Zielona organizacja – odpowiedzialna środowiskowo flota służbowa

Wbrew pozorom to nie dostępność ale brak ładowarek publicznych jest hamulcem rozwoju elektro-mobilności w Polsce. Po odblokowaniu się wąskiego gardła w produkcji samochodów elektrycznych, następnym zagrożeniem jest brak dostępnej własnej infrastruktury. To spotkanie to może ostatni dzwonek dla przyszłych użytkowników flot elektrycznych, żeby poważnie przyjrzeć się możliwościom i sposobom ładowania pojazdów.
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • liderów organizacji, którzy posiadają własną flotę, nieruchomości
 • członków zarządów
 • dyrektorów, menadżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za administrację, ESG lub operacje (np. logistykę transportową)
Program:
 • Zarys problemu: przyszłość elektro-mobilności na podstawie doświadczeń z innych rynków.
 • Złożoność problemu dostępności infrastruktury w kontekście zarządzania kosztami flot pojazdów elektrycznych.
 • Możliwe rozwiązania w zależności od typu floty pojazdów elektrycznych i ich wykorzystania.
Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na rolę własnej infrastruktury w procesie elektryfikacji floty samochodowej.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu.     
    
Kontakt:
Grażyna Mazurek
Departament wydarzeń
tel.: (+48 22) 55 99 940 | mail: gmazurek@lewiatan.org

Jak skorzystać na Polskim Ładzie? Polska Spółka Holdingowa i CIT estoński

Konfederacja Lewiatan wraz z MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad opodatkowania dotyczących dwóch kluczowych, korzystnych dla podatników rozwiązań wprowadzonych w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Polskiej Spółki Holdingowej oraz CIT estońskiego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w najnowszym pakiecie zmian nowelizujących przepisy.

Program: 

1. Polska Spółka Holdingowa.

 • Korzyści ze stosowania PSH.
 • Jakie grupy kapitałowe będą mogły korzystać z nowego reżimu opodatkowania?
 • Zmiany dotyczące opodatkowania dywidend.
 • Wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w praktyce

2. CIT estoński.

 • Dla kogo? Kto może skorzystać?
 • Zasady opodatkowania CIT estońskim.
 • Korzyści ze stosowania estońskiego CIT.
 • Inne istotne kwestie (ukryte zyski, zaliczki na dywidendy, samochody).

Szkolenie kierowane jest do:

 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych, księgowych
 • pracowników działów księgowych i finansowych przedsiębiorstw
 • specjalistów ds. podatków
 • przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw

Z doświadczenia współpracy z firmami rodzinnymi wiemy, że świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw, jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych. Firmy rodzinne borykają się, jak każda inna firma, z kryzysami wywołanym COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Stałymi i niezmiennymi wyzwaniami firm rodzinnych są jednak obszary związane z sukcesją i utrzymaniem ładu rodzinno-biznesowego oraz utrzymanie i rozwój kadry pracowniczej, podatki i kwestie prawne.

Program: 

1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej.

 • Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
 • Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
 • Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
 • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
 • Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
 • Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?
 • Fuzje i przejęcia jako element procesu sukcesji w firmach rodzinnych.

2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej.

 • Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
 • Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
 • Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
 • Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?

Szkolenie kierowane jest do:

 • właścicieli firm rodzinnych i nierodzinnych
 • prezesów zarządów, członków zarządów
 • menadżerów i osób zarządzających
 • nestorów, sukcesorów, rodziny właścicieli firm

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

Just do IT – RODO w projektach informatycznych

Konfederacja Lewiatan wraz z RK RODO (Grupa RK Legal) zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

W RK RODO na co dzień mamy okazję obserwować, jak firmy, w tym duże międzynarodowe korporacje, pochodzą do kwestii ochrony danych osobowych w realizacji projektów IT. Nierzadko zdarza się, że kwestie ochrony danych są w nich pomijane lub traktowane marginalnie.

