniu, które wygłosił, Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan wyraźnie zaznaczył, że ważne jest obecnie zapewnienie wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, przy jednoczesnej pomocy ludności cywilnej.

– Obrona i integracja Ukrainy w ramach instytucji europejskich i transatlantyckich jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale jest także zgodna z naszymi najważniejszymi interesami gospodarczymi i społecznymi – mówił. Jak dodał, integracja Ukrainy z UE nie będzie zadaniem łatwym, ale potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale silnej i odpornej Ukrainy – politycznie i gospodarczo. Jednak w procesie integracji Ukrainy konieczne jest wzmocnienie integracji całej Unii.

Podpisanie Deklaracji Brukselskiej

Prezydent Lewiatana podpisał, razem z innymi szefami europejskich organizacji pracodawców, Deklarację Brukselską. W dokumencie wskazano, że w pierwszej połowie 2024 r., konieczne jest podjęcie trzech kluczowych działań:

 1. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych na dobrze zintegrowanym jednolitym rynku europejskim
 2. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej
 3. Powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową

Organizacje pracodawców zaapelowały także do unijnych instytucji o podjęcie działań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Europie i utorują drogę do przyjęcia programu na lata 2024-2029, wspierającego wzrost gospodarczy UE.

Deklaracja brukselska to apel do unijnych instytucji o wspieranie konkurencyjności firm europejskich i pogłębianie jednolitego rynku. Prezydencja belgijska rozpoczyna się w styczniu 2024 roku.

CoPres w Brukseli trwał od 23 do 24 listopada 2023.

Europejskie firmy muszą być bardziej konkurencyjne
24 listopada 2023

Europejskie firmy muszą być bardziej konkurencyjne

Fot. CoPres, Tryptique

W przyjętej Deklaracji Brukselskiej szefowie największych organizacji pracodawców w Europie uznali, że konieczne jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej oraz powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową.

Dokument podpisano podczas Konferencji Prezydentów BusinessEurope w Brukseli. Przedstawiciele europejskich przedsiębiorców zwrócili się też z apelem do unijnych instytucji o podjęcie działań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Europie i utorują drogę do przyjęcia programu na lata 2024-2029 wspierającego wzrost gospodarczy UE. W konferencji uczestniczył Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Podpisanie Deklaracji Brukselskiej

Prezydent Lewiatana podpisał, razem z innymi szefami europejskich organizacji pracodawców,  Deklarację Brukselską. W dokumencie wskazano, że w pierwszej połowie 2024 r., konieczne jest podjęcie trzech kluczowych działań:

 1. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych na dobrze zintegrowanym jednolitym rynku europejskim
 2. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej
 3. Powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową

Apel o zmniejszenie obciążeń regulacyjnych

Konieczne jest więc podjęcie takich działań jak: przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń, realizacja obietnicy szybkiego zmniejszenia wymogów sprawozdawczych dla przedsiębiorstw o 25% czy zdefiniowanie obciążeń regulacyjnych utrudniających rozwój europejskich przedsiębiorstw i kluczowych sektorów przyszłości.

W apelu podkreślono m.in. znaczenie działań na rzecz zrównoważonych stosunków z Chinami, biorąc pod uwagę ryzyko, ale uznając potrzebę zaangażowania i chroniąc interesy UE.

Obecny na posiedzeniu Valdis Dombrovskis, Europejski Komisarz ds. Handlu, podkreślił, że trzeba bardziej działać w zakresie zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla firm. Jego zdaniem konieczne jest wzmocnienie rynku wewnętrznego, jako źródła wzrostu i innowacji. Jak dodał, UE zaangażuje więcej środków na produkcję technologii krytycznych. Konieczne są także inwestycje w kompetencje i umiejętności, zwłaszcza zielone i cyfrowe.

Europejski Zielony Ład

Europejski biznes jest w pełni zaangażowany w realizację ambicji UE w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Apel do prezydencji belgijskiej w tej sprawie zawiera wniosek o zapewnienie realizacji reformy struktury rynku energii elektrycznej oraz zwiększanie odporności europejskiego rynku energii przez inwestycje mające na celu wykorzystanie dodatkowych źródeł odnawialnych, jądrowych i niskoemisyjnych.

