O czym będziemy rozmawiać na EFNI 2022?
24 czerwca 2022

O czym będziemy rozmawiać na EFNI 2022?

fot. EFNI 2021 (archiwum)

Tegoroczna, jedenasta, edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się tradycyjnie w Sopocie, w dniach 12-14 października.

Po dwóch latach zmagania się świata z pandemią, jednym z kluczowych problemów, promieniujących na życie społeczne i gospodarcze, stała się wojna w Ukrainie. Nic zatem dziwnego, że podczas EFNI – pośród podejmowanych w debatach spraw – dominować będą wyzwania, jakie wobec, państw, wspólnot, gospodarki i rynków wywołuje szeroko rozumiana niepewność. Nieprzewidywalne bądź trudne do oszacowania ryzyka determinują w ostatnich miesiącach i latach życie publiczne. Podobnie będzie, jak sądzimy, w najbliższej przyszłości.

Głównym gościem 11. EFNI 2022 będzie prof. John Kean, który w rozmowie z prof. Radosławem Markowskim i zaproszonymi do dyskusji panelistami – podejmie kwestie najbardziej palące z perspektywy potrzeb biznesu oraz powinności państwa i wspólnot. Zwłaszcza w tak niepewnych, płynnych i ryzykownych czasach.

Panele dyskusyjne w ramach tegorocznego EFNI przebiegać będą równolegle w czterech ścieżkach tematycznych. Wokół hasła „Europa — czy potrzebny jest wielki reset?” — skupią się tematy geopolityczne oraz szeroko rozumianych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. W centrum uwagi pozostanie człowiek. Choć koncentrujemy się na perspektywie europejskiej, nie zapominamy o kluczowych wyzwaniach mających skalę globalną bądź odnoszącą się do innych regionów świata.

X edycja EFNI przyciągnęła ponad 1000 zarejestrowanych uczestników

Hasło „Zielony horyzont 2050” obejmie tematykę szeroko rozumianej „zielonej” transformacji, a więc głównie zaproponowanej przez europejską wspólnotę neutralności klimatycznej do osiągnięcia najpóźniej w połowie stulecia. Czy jesteśmy w stanie paliwa kopalne zastąpić OZE? Jak finansować potężne inwestycje? Jaka jest przyszłość czystego wodoru i energii atomowej? W jaki sposób płynnie odejść od rosyjskich źródeł i dokonać prędkiej dywersyfikacji na skalę całej UE? Czy wojna w Ukrainie zakłóci bądź opóźni ambitne plany Europy?

W ramach ścieżki „Gospodarka — nadmiar czy umiar?” zastanowimy się przede wszystkim, jakie wnioski płyną z doświadczeń pandemicznych oraz innych kryzysów ekonomicznych i finansowych? Czy biznes może sobie radzić bez wsparcia państwa i wspólnot? Jaki model rynku sprawdzi się w przyszłości — tak bardzo nieprzewidywalnej?

„Czy technologia uratuje świat?”. To dylemat wokół którego skupią się uczestnicy paneli ścieżki technologicznej. W jaki sposób innowacje cyfrowe mogą wspierać rozwój i dobrobyt? Czy staną się źródłem spektakularnych sukcesów i prosperity, czy też niosą ze sobą zagrożenia, być może takie, których jeszcze nie sposób przewidzieć? Jak sztuczna inteligencja wpłynie na relacje społeczne i miejsca pracy? Wreszcie, jakich kompetencji będzie oczekiwać biznes od pracowników w najbliższej przyszłości. Czy przeniesiemy się wkrótce do świata wirtualnego oraz — kto powinien zadbać o nasze cyberbezpieczeństwo?

Poza panelami w ramach czterech ścieżek tematycznych, uczestnicy wezmą udział w licznych spotkaniach i dyskusjach organizowanych w innych, niekiedy luźniejszych formatach. Będzie czas, aby porozmawiać o ważnych książkach, spotkać się z ludźmi kultury i sztuki. Jak zawsze, szykują się też interesujące spotkania Nocnych Marków. Z kolei w ramach „Forum Bałtyckiego” podejmiemy się dyskusji na temat szans i przyszłości państw basenu Morza Bałtyckiego. W jaki sposób budować trwałe sojusze, jak wypracowywać i wdrażać ambitne plany społeczne i gospodarczej; czy jest szansa zbudowania sprawnej, innowacyjnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między nadbałtyckimi sąsiadami?

W naszych dyskusjach — jak zawsze — wezmą udział wybitni naukowcy, kluczowi liderzy biznesu, a także przedstawiciele administracji i władzy publicznej: europejskiej, państwowej i samorządowej oraz aktywiści i organizacje trzeciego sektora. Towarzyszyć im będą wszystkie opiniotwórcze media.

