Fundusze UE dla przedsiębiorców na transformację energetyczną – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz BNP Paribas zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana Fundusze UE dla przedsiębiorców na transformację energetyczną – 19 października 2023 r. godz.: 10:30-12:00.

Udział bezpłatny

Webinarium będzie poświęcone funduszom UE wspierającym procesy transformacji energetycznej firm.
Podczas spotkania omówimy Kredyt Ekologiczny oraz inne planowane konkursy oferujące dotacje przeznaczone m.in. na wymianę maszyn, urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizacje budynków i budowli, modernizacje źródeł energii, montaż systemów OZE.
Przedstawimy założenia formalne dotyczące konkursów oraz powiemy jak przygotować projekt, aby uzyskać dotację.

CEL SPOTKANIA:

Przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków UE przy realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Przedstawimy planowane konkursy wspierające inwestycje związane z transformacją energetyczną, w tym Kredyt Ekologiczny. Powiemy co można sfinansować z wykorzystaniem dotacji i jak to zrobić krok po kroku.

GRUPOWA DOCELOWA:

MŚP, small mid-caps, mid-caps (czyli zakres od firm małych do dużych zatrudniających do 3000 pracowników)

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org


19 października 2023, godz. 10:30 – 12:00

 Wydarzenie on-line

Jak zarządzać śladem węglowym i ESG w organizacji? – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz BNP Paribas zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Jak zarządzać śladem węglowym i ESG w organizacji?

4 października 2023 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

W związku z rosnącą świadomością dotyczącą kryzysu klimatycznego, przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują działania minimalizujące wpływ własnej działalności na środowisko naturalne oraz niwelujące skutki zmiany klimatu. Bank BNP Paribas, jako lider zrównoważonego rozwoju, wspiera swoich Klientów firmowych w tym zakresie. Przykładowymi narzędziami realizującymi te działania są:

 • „Platforma Envirly”, która w przystępny sposób pozwoli rzetelnie raportować i ocenić emisyjność związaną z prowadzoną działalnością oraz
 • ESG Rating Linked Loan – finansowanie o charakterze zrównoważonym powiązane z poprawą ratingu ESG kredytobiorcy, która pozwala pozyskać kredyt na lepszych warunkach komercyjnych poprzez poprawę zarządzania obszarem ESG w firmie.

Raportowanie emisyjności i pozyskanie ratingu ESG pozwoli Przedsiębiorcy na:

 • uwzględnienie takich danych w sprawozdawczości własnej, która zgodnie z nowymi wymogami regulacyjnymi, zobowiązuje coraz więcej przedsiębiorstw do raportowania emisyjności,
 • udokumentowania swojej emisyjności w relacjach z partnerami biznesowymi, co może, w krótkim czasie, stać się formą przewagi konkurencyjnej,
 • wykorzystanie tej informacji do kalkulacji optymalizacji kosztowych m.in. kosztów energii elektrycznej,
 • wykorzystanie danych do przygotowania strategii ESG i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w tym priorytetyzacji inwestycji lub wykorzystania środków z UE,
 • ułatwienie poprawy swojej konkurencyjności w łańcuchu dostaw poprzez możliwość porównania się z innymi przedsiębiorstwami i zidentyfikowanie obszarów do poprawy

CEL SPOTKANIA:

Zaprezentujemy aspekt zarzadzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie i certyfikowane narzędzie, które umożliwi policzenie śladu węglowego w organizacji w zakresie 1, 2 i 3. Narzędzie Envirly jest zgodne z normą ISO-14064-1 oraz GHG Protocol. Przedstawiona zostanie również koncepcja ratingu ESG i zalety jego pozyskania dla firmy w kontekście łańcucha dostaw oraz pozyskiwania finansowania bankowego.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie:

 • Wyzwań globalnych w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Kontekstu regulacyjnego obowiązku liczenia śladu węglowego
 • Konteksu rynkowego
 • Największego wyzwania dla firm Envirly – narzędzia do zarządzania śladem węglowym.
 • Koncepcji ratingu ESG  i jego znaczenia w relacjach z kontrahentami i bankiem

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 04 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 04 października 2023, godz. 12:00

 Wydarzenie on-line

Podatek u źródła – największe wyzwania i jak im podołać – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Podatek u źródła – największe wyzwania i jak im podołać

24 października 2023 r. godz.: 10:00 -11:30

Udział bezpłatny

Podatek u źródła (withholding tax, WHT) jest obecnie jednym z największych wyzwań służb podatkowych polskich firm oraz ich zagranicznych kontrahentów. W szczególności mechanizm pay & refund powoduje istotne zatory w płatnościach wewnątrzgrupowych i generuje ryzyko dla płynności finansowej oraz sankcji dla polskich firm i ich członków zarządu. Wciąż też nie wiadomo, jak dokładnie należy zastosować się do podstawowych obowiązków w zakresie podatku u źródła, takich jak należyta staranność płatnika i identyfikacja rzeczywistego właściciela. W dobie niepewności, dodatkowo podsycanej przez profiskalne podejście organów podatkowych, eksperci MDDP podpowiedzą jaką strategię przyjąć i co zrobić, żeby z jednej strony uzyskać pożądane bezpieczeństwo, a z drugiej pozostać racjonalnym co do kosztów i czasu działania.