W trakcie spotkania z ekspertem RK RODO pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia z tym związane oraz wskazać:

 • Jakie czynności należy wykonać, aby przy wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych zachować zgodność z Dyrektywą RODO?
 • Jakie powinno być podejście do ochrony danych w hurtowniach danych i środowiskach testowych?
 • Jakie wymogi formalne, należy spełnić dla systemów, które były wdrożone przed wejściem w życie przepisów RODO?
 • Jakie konsekwencje finansowe i wizerunkowe grożą firmom, które pominą?

Prelegent:

 • Krzysztof Podolski – IT Director RK RODO

Webinarium jest kierowane do:

 • właścicieli firm, prezesów, dyrektorów, ekspertów obszarów IT i bezpieczeństwa, osób decyzyjnych w podmiotach klasyfikowanych zarówno jako małe przedsiębiorstwa, jak i korporacje.

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

Data storytelling – jak skutecznie wykorzystywać liczby i dane w komunikacji

Od kilku lat prowadzi projekt ciekaweliczby.pl i za pomocą liczb oraz danych stara się w prosty sposób tłumaczyć różne zjawiska społeczno-ekonomiczne. Pokazuje, jak wielką moc mają liczby i jak można je umiejętnie wykorzystać do objaśniania otaczającej nas rzeczywistości, komunikowania ważnych tematów, odkłamywania fake newsów, a także wykształcenia w sobie umiejętności krytycznego myślenia, zadawania pytań i wyciągania obiektywnych wniosków na podstawie danych.

Liczby i wyniki badań sondażowych, które przedstawia, często odbijają się głośnym echem w mediach i są przyczynkiem do szerszej dyskusji. Podczas szkolenia autorka projektu ciekaweliczby.pl pokaże jak również Wy możecie wykorzystywać liczby i dane w komunikacji z Waszymi odbiorcami.

Od tego bowiem, w jaki sposób komunikujemy liczby, może zależeć skuteczność przebicia się z daną informacją oraz to, jakie wnioski wyciągniemy na ich podstawie.

Podczas szkolenia dowiesz się jak:

 • komunikować liczby oraz dane, by uatrakcyjnić komunikację z odbiorcami i działania PR,
 • w angażujący sposób opowiadać o liczbach,
 • umiejętnie interpretować i analizować dane liczbowe (punkt odniesienia, horyzont czasowy, porównania),
 • na podstawie liczb wyciągać wnioski,
 • wykształcić w sobie nawyk krytycznego myślenia,
 • za pomocą liczb nagłaśniać ważne tematy społeczno-gospodarcze czy wnioski z raportów i analiz,
 • przeprowadzać sondaże i komunikować wnioski z badań,
 • nie dać się manipulacjom i fake newsom liczbowym.

Spotkanie poprowadzi:

Webinarium jest kierowane do:

 • pracowników mediów, agencji PR, firm i korporacji, samorządów, instytucji i organizacji, czyli tych wszystkich, którzy mają do czynienia z dużą ilością informacji i chcą lepiej wykorzystywać liczby i dane w swojej pracy.

Udział w szkoleniu jest odpłatny. 

195 zł netto (+ 23% VAT) – do 12 września
250 zł netto (+ 23% VAT) – po 12 września

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

Jak zapobiegać kryzysom medialnym i przeciwdziałać ich skutkom? (e-Akademia Lewiatana)

Konfederacja Lewiatan wraz z Kancelarią Filipiak Babicz Legal zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Jak zapobiegać kryzysom medialnym i przeciwdziałać ich skutkom? Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych

23 maja 2022 r. 

godz.: 10:00-11:30

Udział bezpłatny

 

Bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku mar­ki i oso­by jest kosz­tow­nym i dłu­go­trwa­łym pro­ce­sem. W do­bie roz­wo­ju me­diów elek­tro­nicz­nych (w tym me­diów spo­łecz­no­ścio­wych), znisz­cze­nie te­go wy­sił­ku mo­że mieć miej­sce nie­mal na­tych­miast. Na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać gdy zaistnieje kryzys wizerunkowy – tego dowiesz się  w trakcie naszego spotkania. Podzielimy się swoją praktyką i podpowiemy o co warto zadbać.