 

Chcesz być z nami na EFNI 2022?

ZAREJESTRUJ SIĘ


Krzysztof Ratnicyn, menadżer projektów w Departamencie Wydarzeń Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla czerwcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

We wtorek rozpoczyna się Kongres Rady Podatkowej. Zarejestruj się
08 maja 2022

We wtorek rozpoczyna się Kongres Rady Podatkowej. Zarejestruj się

O najważniejszych zmianach podatkowych będą rozmawiać uczestnicy VI Kongresu Rady Podatkowej organizowanego przez Konfederację Lewiatan. Impreza odbędzie się 17 maja 2022 w Browarach Warszawskich. Ponadto 18-20 maja organizatorzy zapraszają uczestników kongresu na warsztaty podatkowe online.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele resortu wezmą udział w dyskusjach. Wśród prelegentów są m.in. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz dyrektorzy departamentów MF.

Zobacz program i zarejestruj się >>

Celem kongresu jest zaprezentowanie uczestnikom zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego i podsumowanie niedawnych zmian. Organizatorzy (wspólnie z przedstawicielami administracji państwowej, przedsiębiorcami i ekspertami) chcą sformułować postulaty dotyczące zmian w systemie podatkowym.

Wśród tematów pierwszego dnia dyskusji są:

 • Polski Ład. Jak wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorców?
 • Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?
 • Ordynacja podatkowa – interpretacja 590 i współpraca biznesu z administracją skarbową
 • Ekspansja zagraniczna a podatki

W kolejnych dwóch dniach imprezy (18-20 maja) odbędą się  warsztaty podatkowe z udziałem ekspertów. Będą one transmitowane w internecie. Wybrane zagadnienia warsztatów:

 • Krajowy System e-Faktur – udogodnienie czy nowe obowiązki dla firm?
 • Ulgi IP box i B+R w praktyce
 • Podatek estoński w praktyce – praktyczne problemy i rozwiązania
 • Podatek u źródła – opinia o stosowaniu preferencji
 • Jak wybrać optymalną podatkowo formę prowadzenia biznesu?
 • Zmiany w podatku CIT
 • Ceny transferowe

 

– Wydarzenie jest poświęcone najbardziej istotnym zagadnieniom z obszaru prawa podatkowego – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan i sekretarz Rady Podatkowej. – W wydarzeniu każdego roku bierze udział kilkuset uczestników – dodaje Pruszyński.

Udział w Kongresie Rady Podatkowej jest bezpłatny.

Więcej >>

Własność intelektualna w unijnej legislacji
22 lutego 2022

Własność intelektualna w unijnej legislacji

Bieżący rok będzie obfitował w znaczące zmiany w unijnych przepisach dotyczących własności intelektualnej. Poza rozpoczęciem funkcjonowania przez Jednolity Sąd Patentowy w ramach jednolitego systemu ochrony patentowej, co planowane jest na koniec 2022r., unijne instytucje chcą zwiększyć ochronę oraz egzekwowanie praw własności intelektualnej m.in. poprzez sformułowanie nowych założeń prawnych w obszarze przeciwdziałania procederowi podrabiania towarów i piractwa.

W tym roku pojawią się również konkretne propozycje regulacji wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. Działania te będą podejmowane jako implementacja planu działania w sprawie własności intelektualnej (IP Action Plan), który został przyjęty przez Komisję Europejską w listopadzie 2020r.

Unijny zestaw narzędzi przeciwko podrabianiu towarów

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje, które mają przyczynić się do opracowania Unijnego zestawu narzędzi przeciwko podrabianiu towarów (EU Toolbox Against Counterfeiting). Głównym celem unijnego zestawu narzędzi będzie wskazanie spójnych i skutecznych działań przeciwko podrabianiu towarów zarówno w internecie, jak i poza nim. EU Toolbox ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy między uprawnionymi, pośrednikami oraz krajowymi i unijnymi organami publicznymi, przy efektywnej wymianie informacji między nimi. Zakłada się również, że ta inicjatywa pozytywnie wpłynie na promowanie innowacji i wykorzystanie nowych technologii do zwalczania handlu podrobionymi towarami. W ramach wytycznych i dobrych praktyk, które mają stać się integralną częścią narzędzia, przewiduje się  wyznaczenie krajowego koordynatora ds. egzekwowania praw własności intelektualnej w każdym państwie członkowskim. Jednocześnie unijni decydenci chcą uspójnić EU Toolbox z przepisami Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który odnosi się do podmiotów świadczących usługi pośrednictwa internetowego.

Konsultacje zakończą się 3 marca 2022r.

Link do informacji o konsultacjach na stronie Komisji Europejskiej.