– Niezwykle ważne jest zaangażowanie firm w osiągnięcie neutralności klimatycznej.  Musimy dokonać dekarbonizacji, ale bez dezindustrializacji, zapewniając przedsiębiorstwom środki i wsparcie w procesie zielonej transformacji. Zielony Ład powinien zostać przekształcony w strategię wzrostu, która zwiększy konkurencyjność naszych firm – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.​

Przedsiębiorcy na audiencji u króla Filipa I

Szefowie organizacji pracodawców uczestniczyli w audiencji u Jego Królewskiej Mości Króla Filipa. Fredrik Persson, przewodniczący BussinesEurope, mówił, że UE powinna w dalszym ciągu zawierać umowy handlowe zapewniające europejskim przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków i możliwości inwestycyjnych.

Maciej Witucki w swoim przemówieniu zaznaczył, że ważne jest obecnie zapewnienie wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, przy jednoczesnej pomocy ludności cywilnej.

Obrona i integracja Ukrainy w ramach instytucji europejskich i transatlantyckich jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale jest także zgodna z naszymi najważniejszymi interesami gospodarczymi i społecznymi – mówił. Jak dodał, integracja Ukrainy z UE nie będzie zadaniem łatwym, ale potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale silnej i odpornej Ukrainy – politycznie i gospodarczo. Jednak w procesie integracji Ukrainy konieczne jest wzmocnienie integracji całej Unii.

Deklaracja brukselska to apel do unijnych instytucji o wspieranie konkurencyjności firm europejskich i pogłębianie jednolitego rynku. Prezydencja belgijska rozpoczyna się w styczniu 2024 roku.

CoPres w Brukseli trwał od 23 do 24 listopada 2023.

Pobierz Deklarację Brukselską (wersja ang.)
Dialog społeczny i migracja – spotkanie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
24 listopada 2023

Dialog społeczny i migracja – spotkanie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

Rozwój dialogu społecznego w 43 krajach członkowskich, inkluzywny rynek pracy i ochrona społeczna, procesy migracyjne – to tematy dyskusji podczas V Forum Dialogu Społecznego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Marsylii odbyło się V Forum Dialogu Społecznego UfM (Union for the Mediterranean – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego). W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców z krajów Unii Śródziemnomorskiej, instytucji unijnych oraz eksperci z różnych dziedzin ekonomii.

Celem konferencji jest rozwój silnego, niezależnego i efektywnego dialogu społecznego w 43 krajach członkowskich. Przedstawiciele organizacje pracodawców i pracowników spotkali się w ramach Forum po raz piąty.

Tegoroczne obrady były oparte na 5. Deklaracji Partnerów Społecznych podjętej na poprzednim spotkaniu parterów społecznych ze stroną ministerialną w Marrakeszu 18 maja 2022 r.

Tematy V Forum Dialogu Społecznego w Marsylii

Dyskusje toczyły się wokół 5 priorytetowych obszarów:

 • dobre praktyki dotyczące dialogu społecznego;
 • zielona i cyfrowa transformacja;
 • inkluzywny rynek pracy i ochrona społeczna;
 • procesy migracyjne i drenaż mózgów;
 • polityki i programy skierowane do partnerów społecznych.

Jak podkreślili przedstawicieli organizacji Business Europe i BusinessMed (Unia Konfederacji Przedsiębiorstw Morza Śródziemnego) dialog społeczny powinien być budowany w atmosferze wzajemnego zaufania oraz uwzględniać aktualne wyzwania gospodarcze i kontekst społeczny.

Forum Dialogu Społecznego było doskonałą okazją do przyjrzenia się sytuacji w krajach spoza Unii Europejskiej i nawiązania relacji z partnerami społecznymi z regionu Morza Śródziemnego. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Konfederacji Lewiatan – Nadia Kurtieva, ekspertka Departamentu Pracy.

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie
22 listopada 2023

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie

Kobiety w biznesie, przywództwo na trudne czasy oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed środowiskiem przedsiębiorców, były tematem spotkań zorganizowanych przez Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W Krakowie odbywa się też kongres VIII Kongres Open Eyes Economy Summit z udziałem ekspertek Lewiatana.

We wtorek w Krakowie odbyły się spotkania z dr Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, twórczynią Akademii Liderek.

Pierwsze spotkanie z udziałem aktywnych i przedsiębiorczych kobiet zdominowały rozmowy o biznesie, aktywności publicznej, godzeniu wielu ról, wyzwaniach i frustracjach. Przedstawiane były pomysły, jak sobie z nimi radzić.

Drugie spotkanie poświęcone było tematom przywództwa na trudne czasy. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się, jakich liderów nam potrzeba, a także jakie są dziś największe wyzwania i w jaki sposób im sprostać.

Panel podczas Open Eyes Economy Summit „Dokąd zmierza Europa”

Również we wtorek w Krakowie odbywał się VIII Kongres Open Eyes Economy Summit.

Dr Henryka Bochniarz podczas panelu „Dokąd zmierza Europa” pierwszego dnia kongresu mówiła o tym, że Polska nie uczestniczyła w rozmowach odnoszących się do przyszłości Europy i nie jest gotowa na rewolucyjny, ze względu na wybory na świecie, m.in. do Parlamentu Europejskiego, a także w Rosji i USA, przyszły rok.

To właśnie 2024 rok może sprawić, że Unia Europejska nagle zastanie „nowym światem”, na który nie jesteśmy gotowi. – Teraz musimy się skupić na tym, by Polacy weszli w obywatelski dialog europejski. W nowej Unii, która się tworzy, nasze interesy powinny być reprezentowane nie poprzez machanie biało-czerwoną flagą, ale przez racjonalne szukanie kompromisów, oparcia dla naszych koncepcji. Inaczej będziemy przegrywać – mówiła dr Henryka Bochniarz podczas dyskusji.

Sesję specjalną moderowała Agata Stremecka, prezeska Zarządu Four Reasons, a udział wzięli także Jekaterina Novikova, Deputy Head of Unit, Innovation Policy and Access to Finance, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission i Tomasz Wróblewski, prezes Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”

Podczas pierwszego dnia Kongresu Open Eyes Economy Summit odbył się też panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że nie można zlekceważyć naszego powiązania z rynkiem motoryzacyjnym. Polska nie nadąża nad resztą świata w kontekście innowacji i produkcji. – Tak jest, kiedy się tylko reaguje, a nie narzuca scenariusz. Martwi mnie rosnący protekcjonizm – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Paneliści zastanawiali się też, czy Europie uda się konkurować z Chinami. Rozważali również temat elektromobilności i realnych możliwości produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. Omawiali też wskaźniki zanieczyszczenia powietrza przez samochody. Według ekspertów są one mierzone błędnie, ponieważ opierają się na analizie „tłumika samochodu”, a nie na szerszej perspektywie produkcji transportu czy – w przypadku samochodów elektrycznych – źródła energii do ich ładowania.

W spotkaniu udział wzięli Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji i wiceprezes Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Andrzej Kublik, prezes Zarządu QSense, Kinga Marczak, Dyrektor Handlowa Personnel Service, Maciej Mazur, dyrektor Zarządzający z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej  Konfederacji Lewiatan.

Indeks wiarygodności ekonomicznej

Drugiego dnia Open Eyes Economy Summit w spotkaniu panelowym przedstawicieli biznesu wzięły udział Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz oraz Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LUXMED i wiceprezydentka Lewiatana.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o wynikach Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, którego druga edycja została zaprezentowana podczas drugiego dnia kongresu. Indeks Wiarygodności Ekonomicznej opracowuje corocznie zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, jest wśród nich prof. dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Według oceny ekspertów jeszcze rok temu mowa była o możliwym wyraźnym spadku indeksu. Jednak wynik tegorocznego indeksu za 2022 r. na poziomie -4,3,  to poważne zaskoczenie. Wydawało się, że najgorsze dla gospodarki już minęło – pandemia covid i całkowite wstrzymanie aktywności. Okazało się jednak, że dużo gorsza dla wiarygodności Polski może być inflacja.

Z perspektywy pracodawców, jako jednego z dwóch partnerów społecznych ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to całkowita erozja dialogu społecznego, a co za tym idzie systemu stanowienia prawa, ignorowanie procesu konsultacji społecznych, nadużywania ścieżki poselskiej forsowania ustaw, wreszcie skracania vacatio legis – nawet do 30 dni w ważnych sprawach podatkowych lub z obszaru prawa pracy.

