Webinar „Zmiany w prawie produktowym” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Zmiany w prawie produktowym – nowości w regulacji dotyczącej bezpieczeństwa produktów oraz odpowiedzialności za produkt

25 czerwca 2024 r. godz.: 10:00 -11:30

Udział bezpłatny

W najbliższym czasie szykuje się wiele zmian w obszarze regulacji prawnych poświęconych bezpieczeństwu produktów oraz odpowiedzialności za produkt. Zmiany te wynikają z regulacji unijnych.
Najważniejsze akty prawne to unijne rozporządzenie 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (tzw. GPSR), które weszło już w życie i rozpocznie stosowanie 13 grudnia 2024 r. oraz projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (tzw. PLD), który jest ciągle w trakcie procesu legislacyjnego.

Cel spotkania

Zmiany legislacyjne będą miały istotny wpływ na działalność przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami, w szczególności produktami konsumenckimi. GPSR nakłada nowe obowiązki regulacyjne, które powinny być uwzględnione w codziennym prowadzeniu działalności przez producentów, importerów czy dystrybutorów produktów.

Z kolei PLD zmieni zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Warto mieć świadomość, kto i kiedy może stać się adresatem roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w związku z produktem, który wytworzył, sprzedał, zaprojektował lub zmodyfikował, a także jak przygotować się do procesu sądowego o takie roszczenie

GRUPA DOCELOWA:

Producenci, importerzy, dystrybutorzy, upoważnieni przedstawiciele, dostawcy usług fulfilmentu oraz platformy sprzedażowe – wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie produktami. Jeśli chodzi o zmiany regulacyjne obejmą one wyłącznie podmioty prowadzące obrót produktami konsumenckimi (z wyłączeniem leków, żywności). Jeśli chodzi o zmiany dotyczące projektu dyrektywy o odpowiedzialności za produkt, obejmą one podmioty, które prowadzą obrót dowolnymi produktami, w tym produktami niekonsumenckimi oraz żywnością i lekami.

Do kogo adresowane jest spotkanie?

Do podmiotów uczestniczących w obrocie produktami, w szczególności zaś do przedstawicieli branży:

 • Zabawek i artykułów dziecięcych
 • Tekstylia
 • Elektroniki
 • AGD
 • Meblarskiej
 • E-commerce
 • Produktów kosmetycznych
 • Farmaceutycznej
 • Wyrobów medycznych
 • Środków ochrony indywidualnej
 • Motoryzacyjnej
 • Żywności
 • Innych produktów konsumenckich

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 25 czerwca 2024, godz. 10:00

Koniec: 25 czerwca 2024, godz. 10:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Webinar „Fundacja rodzinna w Polsce – rok funkcjonowania ustawy na tle potrzeb firm rodzinnych” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Fundacja rodzinna w Polsce – rok funkcjonowania ustawy na tle potrzeb firm rodzinnych

18 czerwca 2024 r. godz.: 10:00 – 12:00

Udział bezpłatny

Ustawa o fundacji rodzinnej funkcjonuje od roku. Zainteresowanie fundacją rodzinną jako rozwiązaniem wyzwań sukcesyjnych zaskoczyło rynek. Spotykamy się po roku od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej, która ma na celu zabezpieczenie majątku firm rodzinnych w Polsce i ułatwienie procesów sukcesji.

Czy tak się dzieje? Czy fundacja rodzinna spełnia swoje cele?

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele firm rodzinnych
 • udziałowcy, akcjonariusze
 • rodziny biznesowe
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • sukcesorzy i nestorzy
 • menedżerowie wyższego szczebla

CEL SPOTKANIA:

Przekazanie uczestnikom spotkania wiedzy o fundacji rodzinnej i informacji o jej funkcjonowaniu po roku od wejścia w życie ustawy

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Zdobędą wiedzę i informacje, które pomogą w decyzji o założeniu fundacji rodzinnej lub rozwieją wątpliwości w kwestiach funkcjonujących fundacji rodzinnych

Zapraszamy do zadawania pytań w formularzu rejestracyjnym. Zadaj szczegółowe pytanie, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. +48 572-007-742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 18 czerwca 2024, godz. 10:00

Koniec: 18 czerwca 2024, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Webinar „Jak budować i wdrażać strategię ESG?” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

 Jak z sukcesem budować i wdrażać strategię ESG, czyli podążaj za potrzebą biznesową. 