Nowe ramy dla patentów niezbędnych do spełnienia normy

Drugą zapowiedzią Komisji Europejskiej w zakresie nowych przepisów z obszaru prawa własności intelektualnej są konsultacje nowych ram dla patentów niezbędnych do spełnienia normy (standard essential patents – SEP), które mają skutkować powstaniem nowej inicjatywy regulacyjnej, połączonej z działaniami nieustawodawczymi.

Komisja Europejska stawia na promowanie wydajnego i zrównoważonego ekosystemu licencjonowania SEP, który będzie uwzględniał interesy posiadaczy SEP oraz podmiotów wdrażających.
Inicjatywa ta ma opierać się na trzech wymienionych filarach polityki:

 1. zwiększenie przejrzystości w zakresie SEP (poprzez np. ujawnianie i aktualizację niektórych informacji w celu poprawy dostępnych publicznie informacji);
 2. zapewnienie jasności w zakresie różnych aspektów FRAND, poprzez opracowanie zasad przewodnich lub procesów służących;
 3. poprawę skuteczności i efektywności egzekwowania prawa (poprzez np. promowanie mediacji, postępowań pojednawczych lub arbitrażu).

Konsultacje zakończą się 9 maja 2022r.

Link do informacji o konsultacjach na stronie Komisji Europejskiej.

Nie są to jednak jedyne zmiany w zakresie patentów jakich możemy się spodziewać. W rezultacie implementacji IP Action Plan, w najbliższym czasie pojawią się również założenia rewizji unijnej legislacji dotyczącej dodatkowych świadectw ochronnych (Supplementary Protection Certificates – SPC).

 


Elżbieta Dziuba, ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.

Inflacja przekroczyła 9%. Szybko drożeje żywność [+MP3]
15 lutego 2022

Inflacja przekroczyła 9%. Szybko drożeje żywność [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 9,2% – podał dzisiaj GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

 

Pierwsza tarcza antyinflacyjna została skruszona. Druga również nie oprze się naporowi wzrastających cen na rynkach światowych. Wstępne dane GUS, choć jeszcze na „starym koszyku”, wskazują że wzrost cen w styczniu, w ujęciu rocznym wyniósł 9,2%. Kolejny miesiąc z rzędu to ceny towarów prawdopodobnie rosły znacznie szybciej niż usług.

Ujawnia się tendencja widoczna również w innych krajach regionu – Czechy, czy Węgry, gdzie bardzo przyśpieszył wzrost cen żywności. W skali roku ceny produktów spożywczych wzrosły o 9,4%, przed miesiącem było to 8,6%. Dużo bardziej jednak martwi skala wzrostu w ujęciu miesięcznym. W sklepach, po grudniowym wzroście cen o 2,1%, w styczniu Polki i Polacy płacili za żywność o 2,6% więcej niż przed miesiącem. Także rozwiązania z obniżką VAT z 5% do 0% zostały „zjedzone” w dwa miesiące.

Za tak wysokimi wzrostami żywności stoi wiele czynników, które wzajemnie na siebie wpływają. Przede wszystkim wysokie koszty transportu i utrzymania miejsc produkcyjnych, braki na rynku podstawowych produktów spożywczych (pszenicy, soi), co wpływa z kolei wprost na ceny mięsa. Do tego dochodzą wciąż problemy  z utrzymaniem „linii produkcyjnych” wielu hodowli oraz przedsiębiorstw rolniczych, wynikające z braku rąk do pracy po zamknięciu gospodarek światowych w 2020 r.

Lada moment baryłka ropy naftowej przebije  95 dolarów, co oznacza, że do szczytów z 2014 r. zostało mniej niż 10 dolarów oraz fakt, że cena węgla na świecie wzrosła do niespotykanych 240 dolarów za tonę, a jak wiemy nasza gospodarka jest uzależniona od importowanego węgla.

Wszystko to oznacza, że druga tarcza antyinflacyjna również nie przyniesie oczekiwanych przez rządzących spadków cen, a na rzeczywiste – mające odzwierciedlenie w portfelach obywateli, łagodzenie skutków inflacji przyjdzie zapewne nam poczekać do przyszłego roku.

Wysoka inflacja jest częściowo konsekwencją szybkiego, postpandemicznego odbicia gospodarki. Dziś GUS potwierdził, to co było już częściowo znane po odczycie PKB za cały 2021 r. Polska gospodarka w IV kw. rozwijała się realnie w tempie 7,3%. Jest to częściowo efekt niskiej bazy sprzed roku (spadek o 2,5%), ale także zapewne równomiernego wzrostu zapasów, inwestycji i konsumpcji. Negatywnie na wynik z kolei wpływa ujemny bilans handlu zagranicznego.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przemysł trochę zwolnił, ale nadal jest mocny [+MP3]
01 lutego 2022

Przemysł trochę zwolnił, ale nadal jest mocny [+MP3]

Przemysł wyhamowuje, tak wynika z opublikowanych dziś danych IHS Markit o wskaźniku PMI. W styczniu spadł on z 56,1 pkt odnotowanych w grudniu do 54,5 pkt.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Indeks PMI bazuje na ocenach menedżerów logistyki. Już styczniowe badania nastrojów przedsiębiorców, Głównego Urzędu Statystycznego, wskazywały że sentyment wśród dużych firm jest zły, a teraz znajdujemy tego potwierdzenie.