Celem spotkania jest omówienie podstawowych zasad taktyki prawnej związanej z ustalaniem reakcji na sytuacje kryzysowe.

Uczestnicy naszego szkolenia przygotują się do trudnych dla organizacji sytuacji jakimi są kryzysy wizerunkowe – uzyskają informacje jakie sposoby reakcji są pożądane, a których należy unikać.

Spotkanie poprowadzi adw. dr Anna Wilińska-Zelek.

Omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • Kryzys wizerunkowy i jego oblicza – podstawowe zasady zarządzania kryzysem.
 • Dziennikarskie prawo do informacji – czy dziennikarz może i musi wiedzieć wszystko?
 • Kontakt przed publikacją, autoryzacja i kilka słów o tym, że nie zawsze zetkniemy się ze starannością i rzetelnością, gdy tworzone są treści na nasz temat.
 • Ocena materiału prasowego i działania po publikacji. Milczeć vs walczyć i o tym jak wiele różnych scenariuszy działania mamy do wyboru.
 • Nieuczciwa konkurencja – jak działać, gdy inicjatorami trudnych sytuacji są inni uczestnicy obrotu.
 • Kryzysy w mediach społecznościowych – trudniej współpracować z prasą czy użytkownikami internetu i administratorami stron internetowych? O niezwykłej dynamice zmian.

 Webinarium jest kierowane głównie do:

 • Przedsiębiorców, którzy mierzą się lub mogą się mierzyć z dezinformacją, fake newsami, nieuzasadnioną krytyką, hejtem

O Partnerze:

FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. to kancelaria prawna specjalizująca się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prawie karnym, a także prawie spółek i prawie cywilnym.
Kancelarię tworzy  zespół specjalistów posiadających szeroki wachlarz kompetencji, silnie angażujących się zarówno w bieżącą obsługę Klientów, jak i w prowadzenie trudnych i skomplikowanych spraw.
Blisko 70 prawników gwarantuje kompleksową obsługę prawną i zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta.
Lider w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

 

adw. dr Anna Wilińska-Zelek

Adwokatka, doktor nauk o mediach. Specjalistka z zakresu prawa mediów i własności intelektualnej. Regularnie opracowuje strategie medialne i jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych działających w razie zaistnienia kryzysu. Ustala strategie reakcji wewnętrznej i zewnętrznej na sytuacje kryzysowe związane z renomą marki (media tradycyjne, elektroniczne, wzmożone działania kontrolne Inspekcji)

e-Akademia Lewiatana: Program menedżerski, czyli jak dbać o odporność psychiczną własną i zespołu

Konfederacja Lewiatan wraz z Helping Hand zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatan.

Program menedżerski, czyli jak dbać o odporność psychiczną własną
i zespołu

28 kwietnia 2022 r. 

godz.: 10:00-11:30

Udział bezpłatny

 

W pierwszym roku pandemii widać było wyraźnie pogarszające się wskaźniki związane z samopoczuciem, absencją i rotacją pracowników. Drugi rok pokazał, jak bardzo pogorszyło się samopoczucie i zdrowie menedżerów, oraz jak zmienia się ich rola jako liderów zespołu. Program Menedżerski Helping Hand przygotowany specjalnie dla tej grupy pracowników.

Weź udział w webinarium, którego celem jest odpowiedzenia na pytania:

 • na czym polega nowa rola menedżera?
 • jak zadbać o własne emocje i dobrostan, czyli jak przeciwdziałać pogarszaniu się samopoczucia i wypaleniu zawodowego u menedżerów.
 • co robić, gdy zauważamy u pracownika spadek motywacji, jak działać?