23 maja 2024 r. godz.: 10:00 -11:30. Udział bezpłatny.

Firmy CRIF Sp. z o.o. oraz INTRUM zapraszają na godzinę z ESG w pigułce! Prowadzący spotkanie, w formie wywiadu, opowiedzą o tym:

 • jak wygląda proces zbierania danych do audytu ESG i certyfikacji,
 • na jakie bariery można się natknąć
 • i co ważniejsze, jak sobie z nimi poradzić.
 • uzupełnieniem części case study będzie prezentacja narzędzia ESG.

Wiedza, którą się z Państwem podzielimy to 100% praktyki i doświadczenia firm z sektora finansowego, które współpracują ze sobą na co dzień.

Serdecznie zapraszamy!

GRUPA DOCELOWA:

przedstawiciele mikro i MŚP, korporacji, członków organizacji branżowych, zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszukujących praktycznych informacji:

 • w obszarze dobrych praktyk i historii sukcesu ESG
 • na temat pomysłów jak rozpocząć budowanie strategii ESG
 • o działaniach procesowych w przedsiębiorstwie w zakresie ESG
 • na temat narzędzi do własnego audytu i certyfikacji ESG
 • na temat narzędzi do monitoringu łańcucha dostawców.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 23 maja 2024, godz. 10:00

Koniec: 23 maja 2024, godz. 11:30

Zrównoważony Olej Palmowy w Polsce. Certyfikacja RSPO oraz nowe wyzwania w ramach EUDR – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz BASF

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Zrównoważony Olej Palmowy w Polsce.
Certyfikacja RSPO oraz nowe wyzwania w ramach EUDR.
Co warto wiedzieć?

25 kwietnia 2024 r. godz.: 10:00 – 12:00

Udział bezpłatny

EUDR to skrót, który wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Swoim zasięgiem obejmie również olej palmowy – ważny składnik produktów kosmetycznych i spożywczych.

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy webinar poświęcony zrównoważonemu olejowi palmowemu w Polsce – w szczególności w kontekście nadchodzących zmian wynikających z EUDR.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Polska Koalicja na Rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego przedstawi wyniki raportu na temat użycia zrównoważonego oleju palmowego w Polsce. Ekspertki Kancelarii Dentonts przeprowadzą uczestników przez regulację EUDR – opowiedzą o obowiązkach z niego wynikających oraz o tym, kto będzie im podlegał. Ekspert RSPO powie o głównych wyzwaniach EUDR w kontekście oleju palmowego oraz roli jaką spełnia w procesie RSPO. Krótko opowiemy również o odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców w BASF.

CEL SPOTKANIA:

Promocja użycia zrównoważonego oleju palmowego w przemyśle na rynku polskim oraz zdobycie informacji o nowej regulacji EUDR

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:
Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zużycia zrównoważonego oleju palmowego w przemyśle na rynku polskim oraz zdobędą informacji o nowej regulacji EUDR

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 25 kwietnia 2024, godz. 10:00

Koniec: 25 kwietnia 2024, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Webinar „Godzina dla finansów Twojej firmy – jak unikać zatorów finansowych i odzyskiwać należności” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Godzina dla finansów Twojej firmy – jak unikać zatorów
finansowych i odzyskiwać należności

13 czerwca 2024 r. godz.: 10:00 -11:00

Udział bezpłatny

Opóźnienia w płatnościach to problem, który może dotyczyć blisko 60% polskich przedsiębiorstw. Brak płatności w terminie i spowodowane tym zatory finansowe to zmartwienie nawet 45% firm działających w Polsce, zarówno dużych, jak i tych z sektora MŚP. W obliczu takich danych warto zastanowić się, czy istnieją rozwiązania, które mogą pomóc uchronić firmę przed problemami finansowymi, a przynajmniej zminimalizować skutki ich wystąpienia.

Być może warto zacząć od kompleksowej i rzetelnie przeprowadzonej weryfikacji kondycji finansowej kontrahenta, a w sytuacji, gdy opóźnienia w płatnościach już się pojawią, zastosować skuteczne metody odzyskiwania należności?

O tym, jak to zrobić, opowiedzą eksperci ERIF Biura Informacji Gospodarczej podczas webinaru – Godzina dla finansów Twojej firmy.