Ostatnie odczyty indeksu PMI rozpieszczały rynek, odnotowując co i rusz kolejne wzrosty. Trzeba jednak powiedzieć, że styczniowy wynik mimo że spadkowy, należy uznać za ciągle bardzo dobry. Innymi słowy przemysł odnotował spowolnienie, ale nadal rozwijał się w szybkim tempie. W styczniu przyhamowało zarówno tempo wzrostu produkcji (najwolniejsze od października) jak i nowych zamówień (najniższa wartość od września). Tego osłabienia możemy upatrywać w niezmiennie rosnących cenach, z początkiem roku dochodzi również element skokowego wzrostu cen energii i gazu dla części przedsiębiorców. Indeks PMI potwierdza również, że w efekcie firmy nie miały innego wyboru niż podnieść ceny produktów. Według styczniowych wyników badań ceny wyrobów gotowych wzrosły w najszybszym tempie od trzech miesięcy.

Przedsiębiorcom nadal ciążą również wydłużone czasy dostaw. Wszystko to powoduje, że firmy w obawie o przyszłość robią coraz więcej zapasów. W naszej ocenie luty przyniesie kolejny spadek indeksu PMI, na którym będą ciążyć niedobory rąk do pracy, wynikające z liczby osób przebywających na kwarantannach, jak również pierwsze, dla niektórych mające znamiona szoku, rozliczenie działalności w oparciu o Polski Ład.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz
Nowe zasady rozliczania zaliczek na PIT sprzeczne z ustawą
12 stycznia 2022

Nowe zasady rozliczania zaliczek na PIT sprzeczne z ustawą

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu poboru zaliczek od wynagrodzeń pracowników jest niezgodne z prawem, wprowadza nowe zasady ich poboru, sprzeczne z ustawą o PIT.

Prowadzi do jeszcze większego chaosu i niepewności związanej z prawidłowym obliczeniem, pobraniem i przekazaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także obciąża firmy dodatkowymi kosztami. Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko przyjmowaniu aktów prawnych z pominięciem konsultacji społecznych.

Celem opublikowanego rozporządzenia jest zmiana zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników. Nowe zasady zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

– Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu tak ważnych dla firm przepisów bez konsultacji społecznych. Sytuacją bez precedensu jest zmiana prawa z vacatio legis trwającym ok. 4,5 godziny, w trakcie którego pracodawcy mają wdrożyć nowe zasady, tylko po to, aby wynagrodzenia wypłacane pracownikom według nowych zasad nie były niższe, niż te wypłacane w zeszłym roku. Spowoduje to kolejne poważne koszty dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już przecież za wdrożenie w grudniu zmian wynikających z Polskiego Ładu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Rozporządzenie zostało wydane  bez delegacji ustawowej. Narusza art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP, ponieważ materia nim regulowana wykracza poza upoważnienie zawarte w art. 50 Ordynacji podatkowej, uprawniające Ministra Finansów do przedłużenia niektórych terminów zawartych w przepisach podatkowych. Przepisy rozporządzenia nie przedłużają tylko terminu na pobranie i odprowadzenie zaliczki od wynagrodzeń, natomiast wprowadzają nowy, funkcjonujący równolegle z określonym w ustawie, system obliczania miesięcznej zaliczki od dochodów z pracy, emerytury oraz z umów zlecenia.

Rozporządzenie pogłębia chaos prawny i informacyjny związany z wejściem w życie Polskiego Ładu. To sytuacja dalece niepożądana, istotnie obciążająca pracodawców i przedsiębiorców. Naraża płatników na ryzyko poniesienia sankcji karno-skarbowych za nieodprowadzone zaliczki, co jest następstwem niewłaściwie przygotowanych przepisów prawa podatkowego oraz konieczności poboru zaliczki w sposób niezgodny z przepisami ustawy podatkowej.  Poza tym obciąża przedsiębiorców kosztami kolejnych zmian w programach płacowych i przerzuca na nich obowiązek wytłumaczenia pracownikom skąd ich pensje się różnią, w sytuacji kiedy każdy dzień przynosi nowe interpretacje przepisów – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

 

Wysokie ceny gazu i prądu. Rząd zapomniał o przedsiębiorcach [+MP3]
11 stycznia 2022

