Webinar „O restrukturyzacji praktycznie” – patronat Lewiatana

 

Mazars Polska, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Ad Valorem Business Advisors oraz Konfederacja Lewiatan zapraszają na wydarzenie on-line w formie panelu, które obędzie się 7 lutego 2023 roku o godzinie 10:00.

Podczas panelu poruszone zostaną następujące tematy:

  • Jak sytuacja makroekonomiczna wpływa obecnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw?
  • Jakie są strategie i typy restrukturyzacji?
  • Do czego służy Niezależny Przegląd Biznesowy(Independent Business Review)?
  • Jaką rolę może odgrywać M&A w procesie restrukturyzacji?
  • Dlaczego restrukturyzacja sądowa jest narzędziem ostatecznym?
  • Jakie są kluczowe aspekty prawne związane z restrukturyzacją?

Dzięki prezentacji i dyskusji uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć:

  • Kiedy warto jest myśleć o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a kiedy jest to konieczne?
  • Dlaczego warto przygotować się do procesu restrukturyzacji, być jego inicjatorem i proaktywną stroną procesu?
  • Jak doradca finansowy i prawny może wspomóc przedsiębiorstwo w procesie restrukturyzacji?

Agenda

  1. Wprowadzenie (Jacek Byrt):
  • Sytuacja makroekonomiczna,
  • Czynniki ryzyka,
  • Procesy restrukturyzacyjne na polskim rynku.    ​​​​​​
  1. Wprowadzenie do restrukturyzacji przedsiębiorstw. Cele procesów restrukturyzacyjnych (Olga Markiewicz-Puślecka): 

Kiedy sięgnąć po rozwiązania restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie?
Rodzaje i strategie restrukturyzacji:

  • restrukturyzacja sądowa vs. restrukturyzacja pozasądowa;
  • zalety i wyzwania restrukturyzacji pozasądowej;
  • jak przygotować się do procesu restrukturyzacji?

Skuteczna restrukturyzacja:

  •  praktyczne aspekty restrukturyzacji;
  •  problemy i wyzwania;
  •  o czym zapominamy.
  1. IBR jako narzędzie stosowane w restrukturyzacji pozasądowej i sądowej (Radosław Szukiewicz):           
  • Przyczyny pogorszenia sytuacji kredytobiorcy oraz kwestia jakości i wiarygodności raportowanych danych,
  • Możliwe obszary analiz w ramach Niezależnego Przeglądu Biznesowego,
  • Wnioski i możliwe działania następujące po przeprowadzeniu Niezależnego Przeglądu Biznesowego.
  1. Distressed M&A. Pre-pack jako narzędzie stosowane w postępowaniu upadłościowym (Bartosz Łuczak):
  • Co to jest distressed M&A?
  • Specyfika distressed M&A w stosunku do typowego procesu sprzedaży spółki,
  • Case study,
  • Pre-pack jako szczególny typ distressed M&A.
  1. Restrukturyzacja sądowa jako „ostateczne” narzędzie restrukturyzacji finansowej (Robert Kosmal):
  • Restrukturyzacja sądowa w liczbach – statystyki dotyczące restrukturyzacji,
  • Jak przygotować się do restrukturyzacji sądowej – komunikacja z wierzycielami,
  • Rola planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji.
  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – uwagi praktyczne (Jakub Kokowski):
  • Co odróżnia postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) od innych postępowań restrukturyzacyjnych?
  • Zalety i wady PZU. Jakie skutki powoduje obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego?
  • Modelowy przebieg PZU. Kluczowe momenty dla efektywnego przeprowadzenia postępowania.
  • PZU z perspektywy wierzycieli. W jaki sposób wierzyciele mogą wpływać na przebieg PZU?
  • Planowane zmiany w PZU po wdrożeniu Dyrektywy 2019/1023 (tzw. Dyrektywa Drugiej Szansy).
  1. Q&A

  2. Podsumowanie 

 Prelegenci: 

  • Jacek Byrt, Partner kierujący Działem Doradztwa Finansowego, Mazars
  • Olga Markiewicz-Puślecka, Partner, Ad Valorem Business Advisors
  • Radosław Szukiewicz, Dyrektor ds. Wycen, Dział Doradztwa Finansowego, Mazars
  • Bartosz Łuczak, CFA, FCCA, Senior Manager, Dział Doradztwa Finansowego, Mazars
  • Robert Kosmal, Doradca Restrukturyzacyjny współpracujący z Mazars
  • Jakub Kokowski, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Wardyński i Wspólnicy

 

Prezentacja raportu “Reskilling pracowników”

Reskilling, upskilling, outplacement to główne trendy rynku pracy na najbliższe lata. Jakim wyzwaniom muszą sprostać firmy oraz pracownicy, aby utrzymać się na rynku?

„Wielki reset umiejętności. Raport nt. reskillingu pracowników” autorstwa Future Collars i ICAN Institute wskaże kierunki w kontekście rozwoju zawodowego oraz stabilności zatrudnienia.

Raport “RESKILLING PRACOWNIKÓW” to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących wypełnienia luki kompetencyjnej firm, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań związanych z brakiem specjalistów IT na polskim rynku pracy.

Raport zaprezentowany zostanie 31 stycznia 2023 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

VI Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

14 grudnia zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta funduszy europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” po dwóch latach online, wraca w formule hybrydowej. Wydarzenie jest adresowane do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I, jak również przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami.

Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad konferencją.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach strategii badań i rozwoju. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.

Prelegenci występujący w czasie VI Konferencji B+R:

  • Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Peter Droell – Dyrektor Departamentu E, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej,
  • profesor Tadeusz Burczyński – dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP i firm.

Prelegenci przedstawią swoje doświadczenia związane z innowacyjnością oraz możliwymi formami jej wsparcia.

Organizatorzy podkreślają, że konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat konkursu.

Dla przedsiębiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność,  przygotowano sesje poświęcone:

  • Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
  • Projektowi Innovation Coach,
  • Programowi Ramowemu Horyzont Europa: EIC Accelerator – zasady konkursu i skutecznej aplikacji
  • Podstawom aplikowania o Fundusze Europejskie we współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Wydarzenie odbędzie się hybrydowo – w Centralnym Domu Technologii, ul. Krucza 50 w Warszawie lub on-line. Rejestracja i więcej informacji http://konferencja2022.strategiebplusr.pl/.

Gwiazdkowy Biznes-Mixer 2022

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym, corocznym networkingu w Katowicach. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele aż 15. organizacji biznesowych.

Gwiazdkowy Biznes Mixer organizowany jest od 2019 r. we współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Konfederacją Lewiatan i bilateralnymi Izbami Gospodarczymi pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, przedstawienia oferty swojej firmy oraz zapoczątkowania ciekawych inicjatyw polegających na współpracy z potencjalnymi partnerami, klientami, dostawcami, dystrybutorami czy inwestorami.

Zachęcamy do udziału.

Koszt uczestnictwa 140 PLN netto + 23% VAT. Rejestracja na wydarzenie oznacza deklarację zakupu biletu.

Spotkanie stacjonarne

Gwiazdkowy Biznes Mixer

14 grudnia (środa) 2022, godz. 17.30-21.00,
Hotel Vienna House Easy Katowice  (VHEK) ul. Sokolska 24

VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

 

Już po raz ósmy liderzy uczelni z całej Polski spotkają się na konferencji LUMEN, największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniu poświęconemu skutecznemu zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 1200 uczestników. VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2022 odbędzie się online w dniach 22-23 listopada. Organizatorami konferencji są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.

Tematyka konferencji skupia się na obszarach zarządzania uniwersytetem cyfrowym, ewaluacji uczelni, umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologiach wspierających realizację misji uczelni.

