RDS: Posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W ramach działalności Rady Dialogu Społecznego odbędzie się posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy – online oraz w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zespołu z dnia 17.10.2022 r.
 3. Omówienie koncepcji programu rządowego na 2022 rok pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”.
 4. Omówienie i przyjęcie Stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego w sprawie objęcia programami wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z 12 października 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw.
 5. Rozpatrzenie uchwał WRDS:

– nr 2/2022 strony pracodawców, strony pracowników i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2022 r.

– nr 4/2022 WRDS w Gdańsku w sprawie roli przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby pomorskiego rynku pracy i aktualnych wydarzeń w tym obszarze.

– Stanowisko nr 5/2022 r. Stron społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przygotowania przez Rząd RP transparentnych form pomocy dla pracodawców i pilnego wsparcia rozwoju energetyki wiatrowej oraz prosumenckiej.

– nr 9.2022  K-P WRDS przyjmująca stanowisko nr 4/2022 w sprawie budowy Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.

6. Sprawy różne.

 

Dzień Rozwoju Biznesu w Konfederacji Lewiatan

Zapraszamy do udziału w pierwszym Dniu Rozwoju Biznesu organizowanym przez Konfederację Lewiatan. Wydarzenie odbędzie się 20 października w godz. 10-14 w siedzibie Lewiatana w Warszawie.

Dzień Rozwoju Biznesu to nowy format spotkań na żywo, który chcemy zaproponować firmom zrzeszonym w naszej organizacji. Jego celem jest umożliwienie kontaktu pomiędzy największymi firmami członkowskimi, które poszukują kontrahentów oferujących określone usługi lub produkty. Podczas wydarzenia zaprosimy uczestników do krótkich prezentacji –  będą mieli możliwość przedstawić swoje usługi i nawiązać nowe kontakty.

Do dziś udział w wydarzeniu potwierdziły już Bp Europa SE Spółka Europejska Oddział W Polsce, Ikea Retail Sp. z o.o., Wielton S.A., RWE Renewables Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., CANAL+ Polska S.A.

Firmy zainteresowane udziałem, prosimy o zarejestrowanie się najpóźniej do 18 października 2022 – link do rejestracji https://online.ikongres.pl/conference/dzien_rozwoju_biznesu

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 100 zł netto.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Bartoszem Konopackim, Menedżerem ds. Kluczowych Relacji bkonopacki@lewiatan.org

Spotkanie dla firm członkowskich ws. Fit-for-55.

Spotkanie dla firm członkowskich ws. Fit-for-55. Gość specjalny: Ryszard Pawlik, doradca Premiera Jerzego Buzka (Posła do PE). Prezentację na ten temat wygłoszą również pracownicy Przedstawicielstwa KL w Brukseli (Dyrektorka Kinga Grafa i Ekspert Adam Dorywalski)

Dialog społeczny w obszarze funduszy europejskich

 

Spotkanie dla przedstawicieli związków regionalnych, członków oraz kandydatów na członków w komitetach monitorujących 

 

Dialog społeczny w obszarze funduszy europejskich

 

27.04.2022 godz. 10:00 – 16:15

biuro Konfederacji Lewiatan, Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedstawicieli związków regionalnych oraz członków oraz kandydatów na członków komitetów monitorujących.

Chcielibyśmy Państwu przekazać kluczowe informacje dla reprezentantów pracodawców w systemie wdrażania funduszy, wymienić się informacjami i dobrymi praktykami dotyczącymi udziału w pracach komitetów monitorujących, w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów istotnych dla tego obszaru, ale także przyjrzeć się doświadczeniom z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Warto podsumować doświadczenie z perspektywy finansowej 2014-2020 i zaplanować działania dotyczące skutecznego udziału w systemie wdrażania funduszy w odniesieniu do perspektywy 2021-2027.

Ze strony Konfederacji w spotkaniu wezmę udział ekspertki odpowiedzialne za reprezentację Lewiatana w systemie wdrażania, ale także za skuteczne zarządzanie finansami i realizację naszych projektów finansowanych ze środków UE. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Lelińska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich i Edukacji Cyfrowej.

Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać na adres: mwidlicka@lewiatan.org do 25 kwietnia 2022 do końca dnia.

Liczymy na Państwa obecność i podzielenie się Państwa doświadczeniami i perspektywą regionu.

Program

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:30 – 11:45 System wdrażania funduszy europejskich – kluczowe informacje dla skutecznej reprezentacji pracodawców

 • ramy prawne (ustawa wdrożeniowa 2021-2027)
 • kluczowe dokumenty (programy, uszczegółowienia, wytyczne)
 • rola partnerów społecznych, w tym udział w konsultacjach

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Reprezentacja pracodawców w komitetach monitorujących

 • rola członków komitetów monitorujących
 • doświadczenia z pracy w komitetach monitorujących 2014-2020 – wymiana informacji
 • planowanie działań na okres programowania 2021-2027, w tym budowanie platformy współpracy związków oraz sojuszy z innymi partnerami spoza administracji NGO i związkami zawodowymi

13:30 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:00 Doświadczenia organizacji pracodawców w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich

 • kluczowe wyzwania w realizacji projektów na poziomie krajowym i regionalnym
 • zakres wsparcia z EFS na lata 2021-2027 na dialog społeczny i budowanie potencjału partnerów społecznych – poziom krajowy i regionalny
 • wymiana dobrych praktyk i przygotowanie do perspektywy 2021-2027

16:00 – 16:15 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Już wkrótce mikro, małe i średnie firmy zarówno produkcyjne, jak i usługowe będą mogły skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 na diagnozę potrzeb, szkolenia i doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej. Do ich dyspozycji będzie aż 70 mln złotych.