GRUPA DOCELOWA:

 • Dyrektorzy finansowi, managerowie ds. podatków, kontrolerzy finansowi, główni księgowi,
 • Kadra zarządzająca spółką / grupą kapitałową – członkowie zarządu, prezesi zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych,
 • Wspólnicy spółek.

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest przedstawienie głównych wyzwań związanych z podatkiem u źródła, w tym mechanizmu pay & refund i doboru najlepszych strategii celem skorzystania ze zwolnień lub preferencyjnych stawek. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z doświadczeniem MDDP i praktycznymi wskazówkami postępowania w zakresie wypełnienia wymogów należytej staranności, ustalenia statusu rzeczywistego właściciela oraz wyboru i przejścia ścieżek uzyskania opinii o stosowaniu preferencji, złożenia oświadczenia WH-OSC bądź uzyskania zwrotu podatku. Eksperci MDDP omówią na co zwrócić uwagę, jakie dokumenty zgromadzić i na jakie scenariusze się przygotować. A także jak podejść do nowej profiskalnej koncepcji braku zwolnienia odbiorcy od całości dochodów.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy zyskają informacje m.in. na temat:

 • jakie wymogi należy spełnić, aby zastosować preferencje w podatku u źródła,
 • jakich formalności należy dodatkowo dopełnić po przekroczeniu progu 2 mln zł, uruchamiającym tzw. mechanizm pay & refund,
 • na czym dokładnie polega ww. mechanizm, jakie dokładnie płatności mu podlegają, z jakimi konsekwencjami i ryzykami się wiąże,
 • którą i dlaczego formalną ścieżkę wybrać w związku z mechanizmem pay & refund (opinia o stosowaniu preferencji, oświadczenie zarządu, wniosek o zwrot podatku), jakie plusy, minusy i ryzyka są związane z każdą z tych ścieżek,
 • jakie racjonalne działania podjąć, aby spełnić wymogi należytej staranności i rzeczywistego właściciela,
 • jak praktycznie podejść do forsowanej przez Lubelski Urząd Skarbowy koncepcji zwolnienia z opodatkowania dywidend po stronie odbiorcy, jako wykluczającej możliwość zastosowania zwolnienia przez polskiego płatnika.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 24 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 24 października 2023, godz. 11:30

Wydarzenie on-line

Webinar „Ulgi i zwolnienia podatkowe” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Polska Strefa Inwestycji, Polska Spółka Holdingowa, estoński CIT i inne ulgi i instrumenty podatkowe dostępne w Polsce

3 października 2023 r. godz.: 10:00 -11:30

Udział bezpłatny

W trakcie spotkania eksperci podatkowi omówią praktyczne aspekty związane z ulgami podatkowymi oraz rozwiązaniami preferencyjnymi. Uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulg podatkowych oraz rozwiązań preferencyjnych, jakie korzyści można uzyskać oraz w jaki sposób funkcjonują ulgi, w tym związane z innowacjami, takie jak ulga B+R, ulga na robotyzację czy ulga na innowacyjnych pracowników. Prowadzący przedstawią również praktyczne problemy ze stosowaniem powyższych rozwiązań w oparciu o ich doświadczeniu oraz aktualnie podejście organów podatkowych oraz Sądów Administracyjnych.

GRUPA DOCELOWA:

 • Dyrektorzy finansowi, managerowie ds. podatków, kontrolerzy finansowi, główni księgowi,
 • Kadra zarządzająca spółką / grupą kapitałową – członkowie zarządu, prezesi zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych,
 • Wspólnicy spółek.

