EKES: Posiedzenie sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

Posiedzenie sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbędzie się 27 stycznia 2023 roku w Brukseli.

Udział w spotkaniu biorą Jacek Krawczyk i Lech Pilawski, przedstawiciele Lewiatana w EKES.

 

EKES: Sesja plenarna

W dniach 24 – 25 stycznia odbędzie się w Brukseli 575 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Udział w obradach biorą Jacek Krawczyk, Lech Pilawski, przedstawiciele Lewiatana w EKES.

Podczas sesji odbędą się debaty. Debata „30 lat jednolitego rynku, nasz największy sukces, ale również największe wyzwanie dla następnego pokolenia!” z udziałem Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej, odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 17.30. „Śródokresowa ocena postępów w realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – perspektywa zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”, z udziałem Guillaume Lafortune, wiceprzewodniczącego sieci ONZ ds. rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju (UN SDSN), to temat spotkania we wtorek, 24 stycznia o godz. 15.00.

Debata „Reakcja Unii Europejskiej na (geo-) polityczne wyzwania w 2023 r. – perspektywa Parlamentu Europejskiego” z udziałem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli odbędzie się w środę, 25 stycznia o godz. 11.00. Priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, z udziałem Jessiki Roswall, minister do spraw UE Szwecji, przestawione zostaną w środę 25 stycznia, o godz. 11.45.

Program obrad:

Sesja plenarna styczeń 2023 – porządek obrad

EKES: Konferencja KE nt. transgranicznych rynków pracy

W dniach 18 – 19 stycznia odbędzie się w Brukseli konferencja Komisji Europejskiej „Cross-Border Labour Markets” („Transgraniczne rynki pracy”).

Udział w wydarzeniu weźmie Lech Pilawski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Tematem spotkania będzie się m.in. sytuacja osób dojeżdżających do pracy za granicą oraz lepszy dostęp do transgranicznych rynków pracy. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy zajmą się wyzwaniami telepracy po pandemii covid, edukacją transgraniczną oraz dostępem do zabezpieczenia społecznego dla pracowników transgranicznych. Wśród poruszanych zagadnień będą też doświadczenia samorządu regionalnego z dużą liczbą osób dojeżdżających do pracy za granicą.

Agenda konferencji nt. transgranicznych rynków pracy

EKES: Posiedzenie grupy studyjnej Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

Posiedzenie grupy studyjnej Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT/998) odbędzie się 13 stycznia w Brukseli. Udział w wydarzeniu bierze Lech Pilawski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Podczas posiedzenia omówiony zostanie wstępny projekt opinii w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej na 2022 r. – Współpraca bliźniacza w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym COM(2022).

Posiedzenie będzie połączone z wysłuchaniem publicznym. Program posiedzenia oraz agenda wysłuchania publicznego dostępne są poniżej.

INT_998_porzadek_obrad

Program wysluchania publicznego INT_998

EKES: Posiedzenie sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa

Posiedzenie Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) odbędzie się 11 stycznia w Brukseli.  Udział w wydarzeniu weźmie Lech Pilawski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata na temat usług wspólnotowych na rzecz niezależnego życia i skutecznej realizacji europejskiej strategii opieki w ramach opinii w sprawie europejskiej strategii opieki (SOC/741).

Nastąpi także prezentacja nowego narzędzia informacyjnego o nazwie NaviGate (wewnętrzny interfejs cyfrowy oferujący przegląd prac EKES-u i zapewniający wizualną tablicę opinii EKES-u).

Program posiedzenia SOC_11_01_23_porządek obrad

EKES: Posiedzenie Sekcji REX

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli posiedzenie Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX). Udział w wydarzeniu bierze Jacek Krawczyk, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Sekcja zajmuje się monitorowaniem działań zewnętrznych UE przez dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach trzecich i w regionach, z którymi UE utrzymuje oficjalne stosunki, zwłaszcza w państwach kandydujących i w sąsiedztwie UE. Sekcja aktywnie śledzi unijne polityki handlu i rozwoju.

EKES: Sesja Plenarna

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli sesję plenarną EKES. Udział wezmą przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w EKES: Jacek Krawczyk i Lech Pilawski.

EKES: Posiedzenie Komisji Konsultacyjnej ds. Zmian w Przemyśle

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli posiedzenie Komisji Konsultacyjnej ds. Zmian w Przemyśle. Udział w wydarzeniu weźmie Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zobacz program posiedzenia CCMI_09.12.2022

EKES: Posiedzenie sekcji transportu (TEN), Bruksela

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli posiedzenie Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN).

Udział w wydarzeniu bierze Jacek Krawczyk, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

EKES: Konferencja „Europejska Strategia w zakresie opieki”

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli konferencję  „Europejska Strategia w zakresie opieki”. Udział w niej weźmie Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.