Podczas szkolenia m.in. omówimy:

 • co to jest zdrowie psychiczne i dobrostan i co mówią statystyki;
 • o jakich symptomach i objawach z zakresu zdrowia psychicznego mówią pracownicy średniego i wyższego szczebla trafiający do gabinetów psychoterapeutów;
 • jak rozpoznać u siebie, a także u pracownika symptomy spadku związane z osłabieniem kondycji psychicznej, np. wypalenia zawodowego;
 • jak chronić siebie i w jakim zakresie udzielić wsparcia pracownikowi;
 • psychoedukacja jako element prewencji.

Poza powyższym, uczestnicy mogą liczyć na omówienie przykładów, jak manager może wspierać siebie oraz zadbać o swój zespół oraz co robić, by się nie wypalić pomagając.

Webinarium skierowane jest w szczególności do:

 • działów HR,
 • menedżerów/team leaderów,
 • właścicieli firm.

Webinarium poprowadzą: Aleksandra Tokarewicz, Chief Product & Sales Officer – Board Member w Helping Hand – Personal Digital Therapist i Magdalena Kopenhagen, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, NLP Coach oraz Milena Grela-Parandyk, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

O Partnerze:

Helping Hand to pierwsza w Polsce platforma oferująca kompleksowe i spersonalizowane wsparcie psychologiczne dla pracowników i ich rodzin w postaci wartościowych treści edukacyjnych oraz spotkań z terapeutami.

Pracownicy firm mogą skorzystać z materiałów psychoedukacyjnych  oraz wspierających rozwój osobisty – wywiadów ze specjalistami, webinarów, warsztatów, wideo i artykułów. Pracownicy mają także możliwość podjęcia indywidualnych, anonimowych konsultacji online z terapeutą.

Rozszerzone o zakres wellbeing pakiety benefitów wyróżniają firmę na tle innych pracodawców, są elementem oszczędności dla firmy, a także ważnym elementem strategii ESG wprowadzanej w danej organizacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

PROWADZĄCY

Aleksandra Tokarewicz

Chief Product & Sales Officer – Board Member w Helping Hand – Personal Digital Therapist. Doświadczona managerka w obszarze budowania wartości rynkowej spółek, skalowaniu biznesu, implementacji innowacyjnych rozwiązań. Ekspertka w dziedzinie budowania strategii rozwoju produktu oraz sprzedaży. Od 17 lat pracuje z działami HR dostarczając produkty i usługi głównie z zakresu benefitów pracowniczych, w tym programy wellness. Poprzednio m.in. CEO OK System S.A., CEO Medicover Benefits, członek zarządu Grupy Job. Absolwentka dwóch programów ICAN Institute: ICAN Management oraz ICAN Innovation.

Magdalena KopenhagenPsychoterapeutka Poznawczo Behawioralna CBT oraz ACT, certyfikowana międzynarodowa Terapeutka Hipnozy (członkini National Guild of Hypnotist) oraz Ustawień Systemowych, NLP Coach (członkini Society of NLP) oraz trenerka rozwoju osobistego. Dzięki indywidualnie dobranym różnorodnym strategiom i technikom mentalnym, których używa w pracy z klientami, pomaga im uwolnić się od ograniczających przekonań, przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i znaleźć zatraconą równowagę w życiu. Efektem tego jest polepszenie się jakości i długości życia, znaczne zwiększenie się potencjału i efektywności biznesowej, lepsza koncentracja i kreatywne myślenie oraz zdrowe relacje zawodowe i społeczne.

Milena Grela-Parandyk

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, trener umiejętności psychospołecznych, nauczyciel akademicki. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz grupową. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalizacją psychologii klinicznej. W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA uzyskała kompetencje trenerskie w zakresie umiejętności psychospołecznych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności: w relacjach z ludźmi, w związkach, w radzeniu sobie z własnymi emocjami; pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia osobowości oraz osobom z uzależnionym.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. +48 22 55 99 940

 

e-Akademia Lewiatana: Jak stworzyć skuteczne programy motywacyjne w hybrydowym modelu pracy?