Wysokie ceny gazu i prądu. Rząd zapomniał o przedsiębiorcach [+MP3]

Przedsiębiorcy od początku stycznia alarmują, że z uwagi na podwyżki cen gazu i energii elektrycznej nie mają wyjścia i będą musieli podnieść ceny swoich produktów i usług. O tym, że nastąpi skokowy wzrost cen surowców było wiadomo od roku. Był zatem czas, aby odpowiednio się do tego przygotować. Rząd jednak nic nie zrobił, aby przeciwdziałać kolejnej presji inflacyjnej. Zapomniał też, nie po raz pierwszy, o przedsiębiorcach – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Dla wielu firm wyższe ceny gazu i energii oznaczają wzrost kosztów idący w miliony złotych, a może się okazać, że cena finalnego produktu przedsiębiorstwa przestanie być konkurencyjna wobec cen towarów importowanych i produkcja jakiegoś dobra w Polsce przestanie być opłacalna. Zaledwie w ciągu ostatniego pół roku ceny niebieskiego paliwa dostarczanego przez monopolistę PGNiG wzrosły dla przedsiębiorców o ponad 370%. W tym samym czasie na międzynarodowych giełdach ceny gazu ziemnego wzrosły o 118%, a w szczytowym okresie, tj. pod koniec września wzrost sięgnął 243%. O tym, że nastąpi skokowy wzrost ceny surowców było wiadomo od roku. Był zatem czas na odpowiednie przygotowanie zarówno działań rządu, jak i samego PGNiG. Nic jednak nie zrobiono w tym czasie, aby skutecznie przeciwdziałać kolejnej presji inflacyjnej – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Dlaczego gaz jest tak drogi?

Wzrost na światowych giełdach nie koresponduje z rzeczywistym wzrostem cen dla przedsiębiorców, skąd zatem taka różnica? Przyczyn jest kilka. Pierwszą i bardzo prawdopodobną jest to, że PGNiG kosztem przedsiębiorców rekompensuje sobie stratę generowaną wśród klientów indywidualnych. Dla nich bowiem ceny dostarczanego paliwa są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, a tego roczny wzrost wynikający z decyzji URE to „tylko” 54%. Drugą przyczyną tak wysokich cen gazu w Polsce jest monopolistyczny charakter głównego, państwowego dystrybutora gazu, tj. PGNiG. Przepisy zezwalające na pojawienie się jakiejkolwiek konkurencji w Polsce na rynku gazu oraz narzucone wymagania są tak skonstruowane, że w praktyce firmy na starcie nie będą w stanie konkurować cenami o klienta. Trzecią przyczyną jest polityka rządu i PGNiG, która doprowadziła do zmiany ustalania stawek za dostawy gazu do Polski. Rządzący uznali, że skomplikowana metoda średniej ceny gazu z kilku ostatnich miesięcy jest dla Polski niekorzystna i zaskarżyli do Trybunału Arbitrażowego zapisy kontraktu cenowego z Gazpromem. W ocenie rządzących więcej korzyści przynieść miał Polsce zakup po cenach bieżących na otwartym rynku. Okazało się, że ten kij miał dwa końce, to co było wtedy niekorzystne, obecnie byłoby ratunkiem.

Nastroje będą się pogarszać

– Wszystkie te zaniechania lub celowe działania doprowadzą obecnie do sytuacji, w której konsumenci bezpośrednio zapłacą wyższe rachunki za prąd czy gaz oraz pośrednio poniosą koszty podwyżki „sprezentowanej” przez rząd. To oznacza, że nastroje w Polsce będą się ciągle pogarszać, a obawy o sytuację finansową rodzin i firm będą wzrastać, a wszystko to wspierane będzie przez wysoką inflację oraz coraz wyższe zobowiązania kredytowe Polek, Polaków i przedsiębiorców – dodaje Mariusz Zielonka.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz MP3
Polski Ład pełen chaosu, błędów i absurdów
10 stycznia 2022

Polski Ład pełen chaosu, błędów i absurdów

Przez niewłaściwy sposób przygotowania i popełnione błędy w Polskim Ładzie, straciliśmy na lata szansę reformy systemu podatkowego. Poważnej reformy podatkowej nie robi się na „kolanie”, w pośpiechu, dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych, bez konsultacji społecznych. Apelujemy do rządu o szybkie naprawienie rażących błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Nie wolno przeprowadzać zmian w podatkach z taką niefrasobliwością i lekceważeniem podatników – uważa Konfederacja Lewiatan.