– Dowodem na to, jak zaprzestaliśmy konsultacji i oceny legislacji, jest Rada Dialogu Społecznego, którą można określić jako faktycznie „martwe ciało”. Z jednej strony przez unikanie konsultacji, bo m.in. większość projektów ustaw jest procedowanych jako projekty poselskie i nie są konsultowane. Po drugie, nieprzestrzeganie kryterium reprezentatywności doprowadziło do tego, że obecnie po stronie organizacji pracodawców przynajmniej połowa ich nie spełnia, bo nie są one sprawdzane. Jeśli nie zrobimy czegoś z RDS, to ta fikcja będzie trwać – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Moderatorem dyskusji był Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Bank Śląski, Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Mirosław Gronicki, konsultant, Anna Rulkiewicz, prezeska Zarządu Grupy LUX MED i wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas.

 

Obrady Open Eyes Economy Summit odbywały się od 21 do 22 listopada w Krakowie. Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, zasiada w Radzie Programowej Kongresu.

 

Potrzebujemy takiego modelu ROP, który będzie najlepszy dla środowiska [+MP3]
21 listopada 2023

Potrzebujemy takiego modelu ROP, który będzie najlepszy dla środowiska [+MP3]

Shutterstock

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan apelują o jak najszybsze wdrożenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wysłuchaj komentarza eksperta Lewiatana Piotra Mazurka:

 

Aby był on skuteczny, konieczny jest szeroki dialog wszystkich zainteresowanych, w tym przedsiębiorców i samorządów, by stworzyć trwały społeczny kompromis. Niezbędny jest szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach oraz transparentny model przepływu środków finansowych. Nowy model ROP nie może faworyzować żadnej grupy przedsiębiorców, żadnej instytucji czy nawet grupy konsumentów – jego podstawowym beneficjentem powinno być środowisko naturalne.

Odpowiedzialność producentów i zachęty dla nich

Przypomnijmy, że według art. 8a dyrektywy o odpadach, producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów. Nowe przepisy powinny też tworzyć zachęty dla producentów, aby odpadów było mniej oraz aby dało się je przetworzyć. Istotne jest takie zaprojektowanie systemu ROP, aby osiągnięcie celów środowiskowych (tj. przywrócenie materiału opakowaniowego do obiegu) mogło następować przy zachowaniu efektywności kosztowej całego łańcucha wartości, jak i równowagi ekonomicznej pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami.

Obecnie przedsiębiorcy stoją przed widmem wielu obowiązków związanych z nowelizacjami zarówno polskich, jak i europejskich regulacji. Nowe przepisy będą niebawem obowiązywać dla wprowadzających i sprzedających napoje oraz żywność w opakowaniach czy producentów oraz przetwórców takich opakowań. Niestety z uwagi na brak kompleksowego modelu ROP w naszym kraju, czyli rozsądnie zaplanowanej odpowiedzialności finansowo-organizacyjnej producenta za swój produkt, przedsiębiorcom może być trudno wypełniać te nowe obowiązki. Przedsiębiorcy potrzebują jak najszybciej wiedzieć, jak wypełniać te nadchodzące obowiązki, a zarazem nie stracić wypracowanych łańcuchów wartości, dlatego aby sprostać coraz bardziej ambitnym celom, niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie, opartego na wypracowanym z wszystkimi interesariuszami kompromisie, systemu ROP, którego realnym beneficjentem będzie środowisko  – mówi Piotr Mazurek, ekspert Lewiatana ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Wszyscy interesariusze są zgodni co do zasady, że głównym beneficjentem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinno być środowisko naturalne, a nie jedna z grup przedsiębiorców czy budżet państwa.

Co powinien zawierać system ROP

W ocenie ekspertów system ROP powinien zawierać:

 • szczegółowy i sprawiedliwy sposób wyliczania opłat oparty na ekomodulacji,
 • precyzyjnie określone cele dla wszystkich uczestników systemu,
 • przejrzyste zasady dotyczące sposobu realizacji obowiązków przez przedsiębiorców,
 • transparentny model przepływów strumieni finansowych z opłat ROP,
 • narzędzia do efektywnego monitoringu i kontroli zapewniające weryfikację realizacji obowiązków,
 • zasady równego traktowania i niedyskryminacji żadnego podmiotu gospodarki odpadami, w tym również odpowiedzialność administracji.