PROWADZĄCY

Aleksandra Wilczak-Grzesik – Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A. Z ERIF związana od 2009 r. Od samego początku pracuje na rzecz klientów sektora instytucjonalnego. Odpowiada za diagnozowanie potrzeb oraz możliwości w zakresie wykorzystania narzędzi biura informacji gospodarczej na rynku klienta biznesowego, w celu podnoszenia skuteczności realizowanych zadań w obszarze oceny ryzyka i odzyskiwania należności.

Rozwiązania służące optymalizacji kosztowej i rozwojowi biznesu dostarcza w szczególności partnerom biznesowym z sektora finansowego, zarządzania nieruchomościami, outsourcingu. Autorka licznych publikacji z zakresu podnoszenia efektywności procesów odzyskiwania należności i oceny ryzyka z wykorzystaniem rozwiązań BIG. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu ze Specjalizacją Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Cezary Ciopiński – Business Development Manager w ERIF BIG S.A. Do ERIF dołączył w 2016 r. Od samego początku blisko współpracuje z branżą finansową, w szczególności z sektorem bankowym oraz lendtech. Zajmuje się rozwojem biznesu poprzez poszukiwanie nowych rynków do współpracy, kreację i wdrażanie rozwiązań oraz ich dystrybucję do strategicznych partnerów ERIF BIG.

Skupia się również na współpracy z sektorem zarządzania wierzytelnościami oraz działami windykacji m.in. w ramach docenionej przez rynek usługi BIGwin, zawierającej w sobie wszystkie elementy kompleksowo przeprowadzonego procesu odzyskiwania należności. Z wykształcenia politolog, jest też  absolwentem Akademii WSB, na której ukończył studia menadżerskie – poziom MBA.

Serdecznie zapraszamy!

GRUPA DOCELOWA:

 • Dyrektorzy finansowi
 • Główni księgowi
 • Szefowie działów oceny ryzyka
 • Szefowie działów windykacji
 • Kadra zarządzająca – członkowie zarządu, prezesi zarządu, właściciele firm

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 13 czerwca 2024, godz. 10:00

Koniec: 13 czerwca 2024, godz. 11:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Webinar „Obliczanie śladu węglowego oraz zarządzanie ESG w kontekście zrównoważonego finansowania i dotacji UE” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz BNP Paribas

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Obliczanie śladu węglowego oraz zarządzanie ESG w kontekście zrównoważonego finansowania i dotacji UE

21 marca 2024 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

W związku z rosnącą świadomością dotyczącą kryzysu klimatycznego, przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują działania minimalizujące wpływ własnej działalności na środowisko naturalne oraz niwelujące skutki zmiany klimatu. Bank BNP Paribas, jako lider zrównoważonego rozwoju, wspiera swoich klientów firmowych w tym zakresie. Przykładowymi narzędziami realizującymi te działania są:

 • „Platforma Envirly”, która w przystępny sposób pozwoli rzetelnie raportować i ocenić emisyjność związaną z prowadzoną działalnością
 • ESG Rating Linked Loan – finansowanie o charakterze zrównoważonym powiązane z poprawą ratingu ESG kredytobiorcy, która pozwala pozyskać kredyt na lepszych warunkach komercyjnych poprzez poprawę zarządzania obszarem ESG w firmie.

Raportowanie emisyjności i pozyskanie ratingu ESG pozwoli przedsiębiorcy na:

 • uwzględnienie takich danych w sprawozdawczości własnej, która zgodnie z nowymi wymogami regulacyjnymi, zobowiązuje coraz więcej przedsiębiorstw do raportowania emisyjności,
 • udokumentowania swojej emisyjności w relacjach z partnerami biznesowymi, co może, w krótkim czasie, stać się formą przewagi konkurencyjnej,
 • wykorzystanie tej informacji do kalkulacji optymalizacji kosztowych m.in. kosztów energii elektrycznej,
 • wykorzystanie danych do przygotowania strategii ESG i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w tym priorytetyzacji inwestycji lub wykorzystania środków z UE,
 • ułatwienie poprawy swojej konkurencyjności w łańcuchu dostaw poprzez możliwość porównania się z innymi przedsiębiorstwami i zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

Inwestycje w modernizację infrastruktury przedsiębiorstw, zmierzające do poprawy efektywności energetycznej można sfinansować dzięki dotacjom UE. Przykładem jest Kredyt Ekologiczny, w ramach, którego można uzyskać premię ekologiczną sięgającą do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

CEL SPOTKANIA:

Zaprezentujemy aspekt zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie i certyfikowane narzędzie, które umożliwi policzenie śladu węglowego w organizacji w zakresie 1, 2 i 3. Narzędzie Envirly jest zgodne z normą ISO-14064-1 oraz GHG Protocol. Przedstawiona zostanie również koncepcja ratingu ESG i zalety jego pozyskania dla firmy w kontekście łańcucha dostaw oraz pozyskiwania finansowania bankowego. Na dopełnienie całości omówimy kryteria uzyskania Kredytu Ekologicznego z dotacją do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, służącego poprawie efektywności energetycznej firmy.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie:

 • Wyzwań globalnych w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Kontekstu regulacyjnego obowiązku liczenia śladu węglowego
 • Kontekstu rynkowego
 • Największego wyzwania dla firm Envirly – narzędzia do zarządzania śladem węglowym
 • Koncepcji ratingu ESG  i jego znaczenia w relacjach z kontrahentami i bankiem
 • Dotacji UE wspierających efektywność energetyczną

PROWADZĄCY:

 • Mateusz Masiak – współzałożyciel i prezes zarządu Envirly
 • Paweł Skorupski – Senior Consultant – ECOVADIS
 • Michał Szalast-Dao Quy – kierownik Zespołu Zrównoważonego Finansowania w Banku BNP Paribas
 • Tomasz Krupowicz – menedżer ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju – Bank BNP Paribas

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. +48 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Webinar „Jak i gdzie sprawdzać swoich kontrahentów” – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Jak i gdzie sprawdzać swoich kontrahentów, by nie martwić się o terminowy spływ należności

28 marca 2024 r. godz.: 10:00 – 11:00

Udział bezpłatny

Firmy w Polsce dość rzadko sprawdzają wiarygodność płatniczą swoich kontrahentów przed zawarciem umowy, a potem są zdziwione, że kontrahent nie płaci faktur. Zaczyna się „taniec” z odzyskiwaniem należności. A w wielu przypadkach kłopotów dałoby się uniknąć, gdyby firmy częściej sprawdzały zadłużenie swoich kontrahentów. W niektórych krajach taka weryfikacja jest standardową praktyką biznesową, w Polsce zwyczaj ten powoli się upowszechnia.

GRUPA DOCELOWA:

Firmy małe i średnie, a także duże, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Są to przede wszystkim firmy działające w sektorach usługowych i produkcyjnych, sektory typowo obarczone problemem zatorów płatniczych:

 • sektor budowlany,
 • transport,
 • firmy meblarskie,
 • hurtownie,
 • średniej wielkości firmy produkcyjne, takie, które mają kilku lub więcej kontrahentów.

Naszymi klientami są również wszystkie podmioty, które mają dłużników i chcą odzyskać należności, a także ostrzec innych uczestników rynku przed nierzetelnym kontrahentem. W ramach tych firm właściciele, osoby odpowiedzialne za finanse, księgowość, w większych firmach – osoby w działach finansowych odpowiadające za ściąganie należności.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 28 marca 2024, godz. 10:00

Koniec: 28 marca 2024, godz. 11:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Fundacja rodzinna w Polsce – ujęcie praktyczne – Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Fundacja rodzinna w Polsce – ujęcie praktyczne

29 lutego 2024 r. godz.: 10:00 – 12:00

Udział bezpłatny

Fundacja rodzinna w Polsce jest z powodzeniem zakładana od 22 maja 2023 roku. Spotykamy się, aby przedstawić uczestnikom nasze doświadczenia związane z zakładaniem, rejestrowaniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnych w Polsce. Poruszymy aspekty praktyczne, najczęstsze wyzwania, w szczególności w zakresie aspektów podatkowych.

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele firm rodzinnych
 • udziałowcy, akcjonariusze
 • rodziny biznesowe
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • sukcesorzy i nestorzy
 • menedżerowie wyższego szczebla

CEL SPOTKANIA:

Przekazanie uczestnikom wniosków z doświadczeń w zakładaniu fundacji rodzinnych

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Wiedzę w zakresie kroków w zakładaniu i funkcjonowaniu fundacji rodzinnych

Zapraszamy do zadawania pytań w formularzu rejestracyjnym. Zadaj szczegółowe pytanie, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

PROWADZĄCE:

Dane wydarzenia:


Początek: 29 lutego 2024, godz. 10:00

Koniec: 29 lutego 2024, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. +48 572-007-742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 29 lutego 2024, godz. 10:00

Koniec: 29 lutego 2024, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line

Webinarium „Biogaz, wodór i biometan pod lupą prawa: o rewolucji w regulacjach” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k.

zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Biogaz, wodór i biometan pod lupą prawa: o rewolucji w regulacjach

28 lutego 2024 r. godz.: 10:30 -12:00

Udział bezpłatny.