Nabory organizowane przez 6 ogólnopolskich operatorów rozpoczęły się w marcu 2022 r.

Maksymalna wartość dofinansowania to 150 000 zł. Konieczny będzie wkład własny na poziomie co najmniej 20 % wartości kupowanych usług.

Usługi będzie trzeba wybrać z oferty zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych  (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Firmy MŚP będą mogły pokryć koszty: diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określenia luki kompetencyjnej właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego oraz usług doradczych lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych. Kupowane usługi muszą mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje m.in.: zarządzanie transformacją cyfrową, opracowanie modelu biznesowego, zarządzanie zmianą czy produktem, Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, marketing oraz sprzedaż w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczość technologiczną, bezpieczeństwo cyfrowe, zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej czy zintegrowanymi danymi.

Zapraszamy na webinarium z udziałem Justyny Nosko, reprezentującej Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawi kluczowe zasady ubiegania się o wsparcie i odpowie na Państwa pytania związane z naborami.

Kogo zapraszamy na spotkanie? Przede wszystkim:

 • właścicieli i współwłaścicieli zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracowników MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
 • osoby odpowiedzialne za cyfryzację w firmach lub planujące takie działania w przyszłości.

Spotkanie online: Projekty regulacji cyfrowych w pracach Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE

31.01.2022 firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan będą miały okazję wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami referatu cyfrowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE:

 • Justyna Romanowska – Kierownik Referatu Cyfryzacji, attaché ds. cyfrowych Pani Katarzyna Prusak – Górniak – Radczyni w Referacie Cyfryzacji, attaché ds. cyberbezpieczeństwa
 • Piotr Garbarczyk

Podczas spotkania porozmawiamy na temat najważniejszych projektów regulacji cyfrowych, nad treścią których trwają obecnie bardzo intensywne prace:

 • Akt o usługach cyfrowych (DSA)
 • Akt o rynkach cyfrowych (DMA)
 • Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AIA)
 • Dyrektywa NIS2
 • Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Konfederacja Lewiatan  zaprasza na konferencję:

 

 Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

23 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

 

Ogłoszony w 2021 r. pakiet Komisji Europejskiej tzw.  FIT for 55 to propozycja zestawu narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie oraz doprowadzić do osiągnięcia w UE redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet ten to wielkie wyzwanie i szansa dla polskich firm do budowy konkurencyjności, ale również zapewnienia transformacji energetycznej, technologicznej i społecznej, w szczególności w sektorze wyrobów budowlanych. Pakiet ten będzie miał bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw w Polsce.

Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji nt. kształtu pakietu FIT for 55, aktualnego stanu zaawansowania negocjacji propozycji na poziomie UE oraz technicznych, finansowych i społecznych aspektów wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych.

 

Robocza agenda

 1. Słowo wstępne godz. 10:00 – 10:30
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Anette Persson, Policy Officer, unit B.3: Buildings and Products,
  DG Energy, Komisja Europejska
 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (TBC)
 1. Panel: Techniczne i finansowe aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 10:30 – 12:00
 • Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Min. Klimatu i Środowiska (TBC)
 • Adam Ambrozik – Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Vallebona, Climate and Energy Director, Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association
 • Katarzyna Jastrzemska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • Łukarz Rymarz, Główny specjalista, Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Min. Rozwoju i Technologii (TBC)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja
 1. Panel: Społeczne aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 12:00 – 13:30
 • Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Biura Zarządu Krajowego, Związek Zawodowy Budowlani (ZZ  Budowlani)
 • Piotr Dauksza, Managing Director w H+H Polska Sp. z o.o.
 • Maciej Tauber, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (TBC)
 • Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu KL / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja
 1. Podsumowanie i wnioski, godz. 13:30
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

 

Kontakt:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
mail: gmazurek(at)konfederacjalewiatan.pl

Sztuczna inteligencja w pracach Parlamentu Europejskiego – spotkanie z Europosłem Kosmą Złotowskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu nt. sztucznej inteligencji w pracach Parlamentu Europejskiego. 

 

Podczas spotkania przybliżymy uczestnikom jaki jest obecny etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act) oraz będziemy dyskutować o problematycznych założeniach i możliwości modyfikacji obecnej treści.

Pan europoseł jest członkiem AIDA, Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej działającej w Parlamencie Europejskim, dlatego będziemy mieć możliwość porozmawiania na temat tego, jakie zagadnienia porusza Komisja, jakie są jej główne zadania oraz jakie są najbliższe plany. Odniesiemy się także do sprawozdania tej Komisji do projektu rozporządzenia, przygotowanej przez p. europosła Axela Vossa.

Ostatni zakres tematyczny spotkania to zagadnienie uregulowania odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez działanie systemów sztucznej inteligencji – jakich scenariuszy uregulowania możemy się spodziewać? Czy potrzebny jest nowy osobny dokument, czy może wystarczy jedynie odpowiednia rewizja dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (Product Liability Directive)?

Dyskusję poprowadzi Elżbieta Dziuba, Ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. cyfrowych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji Lewiatan, zainteresowanych tematem sztucznej inteligencji i aktualnymi pracami legislacyjnymi nad systemami sztucznej inteligencji.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań dotyczących poruszanych zagadnień na adres: edziuba@konfederacjalewiatan.pl oraz gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i aktywnej dyskusji!

 

Osoba kontaktowa:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940 mail: gmazurek(at)konfederacjalewiatan.pl