Termin na wdrożenie mechanizmu ROP do polskiego porządku krajowego minął w styczniu 2023 r. a polski rząd, zaprzestając prace nad pełną implementacją tego mechanizmu, doprowadził do poważnych problemów w branży recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych.

Już ponad 3 lata temu w kwietniu 2020, przy okazji pierwszej propozycji zmian zawartych w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce, powstała w Konfederacji Lewiatan Grupa ds. ROP zrzeszająca ponad 30 firm oraz związków firm z różnych obszarów, reprezentujących szeroki łańcuch wartości w obszarze m.in. gospodarki odpadami.

Naszymi ekspertami w tym zakresie są przedstawiciele wprowadzających produkty i napoje w opakowaniach, producenci żywności czy też kosmetyków, producenci opakowań, a także organizacji odzysku, recyklerów i zakładów przetwarzania oraz firm konsultingowych i kancelarii prawnych.

Zgodnie z zaproponowanymi wówczas założeniami, polski model ROP nie spełniał wymagań europejskich, nie implementował zapisów odpowiednich dyrektyw, ostatecznie odnosił się tylko do niektórych aspektów i wskazanych standardów, a dodatkowo jego funkcjonowanie nie tylko nie gwarantowało efektywnej realizacji celów, ale miało para podatkowy charakter.

Obecnie, w oczekiwaniu na powołanie nowej Rady Ministrów Konfederacja Lewiatan przekazała Donaldowi Tuskowi propozycje rozwiązań regulacyjnych i prawnych dla nowego modelu ROP w naszym kraju. Przedsiębiorcy skupieni wokół Lewiatana wyrażają  przekonanie, że nowy minister rozpocznie rzetelny dialog nad wdrożeniem skutecznego ROP i przyjmie te sprawy jako priorytet do realizacji zaległych zadań.

Pewne jest, że bez efektywnego systemu ROP uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników rynku, w tym np. zachęty ekonomiczne do zmian zarówno dla producentów wykorzystujących recyklaty, jak i dla przetwórców, może nas czekać poważny kryzys w branży odpadów.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz stanowisko
Inżynierowie, lekarze, programiści, kucharze poszukiwani – nowa inicjatywa KE
17 listopada 2023

Inżynierowie, lekarze, programiści, kucharze poszukiwani – nowa inicjatywa KE

Komisja Europejska chce przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z całego świata i przedstawia inicjatywę w ramach pakietu dotyczącego umiejętności i mobilności talentów, aby zwiększyć atrakcyjność UE dla kandydatów do pracy spoza UE.

Niskie bezrobocie w całej UE, zmiany demograficzne i kurczenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, nowe zawody i kompetencje związane z transformacją energetyczna i cyfrową sprawiają, że brakuje wykwalifikowanych pracowników. Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje tzw. unijną pulę talentów.

W większym stopniu promowane będą:

 • uznawanie kwalifikacji i umiejętności osób z państw trzecich oraz
 • mobilność osób uczących się.

Zaproponowane rozwiązania są jednymi z kluczowych rezultatów Europejskiego Roku Umiejętności. Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i luka kompetencyjna utrzymują się w całej UE w wielu branżach i na różnych poziomach umiejętności. Obecnie w UE 70% firm wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.

Przyciągnięcie do UE talentów z całego świata

Jednym z proponowanych rozwiązań, które ma na celu ograniczyć niedobory siły roboczej, jest próba przyciągnięcia do krajów UE talentów z całego świata. Podkreśla się, że współpraca krajów UE w zakresie migracji zarobkowej z partnerami z państw trzecich może przynieść obopólne korzyści stronom, np. w postaci zasilenia fachową wiedzą i wsparciem finansowym gospodarek krajów pochodzenia pracowników.

Komentarz Sławomira Szymczaka, eksperta Departamentu Pracy Lewiatana:

Środowisko pracodawców w Europie ocenia te proponowane zmiany pozytywnie. Wszelkie celowane działania, które mogą zmniejszyć problem braku rąk do pracy i lukę kompetencyjną, są na wagę złota. Szczególnie w Polsce, gdzie według wstępnych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5,0 proc., a szanse aktywizacji zawodowej pozostałych grup są mocno ograniczone.