Webinar ma na celu przybliżenie uczestnikom dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych, które dotyczą aspektów produkcyjnych i operacyjnych z wykorzystywaniem zielonego gazu.

Podczas webinaru omówimy:

 • kluczowe zagadnienia związane z polityką gazową UE oraz
 • kroki niezbędne do podejmowania i wykonywania działalności wytwórczej w sektorze gazowym.

Przybliżymy główne założenia i cele polityki gazowej Unii Europejskiej, proces rejestracji producentów biogazu, biometanu oraz regulacje dotyczących produkcji biogazu rolniczego.

Przejdziemy również przez kwestie związane z produkcją wodoru, zwracając uwagę na obecną sytuację dotyczącą produkcji szarego wodoru oraz procedury uzyskiwania koncesji.

Kolejny temat, który poruszymy, to certyfikacja i gwarancje pochodzenia gazów. Omówimy pojęcie certyfikacji w kontekście dyrektywy RED II oraz przedstawimy unijne systemy zgodności stosowane przez jednostki akredytowane.

Przeanalizujemy także wachlarz różnych systemów wsparcia dla inwestycji w biogazownie i elektrolizery. Przedstawimy także prawdopodobne systemy wsparcia dla wodoru oraz porównamy je z systemami stosowanymi w Niemczech.

Naszym celem jest zacieśnienie zrozumienia nowych regulacji dotyczących produkcji i certyfikacji gazów w UE oraz podkreślenie ich znaczenia w kontekście polityki gazowej i wymogów raportowania ESG.

Serdecznie zapraszamy!

GRUPA DOCELOWA:

 • Właściciele i kadra menadżerska przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, ciepłem oraz gazem
 • Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych
 • Odbiorcy energochłonni i przemysłowi, w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, gazu lub ciepła
 • Wytwórcy energii
 • Podmioty prowadzące działalność w sektorze paliw oraz biopaliw, w tym podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźników
 • Spółki wydobywcze ropy naftowej i gazu
 • Dostawcy technologii dla energetyki
 • Spółki działające w sektorze elektromobilności
 • Startupy pracujące nad rozwiązaniami dla branży energetycznej.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Webinar „Pół roku funkcjonowania ustawy o fundacji rodzinnej – co musisz wiedzieć” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW

zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Pół roku funkcjonowania ustawy o fundacji rodzinnej – co musisz wiedzieć

12 grudnia 2023 r. godz.: 10:00 -12:00, udział bezpłatny.

Właściciele firm rodzinnych od pół roku mają możliwość zakładania fundacji rodzinnych w Polsce.
Zgłoszono już ponad 700 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnej, do końca roku z pewnością pojawi się jeszcze kolejnych 100.

Nadspodziewane zainteresowanie zakładaniem fundacji rodzinnej wynika z faktu, że fundacja rodzinna jest jedynym rozwiązaniem prawnym, które kompleksowo rozwiązuje problemy sukcesyjne właścicieli firm rodzinnychzabezpiecza majątek przed rozdrobnieniem i jednocześnie zapewnia członkom rodziny czerpanie korzyści z funkcjonującego biznesu i pomnażanego majątku.

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele firm rodzinnych
 • udziałowcy, akcjonariusze
 • rodziny biznesowe
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • sukcesorzy i nestorzy
 • menedżerowie wyższego szczebla

CEL SPOTKANIA:

Przekazanie uczestnikom wniosków, rad i informacji dotyczących zakładania fundacji rodzinnych w Polsce przez minione pół roku.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Wiedzę co do najczęstszych wyzwań, które pojawiają się przy zakładaniu fundacji rodzinnej, informacje o najczęstszych pytaniach, wątpliwościach w procesie założenia, zarejestrowania i wyposażenia w aktywa fundacji rodzinnej w Polsce.

Zapraszamy do zadawania pytań w formularzu rejestracyjnym. Zadaj szczegółowe pytanie, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Więcej o programie, osobach prowadzących i rejestracja tutaj.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. +48 572-007-742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 12 grudnia 2023, godz. 10:00

Koniec: 12 grudnia 2023, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
on-line