Konferencja „Ukraine’s Future Summit – Investing in Tomorrow’s Potential”

Konferencja „Ukraine’s Future Summit – Investing in Tomorrow’s Potential”

obędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Brukseli (Centre Royal Gaulois).

Spotkanie dotyczyć będzie uruchomienia Ram Inwestycyjnych UE dla Ukrainy (Ukraine Investment Framework) w ramach II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy o wartości €6,97 mld. Jest on częścią uruchomionego właśnie  Ukraine Facility w kwocie €50 mld.

W programie konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli KE, EBI oraz rządu Ukrainy, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy, będącego narzędziem inwestycyjnym. Korzystać z niego będzie mógł sektor prywatny państw UE, zatem jest to wydarzenie szczególnie wartościowe dla polskich firm zainteresowanych udziałem w procesie odbudowy i modernizacji Ukrainy.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki będzie jednym z panelistów konferencji. Udział w spotkaniu weźmie też Kinga Grafa, zastępczyni Dyrektora Generalnego Lewiatana ds. europejskich, dyrektorka Biura w Brukseli.

Rejestracja odbywa się pod linkiem: Ukraine’s Future Summit 2024 Registration (ebsummits.eu)

Zobacz program spotkania

Wizyta studyjna PharmaNET w Brukseli

Bierze udział: PharmaNET, Kinga Grafa, Luana Żak

Trójstronny szczyt społeczny w Brukseli

Tematem przewodnim Trójstronnego szczytu społecznego będzie „Silna gospodarczo i społecznie Europa odgrywająca swoją rolę w świecie”. Omówione zostaną 3 kwestie:

  • strategia przemysłowa uzupełniająca Zielony Ład o wysokiej jakości miejsca pracy,
  • jednolity rynek niosący korzyści przedsiębiorstwom i pracownikom,
  • zaradzenie niedoborowi umiejętności i siły roboczej.

Trójstronny szczyt społeczny to forum dialogu między instytucjami UE a europejskimi partnerami społecznymi. Posiedzenie prowadzą wspólnie przewodniczący Rady Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w szczycie bierze udział Henryka Bochniarz i Kinga Grafa.

Spotkanie na temat projektu Better Skilled dla sieci Egelund

Miejsce: Bruksela

Biorą udział: Kinga Grafa, Luana Żak, Sławomir Szymczak

Spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BusinessEurope

Miejsce: Bruksela

Udział: Kinga Grafa, zastępczyni Dyrektora Generalnego Lewiatana ds. Europejskich

Konferencja podsumowująca projekt Better Skilled

W siedzibie EKES organizujemy 21 lutego podsumowanie projektu BetterSkilled. Będzie to okazja do rozmów o tym:

  • jakich umiejętności cyfrowych będą potrzebować pracodawcy?
  • czy Unia Europejska robi wystarczająco dużo, aby rozwiązać problem braku umiejętności cyfrowych?
  • jakie są systemy rozwoju umiejętności cyfrowych w innych krajach #UE?

W rozmowie wezmą udział eksperci, reprezentanci biznesu i przedstawiciele unijnych instytucji. Lewiatana reprezentować będą Sławomir Szymczak i Robert Lisicki.

Rejestracja na spotkanie tutaj

21 lutego 2024 godz. 10:00
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Belliard 99, Bruksela

Biorą udział: Kinga Grafa, Robert Lisicki, Lech Pilawski, Sławomir Szymczak, Luana Żak

Wizyta Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) w Brukseli

Organizator: Przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli

W wydarzeniu wezmą udział: Maciej Witucki, Andrzej Rudka, Kinga Grafa, Luana Żak, przedstawiciele SUP

Wizyta studyjna Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w Brukseli

uczestniczą: Kinga Grafa, Luana Żak, przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Spotkanie Focus Group Ukraine on EU-Ukraine Business Cooperation

W spotkaniu wezmą udział:

Andrzej Rudka, Luana Żak z Konfederacji Lewiatan.

Wizyta studyjna przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w Brukseli

W spotkaniu wezmą udział:

Kinga Grafa, Luana Żak, przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego