100 dni rządu. Są pierwsze sukcesy, ale przedsiębiorcy oczekują na więcej
22 marca 2024

100 dni rządu. Są pierwsze sukcesy, ale przedsiębiorcy oczekują na więcej

100 dni to zdecydowanie za mało czasu, aby przygotować i uchwalić wszystkie zmiany oczekiwane przez przedsiębiorców. Największym jak dotąd sukcesem rządu wydaje się odblokowanie środków z KPO, przyznanie obiecanych podwyżek nauczycielom i budżetówce oraz rozpoczęcie zmian w wymiarze sprawiedliwości, których celem jest przywrócenie zasad praworządności.

– Wczoraj rząd przedstawił również bardzo rozsądną, korzystną dla 93 proc. przedsiębiorców, obniżkę składki zdrowotnej. A także ujawnił zmiany, które chce wprowadzić w Krajowym Systemie e-Faktur, też oczekiwane i dobrze przyjęte przez firmy.

Bardzo nas cieszy reaktywacja dialogu z przedsiębiorcami.  Przedstawiciele wielu resortów deklarują, że bez opinii przedsiębiorców nie będą zmieniali prawa. Rząd przygotował też pierwszy pakiet deregulacyjny, który zawiera m.in. wakacje od ZUS, skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorstw czy wydłużenie vacatio legis ustaw dla przedsiębiorców.

Optymizm biznesu budzi stopniowe ocieplanie relacji z Unią Europejską, co zwiększa możliwości napływu unijnych środków do Polski. Firmy czekają jednak na kolejne decyzje, które zagwarantują więcej wolności i bezpieczeństwa dla polskiej przedsiębiorczości – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Eksperci Lewiatana o 100 dniach rządu Donalda Tuska

 Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy

 To zbyt krótki okres, aby oczekiwać zasadniczych zmian, których skutki odczulibyśmy na rynku pracy.   Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła inicjatywy na ten rok. tj. finał prac nad ustawą w sprawie sygnalizowania naruszeń prawa, ustawę rozszerzającą stosowanie układów zbiorowych czy nową ustawę dotyczącą  minimalnego wynagrodzenia. Na poziomie unijnym rząd poparł projekt dyrektywy w sprawie pracowników platform, co może oznaczać reformę Kodeksu pracy. Rozpoczęły się prace nad polityką migracyjną, która będzie wpływała na zatrudnianie cudzoziemców.

Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego

Ministerstwo Cyfryzacji bardzo konsekwentnie realizuje prace nad wdrożeniem, opóźnionych w poprzedniej kadencji, unijnych standardów cyfrowych. Ruszyły prace nad implementacją Aktu o usługach cyfrowych. Odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z atakami cybernetycznymi jest przygotowywany przez resort projekt ustawy wdrażającej dyrektywę NIS, włączający szereg firm do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w jego nowej odsłonie. Projekt Prawa komunikacji elektronicznej, obecnie konsultowany, tworzy podwaliny nowego ładu współczesnej łączności on-line. Trwają też prace nad nową strategią sztucznej inteligencji i szerzej strategią cyfryzacji kraju. Do października br. trwać będą działania ukierunkowane na wdrożenie  e-doręczeń.

Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego

Pozytywnie oceniamy zapowiedzi uproszczenia spółki cywilnej. Projekt jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, ale przewiduje prostsze zakładanie spółki cywilnej, jak i większą transparentność informacji na jej temat. Dobrze też oceniamy pełną cyfryzację umowy leasingu, która  redukuje koszty transakcyjne zawierania i zmiany umów leasingowych. Projekt także nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu. Negatywnie zaś oceniamy wakacje kredytowe, którymi zajmuje się już Sejm. To rozwiązanie nadzwyczajne, którego sytuacja makroekonomiczna nie uzasadnia, a które rodzi ryzyka kosztów, tak ekonomicznych, jak i społecznych.

Kacper Olejniczak, dyrektor departamentu ochrony zdrowia i sektora Life Sciences

Cieszy, że pierwsze 100 dni rządu w obszarze ochrony zdrowia charakteryzuje się otwartością i dialogiem z nowym kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Ważna jest nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która o rok przesuwa wdrożenie tej sieci.

Duże znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego ma przygotowanie dwóch list polskich leków – leków wytwarzanych w Polsce i leków, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju. Cieszy także zapowiedź nowelizacji ustawy refundacyjnej, której przepisy w wielu obszarach budzą duże trudności jeśli chodzi o ich stosowanie.

Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu

Przedsiębiorcy z zadowoleniem obserwują deklaracje, jak i faktyczne działania resortów klimatu i środowiska oraz rozwoju i technologii na rzecz budowy kultury dialogu i wypracowania wspólnie rozwiązań regulacyjnych. Jest to istotna zmiana w porównaniu z poprzednim rządem.

Rozpoczął się proces zmian w systemie kaucyjnym, o które wnioskowali przedsiębiorcy. Część ich uwag została uwzględniona. Niestety, najważniejszy postulat dotyczący przesunięcia uruchomienia systemu o rok nie został wzięty pod uwagę. Trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy wiatrakowej – wedle zapowiedzi ma zostać zmieniona do końca czerwca.  Ministerstwo zapowiedziało też hojne wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego dla rozwoju prosumenckich mikroinstalacji wiatrowych (3-30 m. wys.), wbrew apelom ekspertów (m.in. Lewiatana) o wcześniejsze zbadanie dojrzałości, barier i potencjału tej technologii.

Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego

100 dni to zdecydowanie za mało czasu, aby przygotować i uchwalić oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany w prawie podatkowym. Ale pierwsze działania rządu oceniamy pozytywnie. Podjęto decyzję o odroczeniu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktury i poddano te rewolucyjne zmiany ponownym i szerokim konsultacjom społecznym.

Przygotowywane są projekty legislacyjne wprowadzające tzw. kasowy PIT dla najmniejszych firm, kwotę wolną w podatku Belki oraz wakacje składkowe, co jest realizacją obietnic złożonych przedsiębiorcom w trakcie kampanii wyborczej. Ministerstwa finansów i zdrowia przedstawiły propozycję obniżki składki zdrowotnej korzystną dla przedsiębiorców. Jest to na pewno najważniejsza obietnica dana przedsiębiorcom i będzie miała duże znaczenie przy ocenie realizacji zapowiedzi  wyborczych rządu.

Konfederacja Lewiatan