Wyjątkowym punktem programu tej edycji LUMEN będzie ceremonia wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023. Nagrody wręczy osobiście Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Gali towarzyszyć będzie omówienie wyników polskich uczelni przez ekspertów THE. Ponadto na uczestników konferencji czekają wysokiej jakości, merytoryczne wystąpienia w obszarze profesjonalnego zarządzania uczelnią, zarówno panele dyskusyjne, jak i prezentacje. Prelegentami będą polscy i zagraniczni eksperci z wiodących uczelni, instytucji szkolnictwa wyższego oraz firm technologicznych współpracujących z uczelniami.

Najważniejsze debaty na LUMEN 2022

W ramach pierwszego panelu liderzy najważniejszych polskich instytucji nauki – Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Ewaluacji Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – będą dyskutować nad wnioskami z ewaluacji działalności naukowej za okres 2017-2021. Panel poprowadzi Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Kolejna sesja dotyczyć będzie zarządzania uniwersytetem cyfrowym. Debatę poprowadzi Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ, autor książki „Zarządzanie uczelnią cyfrową” (2022). Zarządzaniu uczelnią w dobie transformacji cyfrowej przyjrzymy się z różnych perspektyw reprezentowanych przez gości panelu: Państwa (Centrum GovTech), wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechnika Gdańska) i niepublicznej (Akademia Leona Koźmińskiego), a także dużej firmy IT (Microsoft).

Następnie Rektorzy trzech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawią swoją receptę na sukces w międzynarodowych rankingach. Sesję moderował będzie Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education.

Sesje o umiędzynarodowieniu i nowych technologiach

Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemom zarządzania nauczaniem (LMS). Omówione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2022 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.

W programie zaplanowano również cztery prezentacje. Ośrodek Przetwarzania Informacji przedstawi stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle danych zaraportowanych w ostatniej ewaluacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentuje nowy projekt – portal Edukacja.gov.pl, a NASK opowie o projekcie EZD RP. Wolters Kluwer przedstawi wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.

Szczegółowy program konferencji LUMEN 2022 dostępny jest na stronie https://lumen.edu.pl/

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji wezmą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień (power speech).

Formuła Kongresu jest hybrydowa – można uczestniczyć w nim fizycznie na Stadionie lub oglądając transmisję on-line, na stronach partnerów medialnych (w tym na głównej stronie Wirtualnej Polski).

Kongres Polska Moc Biznesu będzie podzielony na trzy segmenty, ściśle powiązane z poszczególnymi scenami:

E – enviroment (środowisko),

S – social (społeczeństwo),

G – governance (gospodarka)

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG oraz trzy obszary zagadnień, które uczestnicy omówią  podczas debat, okrągłych stołów i power speech. Eksperckie debaty odbędą się w trzech studiach: studiu E, studiu S oraz studiu G. Wybitni specjaliści zajmą się tematami m.in. oszczędzanie energii w dobie kryzysu, efektywnego finansowania polskiego sportu czy też problematyce pozyskiwania zagranicznych funduszy.

Drugi format to rozmowy przy okrągłych stołach, umożliwiające bezpośredni dialog uczestników kongresu. Jeden z zaplanowanych tematów brzmi: „Wyzwania ESG – jak rozpocząć raportowanie?”. Trzecim formatem prezentacji podczas Kongresu będą Key Notes, czyli wystąpienia znanych i  inspirujących postaci publicznych. Nazwiska mówców poznamy  w kolejnych tygodniach przed Kongresem.

Dwa tematy, które zdominowały debatę publiczną oraz rozmowy w rodzinach, to pomoc dla Ukrainy oraz walką z pandemią COVID-19. Stanowiąc trudną próbę społeczną, przywróciły jednocześnie nadzieję w siłę odwagi, wsparcia i bezinteresownego dobra. Organizatorzy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu uhonorują podmioty, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem na tych polach.

Kongres zakończy Gala Wieczorna Polskiej Mocy Biznesu, podczas której zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych organizacji oraz osób zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid – 19 oraz w pomoc narodowi Ukraińskiemu w obliczu agresji Rosji. Laureatów, zaproponowanych przez jury, wyłoni głosowanie internautów. Gali będą towarzyszyły występy polskich oraz ukraińskich artystów.