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest przedstawienie dostępnych w Polsce ulg podatkowych i rozwiązań preferencyjnych oraz wskazanie możliwych korzyści związanych z ich implementacją. Ponadto, wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na praktyczne aspekty stosowania preferencji podatkowych, w tym potencjalne problemy związane z ich wdrożeniem oraz stosowaniem.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy zyskają informacje m.in. na temat:

 • jakie ulgi przewidują przepisy prawa podatkowego,
 • jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z poszczególnych ulg i rozwiązań preferencyjnych,
 • jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z ulg i rozwiązań preferencyjnych oraz w jaki sposób z nich skorzystać,
 • praktycznych problemów, które pojawiają się u przedsiębiorców, którzy implementują oraz stosują rozwiązania preferencyjne,
 • aktualnego podejścia organów podatkowych oraz Sądów Administracyjnych w zakresie objętym szkoleniem.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 3 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 3 października 2023, godz. 11:30

 Wydarzenie on-line

Webinar „Analiza cen transferowych” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Analiza cen transferowych –  jak prawidłowo ustalić ceny transferowe i zyskać jeszcze więcej

13 września 2023 r. godz.: 13:00 – 14:00

Udział bezpłatny, spotkanie online

Czy Twoja spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, a Ty jesteś osobą odpowiedzialną za sprawy spółki, czyli np. członkiem zarządu, dyrektorem finansowym, kontrolerem finansów, głównych księgowych? Jeśli odpowiedź brzmi „tak” to na pewno wiesz, że przygotowane benchmarki muszą być wysokiej jakości, aby spełniały swoją funkcję ochronną na wypadek kontroli.

Podczas naszego wydarzenia dowiesz się, które aspekty analiz są najczęściej kwestionowane przez organy, jak sprawdzić jakość posiadanych benchmarków oraz w jakich obszarach podatków, poza cenami transferowymi, możesz je jeszcze wykorzystać.

Wskażemy:

 • jak prawidłowo ustalać ceny transferowe,
 • jak sprawdzać, czy benchmark jest wysokiej jakości i ogranicza ryzyko KKS,
 • a także omówimy nietypowe zastosowania analiz porównawczych w zakresie innych podatków (np. w ramach WHT, Estońskiego CITu, IP Box) oraz na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

GRUPA DOCELOWA:

 • Kadra zarządzająca spółką.
 • Dyrektorzy finansowi, managerowie ds. podatków, kontrolerzy finansowi, główni księgowi.
 • Osoby w działach podatkowych i finansowych zajmujące się m.in. kwestiami z zakresu cen transferowych.

CEL SPOTKANIA:

Wskazanie, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe, jak sprawdzać czy benchmark jest wysokiej jakości i ogranicza ryzyko KKS, a także omówienie nietypowych zastosowań analiz porównawczych w zakresie innych podatków (np. w ramach WHT, Estońskiego CITu, IP Box) oraz na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

 • Identyfikacja mocnych i słabych stron posiadanych benchmarków przed ewentualną kontrolą.
 • Obniżenie kosztów compliance dotyczących podatków oraz bieżącej działalności gospodarczej dzięki zidentyfikowaniu innych możliwych zastosowań analiz cen transferowych.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.

PROGRAM:

 1. Jak prawidłowo ustalać ceny transferowe i dlaczego analiza cen transferowych to najważniejsze narzędzie obrony rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej?
 2. Jak poznać czy moja analiza cen transferowych jest wysokiej jakości?
 3. Gdzie, poza cenami transferowymi, mogę wykorzystać posiadane benchmarki?
 4. Q&A: dodatkowe pytania i odpowiedzi.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Webinar „Bezpieczeństwo podatkowe – dlaczego lepiej zapobiegać niż leczyć” – e-Akademia Lewiatana

Zapraszamy na webinar: Bezpieczeństwo podatkowe – dlaczego lepiej zapobiegać niż leczyć? 6 września 2023 r.  organizowany razem z ekspertami z Grupy MDDP.

Tematy: bezpieczeństwo podatkowe m.in. budowanie skutecznego systemu zarządzania kwestiami podatkowymi, praktyki fiskusa stosowane w postępowaniach podatkowych i karnych skarbowych.

Uczestnicy wydarzenia:

 • poznają przykłady zastosowania i interpretacji przepisów przez organy podatkowe
 • zobaczą obszary, na które szczególnie zwraca uwagę fiskus w trakcie kontroli
 • omówią sposoby minimalizacji ryzyka związanego z karami KKS
 • będą mogli aktywnie zadawać pytania ekspertom.

Webinar jest skierowany do dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, kadry zarządzającej spółką / grupą kapitałową, do członków i prezesów zarządu oraz członków rad nadzorczych.

Wydarzenie jest on-line. Prosimy o rejestrację tutaj.

Webinar „Błędy medyczne: Praktycznie o aspektach prawnych dla pacjentów i podmiotów świadczących usługi medyczne” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana:

„Błędy medyczne. Praktycznie o aspektach prawnych dla pacjentów i podmiotów świadczących usługi medyczne” – 27 lipca 2023 r. godz.: 10:00 -12:00.

Udział jest bezpłatny.