 

– Polski Ład wszedł w życie i jest szeroko krytykowany  także przez tych, którzy na co dzień nie interesują się podatkami. Już w lipcu ubiegłego roku, kiedy został przedstawiony jego projekt, budził ogromne kontrowersje, i to nie tylko dlatego, że oznaczał poważny wzrost podatków i składek dla przedsiębiorców, ale dlatego, że rządzący zaklinali rzeczywistość, że tak nie jest. Przekonywali, że Polski Ład nie spowoduje podwyżki podatków (bo faktycznie spowodował wzrost składki zdrowotnej… tylko ta składka, w polskim wydaniu jest zwyczajnie podatkiem). Gdyby rząd podniósł stawki podatkowe o 9%, albo o 4,9%, nie mielibyśmy do czynienia ze skandalicznym skomplikowaniem rozliczeń podatkowych. Tylko wtedy nie dałoby się tego nie nazwać podniesieniem podatków. Podobnie z kwotą wolną od podatku. Nie likwidując odliczenia składki zdrowotnej dla pracowników, taki sam efekt fiskalny można było osiągnąć podnosząc ją do 7 500 zł, ale nie zrobiono tego, bo lepiej mówić, że kwota wolna wzrasta do 30 000 zł a nie 7 500 zł. To przykre, ponieważ spowodowało ogromne problemy z płaceniem podatków przez przedsiębiorców i pracowników (do których rozliczenia wymagane jest profesjonalne wsparcie doradców podatkowych i księgowych, znających dziesiątki tysięcy interpretacji przepisów wydawanych przez ministra finansów). To powoduje frustracje wszystkich, którzy muszą ten ciężar wziąć na siebie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

 

Błędów jest dużo więcej

Kwestia mniejszych pensji osób, które mają na Polskim Ładzie skorzystać (nauczycieli, policjantów) wyniknęła, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na to, że w polskim systemie, aby obniżyć zaliczkę na podatek o kwotę wolną, pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2, aby ten takiego pomniejszenia dokonał.

– Ta szeroko komentowana wpadka, jest jedną z wielu, które zawiera Polski Ład, ale ze względu, na to, że uderza w wizerunek tej „reformy”, rząd natychmiast się nią zainteresował. Błędów, którymi trzeba się pilnie zająć jest niestety dużo więcej. Jak np. kompromitacja z podatkiem minimalnym, który w arbitralny sposób, bez uzasadnienia ekonomicznego, miał obciążyć duże firmy dodatkowym podatkiem, niezależnie od tego jaka jest ich zyskowność, a koniec końców w największym stopniu dotknie, krajowe, mniejsze spółki, których niższa zyskowność jest wynikiem tego, że działają na niewielkich marżach albo są w trudnej sytuacji spowodowanej przez pandemię. Nawet, jeżeli podatek ten nie będzie musiał być zapłacony, to monitorowanie i obliczanie potencjalnego obowiązku jego zapłaty, wymagać będzie ogromnego wysiłku działów finansowych w firmach, ponieważ jego konstrukcja jest absolutnie niezrozumiała. Podobnie zresztą, jak będący bohaterem kpin wzór na ulgę dla klasy średniej, która ma powodować, że większość pracowników ma nie stracić na Polskim Ładzie, pomimo, że pierwotnie mówiono, że wszyscy zyskają – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Zabrakło konsultacji społecznych

Propozycja zmian podatkowych, budziła kontrowersje od momentu ich prezentacji, i jeżeli nie stałyby się one częścią polityki, można było przygotować je lepiej. Można popełnić błąd w założeniach, i we właściwym czasie się z niego wycofać. Służą temu konsultacje społeczne projektów ustaw, czy też okres vacatio legis, tj. czas od ogłoszenia zmian do momentu ich wejścia w życie.

– Jeżeli więcej czasu i uwagi zajęłyby konsultacje społeczne, zwrócono by także uwagę, na potrzebę doregulowania kwestii związanej ze składaniem oświadczenia PIT-2, tak jak np. wyłapano i zwrócono uwagę, że planowano opodatkować w Polsce wszystkie firmy międzynarodowe, w których zarządach zasiadają Polacy. Niestety, rząd z niezrozumiałym uporem odrzucał opinie wszystkich, którzy alarmowali, że zmiany są źle przygotowane, nieprzemyślane, spowodują ogromny chaos i koszty dla firm i pracowników. Pośrednio ten bałagan i zamieszanie uderzy także w tych, którzy mieli na zmianach zyskać, ponieważ jeżeli firmy ponoszą koszty liczone w setkach milionów złotych na wdrożenie zmian, to ich budżety, przeznaczane m.in. na wynagrodzenia, rozwój i ekspansję, będą o tyle mniejsze, co odbije się na pracownikach, i to w pierwszej kolejności, tych najsłabiej zarabiających – dodaje Przemysław Pruszyński.

Instytucje, które krytykowały Polski Ład

Skalę popełnionych błędów najbardziej dobitnie pokazuje to, że jakość przepisów i tryb ich uchwalania krytykowały instytucje podlegle rządowi i partii rządzącej, m.in.:

 • Rządowe Centrum Legislacji, które odmówiło przedstawienia opinii prawno-legislacyjnej, ze względu na pośpiech w procedowaniu zmian.
 • Biuro Legislacyjne Sejmu, które stwierdziło, że nie powinno się robić tak wielkiej nowelizacji, tylko napisać ustawy na nowo. Zwróciło uwagę na liczne sprzeczności tej ustawy, że żaden z legislatorów nie miał czasu na przeczytanie projektu w całości. Przejrzano jedynie pobieżnie projekt i stwierdzono bardzo liczne błędy legislacyjne, błędne oznaczenia jednostek, błędne polecenia legislacyjne, szereg błędów językowych, literówki, urwane wyrazy, błędy interpunkcyjne, błędy składniowe, fleksyjne.
 • Biuro Legislacyjne Senatu, wskazało na kolejną niezliczoną liczbę wątpliwości i błędów, w tym na te natury konstytucyjnej, jak np. obniżenie emerytur osobom, które ze względu na odprowadzenie wysokich składek, przeważnie ze względu na długi staż pracy, otrzymują świadczenia wyższe niż 5700 zł brutto.
 • Minister Aktywów Państwowych, który w piśmie do premiera zakwestionował wprowadzenie podatku minimalnego, pisząc że uderzy on w spółki skarbu państwa, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej!

 Przed nami porządkowanie bałaganu

Po tej „reformie” zostaniemy z jednym z najgorszych i najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych w krajach UE i OECD. Nie pomogą, setki szkoleń organizowanych przez ministra finansów dla przedsiębiorców i livechaty dla księgowych, także organizowane wieczorami i w weekendy. Systemy podatkowe reformuje się latami, proces legislacyjny dobrze przygotowanej i przemyślanej ustawy podatkowej, powinien być konsultowany i omawiany nawet kilka lat. Takich zmian nie robi się na „kolanie”. Tego co się stało już się nie cofnie, przed nami miesiące albo lata uczenia się i porządkowania bałaganu.

Apelujemy do rządu o to, aby zebrał uwagi krytyczne i propozycje poprawek, i to co się da, skorygował w najbliższych nowelizacjach Polskiego Ładu, bo tych z pewnością będzie jeszcze wiele. Mamy nadzieję, że już nigdy więcej żadna partia rządząca, z taką niefrasobliwością i w tak lekceważący dla podatników sposób, nie będzie przystępować do zmian w systemie podatkowym.

           Konfederacja Lewiatan

 

 

Prognozy 2022. Przedsiębiorcy zapłacą wyższe podatki i składki
05 stycznia 2022

Prognozy 2022. Przedsiębiorcy zapłacą wyższe podatki i składki

W 2022 r. przedsiębiorców czeka bardzo istotny wzrost obciążeń podatkowych i składkowych. W niektórych przypadkach nawet kilkudziesięcioprocentowy – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zniesienie zryczałtowanej składki zdrowotnej na rzecz składki naliczanej od dochodu oznacza, że wszelkie trudności i problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, teraz będą komplikować obliczenie i zapłatę we właściwej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wszelkie korekty, błędy, spory z urzędami skarbowymi, przełożą się na problemy z rozliczeniem z ZUS. Ustawa wymusza aktualizację systemów księgowych, płacowych i sprawozdawczych, co poza poważnymi kosztami, generuje bardzo duże obciążenie pracowników odpowiedzialnych działów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W kolejnym roku pandemii Covid-19 przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wdrożenia wielkiej ilości zmian, która komplikuje bieżącą działalność i wymusza analizę i kalkulację czy obecnie stosowana forma opodatkowania jest najbardziej optymalną podatkowo. Wprowadzony tzw. podatek minimalny, który w założeniu był dedykowany nielicznym największym firmom, uderza przede wszystkim w najmniejsze i będące w najtrudniejszej sytuacji krajowe firmy. Istotnie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności i koszty kalkulacji podatku.

– Usługi księgowe i doradztwa podatkowego stały się pożądane jak nigdy wcześniej. I na pewno będzie też tak w 2022 r., ponieważ niemal każdego dnia odkrywane są kolejne błędy ustawodawcy. Już w krótkim okresie vacatio legis, w dwóch różnych ustawach, zmieniano przepisy Polskiego Ładu. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych nowelizacji i objaśnień Ministra Finansów. Miejmy jedynie nadzieje, że wydanych możliwie szybko, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów i sporów podatników z administracją skarbową i ZUS – podkreśla Przemysław Pruszyński.