Więcej informacji o Kongresie ESG Polska Moc Biznesu na stronie https://www.polskamocbiznesu.pl/. Kongres realizuje zespół Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative Harder.

Global Anti-Illicit Trade Summit, Central and Eastern Europe

The Economist i Konfederacja Lewiatan zapraszają na konferencję:

Global Anti-Illicit Trade Summit, Central and Eastern Europe

8 listopada 2022 r. do Hotelu Intercontinental w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa).

Z każdego euro PKB wypracowanego w Unii Europejskiej 1 eurocent trafia do rąk handlarzy podrobionym lub przemyconym towarem. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że skala obrotu nielegalnymi dobrami może być wyższa niż dochód wypracowany łącznie przez gospodarki Brazylii, Włoch i Kanady. Przeciwdziałanie poważnemu problemowi, jakim jest obrót nielegalnie wprowadzanymi na rynek dobrami konsumpcyjnymi, wymaga wspólnego wysiłku i skoordynowanych działań pomiędzy władzami i instytucjami krajów dotkniętych tym zjawiskiem.

W szóstej odsłonie Global Illicit Trade Summit brytyjski tygodnik biznesowy The Economist przenosi dialog do Europy Środkowej i Wschodniej i zaprasza do dyskusji na temat zwalczania nielegalnego handlu. Zapraszamy przedstawicieli biznesu, rządu, organizacji międzynarodowych, organów ścigania i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na eksperckie dyskusje i panele dotyczące:

  • Wymiany najlepszych praktyk
  • Prezentacji sukcesów i rezultatów
  • Analizy wyzwań związanych z walką z nielegalnym handlem
  • Przeanalizowania, w jaki sposób można wzmocnić współpracę międzynarodową
  • Omówienia działań, które można podjąć dziś, jutro i w przyszłości w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Wydarzenie zgromadzi kluczowych branżowych ekspertów, którzy podzielą się wiedzą i spostrzeżeniami na temat rozwiązania problemu nielegalnego handlu w regionie CEE.

Dla chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zostały jeszcze ostatnie miejsca. Zapraszamy do rejestracji: https://bit.ly/3SnC0VX

Patronem konferencji jest Konfederacja Lewiatan.

Konferencja „Kadry bez granic”

KADRY BEZ GRANIC to spotkanie ekspertów, którzy wskażą, jak bezpiecznie i świadomie działać w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Uczestnicy powiedzą o istotnych faktach, zagrożeniach, mitach, perspektywach. Rozwieją wątpliwości, wskażą rozwiązania.

Poruszą problemy delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Poinformują też o przepisach przystosowywanych do zmieniającej się rzeczywistości.

Złamią granice standardowego postrzegania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, bo dziś są oni coraz bardziej pożądani jako pracownicy.

Technologia rozwijająca się zgodnie z potrzebami współczesnego świata wspomaga na wielu płaszczyznach i ułatwia funkcjonowanie firm na dzisiejszym rynku, łamiąc granice czasu i przestrzeni, pozwalając firmom funkcjonować w wirtualnej przestrzeni.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli firm działających na arenie międzynarodowej, zatrudniających cudzoziemców, otwartych na wyzwania. Niezwykle cenne informacje znajdą w trakcie tego spotkania zarówno właściciele firm, jak i pracownicy działów kadr i płac czy managerowie.

SKŁAD EKSPERTÓW NA KONFERENCJI

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła m.in. Kancelaria Chakowski&Ciszek, której przedstawiciele Izabela Florczak i Maciej Chakowski, uświetnią panel ekspercki o zatrudnianiu cudzoziemców prowadzony przez eksperta ds. zatrudniania cudzoziemców Monikę Olszewską.

Kogo więc ostatecznie spotkacie na wydarzeniu?

IWONA WOŁKIEWICZ

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

SAMIR KAYYALI

PATRYCJA KUBIESA

TOMASZ SMOLAREK

ODYSSEAS KARALIS

MONIKA OLSZEWSKA

IZABELA FLORCZAK

MACIEJ CHAKOWSKI

i nasz gość specjalny wydarzenia HENRYKA BOCHNIARZ!