Celem spotkania jest przedstawienie holistycznego podejścia do tematu błędów medycznych. Chcemy również pokazać możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji, gdy pacjent stanie się jego ofiarą oraz w przypadku jakie możliwości mają placówki świadczące usługi medyczne, które muszą się z takim problemem zmierzyć. Bierzemy pod uwagę dwie grupy odbiorców platformy szkoleniowej: przedsiębiorców jako pacjentów, oraz przedsiębiorców jako właścicieli i zarządców placówek medycznych lub przedsiębiorców świadczących usługi medyczne.

Wyjaśnione zostaną podstawy tematu błędów medycznych wraz z odniesiem się do stosowanych praktyk w tym temacie. Aby podejść do rodzajów błędów indywidualnie i praktycznie, zamierzamy odnieść się do doświadczeń różnych branż.

Dodatkowo wskażemy możliwości i techniki unikania ww. błędów, a w razie ich wystąpienia przedstawimy jak skutecznie dochodzić roszczeń.

GRUPA DOCELOWA:

Podstawowe grupy odbiorców to:

 • przedsiębiorcy jako pacjenci
 • przedsiębiorcy jako właściele i zarządcy placówek medycznych
 • przedsiębiorcy świadczący usługi medyczne

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu medycznego.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Webinar „Kto pyta, nie błądzi. Fundacja rodzinna w Polsce” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana Kto pyta, nie błądzi. Fundacja rodzinna w Polsce, 20 czerwca 2023 r. w godz.: 10:00 -12:00.

Udział bezpłatny

Fundacja rodzinna w Polsce może być zakładana od 22 maja br. Na tę możliwość przedsiębiorcy rodzinni czekali kilka lat. Ustawa o fundacji rodzinnej przeszła wiele konsultacji publicznych, a środowisko firm rodzinnych czynnie uczestniczyło w komentowaniu i zgłaszaniu uwag.

Pierwsze wnioski o wpis fundacji rodzinnych docierają do Sądu w Piotrkowie Trybunalskim, a prace nad kolejnymi statutami fundacji trwają, dyskusje nad fundacją rodzinną również. Pojawiają się odpowiedzi, a za nimi kolejne pytania. Jakie Ty masz pytanie?

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele firm
 • nestorzy i sukcesorzy

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest przedstawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o fundację rodzinną.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Poszerzą swoją wiedzę o fundacji rodzinnej. Zyskają świadomość, że fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem prawnym, które wymaga pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Webinarium obejmuje zakresem przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, a prowadzący odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania oraz na pytania wskazane przez rejestrujących się uczestników.

Zapraszamy do zadawania pytań w formularzu rejestracyjnym. Zadaj szczegółowe pytanie, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 20 czerwca 2023, godz. 10:00

Koniec: 20 czerwca 2023, godz. 12:00

 Wydarzenie on-line

Webinar „Twój projekt unijny bez zwrotu, czyli przekrojowo o unikaniu nieprawidłowości” – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana Twój projekt unijny bez zwrotu, czyli przekrojowo o unikaniu nieprawidłowości,

28 czerwca 2023 r. godz.: 10:00 -12:30

Udział bezpłatny

CEL SPOTKANIA:

Uczestnicy wyniosą z webinaru wiedzę o tym, jak unikać pułapek mogących skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji projektu i koniecznością zwrotu środków.

GRUPA DOCELOWA:

 • Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie unijne
 • Przedsiębiorcy realizujący projekty z udziałem dofinansowania unijnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedstawiciele administracji państwowej i regionalnej
 • Przedstawiciele instytucji realizujących projekty z udziałem środków UE
 • Radcowie prawni, adwokaci

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Eksperci podczas webinaru opowiedzą jakich błędów należy unikać w trakcie wydatkowania środków pochodzących z UE.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 28 czerwca 2023, godz. 10:00

Koniec: 28 czerwca 2023, godz. 12:30

 Wydarzenie on-line

Webinar „Jak rozpocząć transformację energetyczną w przedsiębiorstwie?” – e-Akademia Lewiatana

Webinar w ramach projektu e-Akademia Lewiatana: Jak rozpocząć transformację energetyczną w przedsiębiorstwie?

Celem spotkania jest wprowadzenie do tematyki transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach.

Będziemy m.in. rozmawiać o kryzysie energetycznym w Polsce i Europie, jego wpływie na koszty energii, a tym samym na koszty działalności przedsiębiorstw.

Uczestnicząc w wydarzeniu, dowiesz się:

 • Jak rozpocząć transformację energetyczną w przedsiębiorstwie?
 • Jak przygotować projekt i wsparcie techniczne?
 • Jaka jest rola banku w procesie transformacji?

Spotkanie jest skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i MidCAP w Polsce, poszukujących dotacji na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną firm poprzez modernizację ich infrastruktury.