Zadaniem programów motywacyjnych jest dostarczenie pracownikom skutecznych bodźców do działania. Za pomocą programów motywacyjnych możesz mobilizować swoich pracowników do podniesienia efektywności, co przekłada się na wydajniejsze funkcjonowanie całej firmy i jej wyniki finansowe.

Wprowadzenie systemów motywacyjnych podnosi atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Oferując ciekawe programy benefitowe, organizacja nie tylko przyciąga najlepszych pracowników, ale także pomaga w zatrzymaniu talentów w organizacji. Wysoki poziom zadowolenia z pracy korzystnie wpływa na atmosferę i tworzenie angażującej kultury organizacyjnej.

Celem webinaru jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i monitorowania efektów programów motywacyjnych.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • dlaczego warto wdrożyć programy motywacyjne?
 • jakie są kategorie motywatorów w teorii i praktyce ?
 • jak uniknąć tworzenia programu motywacyjnego niedopasowanego do potrzeb w perspektywie celu organizacji?
 • jak prawidłowo dopasować wzmocnienie w perspektywie pracownika?
 • dlaczego ”good job” nie działa?
 • czym jest ryzyko niesprawiedliwości społecznej i co w praktyce oznacza prawo Yerkesa- Dodsona?

Program

 1. Czym są i jak działają programy motywacyjne
 2. 5 grzechów głównych projektowania programów motywacyjnych
 3. Wzmocnienia, które działają
 4. Jak stworzyć strukturę programu motywacyjnego
 5. Analiza ROI HR (HR Return on Investment – Zwrot z inwestycji HR)

Webinarium jest kierowane głównie do:

 • członków zarządu i najwyższej kadry kierowniczej;
 • dyrektorów personalnych i menedżerów działu HR;

O Partnerze:

Carrotspot to innowacyjna platforma benefitowo-motywacyjna oparta o najświeższą wiedzę z zakresu HR i psychometrii. Jest narzędziem kompleksowym, które pozwala obsłużyć benefity, stworzyć autorski program motywacyjny, przeanalizować dane związane z zaangażowaniem pracowników i rozwojem talentów w firmie czy obsłużyć ZFŚS. Jest wsparciem w rozliczaniu benefitów i ZFŚS. Carrotspot wyróżnia modułowa budowa – każda firma wybiera tylko te „klocki”, których faktycznie potrzebuje.

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowyml wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

e-Akademia Lewiatana: Przygotowanie biznesu do rewolucji w prawie konkurencji

Nieuchronnie zbliża się implementacja dyrektywy ECN+, która ma wzmocnić uprawnienia śledcze i orzecznicze organów ochrony konkurencji.
Nowelizacja zmieni zakres odpowiedzialności przedsiębiorców za naruszenia antymonopolowe, m.in. wprowadzając odpowiedzialność spółki-matki za naruszenia spółki-córki. Będzie to miało również wpływ na zasady wymiaru kar, które w związku z tym mogą wzrosnąć w postępie geometrycznym. Zmiany obejmą też nowe zasady kalkulacji kar z tytułu naruszeń proceduralnych oraz kar z tytułu naruszeń związanych z działalnością związków przedsiębiorców.

Na to nakładać się będą rozszerzone uprawnienia dochodzeniowe Prezesa UOKiK, takie jak rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych do przedstawienia wszelkich informacji na żądanie UOKiK, zmiany w procedurze kontroli i przeszukań czy nowe zasady dotyczące biegu terminu przedawnienia w sprawach antymonopolowych.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do nadchodzącej rewolucji w prawie konkurencji, i jakie czynności mogą podjąć, aby zredukować wynikające z niej ryzyka

Program 

Program spotkania obejmuje 4 główne zagadnienia związane z nowelizacją:

 1. Zakres odpowiedzialności
 1. Odpowiedzialność spółki-matki
 2. Elastyczność w doborze stron postępowania
 3. Odpowiedzialność osób zarządzających spółki matki
 1. Postępowanie:
 2. Uzasadnienie zarzutów
 3. Żądanie informacji
 4. Wolność od samooskarżenia
 5. Kontrola i przeszukanie
 6. Legal professional privilege
 7. Przedawnienie
 1. Sankcje
 1. Środki zaradcze
 2. Kary – związki przedsiębiorców, kary za brak współpracy, kary okresowe
 3. Zmiany w procedurze leniency

      4. Jak przygotować się do zmian

Webinarium jest kierowane głównie do:

 • przedsiębiorców;
 • członków zarządów, osób zarządzających;
 • prawników wewnętrznych;
 • członków działów compliance firm.