We wszystkich badaniach Lewiatana, w których pytamy o ocenę naszego systemu podatkowego, przedsiębiorcy wskazują, że najważniejsze dla rozwoju firmy jest przyjazne otoczenie regulacyjne. W szczególności: jednoznaczne i zrozumiałe przepisy prawa podatkowego, nowelizacje komunikowane z wyprzedzeniem, pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian, szybkie objaśnianie i interpretowanie przepisów przez ministra finansów i Krajową Administrację Skarbową. Stabilność i przewidywalność systemu podatkowego wskazywane są jako bardziej istotne, niż wysokość stawek podatkowych.

 – Niestety, każdy kolejny rok przynosi wiele zmian, wprowadzanych z różnych pobudek i z różnym uzasadnieniem. W poprzednich latach tysiące stron legislacji podatkowej to przepisy służące „uszczelnieniu systemu podatkowego” oraz wprowadzające nowe podatki i opłaty, obecnie, wchodzący w życie Polski Ład ma zwiększyć progresywność klina podatkowego w celu pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. Czyli nieznacznie obniżyć opodatkowanie i oskładkowanie osób z najniższymi wynagrodzeniami przy jednoczesnej drastycznej podwyżce obciążeń dla przedsiębiorców i osób lepiej zarabiających. Podatkowy Polski Ład to ustawa, która z 1 stycznia 2022 r., wprowadziła ogrom zmian w przepisach podatkowych oraz regulujących ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców i pracowników. Ustawa ta liczy 276 stron, uzasadnienie do niej to kolejne 262 strony. Reguluje niezwykle delikatną materię zobowiązań daninowych obywatela wobec państwa. Została uchwalona w ekspresowym tempie, bez poszanowania standardów prawidłowej legislacji oraz z niewystarczającym – 6 tygodniowym vacatio legis. Tryb opiniowania projektu ustawy skrytykowały nawet instytucje odpowiedzialne za nadanie przepisom właściwego standardu legislacyjnego tj. Rządowe Centrum Legislacyjne oraz Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu. To ostatnie wskazało, że proponowane przepisy budzą liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

 

Prognozy 2022. Dużo wyzwań w obszarze klimatu, energii i środowiska
04 stycznia 2022

Prognozy 2022. Dużo wyzwań w obszarze klimatu, energii i środowiska

Rok 2022 będzie pełen dużych wyzwań dla przedsiębiorców w obszarze klimatu, energii i ochrony środowiska, zarówno na poziomie unijnym, jak i w Polsce – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ma być powołany Fundusz Transformacji Energetyki, będą trwały prace nad zmianą ustawy o OZE transponującą dyrektywę RED II oraz przepisami odblokowującymi możliwość inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie.

Przedsiębiorcy czekają też na nowy projekt ustawy wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego.

Na poziomie UE spodziewane są intensywne negocjacje pakietu FIT for 55 ogłoszonego w lipcu i grudniu 2021 r. stanowiącego zestaw narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. W Polsce kluczowe zmiany będą dotyczyły sektora energetycznego i gospodarki odpadami.

Fundusz Transformacji Energetyki

– W I kwartale 2022 r. procedowany ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska powołujący Fundusz Transformacji Energetyki. Konieczne byłoby uwzględnienie ze środków Funduszu wsparcia związanego z koniecznymi zmianami w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych dotychczas w szeroko rozumianym sektorze energetyki konwencjonalnej – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo w I kwartale 2022 r. powinny wejść w życie bardzo ważne regulacje tj. rozporządzenia dotyczące procesów rynku energii i systemu pomiarowego oraz zmieniające zasady kształtowania i kalkulacji taryf za ciepło.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, w 2022 r. planowane jest procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa 10h”). Przywrócenie możliwości rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej jest warunkiem wzmocnienia polskiej gospodarki, stabilizacji cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie, dalszej dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Zmiany w ustawie o OZE

W tym roku planowane jest również procedowanie, w tym konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jako realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II. To kluczowa dyrektywa w zakresie OZE dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają być skierowane na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE, w szczególności dotyczyć będą obszarów takich jak: biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności), klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania), hybrydowe instalacje OZE, czy instalacje modernizowane, zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, gwarancje pochodzenia, partnerski handel energią – peer-to-peer, wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia i inne.

Nowy model ROP

– Mamy nadzieję na nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), uwzględniający szereg uwag zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan oraz Radę Dialogu Społecznego. Projekt ustawy wdrażający ROP, który był poddawany konsultacjom publicznym w sierpniu/wrześniu 2021 r. jest zdaniem przedsiębiorców niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji. Dlatego apelujemy o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Przedsiębiorcy oczekują również na projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażający w Polsce system kaucyjny, który ma ułatwić osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań napojów wykonanych z tworzyw sztucznych, a także wykorzystanie wielokrotne opakowań szklanych.

 

Konfederacja Lewiatan