Sami widzicie, że wiedzy merytorycznej, przekazanej w sposób niezwykły będzie co niemiara!

Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Szczegółowe informacje o wydarzeniu https://kadrybezgranic.eu/

Konferencja Forum HR

Zapraszamy na wydarzenie celebrujące jubileusz Polskiego Forum HR – konferencję FORUM HR, która odbędzie się 6 października.

Rynek pracy przynosi coraz to nowe zmiany

Rosnąca luka kompetencyjna, nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy, rodzą nowe wyzwania dla pracodawców. Rozwój technologii na nowo definiuje nie tylko potrzeby kompetencyjne firm, ale również sposób ich funkcjonowania. Na trendy długofalowe nakłada się obecna sytuacja ekonomiczna, która dodatkowo utrudnia prognozowanie i strategiczne planowanie działań w zakresie polityki personalnej. Sektor usług HR rozwija się niezwykle dynamicznie, podążając za tymi zmianami.

Polskie Forum HR od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy. Od 20 lat stanowi głos branży usług HR w Polsce i Unii Europejskiej. Konferencja „Forum HR” organizowana z okazji jubileuszu działalności organizacji, to forum do debaty i rozmowy o przyszłości rynku pracy w Polsce. W gronie wybitnych ekspertów, przyjrzymy się wyzwaniom i rozwiązaniom już funkcjonującym na rynku oraz tym, które kryją się za rogiem.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, udział stacjonarny możliwy jest tylko na zaproszenia. Wszystkich zapraszamy do udziału online.

W programie:

– Zmiany na rynku pracy – rewolucja czy ewolucja?
– Zarządzanie najmłodszymi pokoleniami pracowników
– Cyfrowy kandydat – doświadczenia ery digital
– Rynek pracy jutra

Partnerem wydarzenia jest Konfederacja Lewiatan.
Partnerami medialnymi są: PulsHR.pl, Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Głosowanie w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Wydarzenie pod patronatem Konfederacji Lewiatan

Już po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 6 września.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Raportowanie kwestii niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia, rośnie także grono podmiotów obejmowanych obowiązkami sprawozdawczości w tym zakresie. Tym bardziej warto wskazywać dobre praktyki i motywować rynek do przykładania większej uwagi do raportowania ESG, które jest jednym z kluczowych elementów komunikacji firm i organizacji stawiających na CSR i zrównoważony rozwój.  Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu razem możemy działać na rzecz popularyzacji tej tematyki w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój raportowania niefinansowego, które zgodnie z nowymi regulacjami powinniśmy nazywać raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia Dyrektywa CSRD, a także system europejskich standardów raportowania – ESRS, przyczyniły się do zwiększenia znaczenia ujawnień i szerszego spojrzenia na odpowiedzialność oraz wpływ organizacji na otoczenie. Z roku na rok zgłaszane do konkursu raporty są bardziej wnikliwe, odnoszą się do konkretnych zobowiązań i ambitnych celów, a udział interesariuszy jest coraz większy. Podczas kolejnej edycji konkursu chcemy nagrodzić organizacje, które sporządzają raporty na temat zrównoważonego rozwoju i wyróżnić liderów w tym istotnym obszarze – mówi Irena Pichola partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje
i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021. Publikacje można było zgłaszać do 12 września 2022 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Raporty następnie zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą eksperci i ekspertki z różnych dziedzin odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport trwa od 15 września do 7 października przez stronę raportyzr.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

  • nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,
  • nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,
  • najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • wyróżnienia.

Organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte inicjatywa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2021.

Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie

Bieżące informacje: facebook.com/RaportyZR

***

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest  jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce.

„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji o FOB: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

***

Kontakt z koordynatorem konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Leszek Stefaniak, + 48 451 061 612, leszek.stefaniak@fob.org.pl

Kontakt dla mediów:

Marta Tittenbrun, + 48 669 510 483, marta.tittenbrun@fob.org.pl