O Partnerze:

Dentons jest największą kancelarią prawną na polskim rynku i jedną z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu przy największych, najbardziej złożonych i innowacyjnych transakcjach, projektach i sprawach spornych. Oferujemy usługi ponad 250 prawników, konsultantów i doradców podatkowych. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawne oraz wiedzę we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa i branżach.

Doradzamy firmom globalnym, funduszom private equity, bankom i innym instytucjom finansowym, wiodącym lokalnym i regionalnym przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym, a także ministerstwom, organom administracji publicznej i samorządom. Kierujemy się zasadą identyfikacji najlepszych, najbardziej praktycznych i efektywnych rozwiązań dla naszych klientów, zarówno jeżeli chodzi o sprostanie wyzwaniom związanym z nowymi regulacjami prawnymi, jak też wymaganiom stawianym przez regulatorów rynku.

Jesteśmy konsekwentnie uznawani za jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce. Nasze praktyki są wysoko oceniane przez wszystkie prestiżowe rankingi i publikacje prawnicze, w tym Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dotyczy to w szczególności naszych prawników z Zespołu Prawa Konkurencji, którzy od lat są notowani na czołowych pozycjach rankingowych. Dla przykładu, są od czternastu lat stale rekomendowani w kategorii Elita w zakresie prawa konkurencji w Polsce przez prestiżowy ranking GCR 100 (Global Competition Review).

Zapraszamy serdecznie do udziału !

 

 

Szczegóły organizacyjne:

 

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowyml wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

e-Akademia Lewiatana: Nowe postępowania o zatwierdzenie układu – płynność finansowa i instrumenty restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstwa

Udział bezpłatny

 

Zapraszamy na praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami. Omówimy symptomy wskazujące na możliwe problemy płynnościowe, wskażemy na sposoby ich identyfikacji oraz omówimy przykłady firm, które skorzystały z możliwych rozwiązań i narzędzi naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem nowego postępowania o zatwierdzenie układu.

Celem spotkania jest analiza w oparciu o case studies symptomów wskazujących na możliwe problemy z płynnością w firmie oraz przedstawienie instrumentów skutecznej restrukturyzacji zobowiązań.

Uczestnicy naszego szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i reakcji na problemy z płynnością finansową, z uwzględnieniem nowego postępowania o zatwierdzenie układu.

 

Program 

Spotkanie poprowadzą r. pr. Marta Romańska i r. pr Piotr Kempiński.

Omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • symptomy pogarszającej się płynności finansowej,
 • kiedy i jak reagować,
 • analiza sytuacji w oparciu o case studies,
 • możliwe działania naprawcze i wynikające z nich korzyści.

Webinarium jest kierowane głównie do:

 • członków zarządu i rad nadzorczych,
 • dyrektorów finansowych,
 • przedsiębiorców, osób zarządzających,
 • księgowych,
 • udziałowców i akcjonariuszy.

O Partnerze:

FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. to kancelaria prawna specjalizująca się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prawie karnym, a także prawie spółek i prawie cywilnym.
Kancelarię tworzy zespół specjalistów posiadających szeroki wachlarz kompetencji, silnie angażujących się zarówno w bieżącą obsługę Klientów, jak i w prowadzenie trudnych i skomplikowanych spraw.
Blisko 70 prawników gwarantuje kompleksową obsługę prawną i zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta.
Lider w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowyml wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940