Choć udział w unijnej puli talentów, poprzez platformę internetową, będzie dobrowolny dla państw członkowskich, może ułatwić rekrutację osób poszukujących pracy z państw trzecich w zawodach, w których występuje niedobór pracowników w całej UE. Ważne jest jednak to, że w pierwszej kolejności, priorytetowo, powinno być zaspokajane zapotrzebowanie rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia cyfryzacji i celów zeroemisyjnej gospodarki – podkreśla Sławomir Szymczak.

Platforma talentów będzie skupiać się na zawodach deficytowych opracowywanych na podstawie Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia, sieć EURES i danych krajowych Publicznych Służb Zatrudnienia. Jedynie pracodawcy zarejestrowani w państwach członkowskich uczestniczących w puli talentów będą mogli zamieszczać oferty pracy i wyszukiwać kandydatów.

42 zawody najczęściej występujące w wykazie niedoborów

Unijna pula talentów będzie skupiona na 42 zawodach najczęściej występujących w wykazie niedoborów sieci EURES, a są to m.in.: inżynierowie budownictwa, inżynierowie przemysłowi i produkcyjni, inżynierowie elektrycy, lekarze medycyny ogólnej i specjaliści, personel pielęgniarski, programiści aplikacji i multimediów, technicy elektrotechniki, elektrycy, kucharze, kelnerzy, murarze, betoniarze, stolarze, dekarze, tynkarze, hydraulicy, mechanicy klimatyzacji i chłodnictwa, operatorzy obrabiarek do obróbki metalu, mechanicy samochodowi i przemysłowi, kierowcy autobusów i tramwajów, kierowcy samochodów ciężarowych, specjaliści ds. ochrony środowiska, inżynierowie chemicy i mechanicy, czy też technicy mechanicy.

W obszarze uznawania umiejętności i kwalifikacji osób z państw trzecich opowiedziano się za większą elastycznością i zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla obywateli państw trzecich, tak aby mogli oni szybciej i skuteczniej uzyskać dostęp do możliwości zatrudnienia lub szkolnictwa wyższego w UE. Wytyczne mają także na celu usprawnienie procedur i pomoc państwom członkowskim w szybszym i skuteczniejszym uznawaniu kwalifikacji i umiejętności uzyskanych poza UE.

Inicjatywa ta ma na celu dalsze promowanie podejścia opartego na umiejętnościach, które zyskuje na znaczeniu także w Polsce. Rekrutacja międzynarodowa jest skomplikowana i kosztowna zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i pracodawców. Brak zrozumienia i zaufania co do umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w państwach trzecich stanowi znaczącą barierę dla mobilności utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta nie tylko zmniejsza atrakcyjność UE, lecz prowadzi również do marnotrawienia kapitału ludzkiego, kiedy obywatele państw trzecich wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji.

Wzmocnienie wsparcia mobilności uczących się

Wspieranie mobilności osób uczących się w UE, w tym na wszystkich ścieżkach edukacyjnych i w kontekście kształcenia dorosłych, a także promowanie mobilności osób uczących się z państw trzecich do UE – zdaniem KE – powinno zostać wzmocnione. Wniosek KE zawiera nowe cele w zakresie mobilności osób uczących się do 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 15 % osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego powinno korzystać z mobilności edukacyjnej za granicą.

Środowisko pracodawców w Europie ocenia te proponowane zmiany pozytywnie. Wszelkie celowane działania, które mogą zniwelować problem braku rąk do pracy i lukę kompetencyjną, są obecnie na wagę złota. Szczególnie w Polsce, gdzie według wstępnych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5,0 proc., a szanse aktywizacji zawodowej pozostałych grup są mocno ograniczone.

Choć udział w unijnej puli talentów, poprzez platformę internetową, będzie dobrowolny dla państw członkowskich, może ułatwić rekrutację osób poszukujących pracy z państw trzecich w zawodach, w których występuje niedobór pracowników w całej UE. Ważne jest jednak to, że w pierwszej kolejności, priorytetowo, powinno być zaspokajane zapotrzebowanie rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia cyfryzacji i celów zeroemisyjnej gospodarki – mówi Sławomir Szymczak.

 

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie  odpowiedzialności.


Konfederacja Lewiatan